دانلود کتاب رفتار سازمانی پیشرفته استیفن رابینز

دانلود کتاب رفتار سازمانی پیشرفته استیفن رابینز,spowpowerplant, Blog,مهندسی مکانیک,وبلاگ یک مهندس,اسپاو, Weblog,همه چیز درباره نیروگاه,مهندسی مکانیک,برق و الکترونیک,پمپ پایپینگ توربین,مهندسی شیمی,تحقیق,داستان کوتاه,دانلود کتاب جزوه مقاله پروژه,پروژه تحقیق پایان نامه,مهندسی,Engineer,مدیریت,دانلود کتابهای مهندسی,معرفی و نقد فیلم و کتاب,دانلود جزوه,دانلود مقاله,توربین,نیروگاه,spow, Persian,Iran, Iranian,Google,Yahoo,MSN, Weblogs, Blogs"> توضیح عکس توضیح عکس
توضیح عکس تبلیغات

وبلاگ یک مهندس... - دانلود کتاب رفتار سازمانی پیشرفته استیفن رابینز

وبلاگ یک مهندس...

دانلود کتاب رفتار سازمانی پیشرفته استیفن رابینز دانلود کتاب رفتار سازمانی پیشرفته استیفن رابینزرفتار سازماني پيشرفته

مولف كتاب : استيفن پي . رابينز
مترجمين : دكتر علي پارسائيان و دكتر سيد محمد اعرابي

Organization Behavior

عنوان فصل ها                                    صفحه
---------------------------------------------------

فصل 1 : پيش درآمدي بر رفتار سازماني....................... 3
فصل 2 : رفتار سازماني در سطح جهاني...................    8
فصل 3 : مباني رفتار فرد......................................... 12
فصل 4 : مفاهيم اصلي انگيزش................................. 19
فصل 5 : انگيزش از مفاهيم تا كاربرد........................... 25
فصل 6 : تصميم گيري فردي..................................... 32
فصل 7 : مباني رفتار گروه....................................... 37
فصل 8 : شناخت تيم............................................  41
فصل 9 : ارتباطات................................................  47
فصل 10 : رهبري..................................................51
فصل 11 : قدرت و سياست....................................  60
فصل 12 : تعارض و مذاكره...................................... 64
فصل 13 : ساختار سازماني.....................................68
فصل 14 : تكنولوژي و طرح ريزي شغل......................    75
فصل 15 : ارزيابي عملكرد و سيستم پاداش..................81
فصل 16 : فرهنگ سازماني...................................  87
فصل 17 : تغيير و بهبود سازماني.............................. 95

تعريف رفتار سازماني :
در مرحله عمل مطالعه افراد انساني را مطالعه رفتار سازماني مي نامند . رفتار سازماني عبارت است از مطالعه منظم (سيستماتيک) عمليات ، اقدامات ، کارها و نگرش هاي افرادي که سازمان را تشکيل
مي دهند . در رشته رفتار سازماني مطالعه منظم جايگزين قضاوت مشهودي مي شود ، يعني مدارک و شواهد علمي که در شرايط کنترل شده جمع آوري مي شود ، به شيوه اي معقول مورد سنجش و ارزيابي قرار مي گيرد و در رابطه با هر معلولي در پي علت بر مي آيد . در رابطه با عملکرد فرد نيز سه عامل نقش اساسي دارند : توليد (بهره وري) ، غيبت و جابجايي کارکنان . مديران به کيفيت و کميت توليد کارکنان توجه دارند ، حال آن که غيبت و جابجايي کارکنان بر بازده و توليد آنان اثر معکوس دارد . جابجايي کارکنان موجب افزايش هزينه ها مي شود و سازمان همواره با افرادي کم تجربه کار مي کند . مديران به سه علت به رضايت شغلي کارکنان توجه دارند :
 1- مي توان بين رضايت شغلي فرد و توليد يا بهره وري يک رابطه مستقيم مشاهده کرد .
2- رضايت شغلي فرد با ميزان غيبت و جابجايي او رابطه معکوس دارد .
 3- مديران در برابر کارکنان احساس مسئوليت انساني مي کنند واژه سازمان در آخرين بخش تعريف نشان مي دهد که رفتار سازماني ، رفتار فرد يا گروه را در رابطه با کار مورد توجه قرار مي دهد .

نقش رشته هاي علمي :
رفتار سازماني يک رشته کاربردي از علوم رفتاري است و بر پايه چندين رشته علوم رفتاري قرار دارد که عبارتند از : روان شناسي ، جامعه شناسي اجتماعي ، مردم شناسي و علوم سياسي ، روان شناسي در سطح خرد و بقيه در سطح کلان نقش ايفا مي کنند .
1- روان شناسي : علمي است که در پي سنجش ، توجيه ، برشمردن علت و گاه درصدد تغيير رفتار افراد انساني برمي آيد . در اين علم رفتار فردي مطالعه مي شود . پس اين علم در سطح خرد ، در مطالعه رفتار سازماني ايفاي نقش مي کند . روان شناسان به موضوعاتي چون پنداشت ، ادراک ، شخصيت ، يادگيري ، آموزش ، رهبري موثر ، نيازها و نيروهاي انگيزشي ، رضايت شغلي ، فرآيندهاي تصميم گيري ، ارزيابي عملکرد ، سنجش نوع نگرش افراد ، شيوه هاي گزينش کارکنان ، طرح ريزي شغل و تنش هاي کار مي پردازند.
2- جامعه شناسي : جامعه شناسان سيستم اجتماعي را که فرد در آن نقش هايي ايفا مي نمايد ، مورد توجه قرار مي دهند . جامعه شناسان از طريق مطالعه رفتار گروه در سازمان در ارائه رفتار سازماني نقش دارند و زمينه هاي مورد توجه آنان پويايي گروه ، طرح ريزي تيم ها ، فرهنگ سازماني ، ساختار و تئوري سازمان ، بوروکراسي (ديوانسالاري) ، ارتباطات ، مقاومت فرد ، قدرت و تضاد يا تعارض است .
3- روان شناسي اجتماعي : يکي از زيرمجموعه هاي روان شناسي است که در آن دو رشته
روان شناسي و جامعه شناسي ترکيب شده اند . در اين رشته به اعمال نفوذ افراد بر يکديگر توجه مي شود.  يکي از موارد مورد توجه اين رشته پديده تغيير است (يعني چگونه مي توان موانعي را که بر سر راه تغيير است ،از ميان برداشت ) . روان شناسان اجتماعي به سنجش نگرش هاي در حال تغيير ، الگوهاي ارتباطي ، راه هايي که فعاليت هاي گروه مي تواند نيازهاي فردي را تامين کند و فرآيند تصميم گيري گروه توجه دارند .
4- مردم شناسي : عبارت است از مطالعه درباره علومي که مي توان بدان وسيله درباره افراد انساني و فعاليت هاي آنان مطالبي آموخت . متخصصان مردم شناسي توانسته اند در درک فرهنگ سازماني ، محيط هاي سازماني و تفاوت بين فرهنگ هاي ملي ما را ياري کنند .
5- علوم سياسي : عبارت است از مطالعه رفتار فرد و گروه در يک محيط سياسي . دانشمندان اين رشته به تضاد يا تعارض ساختاري ، تخصيص قدرت و شيوه اي که افراد از قدرت براي تامين منافع خود استفاده مي کنند ، پرداخته اند .
توجه : واحد مورد تجزيه و تحليل روان شناسي ، فرد – جامعه شناسي ، گروه و سازمان – روان شناسي اجتماعي ، گروه – مردم شناسي ، گروه و سازمان – علوم سياسي ، سازمان است.
هدف هاي رفتار سازماني :
 توجيه ، پيش بيني و کنترل رفتار انساني است .
توجيه : هنگامي که مي خواهيم متوجه شويم که چرا فرد يا گروه کاري را انجام دادند ، در واقع به دنبال بيان يا توجيه هدف هستيم و مي خواهيم علت را بدانيم .
پيش بيني :  هدف از پيش بيني توجه به رويدادهاي آينده است . مديريت مي خواهد نتيجه يک اقدام خاص را حدس زده و در حقيقت مي خواهد برخي از واکنش هاي رفتاري را نسبت به پديده هاي تغيير پيش بيني کند و راه هايي را براي کمترين مقاومت بيابد و تصميم گيري کند .
بهبود کيفيت و بازدهي :

براي بهبود کيفيت و افزايش توليد يا بهره وري بايد برنامه هايي را مثل کنترل کيفيت کامل و بازسازي اجرا کرد تا به موجب آنان افراد و کارکنان تشويق شوند که در امور مشارکت فعال نمايند .

برای دانلود کتاب رفتار سازمانی پیشرفته استیفن رابینز به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


مطالب مشابه :


مجموعه تست های کنکور کتاب مبانی رفتار سازمانی استفین رابینز

رفتار سازمانی استفین رابینز.این تست کتاب مبانی رفتار , مبانی رفتار سازمانی,
دانلود کتاب رفتار سازمانی پیشرفته استیفن رابینز

دانلود کتاب رفتار سازمانی پیشرفته استیفن سازمان ob رابینز رفتار سازمانی تست غیرمخرب
400 تست جمع آوری شده برگرفته از کتاب مبانی رفتار سازمانی استفین رابینز

مدیریت - 400 تست جمع آوری شده برگرفته از کتاب مبانی رفتار سازمانی استفین رابینز - مجموعه
منابع فراگیر

مبانی رفتار سازمانی تست های تالیفی کتاب تست های تالیفی کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز :
خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی (استیفن رابینز)

خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی (استیفن رابینز) کتاب مدیریت رفتار سازمانی تست های
منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

از کتاب مبانی رفتار سازمانی رفتار سازمانی سازمانی، تأليف رابینز
معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دوره های فراگیر پیام نور منابع ذیل توسط دانشگاه پیا

مبانی رفتار سازمانی تست های تالیفی کتاب تست های تالیفی کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز :
منابع کارشناسی ارشد، منابع ارشد، منابع آزمون ارشد، منابع کنکور ارشد، منابع کنکور کارشناسی ارشد، مناب

تست و خلاصه درس مبانی رفتار سازمانی رفتار سازمانی رابینز- ترجمه پارسائیان و
برچسب :