آپگرید آی کلاس 9595

  • آموزش کد دهی دستی و باز کردن شبکه 3 هنگام پخش فوتبال

    x95 , x99 , x230 ,x250درماهواره استارست   برای وارد شدن به منوی کددهی دستی به ترتیب زیر عمل کنید:Menu Stb SettingManual Keyبا زدن دکمه INFO+0کد فعال شبکه را میبینید و با استفاده از دکمه قرمزEdit Key کدها را ادیت میکنید با زدن INFO+1 میتوانید نوع سیستم کد گذاری کانالی که بر روی آن قرار دارید را بفهمید با زدن دکمه های INFO + 2 میتوانید سیگنال دریافتی را بفهمید.با زدن INFO + 3میتوانید وارد سیستم کدگذاری BISS شوید .با زدن INFO + 9 میتوانید وارد منوی Sharing دستگاه شوید جهت باز کردن شبکه 3 دردستگاه هایx90 , x95 , x99 , x230 ,x250 زمانی که کد بود به روش زیر عمل کنید:1. ابتدا روی شبکه 3 برید.2. دکمه info+0 را بزنید یا در بعضی مدل هادکمه info+3 را بزنید.)3.وارد قسمت کد گذاری شوید 4. همه ی کدهای سیستم biss را پاک کنید.5. کد پاییین را addkey کنید تا شبکه 3 باز شود.با دکمه قرمز (edit) کنید و این کد را وارد کنید:11 11 11 11 11 11 11 11و پس از آن گزینه ok را انتخاب کنید.IDENT----------00 1F FFINDEX----------- 3Eاگر باز نکرد با کد پایین امتحان کنید33 11 11 11 33 11 11 11همانطور که گفته شدبرای دیدن کد فعال شبکه هم از کلید های info+0 استفاده نمایید تا ببینید کد را درست وارد کده اید یا نه.