تهيه پرسشنامه در پايان نامه

 • پرسشنامه بعنوان يكي از روشهاي جمع آوري اطلاعات

  تهيه گزارش تحقيق[1] پرسشنامه در مرحلة "جمع آوري اطلاعات" واقع مي شود. روشهاي جمع آوري اطلاعا ت از نظرگاههاي مختلف به چند نوع    تقسيم مي شود: 1- جمع آوري اسناد و مدارك 2- جمع آوري اطلاعات بطور وسيع 3- جمع آوري اطلاعات بطور عمقي. در اين تقسيم بندي پرسشنامه در بخش جمع آوري اطلاعات بطور وسيع قرار مي گيرد. پرسشنامه يكي از رايج ترين تكنيكهاي جمع آوري اطلاعات است. تا پايان سال 1357 ، 30% پايان نامه هاي فوق ليسانس كتابداري دانشگاههاي تهران و  شيراز با استفاده از پرسشنامه نوشته شده است. بخاطر اهميت پرسشنامه و رواج استفاده از آن و در عين حال بي توجهي و يا كم توجهي به اصول و قواعد "پرسشنامه‌نويسي" در اين نوشته بيست پرسشنامة تحقيقات كتابداري و دكومانتاسيون مورد بررسي قرار گرفته است. با اين اميد كه نتايج حاصل از آن، مورد توجه دست اندركاران تهيه پرسشنامه ها قرار گيرد. دامنة بررسي با مدد گرفتن از دو راهنما[2]و با آشنايي مختصر با فعاليتها و تحقيقات انجام شده در زمينة مورد نظر، از بين 50 پرسشنامه ، 20 پرسشنامه انتخاب شده و مورد بررسي گرفته است. مي دانيم كه سطوح مختلف انحراف در پرسشنامه عبارتند از: 1)      در سطح انتخاب نمونه 2)      در سطح حسابهاي رياضي و احتمالي كه براي تركيب و تشكيل نمونه مي شود. 3)      در سطح ساختمان پرسشنامه 4)      در سطح كار پرسشگر در محل 5)      در سطح تحليل نتايج[3] در اين نوشته، تنها "انحراف در سطح ساختمان پرسشنامه" – كه از لحاظ عملي از اهميت بيشتري برخوردار است – بررسي شده است. اين مقاله بدون ذكر درصد و بيان نكات مثبت پرسشنامه ها تنظيم شده چرا كه اولاً هدف بررسي كليه تحقيقاتي كه با پرسشنامه سروكار داشته اند نبوده و ثانياً جنبه توجه دهنده مقاله بيش از جنبه  تحقيقي آن در مد نظر بوده است. براي روشن شدن بيشتر مطلب ذكر مثالها و نمونه هاي مختلف و متنوع در آن ضروري تشخيص داده شده است. در اين مقاله، لزومي به ذكر نام محققان و حتي نام واحدهاي مربوط ديده نشده است. خوانندگان بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه در اين بررسي كم و كيف ايرادات وارد بر هر يك از پرسشنامه ها متفاوت است و نيز توجه داشته باشند كه چون هدف بررسي ايرادات در جهت ارتقاي كيفيت سطح پرسشنامه نويسي است از ذكر نكات قوت پرسشنامه ها خودداري شده است. در بين پرسشنامه هاي مورد بررسي پرسشنامه هايي هست كه تنها در يك يا دو مورد اشكال داشته اند. زيرا كه خود كم و بيش بر اين نكته واقف هستيم كه تنظيم يك پرسشنامه كامل و بي نقص كاري بس دشوار است و گاه ماهها وقت مي‌برد و چند نفر را به كار مي گيرد و گاه حتي موضوع يك كتاب مي شود.[4] همانطور كه گفته شد اين بررسي پرسشنامه ... • طراحی و اجرای پرسشنامه مدیریت – نمونه پرسشنامه کارآفرینی

  يکي از بخش هاي مهم پايان نامه مديريت، تهيه پرسشنامه براي تحقيق هاي مختلف مي باشد. پرسشنامه مديريت با توجه به موضوع تحقيق مي تواند پرسشنامه استاندارد و يا محقق ساخته باشد. موسسه تحقیقاتی و پژوهشی توحید  با دارا بودن اساتيد مجرب در اين زمينه مي تواند پرسشنامه هاي پايان نامه مديريت را متناسب با موضوع تحقيق براي دانشجويان ارائه کند و روايي و پايايي آن را نيز به تایید می رساند . یکی از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده هاي تحقيق است. پرسشنامه مجموعه اي از سوال ها (گويه ها) است كه پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه مي‌دهد. اين پاسخ، داده مورد نياز پژوهشگر را تشكيل مي‌دهد. سوال هاي پرسشنامه را نوعي محرك-پاسخ مي‌توان محسوب كرد. از طريق سوال هاي پرسشنامه مي‌توان دانش، علايق، نگرش و عقايد فرد را مورد ارزيابي قرار داد، به تجربيات قبلي وي پي برده و به آنچه در حال حاضر انجام مي‌دهد آگاهي يافت. بايد توجه داشت كه در برخي فرهنگ ها با توجه به شرايط اجتماعي، پرسشنامه نمي تواند داده ها را با دقت لازم، همانند، يك مصاحبه عميق، بدست دهد. بنابراين براي بالابردن دقت داده هاي گردآوري شده، توصيه مي‌شود كه تكميل پرسشنامه همراه با ساير ابزارهاي گردآوري داده ها باشد. در غير اينصورت بايد داده هاي حاصله را با قيد احتياط به كار برد. برای دانلود پرسشنامه کارافرینی کلیک نمایید. جهت استفاده از خدمات مرکز تحقیقاتی و پژوهشی توحید در زمینه  طراحی و اجرای پرسشنامه مدیریت  با ما تماس بگیرید.

 • راهنماي نگارش پروپوزال پايان نامه مديريت، پایان نامه, پروپوزال، پرسشنامه doc pdf ppt

  راهنماي نگارش پروپوزال پايان نامه مديريت، پایان نامه, پروپوزال، پرسشنامه doc pdf ppt

  بيان مساله تحقيقمهمترين بخش پروپوزال بيان مساله است. در بيان مساله بايد موضوع به لحاظ علمي تشريح شده و دقيقا روشن کنيد در هدف پايان نامه چيست. ادبيات پژوهش نيز بعضا در اين بخش مي‌آيد. حجم مطالب اين قسمت بهتر است در حد يك تا 2 صفحه باشد. اهميت و ضرورت تحقيقاهميت و ضرورت تحقيق به معناي آشكارسازي دلايل انتخاب موضوع مورد بررسي است. هرچقدر دلايل انتخاب موضوع، مستندتر و با جزئيات بيشتر باشد ارزش آن بيشتر خواهد بود. آمار و ارقام مندرج در بيان مساله نيز بايد مستند باشد. ادبيات پژوهش (پيشينه پژوهش)در اين بخش به ارائه مطالعات مشابه که قبلاً توسط پژوهشگران ديگر صورت گرفته پرداخته مي شود. نظر به تاکيد جوامع علمي بر اطلاعات دست اول در برخي از فرمهاي پروپوزال بخش ادبيات پژوهش در همان قسمت بيان مساله ارائه مي‌شود. جنبه جديد بودن موضوع در حد يک يا دو پاراگراف بايد نشان دهيد که موضوع پايان نامه يک موضوع جديد است و کاري تکراري صورت نمي‌گيرد. اهدف، فرضيه ها و سوالات تحقيق تهيه اهداف تحقيق مهمترين بخش تحقيق است. براساس اهداف تحقيق بايد فرضيه هاي تحقيق يا شوالات تحقيق را تدوين کرد. دقت کنيد برخي از فرمهاي پروپوزال حاوي بخش سوالات تحقيق و هم بخش فرضيه هاي تحقيق هستند. اين رويکرد کاملا غلط است 1- مقدمه برخي را عقيده بر اين است که علم همان روش است. در هر حال مي توان به خوبي پذيرفت که هيچ علمي فاقد روش نيست و دست آورد هاي هر پژوهش علمي به همان نسبت حائز ارزشند که با روشهائي درست اخذ شده باشند(ساروخاني،1382). از رهگذر پژوهش و تجربه است که نا آزموده در بوته آزمايش قرار ميگيرد و در ژرفناي تاريک نا آگاهي، بارقه روشن اکتشاف و آگاهي تلألو مي يابد.روش معادل فارسي واژه method (مشتق از واژه يوناني rσοО يعني در طول و taεm يعني راه)  به معناي دقيق "در پيش گرفتن راهي" و يا معين کردن گامهائي است که براي رسيدن به هدفي ميبايد با نظمي خاص برداشت(خاکي،1378).پژوهش و روش علمي اگر يک چيز نباشند کاملا نزديک و وابسته به يکديگرند(هومن،1373). روش علمي يا روش پژوهش علمي، فرايند جستجوي منظم براي مشخص ساختن يک موقعيت نا معين است(بازرگان و ديگران،1376). در نهايت بايد اذعان نمود دستيابي به هدف هاي علم يا شناخت علمي ميسر نخواهد شد مگر زماني كه با روش شناسي درست صورت پذيريد. به عبارت ديگر پژوهش از حيث روش است كه اعتبار مي يابد نه موضوع پژوهش(خاكي‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏،1378).   2- روشهاي شناخت شناخت شناسي نخستين گام و سنگ بناي آشنائي با روشهاي پژوهش است. روشهاي شناخت متعدد است و قدمتي به بلنداي تاريخ بشر دارد. براي نمونه شناخت از طريق سير و سلوک و عرفان يا شناخت ...

 • نمونه ای از پرسشنامه طراحي شده پایان نامه های انجام شده دانشجویان ارشد توسط پژوهشگر اين وبلاگ

  طراحي فرم پرسشنامه موانع ارتقاي زنان شاغل در ... به مناصب مديريتي پرسشنامه حاضر به منظور شناخت موانع حضور زنان در مناصب مديريتي براي برنامه ريزي در جهت هدايت ، رشد و انتصاب عادلانه نيروي انساني در خدمت موثر به ارگانها تهيه وتدوين شده است. دقت نظر شما در تكميل پرسشنامه           ما را در تحقق اهداف آن ... ياري مي نمايد.                                                                     با تشكر   جنس :                         مردO                    زنO وضعيت تاهل:              مجردO                  متاهل O                      سن:................          سابقه كار:.......................... ميزان تحصيلات:         ديپلم O                 فوق ديپلم O                ليسانسO                 فوق ليسانس O              دكتريO عنوان پست سازماني: مديرارشدO        مدير مياني(سرپرست) O     كارشناس ارشدO         كارشناس O             كارمندO  1.      نظرات خود را در هر يك از موارد زيرباتوجه به جايگاه زنان شاغل در .... اعلام نمائيد(شاغلين زن،مطابق با جايگاه شغلي و خصوصيات خودبه سوالات پاسخ دهند)؟ رديف   كاملا ًموافقم موافقم بي نظر مخالفم كاملاً مخالفم 1 درانتخاب يك مدير،نورچشمي بودن به جاي شايستگي تعيين مي كند كه چه كسي بايد پيشرفت كند + ((شرايط سازماني)) 2 انتخاب اينكه چه كسي پست مديريتي را احراز كند از اختيارات مدير ان مي باشد - (تصميم گيري مديران) 3 احساس مي نمايم در واحد ما انگيزه لازم براي ايفاي پست مديريتي توسط زنان وجود ندارد - (انگيزش)   4 وقتي زنان درباره موفقيتهاي ديگران مي شنوند، تمايل دارند فكر كنند كه چطور خودشان به موفقيت كمي دست يافته اند. +   حس رقابت-برتري جويي   5 زنان ترجيح مي دهند جايگاه شغلي خود را حفظ كنند تا اينكه با همكاران خود كه به جايگاه بالاتر رسيده اند رقابت نمايند . -   6 زنان معمولاً از عهده گرفتن وظايف اضافي و مسئوليتهاي زيادي در كار خودداري مي كنند -   مسئوليت پذيري زنان   7 داشتن چالشهاي متنوع و تمام نشدني در مسير ترقي ، براي زنان حائز اهميت است. +   8 زنان اغلب وظايفي كه به آنها سپرده مي شود ، به اتمام مي رسانند +   9 مردان معمولاً نسبت به زنان بيشتر بر عواطف و احساسات خود مسلطند - عاطفي   10 زنان اغلب به علت تعهدات شخصي و خانوادگي ، فرصت كافي براي ايفاي نقش مدير را ندارند - خانوادگي   11 زنان اكثراً دوست دارند وقتشان را در سركار صرف كنند به جاي اينكه در خانه بمانند + خانوادگي   12 زنان نسبت به مردان به كاركردن در يك جو دوستانه بهاء بيشتري مي دهند. + عاطفي-وابستگي   13 مردان ...

 • روش تحقیق در علوم اجتماعی

  روش تحقیق در علوم اجتماعیعباس تیموری آسفیچیطرح تحقيق:برنامه طرح تحقيق بايد با نظمي منطقي و معقول تنظيم و تدوين گردد.براي بسياري از محققين نوشتن طرح تحقيق به منزله برآورد هزينه آن و درخواست كمك هزينه از دولت يا سازمانهاي ذيربط است .حال شما خواه در فكر درخواست كمك مالي باشيد و خواه نباشيد بايد طرح تحقيق تان سودمند باشد در اينجا شما را با مراحل انجام و اتمام طرح تحقيق بيشتر آشنا مي كنم.1-طرح موضوع تحقيققبل از هر گونه اقدامي براي انجام يك تحقيق مي‌بايد موضوع مورد مطالعه را از جهات مختلف مورد شناسايي دقيق قرار دهيم. در اين شناسائي نكاتي مورد توجه قرار مي‌گيرد كه عبارتند از:پيشينه تحقيق:محقق در معرفي موضوع مورد مطالعه از كليه تحقيقات انجام شده قبلي مي‌تواند كمك بگيرد و احاطه خود را نسبت به موضوع بيشتر نمايد. تحقيقات اجتماعي انجام شده پيشين همچنين مي‌تواند علاوه بر شناخت موضوع به مسائل و مشكلاتي كه محققان ديگر ضمن انجام تحقيق با آن روبرو بوده‌اند و پي ببرد و بدين ترتيب از خطاها و دوباره كاريها احتراز نموده و در مقابل از تجربيات پيشينيان بهره گيرد.تعريف مفاهيم: محقق براي تبيين و تشريح موضوع مورد مطالعه و تعيين متغيرهايي كه مربوط به موضوع مورد تحقيق مي‌گردد بايستي مفاهيم موجود در طرح تحقيق خود را يكايك تعريف نموده تا مفاهيم از يكديگر باز شناخته شوند و پرسشگران و ساير كساني كه محقق را ياري مي‌دهند با آگاهي و تسلط كامل به جزئيات موضوع بكار تحقيق بپردازند . در تعريف مفاهيم اصطلاحات و واژه‌هاي بكار رفته در طرح بايد مشخصاً و دقيقاً تعريف شوند. مثلاً در تحقيقات روستائي مفاهيمي مانند "خوش نشين" ,"زارع صاحب نسق", "جفت گاو" و "آيش" و "واحد بهره برداري و...دقيقا" تعريف شوند و يا در مطالعه مربوط به يك گروه اجتماعي اصطلاحات و مفاهيمي مثل "انسجام گروهي" و "ارتباط متقابل" ,"برون گروه" ,"درون گروه","شبه گروه","پاره گروه" و ....تعريف شوند.محدوده موضوع: در طرح موضوع مورد مطالعه محدوده موضوع نيز به طور روشن و بوضوع مشخص مي‌شود و اين يكي از مسائلي است كه بسيار حائز اهميت است زيرا انجام تحقيقي كه محدوده و چهارچوب مشخصي نداشته باشد عملاً امكان پذير نيست و چنانچه موضوع را بدون در نظر گرفتن جامعه آماري و حد و مرز معيني مورد مطالعه قرار دهيم نتايج بدست آمده اعتبار علمي نخواهد داشت . مثلاً چنانچه ما عنوان كنيم كه قصد مطالعه دانشجويان دانشگاه تهران را داريم موضوع مورد مطالعه ماگسترده و در حال بسيار مبهم است زيرا معيين نشده است كه مطالعه ماد در ارتباط با چه ويژگي از جامعه دانشجويان است و كداميك از دانشكده‌ها يا رشته ‌ها يا كلاسها ...

 • انجام پایان نامه مدیریت - پایان نامه مدیریت آموزشی (بررسی نیازهای راهبردی توسعه آموزش مجازی)

  موضوع پایان نامه : بررسی نیازهای راهبردی ( زیر ساخت های ) توسعه آموزش مجازی از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1386-1387 چکیده اين پژوهش با هدف بررسي نيازهاي راهبردي توسعه آموزش مجازي از ديدگاه مديران مدارس متوسطه شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي و جامعه آماري مورد مطالعه را كليه مديران مدارس متوسطه شهر تهران كه تعداد آنها 1261 نفر در سال تحصيلي  1386-1387 است , تشكيل مي دهد. از بين اين جامعه گروه نمونه با حجم 300 نفر براساس نمونه برداري تصادفي خوشه اي انتخاب شد، همچنين پرسشنامه اي براي بررسي نيازهاي راهبردي توسعه آموزش مجازی با  38 سؤال در مقياس ليكرت تهيه شد. اعتبار اين پرسشنامه از طريق آلفاي كرونباخ مورد برآورد گرديد و روايي محتوايي آن پس از استخراج مؤلفه ها  مورد بررسي قرار گرفته و با ضريب 0.93 نظرسنجي از افراد متخصص و خبره مورد تأييد قرار گرفت. نتايج با استفاده از روش هاي آمار تك نمونه اي، ضريب t توصيفي , جداول توزيع فراواني , درصد , ميانگين) و آمار استنباطي (آزمون همبستگي و آزمون فريدمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل سؤال هاي پژوهش كه به ترتيب عبارتند از: مؤلفه هاي اصلي آموزش مجازي چيست؟ با مطالعه مباني نظري , ادبيات و پيشينه پژوهش در ايران و جهان مؤلف ههاي اصلي آموزش مجازي شناسايي و در غالب 6 مؤلفه  انساني , آموزشي , فرهنگي , اقتصادي , فن آوري و مديريت بيان شد. وضع موجود آموزش مجازي چگونه است؟ محقق با استفاده از آمار استنباطی  آزمون  t تك نمونه اي و ضريب همبستگي به اين نتيجه رسيد كه بين همة مؤلفه هاي آموزش مجازی  (انساني , آموزشي , فرهنگی , اقتصادی و مدیریت ) در سطح 0.05 ارتباط معنادار وجود دارد، به جز  مولفه فناوری که  در سطح  5 0.0  معنادار نمي باشد .   چه راهكار مناسبي را مي توان ارائه داد؟ نتايج بدست آمده از آزمون فريدمن براي رتبه بندي مؤلفه هاي اصلي آموزش مجازي نشان داد كه مؤلفه فن آوري در رتبه اول نياز به توجه بيشتر مسؤولان و آماده سازي زيرساخت هاي كلان فن آوري دارد. در رتبه دوم مؤلفه اقتصادي، در رتبه سوم مؤلفه مديريت، در رتبه چهارم مؤلفه فرهنگي، در رتبه پنجم مؤلفه آموزشي و در رتبه ششم مؤلفه انساني قرار دارد برای دریافت فایل پایان نامه مدیریت آموزشی کلیک نمایید. جهت استفاده از خدمات مرکز تحقیقاتی و پژوهشی توحید در زمینه  انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی , با ما تماس بگیرید. مطالب مرتبط: تکمیل پایان نامه نیمه تمام مدیریت – مدیریت بازاریابی (عوامل موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک) تکمیل پایان نامه مدیریت – پایان نامه مدیریت دولتی ...

 • راهنماي نگارش پروپوزال پايان نامه مديريت، پایان نامه, پروپوزال، پرسشنامه doc pdf ppt

   راهنماي نگارش پروپوزال پايان نامه مديريت، پایان نامه, پروپوزال، پرسشنامه doc pdf ppt

  فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان : عنوان:..... تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟ توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟ زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟ دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟ استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری نوع کمک درخواستی....:مراحل مورد نیاز به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         [email protected]برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنیدباستحضار می رساند این نوع پایان نامه ها برای کمک و تقویت دانشجویان مبتدی یا استفاده از مطالب  جهت پیشینه تحقیق و یا مطالعه جهت تحقیق آینده شما می تواند به شما یاری رساند و این پایان نامه ها  برای کپی برداری و یا....  در این وبسایت قرار داده نشده است. کمااینکه پایان نامه های تکراری مورد  تایید دانشگاه و وزارت علوم نمی باشد. برخی از عناوین هم برای بالابردن تعداد بازدید سایت قرار داده شده و موجود نمی باشد. هدف ما کمک به دانش پژوهان عزیز است.. به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:     ایمیل همه ساعات شبانه روز            [email protected] تماس تلفنی:        72 68 461 0912 ساعات تماس 18-22 به وقت ایران بيان مساله تحقيقمهمترين بخش پروپوزال بيان مساله است. در بيان مساله بايد موضوع به لحاظ علمي تشريح شده و دقيقا روشن کنيد در هدف پايان نامه چيست. ادبيات پژوهش نيز بعضا در اين بخش مي‌آيد. حجم مطالب اين قسمت بهتر است در حد يك تا 2 صفحه باشد. اهميت و ضرورت تحقيقاهميت و ضرورت تحقيق به معناي آشكارسازي دلايل انتخاب موضوع مورد بررسي است. هرچقدر دلايل انتخاب موضوع، مستندتر و با جزئيات بيشتر باشد ارزش آن بيشتر خواهد بود. آمار و ارقام مندرج در بيان مساله نيز بايد مستند باشد. ادبيات پژوهش (پيشينه پژوهش)در اين بخش به ارائه مطالعات مشابه که قبلاً توسط پژوهشگران ديگر صورت گرفته پرداخته مي شود. نظر به تاکيد جوامع علمي بر اطلاعات دست اول در برخي از فرمهاي پروپوزال بخش ادبيات پژوهش در همان قسمت بيان مساله ارائه مي‌شود. جنبه جديد بودن موضوع در حد يک يا دو پاراگراف بايد نشان دهيد که موضوع پايان نامه يک موضوع جديد است و کاري تکراري صورت نمي‌گيرد. اهدف، فرضيه ها و سوالات تحقيق تهيه اهداف تحقيق مهمترين بخش تحقيق است. براساس اهداف تحقيق بايد فرضيه هاي تحقيق يا شوالات تحقيق را تدوين کرد. دقت کنيد برخي از فرمهاي پروپوزال حاوي بخش سوالات تحقيق و هم بخش فرضيه هاي تحقيق هستند. اين رويکرد کاملا غلط است 1- مقدمه برخي را عقيده بر اين است که علم همان روش است. در هر حال مي توان به خوبي پذيرفت که هيچ علمي ...