طراحي فضاي اموزشي اداري

 • الزامات فضاهاي آموزشي

  نگاهي به استانداردهاي مجموعه به طور مشخص استانداردها و مفاهيم آن به عنوان يك منبع مي‌توانند در طراحي به معماران كمك كنند كه اين را مي‌توان هم در غالب معماري و هم در غالب غيرمعماري ديد. به طور مشخص معماران در طراحي خود به اين استانداردها توجه نموده و از آن استفاده مي‌كنند. در اين پروژه استاندارد فضاها را مي‌توان در دو قسمت عمومي و خصوصي ديد كه استاندارد عمومي مربوط به فضاهاي عمومي پروژه مي‌باشد كه اكثراً آنها را مي‌توان در كتابهايي كه در اين زمينه نوشته شده است ملاحظه نمود. از جمله اين كتابها مي‌توان نويفرت، اطلاعات معماري، تام‌سِروِر و كتابهايي در زمينه ابعاد و استاندارد ساختمان و ... نام برد. در اين بخش برخي از اين استانداردها كه مربوط به فضاهاي پروژه غير از فضاهاي نمايشي مي‌باشد ارائه مي‌گردد.   الزامات فضاهاي آموزشي اصول و ضوابطي كه براي طراحي فضاهاي آموزشي بايد در نظر گرفته شود عبارت است از: ضوابط فضاهاي آموزشي - حداقل عرض كلاس 70/5 متر. - حداكثر عرض براي كلاسهايي كه از يك طرف نور طبيعي دارند 7 متر و براي كلاسهايي كه از دو طرف نور طبيعي دارند 40/8 متر. - حداقل طول کلاس 6 متر و حداکثر آن 9 متر.  - ارتفاع كلاس در مناطق سردسير كوتاهتر و در مناطق گرمسير بلندتر مي­باشد و از 80/2 تا 50/3 مي­تواند تغيير كند. - ارتفاع كارگاه­ها و آزمايشگاه­ها حداقل 3 متر است. - در مواردي كه كلاسها در يك طرف راهرو قرار دارند حداقل عرض راهرو 2 متر و در مواردي كه كلاسها در هر دو طرف قرار دارند حداقل عرض راهرو 40/2 متر و براي قسمت اداري 50/1 متر است. در صورتي كه تعداد كلاسها از4  عدد تجاوز كند به ازاء هر كلاس اضافي 20 سانتيمتر به عرض راهرو اضافه مي­شود. - مقدار سطح نورگير مناسب (سطح پنجره­ها) در مناطق با تابش شديد آفتاب در حدود 20% سطح زيربناي كلاس و در مناطق كم آفتاب حدود 30% سطح زيربناي كلاس و در مناطق معتدل بين اين دو رقم مي­باشد. - پنجره­ها در ضلع بزرگتر (طول كلاس) قرار مي­گيرند و نورگيري نسبت به جهت نشستن دانش­آموزان از سمت چپ مي­باشد و به منظور تأمين روشنايي يكنواخت بهتر است سطح پنجره­ها يكپارچه بوده و حتي­الامكان از ايجاد جرزهاي عريض در ميان سطح نورگير (بين پنجره­ها) پرهيز شود. نور مناسب براي كلاسها، كارگاه­ها، آزمايشگاه­ها و كتابخانه­ها نور شمال مي­باشد. كارگاه­ها فضاهاي لازم براي كارگاه، بر خلاف كلاسهاي درس را بيشتر وسايلي كه در آن جاي مي­گيرد تعيين مي­كند، در نتيجه نسبت سطح هر نفر در اين فضاها، با ميانگين در حدود 10 متر مربع براي هر نفر از 5 تا 20 متر مربع و يا بيشتر از آن متغير است. در كارگاه­هاي نمايش، براي ممانعت از نفوذ صدا ... • استانداردهاي لازم براي طراحي فرهنگسرا

  استانداردهاي لازم براي طراحي فرهنگسرا: ضوابط و معيارهاي طراحي فرهنگسرا بخش هاي مختلف فرهنگسرا(بعضي الزامي و بعضي وابسته به نظر طراح دارد). 1-لابي وزير مجموعه هاي آن شامل: فضاي انتظار و نشيمن فروش اغذيه محل نگهداري كودكان عناصر خدمات عمومي مانند باجه هاي تلفن و اينترنت عناصر دسترسي عمودي مانند رمپ،پله وآسانسور 2-غرفه هاي فروش محصولات فرهنگي و هنري 3-سايت اداري شامل: اتاق كنفرانس اتاق رياست دفاتر كار بايگاني آبدار خانه سرويس هاي بهداشتي محل انتظار ارباب رجوع و منشي 4-آمفي تئاتر و سينما 5-كتابخانه 6-گالري نمايش آثار هنري 7-كلاس ها و آتليه هاي آموزشي شامل: نقاشي معماري طراحي عكاسي مجسمه سازي خوشنويسي لابراتوار زبان و ... 8-واحد سمعي بصري و سايت رايانه 9-رستوران يا كافي شاپ كتابخانه: ميزان فضاهاي كتابخانه: عوامل موثر بر تخصيص ميزان فضاهاي كتابخانه عبارتند از حجم مواد و متون و بخصوص كتابها،ميزان سطح كه در كتابخانه اشغال م كنند و ميزان جمعيت كتابخانه كه از طريق ميزان گردش كتابها در سال تعيين مي گردد. فضاي مورد نياز براي محاسبه ي زير بناي يك كتابخانه طبق فرمولي بنام VSCاستانداردIFLAبه دست مي آيد. (110/تعداد كتابها)+(مقدار محلهاي نشستن+72/3)+(430/گردش كتابها) مثلا براي جا دادن 110كتاب،يك متر مربع در نظر گرفته مي شود.محل نشستن يك خواننده 72/3متر است. ابعاد و استاندارد هاي پيشخوان و برگه دان: حداكثر ارتفاع قفسه هاي فهرست معمولا به اندازه ي ارتفاع شش كشو است و در هر كشو نيز در حدود صد كارت جاي مي گيرد.فهرست معمولا در ارتباط مستقيم با ميز امانت و ميز اطلاعات مرجع قرار دارند و اغلب در مجاورت آنها مجموعه اي از كتابهاي مرجع عمومي يا موارد استفاده ي همگاني نيز قرار مي گيرند.از اين رو محل قرار گيري فهرستها معمولا فضايي باز است كه در نزديك ورودي قرار دارد و بوسيله ي رديفهايي از قفسه هاي فهرستها و پيشخوان بررسي و جستجو كشوها تشكيل شده است.وسعت چنين محلي براي چهار رديف قفسه هاي دو طرفه در حدود 12 متر مربع برآورد مي شود. استانداردابعاد قفسه ها و عمق قفسه ها: در اغلب كتابخانه ها حداقل90%كتابها داراي عرضي كمتر از 230 ميليمتر هستند و عملا مي توان قفسه هاي با عمق200-230ميليمتر را استاندارد فرض كرد.در صورت بكارگيري قفسه هاي دو طرفه با عمق 450ميليمتر حتي صرفه جويي بيشتري در فضا به عمل مي آيد. چنانچه نگهداري كتابهايي با ابعاد كمي بزرگتر مرد نظر باشد عمق 490ميليمترجوابگوست.طبق يك قاعده تجربي در يك كتابخانه 80%قفسه ها 200ميليمتري،15%آنها 250 ميليمتري و 5% آنها 300 ميليمتري هستند. طول قفسه ها: طول استاندارد،سالها برابر1940ميليمتر بوده است.زيرا كه پذيرفته شده ...

 • اصلاح مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي فضاهاي اداري

  شماره 7539/206                        1/4/1390 مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي فضاهاي اداري  دستگاه‌هاي اجرايي كشور كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري شوراي عالي اداري در يكصد و چهل و نهمين جلسه مورخ 5/2/1390 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، در اجراي بند (14) ماده (115) قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور بهره‌برداري مطلوب از ساختمان‌هاي اداري، تخصيص مناسب فضاي اداري و كاهش هزينه‌هاي ناشي از تأمين، بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌هاي دولتي تصويب نمود: ماده1ـ از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، فضاهاي اداري و رفاهي موردنياز دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس ضوابط و استانداردهاي بكارگيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري، موضوع ماده (39) قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي‌شود. تبصره ـ ساختمان‌هايي كه داراي كاربري آموزشي و درماني مي‌باشند و در حال حاضر به همين منظور مورد بهره‌برداري قرار دارند، فضاي اداري محسوب نشده و مشمول اين مصوبه نمي‌باشند. ماده2ـ به منظور تسريع در تصميم‌گيري و اجراي اين مصوبه، كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان‌هاي اداري با تركيب اعضا و وظايف و اختيارات زير تشكيل مي‌شود: الف) تركيب اعضاء : 1ـ معاون اجرايي رييس‌جمهور: رييس كميته 2ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور: دبيركميته 3ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور 4ـ وزير امور اقتصادي و دارايي 5 ـ وزير مسكن و شهرسازي 6 ـ وزير كشور 7ـ بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط ب) وظايف و اختيارات: 1ـ بررسي و تأييد پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص نياز به فضاهاي اختصاصي و فضاهاي با كاربري خاص 2ـ تأييد ساختمان‌ها و فضاهاي اداري مازاد و كمبود دستگاه‌هاي اجرايي 3ـ تأييد دستگاه بهره‌بردار از ساختمان‌ها و فضاهاي اداري مازاد دستگاه‌هاي اجرايي 4ـ جمع‌آوري اطلاعات و تهيه گزارش‌هاي تحليلي و مديريتي براي ارائه به مراجع ذي‌ربط 5 ـ تشكيل گروههاي كارشناسي براي انجام بازديدهاي ميداني و تهيه گزارش‌هاي لازم از وضعيت فضاهاي اداري دستگاههاي اجرايي تبصره1ـ دبيرخانه كارگروه مذكور در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور مستقر مي‌باشد. تبصره2ـ بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص ساختمان‌ها و فضاهاي اداري مستقر در استان تهران، در سطح ستاد و ادارات كل استان بر عهده كارگروه مذكور مي‌باشد. تبصره3ـ كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمانهاي اداري در هر استان بامسئوليت استاندار و عضويت دستگاههاي ذي‌ربط با شرح وظايف فوق تشكيل مي‌گردد. ماده3ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ظرف مدت (3) ...

 • فضای فیزیکی در مدرسه ی هوشمند

  کارشناسان علوم ارتباطات در تعريف مدارس هوشمند مي گويند:   «مدرسه هوشمند، مدرسه اي است که با کمک فناوري هاي نوين، سيستم هاي آموزشي و ديجيتالي هوشمند درصدد سرعت بخشي به فرآيند ياددهي، يادگيري و بهبود مديريت به صورت کاملا نظام يافته باشد تا انسان عصر اطلاعات قادر به پردازش و دسته بندي و استفاده بهينه از منابع فني دانش روز با توجه به طيف گسترده آن براي کشف استعداد خود و بروز خلاقيت ها باشد. در طراحي يک مدرسه هوشمند بايد به چهار فاکتور تاثيرگذار توجه کرد:1) عوامل محيطي(فضا و طراحي مناسب مدرسه، کلاس ها و...).2) عوامل اجرايي و يادگيرندگان(آموزش قبل از شروع به جهت توجيه مديران، معلمان و دانش آموزان).3) عامل سخت افزاري و شبکه طراحي مهندسي وسايل ارتباطي شبکه و سخت افزاري.4) عامل مهم نرم افزار و ديجيتال. فضاي فيزيکي يک مدرسه هوشمند بايد به يک زيرساخت ارتباطي قوي مجهز باشد تا بتواند به شکل مستمر نسبت به وضعيت هاي متغير محيط عکس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد. همچنين به همه اين اجازه را بدهد که از منابع موجود به صورت موثرتري استفاده کند و امنيت و آرامش آنها را افزايش دهد. ساختمان مدرسه هوشمند دربردارنده محيطي پويا و مقرون به صرفه است که چهار عنصر اصلي سيستم ها، ساختار، سرويس ها و مديريت در آنها يکپارچه شده و بين شان رابطه وجود دارد. براي ايجاد يک مدرسه هوشمند و يا کلا ورود فناوري اطلاعات به مدارس، وزارت آموزش و پرورش بايد به دنبال ايجاد بانک هاي اطلاعاتي قوي و هماهنگ باشد که بتواند شبکه آموزشي قوي و استانداردي را ايجاد کند تا خدمات محتوايي و آموزشي را به راحتي در دسترس مدرسه قرار دهد. تغذيه کننده اين شبکه آموزشي مي تواند بانک دپارتمان تحقيق و پژوهش، سازمان آموزش و پرورش و بانک استانداردهاي آموزشي باشد. از طرف ديگر طراحي فني سيستم ارتباطات داخلي و تجهيزات سخت افزاري خود مدرسه جهت ايجاد امکانات مناسب براي استفاده اطلاعات آموزشي و نرم افزاري در مدرسه صورت بگيرد. سيستم هاي ديجيتال و نرم افزاري نيز بايد داراي يک پيش زمينه و بستر دقيق مطالعاتي باشد. استفاده از انواع نرم افزارها و محتواهاي آموزشي غيراستاندارد مي تواند لطمات جبران ناپذيري را به بدنه آموزش وارد و يادگيرندگان را دچار سردرگمي کند. براي استفاده از سيستم ديجيتال نرم افزار بايد قدم به قدم حرکت کرد و مراحل فازبندي شده و رشد را تعريف کرد زيرا يکباره رسيدن به سيستمي کاملا هوشمند رويايي و بي پايه و اساس است و بر اين اعتقاديم که در يک سيستم مدرسه هوشمند در صورتيکه برنامه ريزي شده و قدم به قدم عمل شود، هزينه ها با بهره وري رابطه مستقيم خواهد شد و با ...

 • توسعه پايدار فضاي سبز شهري شهر مشهد

  چكيده يكي از معيارهاي سنجش و تعيين شهرهاي پايدار، برخورداري از حداقل سرانه فضاي سبز است كه در ايران وزارت مسكن و شهرسازي با در نظر گرفتن كليه شرايط اكولوژيكي، سرانه 7-12 متر مربع را براي نقاط مختلف كشور تعيين كرده است. شهر مشهد با جمعيتي بالغ بر 2435624 نفر در سال 1385 و مساحت 5/5737226 متر مربع پارك، داراي سرانه متوسط 6/2 متر مربع پارك و 6/6 متر مربع فضاي سبز شهري مي باشد كه اين ارقام فاصله زيادي تا سرانه استاندارد فضاي سبز در سطح بين المللي(20- 25 متر مربع) دارد. در بين مناطق شهرداري مشهد، تنها منطقه 7 شهرداري با دارا بودن 5/11 متر مربع سرانه پارك در اين ر‍ِنج قرار مي گيرد. با مطالعه نقاط قوت و ضعف فضاي سبز شهر مشهد نيز مي توان گفت كه اگر چه در زمينه مديريت فضاي سبز شهري اقدامات موثري توسط شهرداري مشهد صورت گرفته ولي اكثر اين اقدامات جنبه فيزيكي داشته و خصوصاً اينكه در طراحي فضاي سبز به ارتقاء بهره وري اكولوژيك اين فضاها توجه چنداني نشده است.بنابراين چنانچه در مديريت فضاهاي سبز شهري به ارتقاء نقش مردم در اداره اين فضاها و همچنين افزايش بهره وري اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيكي آنها بينديشيم، مي توانيم به توسعه پايدار شهرها نيز نائل شويم. يكي از طرق افزايش بهره وري اقتصادي پاركها كسب درآمد از اين فضاهاست، كه اين هدف با رعايت اصول برنامه ريزي و طراحي اكو پاركهاي شهري و نيز ارزش گذاري فضاهاي شهري، بر مبناي ميزان تأثير گذاري اقتصادي آنها بر كاربريهاي مجاور خود امكان پذير خواهد بود. مقدمه در دهه هاي اخير پيشرفت كشور به سمت يك جامعه مدرن و توسعه كشور شتاب و اهميت ويژه اي پيدا نموده است. رشد و گسترش شهرهاي كشور و افزايش شهرهاي ميليوني از تبعات اين جريان است. آنچه در اين شرايط بايد به آن توجه خاصي داشت اين نكته است كه توسعه اين شهرها چگونه و به چه صورتي بايد صورت گيرد كه نيازهاي آينده كشور را تأمين نمايد. مفهوم توسعه پايدار مبتني بر ايجاد تعادل بين محيط زيست طبيعي و انساني است، بر اين اساس شهر، به عنوان نقطه تمركز و تلاقي انسان و طبيعت، علاوه بر كاربريهاي مسكوني، تجاري، اداري و ... به مناظر طبيعي و به ويژه فضاهاي سبز و باز نيازمند است. در همين راستا با توجه به كمبود منابع (زمين، خاك، هوا و ...) و براي كاهش هزينه هاي توسعه شهري و ارائه خدمات مطلوب تر و مطابق با اصول توسعه پايدار و در عين حال اقتصادي، مدلهاي ساخت شهري مطرح شده است كه تأكيد بسياري بر فشردگي شهري داشته و در اين ميان بسياري از كاربريهاي عمومي و طبيعي محيط شهري را تحت الشعاع خود قرار داده است. از آن جمله مي توان به تخريب محيطهاي طبيعي شهري و يا تغيير كاربريهايي چون ...

 • ضوابط واستاندارد بكارگيري فضاها،تجهيزات وملزومات اداري (ضوابط ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشور)

  ضوابط واستاندارد بكارگيري فضاها،تجهيزات وملزومات اداري (ضوابط ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشور)

  ضوابط واستاندارد بكارگيري فضاها،تجهيزات وملزومات اداري (ضوابط ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشور) - قوانين ومقررات، مقالات، تحليل ها و.... mostakhdeman(مستخدمان) ;hvlknhk , ;hv'vhk"> كارمندان و كارگران -employees & workers - ضوابط واستاندارد بكارگيري فضاها،تجهيزات وملزومات اداري (ضوابط ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشور)كارمندان و كارگران -employees & workers قوانين ومقررات، مقالات، تحليل ها و.... mostakhdeman(مستخدمان) ;hvlknhk , ;hv'vhk ضوابط واستاندارد بكارگيري فضاها،تجهيزات وملزومات اداري (ضوابط ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشور) ضوابط واستاندارد بكارگيري فضاها،تجهيزات وملزومات اداري  بخشنامه شماره ۵۲۳۶/۹۰/۲۰۰ مورخ ۷/۳/۹۰ در خصوص ضوابط واستاندارد بكارگيري فضاها،تجهيزات وملزومات اداري را از لينك زير دريافت فرمايند. ضوابط واستاندارد بكارگيري فضاها،تجهيزات وملزومات اداري.pdf 455.514 KB   شماره 7539/206                        1/4/1390 مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي فضاهاي اداري  دستگاه‌هاي اجرايي كشور كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري شوراي عالي اداري در يكصد و چهل و نهمين جلسه مورخ 5/2/1390 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، در اجراي بند (14) ماده (115) قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور بهره‌برداري مطلوب از ساختمان‌هاي اداري، تخصيص مناسب فضاي اداري و كاهش هزينه‌هاي ناشي از تأمين، بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌هاي دولتي تصويب نمود: ماده1ـ از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، فضاهاي اداري و رفاهي موردنياز دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس ضوابط و استانداردهاي بكارگيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري، موضوع ماده (39) قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي‌شود. تبصره ـ ساختمان‌هايي كه داراي كاربري آموزشي و درماني مي‌باشند و در حال حاضر به همين منظور مورد بهره‌برداري قرار دارند، فضاي اداري محسوب نشده و مشمول اين مصوبه نمي‌باشند. ماده2ـ به منظور تسريع در تصميم‌گيري و اجراي اين مصوبه، كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان‌هاي اداري با تركيب اعضا و وظايف و اختيارات زير تشكيل مي‌شود: الف) تركيب اعضاء : 1ـ معاون اجرايي رييس‌جمهور: رييس كميته 2ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور: دبيركميته 3ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور 4ـ وزير امور اقتصادي و دارايي 5 ـ وزير مسكن و شهرسازي 6 ـ وزير كشور 7ـ بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط ب) وظايف و اختيارات: 1ـ بررسي و تأييد پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص نياز به فضاهاي اختصاصي و فضاهاي با كاربري خاص 2ـ تأييد ...

 • ضوابط و معيارهاي طراحي فرهنگسرا

   ضوابط و معيارهاي طراحي فرهنگسرا بخش هاي مختلف فرهنگسرا(بعضي الزامي و بعضي وابسته به نظر طراح دارد) 1 - لابي و زير مجموعه هاي آن شامل: فضاي انتظار و نشيمن فروش اغذيه محل نگهداري كودكان عناصر خدمات عمومي مانند باجه هاي تلفن و اينترنت عناصر دسترسي عمودي مانند رمپ،پله وآسانسور 2 - غرفه هاي فروش محصولات فرهنگي و هنري 3 - سايت اداري شامل: اتاق كنفرانس /  اتاق رياست /  دفاتر كار / بايگاني /  آبدار خانه / سرويس هاي بهداشتي /  محل انتظار ارباب رجوع و منشي 4 - كلاس ها و آتليه هاي آموزشي شامل: نقاشي / معماري / طراحي / عكاسي / مجسمه سازي / خوشنويسي / لابراتوار زبان و ... 5 - واحد سمعي بصري و سايت رايانه 6 - رستوران يا كافي شاپ 7 – كتابخانه 8 - گالري نمايش آثار هنري 9 - آمفي تئاتر و سينما از آنجايي كه موارد 1 الي 6 در فرهنگسرا ها تابع ضوابط و مقررات خاصي نمي باشد و به تناسب عملكرد و وسعت پروژه بستگي دارند ،‌لذا در زير به ذكر ضوابط طراحي كتابخانه ، گالري ، آمفي تاتر و سينما مي پردازيم كتابخانه فضاهاي كتابخانه عوامل مؤثر بر تخصيص ابعاد فضاهاي كتابخانه عبارتند از حجم مواد ومتون و بخصوص كتابها، و مقدار سطحي كه در كتابخانه اشغال مي‌كنند ، جمعيت كتابخانه كه از طريق ميزان گردش كتابها در سال تعيين مي‌گردد. زيربناي مورد نياز يك كتابخانه از فرمولي بنام VSC  استاندارد IFLA  محاسبه و به دست مي‌آيد : (تعداد كتابها 110 /) + (مقدار محلهاي نشستن + 72/3) + (گردش كتابها / 430) مثلا براي جا دادن 110 كتاب يك متر مربع در نظر گرفته مي‌شود. محل نشستن يك خواننده 72/3 متراست. ابعاد و استانداردهاي پيشخوان و برگه دان حداكثر ارتفاع قفسه‌هاي فهرست معمولا به اندازه ارتفاع 6 كشو است و در هر كشو نيز در حدود 100 كارت جاي مي‌گيرد. فهرست معمولا در ارتباط مستقيم با ميز امانت و ميز اطلاعات مرجع قرار دارند و اغلب در مجاورت آنها مجموعه‌اي از كتابهاي مرجع عمومي يا موارد استفاده همگاني نيز قرار مي‌گيرند. از اين رو محل قرار‌گيري فهرستها معمولا فضايي باز است كه در نزديك ورودي قرار دارد و بوسيله رديفهايي از قفسه‌هاي فهرستها و پيشخوان بررسي و جستجو كشوها تشكيل شده است. وسعت چنين محلي براي 4 رديف قفسه‌هاي دو طرفه در حدود 12 متر مربع برآورد مي‌شود. قفسه‌هاي استاندارد عمق قفسه‌ها: در اغلب كتابخانه‌ها حداقل 90% كتابها داراي عرضي كمتر از 230 ميلي‌متر هستند و عملا مي‌توان قفسه‌هاي با عمق 230-200 ميلي‌متر را استاندارد كرد. در صورت بكارگيري قفسه‌هاي دو طرفه با عمق 450 ميلي‌متر حتي صرفه‌حويي بيشتري در فضا به عمل مي‌آيد. چنانچه نگهداري كتابهايي با ابعاد كمي بزرگتر مورد نظر باشد عمق 490 ميلي‌متر ...

 • بررسي وضع موجود نظام آموزشي ايران

  بررسي وضع موجود نظام آموزشي ايران ‏1ـ آموزش و پرورش، به رغم تلاش‌هاي صورت گرفته در حيطه برنامه‌ريزي تفصيلي آموزشي و درسي و نيز در حيطه‌هاي اجرايي و اداري، داراي نظامي متمركز است. اين تمركز برنامه درسي يكسان و بدون انعطاف را از لحاظ محتواي شيوه‌هاي آموزش و تدريس و نوع ارزشيابي براي هر موضوع درسي، براي همه دانش‌آموزان اعم از شهري و روستايي و... با هر نوع استعداد، علاقه و خاستگاه اقتصادي و اجتماعي، از هر جنس، نژاد، زبان و فرهنگ و.... تجويز مي‌كند. در چنين نظام‌هايي عملاً هيچ‌گونه نوآوري و ابتكار چشمگير و مؤثري امكان نهادينه شدن نمي‌يابد زيرا هر اقدامي بايد از بالا تصميم‌گيري شده و به طور سراسري به اجرا گذاشته شود. بدنه اجرايي با هر چه از بالا بيايد به صورت يك دستور اداري و از سر رفع تكليف برخورد مي‌كند و به مجرد برخورد با يك مانع پيش‌بيني نشده، اجراي دستور را متوقف مي‌كند. در اين شرايط كاربرد فناوري اطلاعات در آموزش تنها در سطح حداقل مثلا به صورت يك موضوع درسي، امكان‌پذير خواهد شد. افزون بر آن به واسطه اين تمركز توان برنامه‌ريزي درسي و رهبري فرايند يادگيري كه از مهارت‌هاي اصلي و كاربرد فناوري در آموزش و پرورش به شمار مي‌رود، در معلمان رشد نمي‌يابد.‏ ‏2ـ علاوه بر تمركز، دولتي بودن همه فعاليت‌هاي تهيه و توليد مواد و نرم افزارهاي آموزشي مانع رشد و بالندگي بخش خصوصي در اين زمينه شده است و حال آنكه از شرايط موفقيت برنامه كاربرد فناوري اطلاعات در آموزش، مشاركت فعال بخش خصوصي است.‏ ‏3ـ نيروي انساني در آموزش و پرورش از نظر كاربرد فناوري اطلاعات در آموزش با دو نارسايي عمده روبرو است: - پرورش‏ نيافتن تفكر منطقي، خلاقيت ذهني، روحيه جستجوگري و مهارت مديريت فرايند يادگيري ناشي از نارسايي‌هاي برنامه‌هاي تربيت معلم و مساعد نبودن شرايط محيط كار براي بروز و شكوفايي هر نوع خلاقيت در معلمان. - ضعف‏ قابل توجه انگيزه ناشي از علاقه‌مند نبودن به حرفه معلمي يا نداشتن توان لازم براي ايفاي اين نقش. جو مديريت آمرانه و غير مشاركتي حاكم بر روابط اداري، كمي حقوق و دستمزد، احساس وجود تبعيض بين كاركنان دولت با معلمان و بالاخره نبود منزلت حرفه معلمي با توجه به نقش كليدي معلمان و مديران مياني درموفقيت برنامه‌هاي كاربرد فناوري اطلاعات در آموزش. از اين رو ضروري است كه در طراحي برنامه‌هاي كاربرد فناوري اطلاعات در آموزش براي رفع يا تقليل اين محدوديت چاره ويژه‌اي انديشيده شود.‏ ‏4ـ نامناسب بودن فضاي كالبدي آموزشگاه‌ها بويژه در موارد زير: - در‏ نقاط روستايي، احتمال فقدان جريان برق و ارتباط تلفني ...

 • استاندارد و ضوابط طراحی مدرسه راهنمایی

  فضاهاي مورد نياز به دو دسته تقسيم مي‌شوند: 1-فضهاي بسته يا سرپوشيده 2- فضاهاي بازفضاهاي بسته يا سرپوشيدهاين فضاها شامل 5 گروه زير مي‌باشند:1- گروه 1: فضاهاي آموزشي (تحصيلي) -كلاس عمومي (نظري) -اتاق علوم (كلاس و آزمايشگاه) -كارگاه حرفه و فن (براي پسران) – كارگاه خانه داري، خياطي (براي دختران) - گارگاه هنر - كارگاه سمعي و بصري2- گروه 2: فضاهاي پرورشي -كتابخانه - اتاق فعاليتهاي پرورشي - اتاق مشاور تربيتي و تحصيلي -اتاق مربي ورزش و رختكن دانش آموزان - اتاق بهداشت و كمكهاي اوليه -نماز خانه -سالن چند منظوره : ( اجتماعات- سخنراني- امتحانات- نمايش و فيلم)3- گروه 3: فضاهاي اداري -دفتر مدير -دفتر معاون يا معاونان -اتاق كاركنان امور دفتري و تكثير -انبار بخش اداري -اتاق استراحت دبيران -اتاق كار دبيران و ملاقات با اولياي دانش آموزان4- گروه 4: فضاهاي پشتيباني يا خدماتي -توالت و دستشويي كاركنان -تولات و دستشويي دانش آموزان -آبخوري دانش آموزان -انبار وسايل نظافت و شستشو -انبار وسايل، تجهيزات و لوازم مستعمل -بوفه -آبدارخانه -موتورخانهتوجه: در مدارس به منظور مراقبت از مدرسه، فضايي حدود 40 متر مربع (خالص) براي اقامت خانواده سرايدار در نظر گرفته مي‌شود5- گروه 5: فضاهاي گردش -ورودي -راهرو طبقات -راه پله‌هاي ارتباطي - سطوح زير ساخت (ديوارها و ستونها)6- گروه 6: فضاهاي ارتباطي -راهروها -پله ها7- گروه 7: فضاهاي باز -فضاهاي بازي و ورزش - فضاي صف جمع -فضاي سبز -فضاي توقف وسائل نقليه -فضاي تلف شده و غير مفيدمعرفي كلاسهاي آموزشي مقطع راهنماييكلاس آموزشيساختار و سازماندهي كلاسانواع كلاسهاانواع كلاسها عبارتند از:1-كلاس آموزش دروس نظري: فضايي است كه به عنوان كلاس درس شناخته شده باشد و در اين فضا دروسي كه تفهيم آنها از طريق خواندن و نوشتن و تكرار مطالب توسط معلم و دانش آموز و كلا تجربه ذهني انجام مي‌گيرد، ‌تدريس مي‌شود.از نظر فضا هويت آن به صورت كلاسهاي معمولي با رديفهاي مشخص ميز و صندولي و يا ميز و نيمكت و تخته سياه روبروي دانش آموزان و در كنار آن جايگاه معلم مي‌باشد. 2-كلاس آموزش دروس تجربي:‌در اين فضا يعني آموزش دروس تجربي، ‌اصل بر مشاهده عيني تجربياتي است كه توسط معلم و خود دانش آموز انجام مي‌شود. معلم در اين فضا اختيار دارد به كمك دانش آموزان شكل و فرم كلاس را متناسب با نوع فعاليت در ارتباط با آموزش هر مورد درسي انتخاب نمايد و در هر صورت لزوم برخورد و تبادل فكري بين دانش آموزان را فراهم آورد. در چنين فضايي ميز و صندلي ها طبيعتا داراي قابليت جابجايي و تكثير و آرايش فضا متناسب ...