مدار فرمان ستاره مثلث

 • مدارفرمان

  وسایل و ابزار مورد نیازنقشه مدار فرمان وقدرت-مدار فرمان راه اندازی موتور سه فاز به صورت چپ گرد-را ست گرد با توقف حفاظت شدهشکل(1)- مدار قدرت راه اندازی موتور سه فاز به صورت چپ گرد-را ست گرد با توقف حفاظت شده  شکل(2)  شرح مداراگر شستی های I ,II فشار داده شوند کنتا کنور های K1M,K2M برای یک لحظه کوتاه در مدار قرار می گیرند. این شرایط در مدار موجب اتصال کوتاه دو فاز می شود. برای رفع این مشکل شستی ها به صورت دوبل به کار برده می شوند تا امکان به وجود آمدن هیچ گونه اتصال کوتاهی وجود نداشته اشد. اصطلاحا به این حالت مدار چپ گر-راست گرد مدار حفاظت شده ی کامل می گویند.در مدار شکل(1) با فشار دادن شستی I تیغه ئ باز آن بسته و مسیر تغذیه کنتاکتور K1M برقرار می شود. در همین لحظه تیغه بسته K1M در مسیر بوبین کنتاکتور K2M باز شده و مانع رسیدن جریان به بوبین K2M می شود. سپس تیغه ی باز K1M که خود نقش خود نگهدار دارد و به صورت موازی با شستی های K1M,K2M قرار گرفته است بسته شده و تغذیه K1M پایدار می شود.در این شرایط اگر بر شستی II فشار داده شود جهت موتور عوض نمی شود . برای عوض کردن جهت موتور باید ابتدا مدار را توسط شستی O قطع کنیم و سپس شستسی II را بفشا ریم . وقتی شستی II را فشار دهیم تیغه باز آن مسیر تغذیه K2M را برقرار می سازد و در همین لحظه تیغه بسته K2M در مسیر بوبین کنتاکتور K1M قرار دارد باز شده و مانع رسیدن جریان می شود.سپس تیغه باز K2M که نقش خود نگهدار را دارد بسته شده و تیغه کنتا کتور K2M پایدار می شود. در حالت خاموش بودن مدار اگر شستی های I,II را به طور همزمان فشا ر دهیم از آنجایی که تتیغه های باز تغییر وضعیت می دهند تیغه های بسته ی هر دو شستی I,II که در سر راه تغذیه کنتا کتورهای K1M,K2M قرار دارند به طور همزمان در مدار قرار می گیرند و مدار به طور کامل در مقابل اتصال د و فاز محافظت می شود.بررسی مدار قدرتبا بررسی مدار قدرت نشان داده شده در شکل(2) می توان دریافت که کنتا کتور K1M به عنوان کنتا کتور راست گرد و کنتا کتورK2M در نقش کنت اکتور چپ گرد در مدار استفاده شده است. زیرا با بسته شدن تیغه های کنتا کتور K1M جریان سه فاز L1,L2,L3 به ترتیب به سر های U1,V1,W1 موتور می رسد. در این شرایط موتور در جهت راست گرد کار می کند.هرگاه کنتاکتور K2M در مدار قرار گیرد جای دو فاز L1,L3 به وسیله کنتاکتور K2M در مسیرU1,W1 عوض می شود و در نتیجه موتور به صورت چپ گرد کار می کند.  2-مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون به صورت ستاره-مثلث دستیوسایل و ابزار مورد نیاز نقشه مدار فرمان وقدرت- مدار فرمان راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ستاره- مثلث دستیشکل(3)- مدار قدرت راه اندازی موتور سه فاز موتور ... • جزو مدار فرمان با راهنمای فارسی

  به نام خداوند مهرباندوستان خوب و عزیزم در این پست قصد دارم نتیجه تحقیق  یک ترم شش ماهه خودم در دانشگاه رو در اختیار شما سروران عزیز قرار دهم.مدار فرمان :یکی از شیرین ترین و کاربردی ترین دروس دانشگاه در رشته برق به نظرم مدار فرمان هستش که تشکیل می شه از کنترل و به کارگیری هرچه بهتر ابزار برای موتورها و سیستم روشنایی و غیره ...کسانی در بحث مدار فرمان موفق ترند که ذهن پویا و قدرت خلاقیت و طراحی داشته باشند. من در فایلی که در زیر برای شما عزیزان قرار دادم مجموعه 15 مدار فرمان و قدرت را با توضیح و راهنمای فارسی بطور یکجا قرار دادم که شما می تونید اونها رو دانلود کنید و نهایت استفاده را ببرید .فرمت فایل به صورت word هستش .البته در تکنولوژی روز دنیا از plc برای مدارات فرمان استفاده میشه اما در دانشگاه های ما هنوزم که هنوزه از کنتاکتورها برای آموزش استفاده میشه ، در کل به نظرم مقدمه یادگیری plc همون یادگیری کار با کنتاکتوره .در جزوء زیر مدارات :  پرس ،  دائم کار ، کنترل از دو نقطه ، یکی پس از دیگری ، چپگرد راستگرد ، چپگرد راستگرد سریع ، چپگرد راستگرد مشروط ، ستاره- مثلث ، یکی پس از دیگری به صورت اتو ماتیک ، یکی بدون دیگری به صورت اتو مات ، ستاره – مثلث اتوماتیک ، چپگرد راستگرد – ستاره مثلث ، تک استارت تک موتوره ، تک استارت دو موتوره ، چپگرد راستگرد تک استارته ، چپگرد راستگرد تک استارته ، موتور دالا ندر (چند سرعته ) ، چپگرد راستگرد موتور تکفاز ، ترمز ستاره به مثلث وجود داره حجم 70 کیلو بایت        دانلود در زیر برای مثال به بررسی مدار مدار ستاره – مثلث اتوماتیک می پردازیم مدار شماره یازدهم : مدار ستاره – مثلث اتوماتیکمداری طراحی کنید که با زدن استارت ( ب1) موتور روشن شود با حالت ستاره و پس از زمان ده ثانیه موتوراز حالت ستاره به حالت مثلث منتقل شود و بازدن استپ ( ب صفر) موتور متوقف شود

 • دانلود کامل نقشه های مدار فرمان و قدرت

  دانلود کامل نقشه های مدار فرمان و قدرت

  مجموع نقشه ی مدار فرمان و مدار قدرت رو برای دانشجویان رشته برق قرار بدم که خیلی مورد استفاده ی دانشجویان رشته برق است.   مدار فرمان اسامی مدارات موجود : - مدار اتصال ستاره متعادل و نامتعادل - مدار اتصال مثلث متعادل و نامتعادل - راه اندازی موتور قفسی به صورت دستی - راه اندازی موتور سه فاز به صورت لحظه ای - راه اندازی دائم موتور سه فاز - راه اندازی موتور سه فاز به صورت راستگرد چپ گرد - راه اندازی موتور به صورت راستگرد و چپگرد اتوماتیک - راه اندازی موتور به صورت ستاره مثلث دستی - راه اندازی موتور به صورت ستاره مثلث اتوماتیک - راه اندازی موتور به صورت راستگرد چپ گرد ستاره مثلث دستی - راه اندازی موتور به صورت یکی پس از دیگری - راه اندازی موتور به صورت یکی به جای دیگری - راه اندازی موتور به صورت یکی پس از دیگری اتوماتیک - راه اندازی موتور به صورت یکی به جای دیگری اتوماتیک و چندین نقشه ی دیگر  پسورد فایل زیپ : skydoc.ir

 • کارگاه مدار فرمان

        1- راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز با کنترل از یک نقطه:   توضیح:این مدار که از یک استارت و یک کنتاکتور و یک تیغه ی باز(k1m)تشکیل شده است.با زدن استارت تیغه ی باز(k1m)بسته شده و موتور وصل میشود.همچنین باید به یاد داشته باشیم که این مدار به طور دائم وصل خواهد شد تا اینکه به وسیله ی کلید استپ ان را از مدار خارج کرد. 2-راه اندازی سه الکتروموتور سه فاز به صورت یکی پس از دیگری: توضیح:این مدار که از سه کلید استارت و سه کنتاکتورو سه تیغه ی باز(k1m,k2m,k3m)تشکیل شده است.با زدن استارت (s1)کنتاکتور(k1m)وصل میشود و موتور اول وارد مدار میشود.وپس از ان با زدن استارت(s2)کنتاکتور(k2m)بسته میشود و موتور دوم نیز وارد مدار میشود.و در اخر با زدن استارت(s3)کنتاکتورسوم نیز وصل میشود وموتور سومی نیز روشن میشود.نکته مهم در این مدار در این است که حتما کنتاکتور (k1m)اول روشن باشد تا مدار کنتاکتور (k2m)وصل شود همچنین تا مدار کنتاکتور (k2m)وصل نشده باشد مدار کنتاکتور (k3m)وصل نخواهد شد.به طور خلاصه میتوان گفت که کنتاکتور(k1m)مستقل,کنتاکتور(k2m)تابع کنتاکتور(k1m)و کنتاکتور(k3m)تابع کنتاکتور های (k1m)و(k2m)هستند. 3-راه اندازی دو الکترو موتور سه فاز به صورت یکی پس از دیگری: توضیح:این مدار که نوع دیگری از مدارات یکی پس از دیگری است از یک استپ.دو استارت و دو تیغه ی باز (k1m)و یک تیغه ی باز (k2m)تشکیل شده است.نحوه ی کار این مدار به این شکل است که با زدن استارت(s2),کنتاکتور(k1m)وصل و موتور اول وارد مدار میشودو همزمان با ان تیغه ی باز کنتاکتور (k1m)که در مسیر مدارکنتاکتور (k2m)قرار داده شده است وصل شده و مدار دوم نیز اماده ی استارت زنی میشود.پس با زدن استارت(s3)تیغه ی باز کنتاکتور (k2m)نیز بسته و موتور وارد مدار میشود.پس با این تعاریف میتوان نتیجه گرفت که کنتاکتور(k2m)وابسته با کنتاکتور(k1m)بوده و تا کنتاکتور اول وارد مدار نشده کنتاکتور دوم نیز خاموش خواهد بود.همچنین کلید(s1)به عنوان قطع کننده مدار مورد استفاده قرار میگیرد. 4 -راه اندازی دو الکترو موتور سه فاز به صورت یکی پس از دیگری(نیمه اتوماتیک): توضیح:این مدار که مدار یکی پس از دیگری به صورت نیمه اتوماتیک نام دارد,از یک استپ,یک استارت,دو کنتاکتور,دو تیغه ی باز کنتاکتوریک تیغه ی بسته کنتاکتور(k2m) ,یک تایمر تاخیر در وصل و تیغه ی باز تایمر تشکیل شده است.نحوه ی کار این مدار به این شکل است که با زدن استارت(s2)کنتاکتور (k1m)وارد مدار شده و تیغه ی باز ان وصل میشود.بنابراین تایمر وارد مدار شده و از انجایی که ما از قبل ان را روی مدت زمان 10 ثانیه تنظیم کرده بودیم شروع به گرفتن زمان میکند و پس از 10ثانیه کنتاکت باز (k1t)بسته شده و مدار کنتاکتور(k2m)بسته و موتور ...

 • مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز به صورت ستاره-مثلث دستی

  مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز به صورت ستاره-مثلث دستی

  مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون به صورت ستاره-مثلث دستی وسایل و ابزار مورد نیاز:نقشه مدار فرمان:شرح مدار: همانطور که در مدار شکل بالا مشاهده می کنید مدار مربوط به راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون می باشد. حال اگر با وصل شستی استارت I جریان اطریق کنتاکتهای بسته ی استپ02 و بسته K3M به بوبین کنتاکتور K1M می رسد. پس از مغنا طیس شدن هسته تیغه ی باز K1M که در مسیر(2) قرار دارد بسته می شود و همزمان در یک لحظه : - تیغه ی K1M که در مسیر کنتاکتور K3M وجود دارد باز می شود و از رسیدن جریان به بوبین کنتاکتور K3M و همزمانی کنتاکتور های ستاره و مثلث جلو گیری می کند. - جریان به بوبین کنتاکتور K2M می رسد و در نتیجیه تیغه ی باز آن که در مسیر بوبین K3M است بسته می شود و نقش تیغه خود نگهدارنده را خواهد داشت. - از لحطه ای که دست را از روی شستی I بر می داریم جریان از طریق تیغه ی باز K2M که به صورت موازی با تیغه ی باز K1M به بو بین کنتاکتور K1M می رسد. دو کنتاکتور K1M,K2M در مدار قرار دارند و موتور به صورت ستاره کار مکند. با فشار بر شستی استپ 02 مسیر جریان بوبین کنتاکتور K1M قطع می شود . در نتیجه علاوه بر این که کنتاکتور K2M وصل می ماند جریان از تیغه ی بسته K1M به بو بین کنتاکتور K3M نیز می رسد. برای بالا بردن درجه حفا ظت تیغه ی بسته K3M در مسیر کنتاکتور K1M قرار می گیرد تا پدیده ی همزمانی اتفاق نیا فتد. از این لحظه به بعد دو کنتاکتور K2M,K3M در مدار هستند و موتور به حالت ستاره کار می کند.مدار قدرت:

 • طراحی مدار و نحوه راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی ( اصول مدارهای کنترل )

    طراحی مدار و نحوه راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی ( اصول مدارهای کنترل ) در ادامه مطلبمدار فرمان راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز ستاره به صورت کنترل از یک نقطه مدار قدرت راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز ستاره به صورت کنترل از یک نقطه    مدار فرمان راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز ستاره به صورت کنترل از دو نقطه مدار قدرت راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز ستاره به صورت کنترل از دو نقطه     مدار فرمان راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز ستاره به صورت لحظه ای و دائم کنترل از یک نقطه مدار قدرت راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز ستاره به صورت لحظه ای و دائم کنترل از یک نقطه    مدار فرمان راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز ستاره به صورت اتوماتیک مدار قدرت راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز ستاره به صورت اتوماتیک    مدار فرمان راه اندازی دو الکتروموتور سه فاز به صورت یکی پس از دیگری (اولویت با موتور اول) مدار قدرت راه اندازی دو الکتروموتور سه فاز به صورت یکی پس از دیگری (اولویت با موتور اول)   مدار فـرمان راه انـدازی دو الکترومـوتـور سه فاز به صورت یکی پس از دیگری (اتوماتیک) مدار قـدرت راه انـدازی دو الکترومـوتـور سه فاز به صورت یکی پس از دیگری (اتوماتیک)    مدار فرمان راه اندازی دو الکتروموتور سه فاز بدین صورت که الکتروموتورها یکی پس از دیگری وارد مدار شده و همزمان از مدار خارج شوند (اتوماتیک) مدار قدرت راه اندازی دو الکتروموتور سه فاز بدین صورت که الکتروموتورها یکی پس از دیگری وارد مدار شده و همزمان از مدار خارج شوند (اتوماتیک)    مدار فرمان راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت چپگرد - راستگرد دستی (چپگرد - راستگرد کند) مدار قدرت راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت چپگرد - راستگرد دستی (چپگرد - راستگرد کند)   مدار فرمان راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت چپگرد - راستگرد اتوماتیک (چپگرد - راستگرد تند)  مدار قدرت راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت چپگرد - راستگرد اتوماتیک (چپگرد - راستگرد تند)    مدار فرمان راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت ستاره - مثلث دستی مدار قدرت راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت ستاره - مثلث دستی    مدار فرمان راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت ستاره - مثلث اتوماتیک مدار قدرت راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت ستاره - مثلث اتوماتیک    مـدار فـرمان راه انـدازی الکـتروموتور سه فاز به صورت ستاره - مثـلث و چپگرد - راستگرد مـدار قـدرت راه انـدازی الکـتـروموتور سه فاز به صورت ستاره - مثـلث و چپگرد - راستگرد    مدار فرمان راه انـدازی الکـتـرومـوتـور سه فاز به صورت ...

 • دانلود کلیه مدارات فرمان برق صنعتی با logoV5 بصورت PDF

  به نام خدا این فایل شامل مدارات زیر میباشد که در ضمن هر دو یا سه  مدار را باهم ومستقلا می توانید دانلود کنید. 1-الف- راه اندازی موتور سه فاز لحظه ای از یک محل ب-راه اندازی موتور سه فاز دائم از یک محل دانلـود ج- راه اندازی موتور سه فاز لحظه ای ودائم از یک محل  د-راه اندازی موتور سه فاز لحظه ای ودائم  از دو محل دانلـود 2- الف-چپگرد-راستگرد دائم از یک محل ب- چپگرد-راستگرد لحظه ای ودائم از یک محل دانلـود 3- الف-چپگرد-راستگرد لحظه ای ودائم از دو محل  ب- چپگرد-راستگرد سریع 4-الف-مدار یکی پس از دیگری(با دو موتور)  ب-مدار یکی پس از دیگری اتوماتیک(با سه موتور)  ج-مدار یکی بجای دیگری  د-مدار یکی بجای دیگری اتوماتیک 5- الف-مدار ستاره مثلث  ب- مدار چپگرد -راستگرد ستاره مثلث 6- الف-مدار ستاره مثلث اتوماتیک ب-مدار چپگرد -راستگرد ستاره مثلث اتوماتیک   7-الف-مدار دسگاه پرس  ب- مدار دستگاه گیوتین   8- الف-مدار روشنایی باغچه ای ب-مدار چپگرد-راستگرد یکی پس از دیگری   9- الف-مدار دالاندر چپگرد -راستگرد قدرت مشترک انتخاب آزاد   10-الف-مدار دالاندر چپگرد -راستگرد قدرت مستقل انتخاب آزاد   11-الف-مدار راه اندازی موتور سه فاز روتوریک ب-مدار راه اندازی موتور سه فاز استاتوریک   12-الف -یکی پس از دیگری تک استارت وچرخشی  ب-یکی پس از دیگری تک استارت واتوماتیک    منبع:plcforall.com

 • مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون به صورت ستاره-مثلث دستی

  مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون به صورت ستاره-مثلث دستی

  مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون به صورت ستاره-مثلث دستیوسایل و ابزار مورد نیاز: نقشه مدار فرمان: شرح مدار:همانطور که در مدار شکل بالا مشاهده می کنید مدار مربوط به راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون می باشد.حال اگر با وصل شستی استارت I جریان اطریق کنتاکتهای بسته ی استپ02 و بسته K3M به بوبین کنتاکتور K1M می رسد. پس از مغنا طیس شدن هسته تیغه ی باز K1M که در مسیر(2) قرار دارد بسته می شود و همزمان در یک لحظه :- تیغه ی K1M که در مسیر کنتاکتور K3M وجود دارد باز می شود و از رسیدن جریان به بوبین کنتاکتور K3M و همزمانی کنتاکتور های ستاره و مثلث جلو گیری می کند.- جریان به بوبین کنتاکتور K2M می رسد و در نتیجیه تیغه ی باز آن که در مسیر بوبین K3M است بسته می شود و نقش تیغه خود نگهدارنده را خواهد داشت.- از لحطه ای که دست را از روی شستی I بر می داریم جریان از طریق تیغه ی باز K2M که به صورت موازی با تیغه ی باز K1M به بو بین کنتاکتور K1M می رسد.دو کنتاکتور K1M,K2M در مدار قرار دارند و موتور به صورت ستاره کار مکند. با فشار بر شستی استپ 02 مسیر جریان بوبین کنتاکتور K1M قطع می شود .در نتیجه علاوه بر این که کنتاکتور K2M وصل می ماند جریان از تیغه ی بسته K1M به بو بین کنتاکتور K3M نیز می رسد.برای بالا بردن درجه حفا ظت تیغه ی بسته K3M در مسیر کنتاکتور K1M قرار می گیرد تا پدیده ی همزمانی اتفاق نیا فتد.از این لحظه به بعد دو کنتاکتور K2M,K3M در مدار هستند و موتور به حالت ستاره کار می کند.مدار قدرت:  

 • سیم کشی ستاره - مثلث

  مدار قدرت : مدار فرمان : مدار قدرت - راه اندازی مستقیم : مدار فرمان - راه اندازی مستقیم(مدار فرمان مدار بالا) معرفی چیلر تراکمی نوع اسکرو ( Screw )                                                  چیلرهای تراکمی نوع Screw را بایستی نسل جدید چیلرهای تراکمی به حساب آورد. تکنولوژی ساخت و نوع خاص کمپرسورهای این دستگاهها که از نوع مارپیچی می باشد امکانات ویژه ای را نسبت به چیلرهای تراکمی نوع معمول بوجود آورده است که مهمترین آن زیر بار رفتن چیلر به صورت تدریجی و با توجه به میزان برودت مورد نیاز می باشد. این مسئله در وهله اول باعث اپتیمم شدن میزان مصرف برق دستگاه و در وهله بعدی باعث پائین آمدن استهلاک آن خواهد گردید.                                                                                  مزیت چیلرهای تراکمی با استفاده از کمپرسورهای با تکنیک Screw در مقایسه با ابزوربشن و چیلر تراکمی با کمپرسور رفت و  برگشتی  :    هزینه سرمایه گذاری اولیه حدوداً 33 % ابزوربشن می باشد. راندمان بالاتر حدود 25% نسبت به راندمان چیلرهای تراکمی با کمپرسور رفت و برگشتی و حدود 400% راندمان بالاتر نسبت به ابزوربشن . جریان راه اندازی بسیار پایین تر ( حدود 50% ) نسبت به چیلر ها با کمپرسور رفت و برگشتی کاهش مصرف انرژی در هنگام کنترل ظرفیت. میزان حجم آب مصرفی در برج حدود نصف میزان آب مورد نیاز در چیلرهای ابزوربشن و حدود 20% کمتر از چیلرهای تراکمی رفت و برگشتی می باشد که نتیجتاً تبخیر کاهش یافته و حجم رسوب گذاری نیز به همین نسبت کاهش خواهد یافت . دوره های اسید شویی کندانسور هر سه سال می باشد ولی در چیلرهای ابزوربشن هر سال تقریباٌ بایستی انجام شود که خود در فرسوده شدن سریع سیستم بسیار حائز اهمیت است . در تابستان نیاز به روشن شدن بویلر نمی باشد که این امر خود در طولانی ساختن عمر بویلر و سختی گیر های آبی و سایر تجهیزات بسیار حائز اهمیت است و به شدت هزینه های جاری را کاهش می دهد. عدم نیاز به تهیه آب DM جهت تولید بخار که بسیار پرهزینه می باشد. تعمیرات احتمالی آن بسیار آسان تر و سریع تر صورت می گیرد و تمامی قطعات آن حتی اواپراتور و کندانسور نیز قابل تهیه و تعویض می باشد. به هیچ وجه احتیاج به اپراتور ندارد و فقط در ابتدای فصل روشن و در انتهای فصل خاموش می شود تمامی عملیات به صورت کاملاً اتوماتیک صورت خواهد گرفت . این چیلرها هوشمند در کنترل ظرفیت و در حفاظت از خود می باشد. دارای حجم کوچک ولی پرتوان و کارا . قابل اتصال به سیستم BMS می باشد. چیلرهای تراکمی اسکرو ظرفیت اسمی و واقعی بسیار نزدیک دارند و به طور مثال در چیلر اسکرو به ظرفیت ...