مقاله امنیت پایدار

 • مولفه های امنیت پایدار

  در جامعه ی فقیر و بیکار هیچ گاه امنیت پایدار نمی تواند ایجاد شود. علاوه بر این هایی که شمردیم داشتن استخبارات قوی و تحت نظر داشتن نامرئی رفت و آمد ها و حرکت ها از عمده عامل های دیگری است که امنیت پایدار را تضمین می کند. این ها هر کدام پازل هایی است که می تواند مکمل یگدیگر باشند و لیکن استفاده از نیروهای مردمی از محوری ترین ابزارهایی است که نقش بسیار مهم در امنیت پایدار دارد و این زمانی محقق می شود که پیوند میان مردم و حکومت از استحکام و پایداری لازم برخوردار باشد، در هر جامعه و کشوری که مردم منافع خویش را گره خورده و عجین شده با حکومت احساس کرده اند، ضرر به حکومت را ضرر به خود احساس کرده اند، امنیت آن کشورها از پایداری برخوردار گشته است. اما وقتی میان حکومت و مردم فاصیله وجود داشته باشد، متعلق های حکومت جدا از مردم پنداشته شود، منافع حکومت جدا از مردم تعریف گردد. امنیت در آن جامعه شکننده خواهد بود. اما متأسفانه این امر در جامعه ي ما وجودندا رد.ناآگاهی و نادانی مزمن تاریخی باعث گردیده که میان حکومت و مردم فاصیله ی به درازای تاریخ ایجاد شود، مردم در برابر منافع ملی احساس مسؤولیت نکنند و بدتر از آن، درک نکنند که منافع مردم وحکومت پیوند وثیق و ناگسستنی باهم دارند، مردم وقتی به منافع خویش دست می یابند بدانند که این هردو منافع بر یکدیگر منطبق و یا مکمل دیگری اند. این احساس انطباق و همگونی وقتی ایجاد می گردد که هم حکومت تلاش ورزد نیازهای مردم را بشناسد و در صدد برآورده کردن آنان باشد و هم مردم تنگناهای حکومت را بشناسندو برآن وقوف داشته باشند و نیات حکومت را بدانند و لیکن در کشورما متأسفانه حکومت تلاش نه کرده است تا دل مردم را بدست آورد. و در برابرخواست های مردم پاسخ مثبت و مناسب ارائه دهد، اگر حکومت یک رسانه قوی و مسؤول در اختیار داشته باشد می تواند بر بخشی از مشکلات فایق آید. بسیاری از مطالبات مردم بر آورده نمی شود و لیکن باید دشواری هایی که فراراه آن وجود دارد باز گفته شود، توضیح داده شود و تفسیر شود؛ ولیکن آن گونه كه دیده می شود رسانه ی دولتی کشورما در اختیار کسانی قرار دارد که درک زمان را ندارند و نه درایت ساختن برنامه هایی مناسب و مطلوب از آنها بر می آید و نه هم مطالبات به حق مردم را می دانند. رسانه ی دولتی در کشور ما همانند سایر ادارات حکومتی است که در هر اداره چند ده آدم از ساعت رسمی مشغول نوشیدن چای وقصه های زندگی خود هستند تا وقتی که زنگ به صدا در آید و به سوی خانه روان شوند، این ها داستان پردازي نیست بلکه واقعیت های موجودحا کم بر رسانه ای دولتی این کشور است.  اما درنگ برعوامل بیرونی و خارجی مجالی دیگری ... • ریشه ها و روندها در امنیت پایدار

  ریشه ها و روندها در امنیت پایدار

  بسم الله الرحمن الرحیم ریشه ها و روندها در امنیت پایدارِشمال غرب ایران مقدمه؛ اگر امنیت و ریشه های نا امنی  در فضای جغرافیایی شمالغرب  مورد بحث قرار گیرد، و معادلات قدرت و بازی های سیاسی در قبل از جنگ سرد و بعد از آنرا مورد مداقه قرار دهیم، سه عامل محیطی و یک عامل تأثیرگذار را بی گسست ملاحظه خواهیم کرد. عوامل محیطی؛ 1- قومیت یکپارچه و تحریک پذیرِ کُردی، 2- مذهب و فِرق وابسته، 3- جغرافیا و شکل زمین، و عامل تأثیر گذار را می توان دخالت قدرت های فرامنطقه ای در تأمین منافعِ سلطه گرانه ذکر کرد. که ، برشماری عوامل ریز و درشتِ دیگر در ذیل همین موارد قابل برشماری و درجای خود دارای اهمیت هستند. الف) پیشینه : 1- اگر به داستان ظهور صفویان و اعلام تشیع به عنوان مذهب رسمی در ایران نگاهی داشته باشیم که موجبات هویت یابی و قدرت یابی ملت ایران فراهم شده بود، عثمانی ها برای غلبه بر این قدرت نوظهور و تثبیت قدرت هژمونیک خود تهاجمات متعددی را به این خاک مقدس داشتند و اوج این رویارویی را در جنگ معروف و مشهور چالدران در آذربایجان غربی می توان ذکر کرد. نبردی که در آن، برنده میدان نبرد با عثمانی ها و در تمسک به بهانۀ عوام پسندانه مذهب اهل سنت و همراه سازی قوم کُرد صورت گرفت و آنچه در اذهان مردمان باقی گذارده اند، نه تعریف توسعه طلبی عثمانی، بلکه، آن را جنگی مذهبی و غلبه اهل سنت بر حاکمیت شیعه تعریف کرده اند. به راستی اگر جنگ اساس مذهبی داشت، در میان لشکریان صفوی و حتی از فرماندهان ارشد در این نبرد، اکراد و قوم کُرد چه تعریفی داشته است؟ سئوالی که پاسخ به آن تاکنون به تحقیق گذاشته نشده است، بنظر می رسد واکاوی مجدد آن خواهد توانست بر دیدگاه مسلطِ واگرایی در کشورمان غلبه نماید. نمونه بارز این داستان را می توان در سئوالات نخبگان کُردی در دیدار رهبر معظم انقلاب در سال 1388ه.ش به عینه ملاحظه کرد و مطلبی که با کمال تأسف در تحریف تاریخی در دانشگاههای ما نیز تدریس می شود. در صورتی که تحلیل واقع بینانه در جنگ چالدران و حضور معنی دار قوم کُرد در لشکر صفوی نشان می دهد که نبرد دشت چالدران، نبردی در تثبیت مرزهای ایران می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد، که بخشی از فرهیختگان کُردی نیز بر آن معترفند و ظهور صفوی را نجات ایران از یوغ استبداد و رسیدن به استقلال می دانند. 2- اتفاق دوم نا امنی در شمال غرب مربوط به شیخ عبیدا... نحری است(1880-1879م)، قدرت یابی شیخ و افزونی مریدانِ فرقه ای وی، امپراطوری عثمانی را می لرزاند. فلذا، سعی کردند این قدرت را در مسیر منافع منطقه ای عثمانی مستهلک کنند. به وی قول حکومت  در تحت کنترل(تیولداری) را دادند، راه و رسمی که هم اکنون، ...

 • عنوان مقاله: نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی کارکنان

  عنوان مقاله: نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی کارکنان مولف/مترجم: دکتر ایرج سلطانی موضوع: مدیریت منابع انسانی سال انتشار(میلادی): 2000 وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال یازدهم-شماره 105 تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت چکیده: در زندگی سازمانی امنیت شغلی ازجمله مسائلی است که کارکنان سازمانها را به خودمشغول می کند و بخشی از انرژی روانی وفکری سازمان صرف این مسئله می شود.درصورتی که کارکنان از این بابت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند با فراغ بال توان وانرژی فکری و جسمی خود را دراختیار سازمان قرار می دهند و سازمان نیزکمتر دچار تنشهای انسانی می گردد، وقتی بحث امنیت شغلی می شود موضوع رسمی شدن وتضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می شود درصورتی که در دنیای امروز امنیت شغلی درگرو رسمی شدن و استخدام مادام العمر نیست بلکه تواناسازی کارکنان محورامنیت شغلی است . بنابراین باتوجه به اهمیت تواناسازی کارکنان در ثبات و امنیت شغلی در این مقاله سعی بر آن است که مفهوم امنیت شغلی ، مفهوم توسعه منابع انسانی تبیین ونقش توسعه منابع انسانی و تواناسازی کارکنان در ابعاد تخصصی ، تجربه آموزی ، رضایت شغلی ، رفتاری ، ارتباطی ، تفکر و وجدان کار در امنیت شغلی پایدار تبیین شود.   مفهوم امنیت شغلی در مفهوم امنیت شغلی موضوعاتی چون تغییرات شغلی ، از دست دادن شغل ، عدم دستیابی به شغل مناسب گنجانده شده است .بنابراین اعتقاد روان شناسان صنعتی و سازمانی امنیت شغلی یکی از عوامل بوجودآورنده رضایت شغلی است ."1" نیازهای تامینی کاملاآشکار و در بین اغلب مردم بسیار متداول اند.همه ما میل داریم از آسیبهای زندگی نظیرتصادف ، جنگها، امراض ، و بی ثباتی اقتصادی وشغلی در امان باشیم . از این رو افراد و سازمانهاعلاقه مندند که تا اندازه ای اطمینان فراهم کنند که از این قبیل فاجعه ها حتی الامکان مصون خواهندبود."2" به طورکلی مولفه های مفهوم امنیت شغلی رامی توان در شکل شماره 1 نشان داد.   شکل شماره 1 - بیان کننده مفهوم امنیت شغلی   همانطوری که در شکل نشان داده شده است مولفه های امنیت شغلی در دایره ها نشان داده شده و آثار هرکدام از مولفه در شکل گیری امنیت شغلی و استحکام آن در مستطیلها نشان داده شده است که در زیر هرکدام از مولفه ها بطورمختصر بیان می گردد. - تمرکز بر شغل توسط افراد بیانگر وجود ثبات شغلی است که این تمرکز از دو شغله شدن افرادجلوگیری و بخشی از امنیت شغلی را شکل می دهد. - جابجایی کمتر در شغل بیانگر وجود امنیت شغلی است که حاصل آن تخصصی و خبرگی است و زمانی که افراد در یک شغل خبرگی وتخصص پیدا کردند بخشی از امنیت شغلی آنهاشکل می گیرد. - انتخاب شغل ...

 • چالش های حاشیه نشینی و توسعه پایدار شهری

  چالش های حاشیه نشینی و توسعه پایدار شهری چکیده: یکی از زمینه های ناپایداری توسعه شهری در طول زمان ،گونه ای از سکونت با مشکلات ویژه آن است که در دوران معاصر از آن تحت عنوان اسکان غیر رسمی می توان نام برد ، اینگونه سکونت گاه ها که سیمایی نا زیبا ، خدماتی پایین ، ساکنینی کم بنیه و مشاغلی ناپایدار دارند، محیطی آماده برای پذیرش نابهنجاریهای اجتماعی می شوند در این مقاله به بررسی معضل حاشیه نشینی پرداخته شده و از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است ونتایج حاصله نشانگر آن است که با پیدا کردن راه حل های حاشیه نشی ازجمله فرهنک سازی در بین مردم ،مشارکت ، تامین امنیت ساکنان و دادن امکانات به آنان می توان به توسعه ی پایدار شهر ها کمک کرد....فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 10برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

 • تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت پایدار

           تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت پایدار                                              دکتر سید هادی زرقانی *.استادیار جغرافیای سیاسی.دانشگاه فردوسی مشهد دکتر عباس مفیدی، استاد یار اقلیم شناسی .دانشگاه فردوسی مشهد مهدي شفيعي نيا، دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد      چکیده :       آب و هوا در طي تاريخ همواره نقش مهمي در زندگي و حيات بشر داشته است به نحوي كه برخي از انديشمندان، ظهور و سقوط تمدن هاي گذشته را كاملا تحت تاثير تغييرات آب و هوايي دانسته اند. اگر چه با پيشرفت هاي شگرف در زمينه علم و فناوري، اين ديدگاه جبرگرايانه امروزه كمتر مورد قبول و تائيد جوامع علمي است، اما در عصر حاضر نیز وقوع مکرر پدیده های مخرب جوی و تغييرات و وردایی های بزرگ مقیاس آب و هوایی، زندگي و حيات بشری را در مقیاس های منطقه ای تا جهانی به شدت از خود متأثر ساخته است. بدين ترتيب در دهه های اخیر به دليل تاثير مخرب برخی از فعاليت هاي نابخردانه بشر، ما شاهد وقوع مکرر پدیده های مخرب جوی و تغييرات آب و هوایی در مقياس جهاني، منطقه اي و محلي هستيم كه تاثيرات نامطلوبي را بر زندگي بشر داشته و امنيت محيط و جوامع انساني را با تهديدات جدي مواجه ساخته است. گرم شدن كره زمين، بروز و تداوم خشکسالی ها، وقوع طوفان ها و سيلاب هاي ويرانگر، افزایش امواج گرمایی و توفان های گردوغباری، بالا آمدن سطح آب دریاها و افزایش وقوع پدیده های حدی در جو از جمله چالش هاي اساسي هستندكه عمدتا به دليل بروز تغییرات آب و هوایی ایجاد گردیده اند. تغییرات آب و هوایی یاد شده، تبعات منفی بی شماری را به همراه داشته و خسارت های هنگفت و جبران ناپذیری را برای جوامع انساني، حيات جانوري و منابع زيستي وارد می نمایند. تغییرات آب و هوایی با تاثیرگذاری بر الگوی پراکنش امراض و بیماری ها، بروز قحطی، کاهش منابع آب و تشديد درگیری ها و نزاع ها بر سر منابع آب و غذا، امنيت جوامع انساني را در ابعاد مختلف سياسي،‌ اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مورد تهديد جدي قرار داده است. اين مقاله تلاش دارد با بکارگیری روش توصيفي –تحليلي،به بررسی تغییرات آب و هوایی در دهه هاي اخير  و چشم انداز آتی پرداخته و برخی پیامدهای آن را نیز مورد اشاره قرار دهد واژگان كليدي: امنيت پايدار، جوامع انساني، تحولات اقليمي، محيط زيست  این مقاله در همایش جغرافیای سیاسی کاربردی به صورت سخنرانی ارائه و در مجموعه مقالات همایش منتشر شده است. برای دریافت متن اصلی مقاله    اینجا کلیک کنید  

 • رزومه مجید تیربند

  سوابق تدريس 1-      مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات یاسوج در مقطع کارشناسی ارشد درحال تدریس دروس (مدلهای کمی در شهرسازی و  جامعه شناسی شهری ، روش تحقیق، کاربرد نظام اطلاعات،كاربري اراضي شهري ، روشهاي برنامه ريزي شهري ومنطقه اي ) 2-      مدرس  دانشگاه پيام نور واحد ياسوج در گروه جغرافياو برنامه ریزی شهری وروستایی از سال 89 تاکنون و در حال تدریس. دروس تدریس شده: (کارگاه برنامه ریزی روستایی ، شهرها وشهرکهای جدید ، جغرافیای کوچ نشینی ، مخاطرات انسانی ، اقتصاد روستایی، زبان تخصصی،تکنیکهای برنامه ریزی شهری ) 3-     مدرس دانشگاه علمی وکاربردی هلال احمر یاسوج دروس (امور اردوگاهها، نقشه خوانی - پیشگیری وکاهس اثر آسیب سوانح - سوانح ورابطه آن با توسعه وبرنامه ریزی، كاربيني ) 4-     تدريس نرم افزارهاي تخصصيGIS ,SPSS  در مركز فني و حرفه اي ياسوج و آموزشگاههاي آزاد 5-     تدريس نرم افزارهای تخصصي GIS ,SPSS  در مرکز جهاد دانشگاهی استان و سازمان بسیج مهندسین استان سوابق وفعالیت ها 1-   مدیر گروه رشته امداد وسوانح شهری دانشگاه علمی وکاربردی هلال احمر یاسوج ۲- دبیر اولین جشنواره علمی و پژوهشی و همایش تجلیل از کار آفرینان برتر سازمان بسیج مهندسین استان ۳-   مشاور شهردار یاسوج در طرح برنامه ریزی استراتژیک وتدوین تهیه برنامه پنج ساله شهریاسوج سال 1392 ۴-  دبیرکمیته های زیرمجموعه طرح تحرک (اتاق فکر) وزارت کشور دردفترامور شهری استانداری کهگیلویه وبویراحمد. ۵- مدیر پروژه طرح جابجایی وتفکیک روستای پی زرد بهرام بیگی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  و...... گواهینامه ها: 1-     گواهینامه پایان دوره آموزش مهارتهای تخصصی آسیب شناسی اجتماعی تاریخ 14/2/1389 2-     گواهینامه پایان دوره آموزشی اشتغال وکار آفرینی در تاریخ 15/10/90 3-      گواهینامه دوره نحوه وصول درآمدعوارض به مدت12ساعت ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورتاریخ 7/12/1390 4-     گواهینامه دوره تخلفات ساختمانی به مدت15 ساعت ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورتاریخ 5/12/1390 5-      گواهینامه دوره قوانین ومقررات شهرسازی 1به مدت8 ساعت از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تاریخ 10/12/1390 6-      گواهینامه دوره قوانین ومقررات شهرسازی2به مدت8 ساعت ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورتاریخ 11/12/1390 7-      گواهی کارگاه آموزشی آینده پژوهی درفرایند جغرافیا وبرنامه ریزی شهری درتاریخ2/3/1392 به مدت 4 ساعت 8-      گواهی شرکت در همایش مدیریت شهری در افق چشم انداز 1404 تاریخ 31/2/1391 سوابق  علمی پژوهشی ومقالات 1-      اجرای طرح تفکیک وجابجایی اراضی روستای پی زرد بهرام بیگی برای بنیاد مسکن انقلاب ...