مولفه های امنیت پایدار

در جامعه ی فقیر و بیکار هیچ گاه امنیت پایدار نمی تواند ایجاد شود. علاوه بر این هایی که شمردیم داشتن استخبارات قوی و تحت نظر داشتن نامرئی رفت و آمد ها و حرکت ها از عمده عامل های دیگری است که امنیت پایدار را تضمین می کند.

این ها هر کدام پازل هایی است که می تواند مکمل یگدیگر باشند و لیکن استفاده از نیروهای مردمی از محوری ترین ابزارهایی است که نقش بسیار مهم در امنیت پایدار دارد و این زمانی محقق می شود که پیوند میان مردم و حکومت از استحکام و پایداری لازم برخوردار باشد، در هر جامعه و کشوری که مردم منافع خویش را گره خورده و عجین شده با حکومت احساس کرده اند، ضرر به حکومت را ضرر به خود احساس کرده اند، امنیت آن کشورها از پایداری برخوردار گشته است. اما وقتی میان حکومت و مردم فاصیله وجود داشته باشد، متعلق های حکومت جدا از مردم پنداشته شود، منافع حکومت جدا از مردم تعریف گردد. امنیت در آن جامعه شکننده خواهد بود. اما متأسفانه این امر در جامعه ي ما وجودندا رد.ناآگاهی و نادانی مزمن تاریخی باعث گردیده که میان حکومت و مردم فاصیله ی به درازای تاریخ ایجاد شود، مردم در برابر منافع ملی احساس مسؤولیت نکنند و بدتر از آن، درک نکنند که منافع مردم وحکومت پیوند وثیق و ناگسستنی باهم دارند، مردم وقتی به منافع خویش دست می یابند بدانند که این هردو منافع بر یکدیگر منطبق و یا مکمل دیگری اند.

این احساس انطباق و همگونی وقتی ایجاد می گردد که هم حکومت تلاش ورزد نیازهای مردم را بشناسد و در صدد برآورده کردن آنان باشد و هم مردم تنگناهای حکومت را بشناسندو برآن وقوف داشته باشند و نیات حکومت را بدانند و لیکن در کشورما متأسفانه حکومت تلاش نه کرده است تا دل مردم را بدست آورد. و در برابرخواست های مردم پاسخ مثبت و مناسب ارائه دهد، اگر حکومت یک رسانه قوی و مسؤول در اختیار داشته باشد می تواند بر بخشی از مشکلات فایق آید. بسیاری از مطالبات مردم بر آورده نمی شود و لیکن باید دشواری هایی که فراراه آن وجود دارد باز گفته شود، توضیح داده شود و تفسیر شود؛ ولیکن آن گونه كه دیده می شود رسانه ی دولتی کشورما در اختیار کسانی قرار دارد که درک زمان را ندارند و نه درایت ساختن برنامه هایی مناسب و مطلوب از آنها بر می آید و نه هم مطالبات به حق مردم را می دانند. رسانه ی دولتی در کشور ما همانند سایر ادارات حکومتی است که در هر اداره چند ده آدم از ساعت رسمی مشغول نوشیدن چای وقصه های زندگی خود هستند تا وقتی که زنگ به صدا در آید و به سوی خانه روان شوند، این ها داستان پردازي نیست بلکه واقعیت های موجودحا کم بر رسانه ای دولتی این کشور است.

 اما درنگ برعوامل بیرونی و خارجی مجالی دیگری می خواهد که باید صورت گیرد، آنچه در این جا قابل یادآوری است اینست که کشور ما یکی از کشورهایی است که عوامل بیرونی، بر امنیت و ثبات و سیاست و اقتصاد آن تاثیر به سزایي دارد. ما نقطه وصل میان شرق میانه و آسیای میانه هستیم، ما پیوند دهنده جنوب آسیا با آسیای میانه نیز می باشیم، در انحصار خشکه قرار داریم، به دریای آزاد راه نداریم، تجارت ما باید از طریق ترانزیت و از طریق همسایگان انجام شود. متحدان غربی کشورما با همسایگان ما سرستیزه جویی و دشمنی دارند، متحدان ما را همساگان ما دشمن خویش می دانند، کشورهایی که در افغانستان حضور دارند در اصل برای تأمین امنیت و ثبات در افغانستان آمده اند تا ازین طریق تهدیدات امنیتی خویش را نیز کاهش دهند، اما این وجود و حضور از سوی همسایگان افغانستان قابل قبول نیست، همسایه شرقی ما از طریق تحریک طالبان به بهانه ای حضور نیروهای خارجی افراد تروریست صادر می کند، القاعده و تروریستان بین المللی که در خاک پاکستان قرار دارند بدین تصور اند که افغانستان بهترین تخته خیز در منطقه است. وجود کوه ها و دره های صعب العبور از زمره امکاناتی است که هم در افغانستان وجود و هم در همجواری ما. اگر این مناطق از دست آنها بیرون شود آسیب پذیری آن ها بیشتر خواهد شد، کشورهای ضد تروریسم آنان را زود تر به دام خواهد انداخت. لذا با چنگ و دندان به این دو کشور همسایه چسپیده اند تا به هر نحو ممکن این مناطق را حفظ کنند. مهم تر از همه ساکنان این سرزمین اند که با زندگی بدوی و دور از مدنیت زیست طبیعی خویش را حفظ کرده اند.

عمده ترین خصلت و ویژگی این مردم پای بندی به رسوم و عنعنات پوسیده و قبیلوی است، دین و خدایی که می پرستند و جست و جو می کنند بسیار سطحی و ساده انگارانه است، لذا زمینه های فراوانی وجود دارد که این مردم را به سوی خود کشانیده و به نام دین هر ذهنیتی را به خورد آنان دهند.مجموع مولفه های خارجی و داخلی دست در دست هم داده است تا نا امنی گسترده، و دیر پای را در کشور ما ایجاد کند، برای تأمین امنیت پایدار تنها ساختن چند نهاد و کمیسیون کافی نیست. از توان دیپلماتیک کشور باید سود برده شود، و با همسایگان بیشتر از این تعامل صورت گیرد، به آنان القاگردد که خطری از جانب افغانستان آن کشورهارا تهدید نخواهد کرد.از حضور نیروهای بین المللی حد اکثر استفاده صورت گیرد. نباید اشتباهات و خطاهای آنان چنان برجسته شود که امکان تعامل مثبت با آنان از میان برود. خطا و صواب آنها مورد ارزیابی قرار گیرد، نباید خطاها را چنان عمده کرد که تمام کارکردهای مثبت آنان زیر سوال قرار گیرد و اذهان عمومی تحریک شود، کاری که متأسفانه رئیس جمهور کشور در آن وادی افتاده و هر روز چیزی را القا و عمده می کند، از یک سو درصدد نظرخواهی است تا پایگاه دایمی امریکا در افغانستان ایجاد گردد از سوی دیگر با زیگنال های منفی افکار عمومی را تحریک می کند.

این درست است که غربی ها اشتباهات وحشت ناکی را مرتکب شده اند، اما این اشتباهات به اندازه وحشت افريني های طالبان نیست، اگر تمام اشتباهات غربی ها با عمل تخریب مكاتب از سوي طالبان سنجیده شود بی شک که طالبان جنایت هولناک تری را مرتکب شده اند، همین غربی ها از هر جنایت پشیمان شده اند و عذر خواسته اند اما برادر ملاعمر و سایر برادران  طالب هر جنایتی که مرتکب شده اندبر آن اصرار و ابرام ورزیده اند. هر بمبی که گذاشته اند ده ها غیر نظامی بی دفاع ارا به خاک و خون کشیده اند، اما کاش اشک رئیس جمهور در جنایت برادران خویش سرازیر می شد تا میزان مردم دوستی او بیشتر از پیش آشکار می گشت.در هر حال ايجاد امنيت پايدار وحفظ آن از كار ويژه هاي مهم حكومت هاي مردمي ودموكراتيك است كه حكومت براي به وجود آوردن آن بايد مجموع مولفه هارا در نظر داشته باشد

 


مطالب مشابه :


مولفه های امنیت پایدار

شکیبایی - مولفه های امنیت پایدار - سیاسی وفرهنگی در جامعه ی فقیر و بیکار هیچ گاه امنیت
درس اول امنیت پایدار

درس اول : امنیت پایدار . امنیت ملی وضعیتی است که در آن یک کشور. بتواند منافع و ارزش های حیاتی
طرح درس سالانه 92-93

آشنایی با امنیت پایدار 5-4 * امنیت پایدار دوم قصه سرایی-دریافت مفهوم-کنفرانس
طرح درس سالانه آمادگی دفاعی متوسطه

آشنایی با مفهوم امنیت . امنیت پایدار : ص 2 و 3 . تفهیم مفهوم اقتدار فرد یا حکومت در ذهن دانش
عنوان مقاله: نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی کارکنان

مدیریت - عنوان مقاله: نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی کارکنان - مطالعات مدیریتی
طرح درس ( درس اول ) امنیت پایدار

علمی آموزشی - طرح درس ( درس اول ) امنیت پایدار - ارتباط با همکاران آمادگی دفاعی
بررسی جایگاه اقتصاد مقاومتی در توسعه کشاورزی و پایداری امنیت ملی

مفهوم امنیت ملی، به رغم قدمت و کاربرد فزاینده اش در ادبیات سیستم های کشاورزی پایدار
مفهوم اجمالی توسعه پایدار

به‌طوری­که مشخص است، اصطلاح «توسعه پایدار» از امنیت غذایی مفهوم، توسعه پایدار
برچسب :