رزومه مجید تیربند

سوابق تدريس

1-      مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات یاسوج در مقطع کارشناسی ارشد درحال تدریس دروس (مدلهای کمی در شهرسازی و  جامعه شناسی شهری ، روش تحقیق، کاربرد نظام اطلاعات،كاربري اراضي شهري ، روشهاي برنامه ريزي شهري ومنطقه اي )

2-      مدرس  دانشگاه پيام نور واحد ياسوج در گروه جغرافياو برنامه ریزی شهری وروستایی از سال 89 تاکنون و در حال تدریس. دروس تدریس شده: (کارگاه برنامه ریزی روستایی ، شهرها وشهرکهای جدید ، جغرافیای کوچ نشینی ، مخاطرات انسانی ، اقتصاد روستایی، زبان تخصصی،تکنیکهای برنامه ریزی شهری )

3-     مدرس دانشگاه علمی وکاربردی هلال احمر یاسوج دروس (امور اردوگاهها، نقشه خوانی - پیشگیری وکاهس اثر آسیب سوانح - سوانح ورابطه آن با توسعه وبرنامه ریزی، كاربيني )

4-     تدريس نرم افزارهاي تخصصيGIS ,SPSS  در مركز فني و حرفه اي ياسوج و آموزشگاههاي آزاد

5-     تدريس نرم افزارهای تخصصي GIS ,SPSS  در مرکز جهاد دانشگاهی استان و سازمان بسیج مهندسین استان

سوابق وفعالیت ها

1-   مدیر گروه رشته امداد وسوانح شهری دانشگاه علمی وکاربردی هلال احمر یاسوج

۲- دبیر اولین جشنواره علمی و پژوهشی و همایش تجلیل از کار آفرینان برتر سازمان بسیج مهندسین استان

۳-   مشاور شهردار یاسوج در طرح برنامه ریزی استراتژیک وتدوین تهیه برنامه پنج ساله شهریاسوج سال 1392

۴-  دبیرکمیته های زیرمجموعه طرح تحرک (اتاق فکر) وزارت کشور دردفترامور شهری استانداری کهگیلویه وبویراحمد.

۵- مدیر پروژه طرح جابجایی وتفکیک روستای پی زرد بهرام بیگی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 و......

گواهینامه ها:

1-     گواهینامه پایان دوره آموزش مهارتهای تخصصی آسیب شناسی اجتماعی تاریخ 14/2/1389

2-     گواهینامه پایان دوره آموزشی اشتغال وکار آفرینی در تاریخ 15/10/90

3-      گواهینامه دوره نحوه وصول درآمدعوارض به مدت12ساعت ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورتاریخ 7/12/1390

4-     گواهینامه دوره تخلفات ساختمانی به مدت15 ساعت ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورتاریخ 5/12/1390

5-      گواهینامه دوره قوانین ومقررات شهرسازی 1به مدت8 ساعت از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تاریخ 10/12/1390

6-      گواهینامه دوره قوانین ومقررات شهرسازی2به مدت8 ساعت ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورتاریخ 11/12/1390

7-      گواهی کارگاه آموزشی آینده پژوهی درفرایند جغرافیا وبرنامه ریزی شهری درتاریخ2/3/1392 به مدت 4 ساعت

8-      گواهی شرکت در همایش مدیریت شهری در افق چشم انداز 1404 تاریخ 31/2/1391

سوابق  علمی پژوهشی ومقالات

1-      اجرای طرح تفکیک وجابجایی اراضی روستای پی زرد بهرام بیگی برای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کهگیلویه وبویراحمد.

2-      مقاله: Function of urban management in bedrock making for jobbing، بانمایه ISIدر مجله         Reef Resources Assessment and Management Technical Paper .فرانسهISSN: 1607-7393

3-     مقاله" شهر و عدالت اجتماعي مورد شهر ياسوج" در مجله علمي وپژوهشي جامعه شناسي كاربردي دانشگاه اصفهان (تاریخ پذیرش 25/11/1389 ) .

4-     مقاله"فرم شهر وتاثیرآن درپدافند غیرعامل" فصلنامه علمی وتحقیقاتی علوم انتظامی استان کهگیلویه وبویراحمد

5-     مقاله"حاشیه نشینی ، چالش امنیت توسعه پایدار شهری " فصلنامه علمی وتحقیقاتی علوم انتظامی استان کهگیلویه وبویراحمد

6-     مقاله "عدالت اجتماعي ، رويكردي در تحقق توسعه پايدار شهري (مورد شهر ياسوج )".همايش ملي فضاي جغرافيايي رويكرد آمايشي مديريت محيط درتاریخ 30 آبان 1389 دانشگاه آزاد اسلامي اسلامشهر .

7-     مقاله "تحلیلی برهویت یابی اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهری" در اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق چشم انداز 1404 در تاریخ 31 اردیبهشت 1391 در دانشگاه صنعتی شریف .

8-    مقاله"توزيع خدمات وتاثير آن درتوسعه شهر پايدار"همايش ملي توسعه شهرپايداردر آذرماه 1389دانشگاه تهران.

9-     مقاله نقش مديريت شهري در بسترسازی براي توسعه كارآفريني در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی در موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه قم 22 و23 شهریور92.

10-    مقاله تحليلي بر وضعيت سيستم شهري در استان هرمزگان دردومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی در موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه قم 22 و23 شهریور92.

11-    مقاله "پهنه بندي اقليمي استان فارس با روش دومارتون با استفاده از GIS".همايش ملي انسان محيط زيست و توسعه پايداردر تاریخ 19 و20 اسفند1388 در دانشگاه آزاد اسلامي همدان.

12-   مقاله "جايگاه حقوق شهروندي زنان مورد شهر (شهركرد)"درهمايش منطقه اي اخلاق و حقوق شهروندي در تاریخ 12/12/1388 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد .

13-  مقاله" بررسي جغرافيايي توسعه پايدار شهر ياسوج با استفاده از مدلهاي اسكالو گرام ، تاكسو نومي ، موريس و ضريب مكان مركزي"درهمايش ملي مهندسي عمران وتوسعه پايدار درتاریخ11و12اسفند1389دردانشگاه آزاداسلامي واحد استهبان

14-  مقاله "تاثير جهاني شدن برهويت اجتماعي دراستان كهگيلويه وبويراحمد"، همايش آسیب شناسی اجتماعي استان در تاریخ 14/2/1389در سپاه فتح استان .

15-   مقاله" مشاركت شهروندان در اداره امور شهر"  دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف آباد در هفته پژوهش.

16-   مقاله "شهرفشرده فضاهاي زير سطحي فرصتي براي دست يابي به توسعه پايدار شهري" همايش ملي عمران شهری،  دانشگاه آزاداسلامی سنندج 4و5 آبان1390.

17-  مقاله"پهنه بندي اقليمي استان مركزي بااستفاده ازGIS "همايش سراسري دانشجويان جغرافيا دانشگاه تهران 1390

18-  مقاله "تحلیلی بر نقش گردشگری روستایی در مردم شناسی و اقتصاد (مورد روستای مارین )" همایش منطقه ای توریسم و توسعه در تاریخ 21 و22 مهرماه 1389 در دانشگاه آزاد یاسوج.

19-   مقاله "ارزیابی شرایط زیست اقلیم آسایش در جهت توسعه گردشگری (مورد استان کهگیلویه وبویراحمد)" در اولین همایش ملی جغرافیا وگردشگری درهزاره سوم ،تاریخ 27و28 اردیبهشت1391دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.

20-   مقاله "توانمندیهای گردشگری با استفاده از مدل Topsis  (مورد استان کهگیلویه وبویراحمد)" در اولین همایش ملی جغرافیا وگردشگری در هزاره سوم ، تاریخ 27 و28 اردیبهشت 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.

21-   مقاله "طراحی مفهوم سیستم اطلاعات گردشگری (با استفاده از روش برنامه ریزی سیستم کسب کار BSP)" همایش ملی جغرافیا وگردشگری در هزاره سوم ، تاریخ 27 و28 اردیبهشت 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.

22-   مقاله "گردشگري شهري وپیوندعملکردي آن با اکوتوریسم با تاکید بر توسعه پایدار "مطالعه موردي:استان کهگیلویه وبویراحمد" اولين همايش ملي جغرافيا، مخاطرات محيطي و توسعه پايدار. اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز9/12/1391،

23-   مقاله "جایگاه اقتصاد مقاومتی در توسعه پایدار شهری " همایش مقاومت اقتصادی. یاسوج، دانشگاه علوم وتحقیقات 5/10/1392،

24-   مقاله "مقاومت اقتصادی تبدیل کننده تهدید تحریم به فرصت (SWOT )" همایش مقاومت اقتصادی. یاسوج، دانشگاه علوم وتحقیقات 5/10/1392،

25-   مقاله "مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی " همایش مقاومت اقتصادی. یاسوج، دانشگاه علوم وتحقیقات 5/10/1392،

26-   مقاله" ساماندهی بافت فرسوده شهری (مورد شهر یاسوج)،اولین همایش ملی جغرافیا ،شهرسازی وتوسعه پایدار،مرکز اسنادی علوم جهان اسلام تهران1392

27-   مقاله" سکونتگاههای غیررسمی چالش توسعه پایدار شهر(مورد منطقه مادوان و بله زار یاسوج)، اولین همایش ملی جغرافیا ،شهرسازی وتوسعه پایدار،مرکز اسنادی علوم جهان اسلام تهران1392مطالب مشابه :


مولفه های امنیت پایدار

شکیبایی - مولفه های امنیت پایدار - سیاسی وفرهنگی در جامعه ی فقیر و بیکار هیچ گاه امنیت
ریشه ها و روندها در امنیت پایدار

مقالات بي سر انجام - ریشه ها و روندها در امنیت پایدار - مقالات بي سر انجام
عنوان مقاله: نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی کارکنان

عنوان مقاله: نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی کارکنان. مولف/مترجم: دکتر ایرج سلطانی
چالش های حاشیه نشینی و توسعه پایدار شهری

سایت دانلود پروژه،پایان نامه،مقاله،جزوه - چالش های حاشیه نشینی و توسعه پایدار شهری - دانلود
تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت پایدار

تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت پایدار اين مقاله تلاش دارد با
رزومه مجید تیربند

2- مقاله: Function 5- مقاله"حاشیه نشینی ، چالش امنیت توسعه پایدار شهری "فصلنامه علمی
برچسب :