تاریخچه آموزش گردشگری در ایران - تاریخچه گردشگران

تاریخچه آموزش گردشگری در ایران

سابقه آموزش گردشگری در ایران به سال 1314 برمی گردد. بدنبال تأسیس سازمان جلب سیاحان در سال 1342 مدرسه عالی مهمانخانه داری و همچنین در سال 1345 مدرسه عالی هتلداری بنیاد گذاشته شدند که خود نقطه عطفی در آموزش گردشگری کشور به شمار می آمد. اعزام گروه های آموزشی سیار به همه استان های کشور ( سال 1348) و اعزام گروه هایی از مربیان آموزشگاه های هتلداری برای آموزش به ایتالیا (سال 1354) از مهمترین اقداماتی است که برای ارتقاء وضعیت آموزش نیروی انسانی در سال های قبل از انقلاب صورت گرفت. پس از انقلاب اسلامی شاهد رشد کمی و کیفی مقاطع و رشته های مرتبط با صنعت گردشگری در سطح کشور هستیم. بطوری که در فاصله سال های 1373 تا 1375 هنرستان کار و دانش در زمینه هتلداری و رشته های وابسته زیر نظر آموزش و پروش تأسیس شد. همچنین تحصیلات دانشگاهی در مقطع کاردانی زیر نظر دانشگاه جامع – کاربردی، دانشگاه آزاد و موسسه آموزشی بنیاد و در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد توسط دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد ارایه شد. روند تحولات مهم آموزش گردشگری در ایران به شرح زیر می باشد...

تاریخچه گردشگران

تاریخچه گردشگران

1314- تاسیس اداره ی جلب سیاحان خارجی و تبلیغات در وزارت داخله(کشور) و برگزاری 3 دوره آموزشی کوتاه مدت برای 100 نفر از خدمه و آشپزها در داخل کشور . (برگزاری 3 دوره تربیت پیشخدمت و آشپز وارد به طبخ غذاهای فرنگی توسط بلدیه تهران زیر نظر یک معلم ایتالیایی)

1342- واگذاری کلیه امور مربوط به جهانگردی به سازمان جلب سیاحان و تاسیس مدرسه مهمانخانه داری از سوی این سازمان . (و تأسیس مدرسه عالی مهمانخانه داری توسط وزارت فرهنگ)

1345- برگزاری اولیـن دوره کوتاه مدت توریسـم توسط سازمان جلب سـیاحان و تاسیـس مدرسه عالی هتلـداری از سوی سازمان آموزش و پرورش . ( آغاز بکار مرکز آموزش خدمات جهانگردی سازمان جلب سیاحان و تشکیل دوره های کوتاه مدت مدیریت هتل، راهنمای جهانگردان و میزبانی ) (تأسیس مدرسه عالی هتلداری در سطح فوق دییپلم توسط وزارت آموزش و پرورش)

1354- اعزام اولین گروه 25 نفری از مربیان آموزشگاه های هتلداری و کارآموختگان ممتاز دوره های آموزشی هتلداری و جهانگردی برا ی آموزش 3 ماهه به ایتالیا .

1374- تاسیس رشته مدیریت جهانگردی در دانشگاه علامه طباطبایی

1375- تأسیس مرکز آموزش عالی جهانگردی وابسته به سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی و تاسیس مرکز آموزش عالی هتلداری و سیاحتی بنیاد

1383- پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

ویرایش وتلخیص:برگزیده ها


,