اختیار آباد کرمان - جمعیت اختیاراباد

اختیار آباد را بیشتر بشناسیم

اختیارآباد شهری است در استان کرمان ایران. این شهر در ۱۴ کیلومتری غرب شهر کرمان قرار دارد

اختیارآباد در بخش مرکزی شهرستان کرمان قرار دارد. اختیار آباد زمانی روستائی بر سر راه کرمان به سمت فرودگاه این شهر قرار داشت. اما امروز عملا در داخل شهر قرار گرفته است.خربوزه های تولید شده در اختیار آباد بهترین نوع خربوزه کویری منطقه کرمان است.

چشمه‌های آب معدنی جوقن، بی‌بی، شهراء، جیوه و مرتضی علی که در مجاورت اختیارآباد از زمین خارج می‌شوند از دسته آب‌های کلروره سدیک، سولفاته کلسیک هستند که مشابه ‎آب چشمه نیدر برون لدبن فرانسه می‌باشد.


جمعیت اختیاراباد ,