دو دوست کوچولو با ویژگی مشابه +عکس - دیدنی های امروز - دوستکوچولو

تاپ ناپ:  Sapphyre Johnson  دختری 3 ساله است که پس از تولد معلوم شد مبتلا به نقصی منحصر به فرد در انگشتان پای خود است.پس از اینکه روزها به طور مداوم برای درمان به بیمارستان برده شد دکترخا تصمیم به قطع پاهایش گرفتند تا بتواند حداقل پای مصنوعی را به راحتی استفاده کند.پاهای این دختر زیبا ی کوچک در دوران نوزادی قطع شد ولی به تازگی دوستی خوب و صمیمی پیدا کرده است که مانند خودش دچار نقص مادرزادی است. یک توله سگ کوچک که به دکتر او معرفی شده بود و دکتر هم آن سگ را به پدر و مادر Sapphyre معرفی کرد. این توله سگ هم بدون داشتن یکی از پنجه هایش متولد شد و می تواند دوست خوب و وفاداری برای این دختر بچه باشد.

دوستکوچولو

دوستکوچولو,دو دوست کوچولو با ویژگی مشابه +عکس دوست,معلول,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه,دو دوست کوچولو با ویژگی مشابه +عکس دوست,معلول,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه,دو دوست کوچولو با ویژگی مشابه +عکس دوست,معلول,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه,دو دوست کوچولو با ویژگی مشابه +عکس دوست,معلول,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه,دو دوست کوچولو با ویژگی مشابه +عکس دوست,معلول,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه,دو دوست کوچولو با ویژگی مشابه +عکس دوست,معلول,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه,