دبیرکل سازمان ملل با ظریف


یان کوبیش" نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق عصر دوشنبه درساختمان وزارت خارجه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت و گو کرد. 

دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل با ظریف

 

دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل با ظریف

 

دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل با ظریف

 

دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل با ظریف

 

دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل با ظریف

 

دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل با ظریف

 

دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل با ظریف

 

دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل با ظریف

 

دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل با ظریف

 

دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل با ظریف

 

دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل با ظریف