تصاویر خارق‌العاده دانشمندان از دنیای درون دانه‌ها و بافت‌ها - عکس های میکروسکوپی تصاویر خارق‌العاده دانشمندان از دنیای درون دانه‌ها و بافت‌ها
این تصاویر عجیب ممکن است در ابتدا شما را از خوردن غذا باز دارد؛ اما در حقیقت، وعده غذایی می‌تواند از یکی از 17 غذای به تصویر کشیده شده توسط دانشمندان تشکیل شود.این تصاویر خارق‌العاده و عجیب در حقیقت غذاهایی از توت‌فرنگی و شکلات گرفته تا بروکلی و گل کلم هستند که در زیر میکروسکوپ بررسی شده‌اند.
دانشمندان این تصاویر را در پژوهش‌های آزمایشگاهی در مورد ترکیبات تشکیل‌دهنده غذاهای روزانه به ثبت رسانده‌اند.

 

عکس های میکروسکوپی

عکس های میکروسکوپی

اسکن رنگی ریزنگار الکترونی از یک توت‌فرنگی

 

,تصاویر میکروسکوپی از میوه ها, تصاویر میکروسکوپی از مواد غذایی, عکس دانه‌های قهوه زیر میکروسکوپ,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 دانه‌های قهوه با ساختار سنگی در زیر میکروسکوپ

 

 

,تصاویر میکروسکوپی از میوه ها, تصاویر میکروسکوپی از مواد غذایی, عکس دانه‌های قهوه زیر میکروسکوپ,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

تصویر نمای نزدیک از یک دانه قهوه

 

 

,تصاویر میکروسکوپی از میوه ها, تصاویر میکروسکوپی از مواد غذایی, عکس دانه‌های قهوه زیر میکروسکوپ,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

گلچه کلم بروکلی در تصویر ریزنگار که شبیه به یک گل لاله درآمده است

 

 

,تصاویر میکروسکوپی از میوه ها, تصاویر میکروسکوپی از مواد غذایی, عکس دانه‌های قهوه زیر میکروسکوپ,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

اسکن ریزنگار الکترونی از یک دانه انگور قرمز(چپ) و تصویر دانه انگور سفید(راست)

 

,تصاویر میکروسکوپی از میوه ها, تصاویر میکروسکوپی از مواد غذایی, عکس دانه‌های قهوه زیر میکروسکوپ,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

تصویر میکروسکوپی از سطح سلولی گوجه‌فرنگی

 

,تصاویر میکروسکوپی از میوه ها, تصاویر میکروسکوپی از مواد غذایی, عکس دانه‌های قهوه زیر میکروسکوپ,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

تصویر نمای نزدیک از دانه شکر(چپ) و شیرین‌کننده آسپارتام به شکل دانه‌های شوره(راست)

 

,تصاویر میکروسکوپی از میوه ها, تصاویر میکروسکوپی از مواد غذایی, عکس دانه‌های قهوه زیر میکروسکوپ,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

پوسته باز و دانه‌های یک فلفل تند

 

 

,تصاویر میکروسکوپی از میوه ها, تصاویر میکروسکوپی از مواد غذایی, عکس دانه‌های قهوه زیر میکروسکوپ,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

دو اسکن ریزنگار الکترونی از ساختار داخلی بلوبری

 

 

,تصاویر میکروسکوپی از میوه ها, تصاویر میکروسکوپی از مواد غذایی, عکس دانه‌های قهوه زیر میکروسکوپ,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

مرکز یک رازیانه ستاره ای خشک

 

,تصاویر میکروسکوپی از میوه ها, تصاویر میکروسکوپی از مواد غذایی, عکس دانه‌های قهوه زیر میکروسکوپ,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 ریزنگار الکترونی رنگی از زعفران

 

 

,تصاویر میکروسکوپی از میوه ها, تصاویر میکروسکوپی از مواد غذایی, عکس دانه‌های قهوه زیر میکروسکوپ,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

بافت گوشت خام با چربی

 

,تصاویر میکروسکوپی از میوه ها, تصاویر میکروسکوپی از مواد غذایی, عکس دانه‌های قهوه زیر میکروسکوپ,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 تصویر تغییر گوشت در فرآیند پخت

 

 

,تصاویر میکروسکوپی از میوه ها, تصاویر میکروسکوپی از مواد غذایی, عکس دانه‌های قهوه زیر میکروسکوپ,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 اسکن ریزنگار الکترونی از یک گل‌کلم

 

 

,تصاویر میکروسکوپی از میوه ها, تصاویر میکروسکوپی از مواد غذایی, عکس دانه‌های قهوه زیر میکروسکوپ,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

شکلات مغزدار نعنایی