معرفی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

مرکز اطلاع رسانی مدیریت نظارت بر مواد غذایی ۀشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

این مرکز با شماره تلفن 2232352 در ساعات اداری آماده ارائه مشاوره و پاسخگویی به پرسش های مردم در زمینه های: ایمنی موادغذایی،آرایشی وبهداشتی، نحوه نگهداری موادغذایی، نحوه تشخیص وانتخاب موادآرایشی وبهداشت سالم، نحوه تشخیص موادغذایی بسته بندی شده سالم وناسالم ، راهنمایی درمورد مصرف ظروف یکبارمصرف برای کاربردهای موادغذایی


2-  مدیریت نظارت بر دارو و مواد مخدر


شرح وظایف

 •    انجام امور قانونی مرتبط با داروخانه ها شامل صدور پروانه های تاسیسصلاحیت مسئول فنی داروخانه ها ،مسئول فنی ، تمدید پروانه های مسئولین فنی، امتیازبندی متقاضیان تاسیس داروخانه، صدور گواهی اشتغال بکار جهتمتقاضیان و ...
 •     نظارت بر نحوه عملکرد مراکز ارائهخدمات دارویی شامل انبارهای دارویی ،بیمارستانها و شبکه ها،داروخانه هایبخش خصوصی و دولتی اعم از مراکز بهداشتی ، درمانی ،شهری و روستایی ،بیمارستانهای دولتی و خصوصی ،شرکتهای پخش دارویی ، بالک سازی ها و ...
 •   رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص مسائل دارویی
 •   نظارت بر توزیع دارو توسط شرکتهای پخش
 •    تدارک داروهای مورد نیاز استان از مراکز تولید کننده داروهای خصوصی و دولتی
 •     نظارت بر توزیع شیرخشک های رژیمی و صدور حواله شیر خشک در استان
 •     تهیه و توزیع داروهای مخدر مورد نیاز بیمارستانها ، مراکز درمانی ، بیماران سرطانی و صعب العلاج، مراکز ترک اعتیاد استان و ...
 •    نظارت بر نحوه مصرف داروهای مخدر بیمارستانی
 •    نظارت بر مراکز تهیه و توزیع الکل


3-    مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد خوراکی ، آرایشی و بهداشتی


شرح وظایف

 •     انجام آزمونهای میکروبی ، شیمیایی و سم شناسی بر روی مواد اولیه فرآوردههای غذایی،آرایشی و بهداشتی کارخانجات و کارگاههای تولیدی
 •    کنترل مواد خوراکی ،آرایشی و بهداشتی وارده به کشور از طریق گمرکات و مطابقت دادن آنها با استانداردهای کشوری
 •    آموزش کارآموزان مسئولین فنی کارخانجات تولیدی و ارزیابی توانایی آنها در کنترل کیفیت فرآورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی
 •    کنترل و اجرای ضوابط استانداردهای تعیین شده جهت صدور پروانه های بهره برداری و ساخت محصولات تولیدی توسط تولید کنندگان
 •   بررسی صلاحیت آزمایشگاههای مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی کارخانجات تولیدی و آزمايشگاه همكار
 •    در اختيار قراردادن امكانات آزمايشگاهي به وسيله عقد قرارداد با واحدهاي توليدي
 •    آموزش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
 •    اجراي طرح هاي PMS در ارتباط با معاونت غذا و دارو و زارت بهداشت4-   دبیرخانه تحقیقات کاربردی

اززیر مجموعه های ستادی معاونت غذا و دارو می باشد که هدف آن ترویج فرهنگ ومصرف منطقی دارو و جلوگیری از عوارض احتمالی است و در این راستا خود به سهزیرگروه تقسیم می شود.

1.مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم ((DPIC

اینمرکز به صورت فعال از تاریخ شهریور ماه 1385 در معاونت غذا و دارو اهوازشروع بکار کرده است و پیش از این  در بیمارستان امام خمینی (ره) فعال بودومجهز به نرم افزار بانک اطلاعاتی میکرومدکس سال 2004 می باشد که ازکاملترین نرم افزارهای اطلاعات دارویی در جهان است، همچنین به کتب و سایرکتابهای مرجع در زمینه داروسازی  مجهز میباشد.  این مرکز با شماره تلفنهای09646 191 و 8-2234727آماده اطلاع رسانی و پاسخگویی به کلیه سوالاتدارویی عموم مردم است .

وظایف مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم

الف اطلاع رسانی دارویی به عموم و گروه پزشکی در زمینه نحوه مصرف تداخلات دارویی مصرف دارو بارداری و شیردهی

ب- آموزش در زمینه مصرف دارو جلوگیری از رواج مصرف بی رویه آنها در سطح عموم مردم
ج- ارائه اطلاعات اولیه لازم به مسمومین و همراهان و کادر پزشکی در پیشگیری از عوارض سوء مسمومیتها
د- تهیه خودآموز و برگزاری سمینارهای مربوطه با امتیاز بازآموزی برای پزشکان عمومی و داروسازان

2.مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها ( ADR)

از جمله وظایف این کمیته:

الف: جمع آوری گزارشات مربوط به عوارض ناخواسته داروها

ب : برگزاری سمینار و جلسات علمی جهت افزایش آگاهی گروه پزشکی در ارتباط با عوارض ناخواسته دارویی

ج: اطلاع رسانی سریع به موقع عوارض جانبی ثبت شده در مرکز ADR در ایران به مراکز درمانی

3. کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

اینکمیته در سال 1377 با نام کمیته علمی بررسی نسخ در مدیریت غذا و داروسابقشروع بکار نمود. وظیفه این کمیته ورود اطلاعات نسخ به صورت رایانه ای وبررسی آنها در کمیته علمی نسخ و دادن تذکرات علمی به پزشکان بود کهمتاسفانه این کمیته در سال 81 تعطیل شد. ولی مجددأ در سال 85 با نصببرنامه نرم افزاری پردازشگر نسخ که مورد تایید معاونت غذا و دارو وزارتبهداشت می باشد مجدداً فعالیت خود را از سرگرفت .

 


مطالب مشابه :


راه اندازی سامانه الکترونیکی نظارت بر توزیع و مصرف دارو در خوزستان

مخمل زاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز درجلسه ستاد توزیع که فیش حقوقی
درس جامعه شناسی تبلیغات جلسه اول

سکه (فیش حقوقی) فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی استقلال اهواز. موسسه
فیش حقوقی فرهنگیان

,فیش حقوقی بازنشستگان آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز,فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی
جامعه شناسی تبلیغات

سکه (فیش حقوقی) فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی استقلال اهواز. موسسه
بازرسی مستمر کارشناسان معاونت غذا و دارو از داروخانه ها و کارخانجات خوزستان در نوروز 94

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی
کارشناسان شبکه های بهداشت و درمان خوزستان شیوه های نوین نظارت و بازرسی را فرا گرفتند

غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، سیمین حقوقی دانشگاه علوم پزشکی فیش حقوقی
فرآ ورده های آرایشی و بهداشتی شرکت پخش آریا غیرمجاز و تقلبی است

غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دکتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی فیش حقوقی
برنامه های روز جهانی غذا در استان خوزستان اعلام شد.

در سالن شهدا دانشگاه علوم پزشکی اهواز با حقوقی دانشگاه علوم پزشکی فیش حقوقی
پمفلتهای تهیه شده توسط دفتر حاکمیت بالینی بیمارستان شهید چمران سوسنگرد

آموزش وتوصیه های پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی اهواز. سامانه فیش حقوقی پرسنل دانشگاه
معرفی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی فیش حقوقی
برچسب :