نمرات هیدرولیک ماشین الات سنگین آزاد واحد ساوه

نمرات  هیدرولیک ماشین الات سنگین     آزاد واحد ساوه

نمره ثبت شده

نمره

شماره دانشجویی

-------

-------

900961486

14

13

900961409

12.25

11.25

900984479

15.25

14.25

900984230

-------

-------

901017236

14.25

13.25

900961727

13.5

12.5

900935311

12.75

11.75

891164461

18

17

891142276

13.75

12.75

891058700

18.75

17.75

900971128

15

14

891174710

19

18

900961432

19.25

18.25

900933879

13

12

891203495

17

16

900933533

13.5

12.5

901018249

19

18

891122019

15.25

14.25

891164458

12.5

11.5

891167319

9.5

1.5

900961685

10.5

9.5

900971156

20

19.25

891063918

17.25

16.25

900933644

۱۰

8.25

891142509

14.5

13.5

900984164

18.25

17.25

891091626

16

15

900961695

18.75

17.75

891063916

15.5

14.5

891144033

12.5

11.5

890988504

13.75

12.75

891142970

14.75

13.75

891142449

17.5

16.5

900961831

15.25

14.25

900988548

18.75

17.75

900969425

19.5

18.5

900986005

13.75

12.75

900976261

12

11

900961608

-------

------

900961757

18.25

17.25

900961587

16.5

15.5

900934138

14

13

901001201

19.25

18.25

900971296

15.25

14.25

900933895

16.5

15.5

900961827

14

13

900985905

15.5

14.5

900961851

-------

-------

900994288

15.25

14.25

901006932

16

15

900970141


مطالب مشابه :


مقاله

مهندسی بهداشت محیط ساوه مركز آموزش علمي كاربردي مرکز آموزش علمی کاربردی صفا; دانشگاه
قابل توجه دانشجویان دانشگاه استیل آذین

قابل توجه دانشجویان دانشگاه دانشگاه جامع علمي كاربردي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
لیست نمرات مکانیک صنعتي دانشگاه جامع علمی کاربردی یدک رسان کاوه

لیست نمرات مکانیک صنعتي دانشگاه جامع علمی دانشگاه جامع علمي كاربردي. گروه صنعتی صفا.
محمد شرافت معرفی نماینده خانه خیرین استان مرکزی به خانه خیرین ایران

ساوه و ساوجی مهندس نازی اقدم صفا
نمرات هیدرولیک ماشین الات سنگین آزاد واحد ساوه

نمرات هیدرولیک ماشین الات سنگین آزاد واحد ساوه دانشگاه علمی دانشگاه جامع علمي كاربردي.
خانه خیرین استان مرکزی

برای نخستین بار در کشور بلوک سیلندر و سرسیلندر موتور 457 در ساوه مهندس نازی اقدم صفا
نمرات دانشگاه استیل آذین

نمرات دانشگاه دانشگاه جامع علمي كاربردي. مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی صفا.
نمرات زبان تخصصی دانشگاه علمی کاربردی سایپا

نمرات زبان تخصصی دانشگاه دانشگاه جامع علمي كاربردي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
نمرات نهایی فیزیک مکانیک دانشگاه علمی کاربردی یدک رسان کاوه

نمرات نهایی فیزیک مکانیک دانشگاه علمی دانشگاه جامع علمي كاربردي. گروه صنعتی صفا.
نگاهي گذرا به سيماي فرهنگي اجتماعي شهرستان ساوه - در 120 کیلومتری تهران

ساوه و ساوجی ها پذيرفته شدگان دانشگاه ها 46 ذبيح الله صفا درباره وي مي نويسد:
برچسب :