فرا رسیدن سال نو

برای همه دوستان سال خوبی را آرزومندم و امیدوارم هر سالی که از عمر می رود یک سال بر شادی و علمشان افزوده شود و این گوهر عمر را ارزان نفروشند.

فرا رسیدن سال ۱۳۸۸ شمسی و عیدنوروز را تبریک عرض می کنم . تعطیلات خوب و سلامتی داشته باشید و قشنگترین سفره هفت سین را بچیند و با عزیزان دورش بنشیند  تا سال جدید همراه با حال جدید آغاز شود . راستی عیدی ها ی خوبی بگیرد و بدهید.

 سال و فال و مال و حال و تخت و بخت
بادت اندر شهریاری بر دوام و بر قرار

سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش
اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام


مطالب مشابه :


چند تا فال به روز باحال

چند تا فال به گاه كه به عشق واقعي خود دست از قوانین معنوی برای رسیدن به موفقیت
فال موفقیت

برای رسیدن به هدف هایت تلاش کن. استخاره : فال قرآن : فال عشق : فال هفته : فال سال :
فال چوب

بوسه عشق - فال میرسی.باید برای رسیدن به هدفت خود نیز بوسه ی عشق که یک عمر
مراحل عشق بازی

عشق بازی های در مرد کم می شود ولی بهمین نسبت میل به نزدیکی و انجام عمل جنسی برای رسیدن به
رسیدن به تو

قلب تو را نمی دانم ، اما قلب من میخواهد تا ابد به عشق برای رسیدن به او که خیلی فال ازدواج
فرا رسیدن سال نو

سال و فال و و مطالبی زیبا درباره داشتن احساس خوب و خوشبختی و رسیدن به ستاره عشق برای
دعا نویس-بررسی طالع به صورت حرفه ای- دعای محبت دعای رزق وروزی دعای حفاظت از بلایا دعای ابطال سحر دع

دعای رسیدن به عشق ارتباط حاجت فال قهوه دعا برای رسیدن به ثروت
برچسب :