جمله ی ذرات عالم در نهان....

در مورد تسبيحِ حيوانات و همچنين وجود روابط اخلاقيِ ميان آنها نيز روايات متعدّدي آمده است؛

در كتابِ‌ دُرّ المنثور[1] آمده است‌ ...كه رسول‌ خدا6فرمود: (مورچه‌ تسبيح‌ خدا مي‌گويد.) و باز روايت‌ است‌ كه‌ پيغمبر اكرم‌6 فرمود: (اي مردم! قورباغه‌ها را نكُشيد، كه صداي‌ آنها تسبيحِ‌ خداوند است.)[2] و در همان‌ كتاب‌ خطيب‌ از ابي‌‌حمزه‌ روايت‌ كرده‌ كه‌ گفت: ما نزد امام‌ سجّاد علي‌بن‌الحسين‌7بوديم‌ كه‌ جمعي‌ گنجشك‌ از جلوي ما عبور كردند و همه‌ با هم‌ جيك‌‌جيك‌ مي‌كردند، حضرت‌ فرمودند: آيا مي‌دانيد چه‌ مي‌گويند؟

عرض‌ كرديم:‌ نه! فرمودند: از پدرم‌ شنيدم‌ كه‌ فرمود از پدرم‌ علي‌بن‌ابيطالب‌7شنيدم‌ كه‌ ‌فرمود: مرغان،‌ در هر صبحگاهي‌ خداوند را تسبيح‌ نموده‌ و قُوت‌ و روزي‌ِ خود را مسئلت‌ مي‌نمايند و اين‌ (كه شنيديد) همان‌ تسبيح‌ صبحگاهيست كه‌ از خداي‌ خود رزقِ امروزِ خود را طلب‌ مي‌كردند. @ [13]

همچنين در نصايحِ يعقوب به پسرش وارد است كه گفت: اي پسر! زنا مكن كه اگر پرنده زنا كُند، پَرَش بريزد.[3]

از امام صادق7روايت است كه: يكي از انصار، شتري داشت و چون سالخورده شد يكي از خاندانش گفت: كاش آن را نَحر مي‌كرديد (مي‌كشتيد). آن شتر نزد رسول خدا6آمد و بانگ مي­كرد. رسول خدا صاحبش را خواست و فرمود: اين شتر مي‌پندارد كه از جواني تاكنون به شما خدمت كرده امّا اكنون كه پير شده مي­خواهيد او را بكشيد. گفت: راست گفته. پس فرمود: او را نَكشيد و وا نهيد.

هر يك از موجودات به فراخورِ صفتي كه با آن خلق شده‌اند و طبيعت و سِرشتشان با آن صفت آميخته شده، خداوند را با همان صفت شناخته و وي را به پاكي تسبيح مي‌كنند. در روايت است كه « در ايّام كودكي، از امام حسين7دربارة صدايِ حيوانات سؤال كردند؛[4] امام7در پاسخِ آنان - كه حيوانات هنگامي كه صدا مي‌كنند چه مي‌گويند؟ - فرمود:

-كركس مي‌گويد: اي فرزندِ آدم! هر گونه كه مي‌خواهي زندگي كن، ولي بدانكه عاقبتِ تو مرگ است.

- باز (عقاب) مي‌گويد: اي عالِم به پنهاني‌ها و اي رفع‌كنندة بلاها!

- طاووس مي‌گويد: خدايا! به خود ظلم كردم و به زينتم مغرور شدم، پس مرا ببخش.

- خارپشت مي‌گويد: خداوند بر عرشِ خود قرار گرفته است.

- خروس مي‌گويد: هر كس خدا را شناخت، او را فراموش نمي‌كند.

- مرغ مي‌گويد: اي خدائي كه بر حقّي، تو بر حقّي و سخن تو نيز حقّ است. يا اللَّه!    يا حقّ!

- قِرقي مي‌گويد: به خدا و روز قيامت، ايمان دارم.

- لاشخور مي‌گويد: به خدا توكّل كن كه او روزي مي‌دهد.

- عقاب مي‌گويد: هر كس از خدا اطاعت كند، سختي نمي‌بيند.

- شاهين مي‌گويد: خداوند، پاك، منزّه و حقّ است به حقيقت!

- جغد مي‌گويد: اُنس (با خدا)، در دوري نمودن از مردم است.

- كلاغ مي‌گويد: اي روزي دهنده! روزيِ حلال مرا برسان.

- دُرنا مي‌گويد: خدايا! مرا از شرّ دشمنانم حفظ كن.

- لك لك مي‌گويد: هر كس از مردم فاصله بگيرد، راحت‌تر است.

- اُردك مي‌گويد: آمرزشِ تو را خواهانم اي خدا!

- هُدهُد مي‌گويد: چقدر شقيّ و بدبخت است كسي كه گناه مي‌كند.

- قُمري مي‌گويد: اي دانا به اسرار و پنهاني‌ها، اي خدا!

- كبوتر مي‌گويد: تويي الله و غير از تو خدائي نيست اي الله!

- زاغ مي‌گويد: منزّه است خدائي كه بر او چيزي مخفي نيست.

- طوطي مي‌گويد: يادِ خدا، موجبِ بخششِ گناهان است.

- گنجشك مي‌گويد: طلب آمرزش مي‌كنم از گناهاني كه خدا را به خشم آورد.

- بلبل مي‌گويد: « لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ حقّاً حقّا».

- كبك مي‌گويد: قيامت نزديك است.

- بلدرچين مي‌گويد: اي فرزند آدم! چه چيز تو را از مرگ غافل كرده است؟

- مرغ شكاري مي‌گويد: « لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ و آلِهِ خِيَرَة اللَّه».

- قُمري مي‌گويد: « يا واحِد يا اَحَد يا فَرْد يا صَمَد».

- داركوب مي‌گويد: خداي من! مرا از آتش نجات بده.

- چكاوك مي‌گويد: خدايا! گناهانِ مؤمنين را ببخش.

- كبوتر صحرائي مي‌گويد: خدايا! اگر مرا نبخشي، بدبخت مي‌شوم.

- مرغ عشق مي‌گويد: « لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [العليّ‌] العظيم».

- شتر مرغ مي‌گويد: معبودي غير از خدا نيست.

- پرستو هنگام صدا كردن، سورة حمد را مي‌خواند و مي‌گويد: اي قبول‌كنندة توبه‌كنندگان! اي خدا! حمد و ثنا، سزاي توست.

- زرّافه مي‌گويد: « لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وحده».

- ميش مي‌گويد: مرگ بهترين پنددهنده است.

- بزغاله مي‌گويد: (خدايا!) مرگم را برسان تا گناهانم كم باشد.

- وقتي كه شير غرش مي‌كند، مي‌گويد: امرِ خداوند مهمّ است مهمّ.

- گاوِ نر مي‌گويد: اي فرزند آدم! صبر كن. تو در مقابل كسي هستي كه تو را مي‌بيند ولي خود ديده نمي‌شود و آن خداست.

- فيل مي‌گويد: از مرگ، گريزي نيست.

- يوزپلنگ مي‌گويد: « يا عَزيز يا جَبّار يا مُتَكَبِّر يا اللَّه!»

- شتر مي‌گويد: منزّه است خدائي كه خواركنندة ستمكاران است.

- اسب مي‌گويد: « سُبْحانَ رَبّنا سُبْحانَه!»

- گرگ مي‌گويد: كسي را كه خدا حفظ كند، هرگز ضايع نمي‌گردد.

- شغال مي‌گويد: واي! واي! واي بر گناهكاري كه برگناه، اصرار مي‌نمايد.

- سگ مي‌گويد: گناه، باعث خواري است.

- خرگوش مي‌گويد: خدايا! مرا هلاك نكن كه حمد و ستايش براي توست.

- روباه مي‌گويد: دنيا، خانة فريب است.

- غزال مي‌گويد: خدايا! مرا از آزار و اذيّت نجات بده.

- كركدن مي‌گويد: (خدايا) به فريادم برس و اِلّا هلاك مي‌شوم.

- گوزن مي‌گويد: خداوند مرا كفايت مي‌كند و او بهترين وكيل است.

- پلنگ مي‌گويد: پاك و منزّه است خدائي كه قدرتمند و شكوهمند است.

- و مار مي‌گويد: اي خدا! چقدر شقيّ و بدبخت است كسي كه تو را معصيّت مي‌كند.»[5][1]- تفسيري از قرآن كريم به نام: الدّر المنثور في تفسير المأثور، نوشتة جلال الدّين‌ سيوطي.

[2]- عربي روايت اينچنين است: (لاَتَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيح)آسمان و جهان، ترجمة السّماء و العالم بحار الأنوار، جلد ‏8، صفحة 221.

[3]- آسمان و جهان، ترجمة كتاب السّماء و العالم بحار الأنوار، جلد 8، صفحة 22.

[4]- چون، از شرائط امامت اين است كه عالِم به زبان تمام حيوانات باشد.

[5]- جلوه‌هاي اعجازِ معصومين:، صفحة 198.


مطالب مشابه :


شير ايراني

افسوس که شير پارسي در دشت ارژن ديگر جايي ندارد و صداي غرش رعد شير تنها گربه دانلود نرم
داستان كوتاه : سگي كه گريه كرد

روز در پشت كوه ميرفت كه جايش را به تاريكي و شب بدهد.از دور دستها صداي شير از پستان صداي
گفت‌وگو با امير سهيلي، بازيگر نقش سلطان در برنامه «هزار و شصت و شونزده»

دانلود آهنگ های او شير است و قرار است غرش داشته باشد، اما به جاي آن از روي تنبلي صداي غرش
طالع بینی ازدواج زن متولد مرداد

دانلود،عکس،خبر،ورزشی به وجود مي آيد و صداي غرش شير در جنگل مي پيچد.طبيعي است
رمان تقصیر ما نبود 01

و دانلود صداي انواع حيوانات تو گوشم پيچيد اول ميمون بعد غرش شير بعد زوزه ي
فهميدم که فهميده اي!

حسين از پشت خاکريز، به جايي که صداي غرّش مهيب تانک ها در باشد حرام، شير دانلود دانلود
كوچ- (شعري از زنده ياد فريدون مشيري)

صداي غرش تيري دهد جواب مرا: حقيقت شير و لبنيات دانلود رایگان کتابهای علمی
جمله ی ذرات عالم در نهان....

حجاب - دانلود قورباغه‌ها را نكُشيد، كه صداي‌ آنها - وقتي كه شير غرش مي‌كند
برچسب :