اگر اختراعات و اکتشافات نبودند...

اگر اختراعات و اکتشافات نبودند... در میلیونها سال پیش که بشر پای به این جهان گذاشت با مشکلات فراوانی روبه رو بود.نخستین مشکل او که تهیه ی غذا بودبرایش قابل حل نبود تا چه برسد مسائل دیگری از قبیل محلی برای استراحت-تآمین بهداشت-تهیه ی لوازم زندگی و خیلی از چیزهای دیگر.انسان در ابتدا با مشکلات و سختیها دست و پنجه نرم کرد و به مرور علم پیدا کرد و با استفاده از علم خود توانست اکتشافات و اختراعات زیادی را در این جهان به وجود آورد. با به وجود آمدن یک اختراع بشر گامی به پیش گذاشته و به سوی اختراعات دیگری حرکت کرد.مثلا اگر فرض کنیم برق نبود زندگی همه ی ما چقدر فلج می شد.تمام کارخانجات تعتیل می شدند-بشریت به عقب بر می گشت-خیلی از اعمال جراحی قابل انجام نبودوشابد بیشتر مردم از بین می فتند و به طور کلی زندگی بشر به حالت اولیه بر می گشت.


مطالب مشابه :


انشا یک دانش اموز نمونه.......................؟؟؟!!!!!

اگر اختراعات نبودند زندگي ما هم مثل انسان هاي اوليه بود. + نوشته شده در دوشنبه هجدهم
اگر اختراعات و اکتشافات نبودند...

ورزشی و علمی و سیاسی - اگر اختراعات و اکتشافات نبودند - امیرمحمد قدمی سال اول دبیرستان
اختراعات و اکتشافات ایرانیان باستان

شناخت ایران - اختراعات و اکتشافات ایرانیان باستان - همه چیز درباره ایران
اختراعات جالب وساده درجهان

دانستنیها ی تاریخ وجغرافیایی ایران وجهان - اختراعات جالب وساده درجهان - اشنایی کامل با
تاریخچه چند اختراع مهم جهان

اختراع مهم می باشد این اختراعات و ابداعات رفته رفته منجر اختراعات واکتشافات
برچسب :