خوش است خلوت اگر یار یار من باشد - فال حافظ شعر خوشست خلوت اگر یار یار من باشد

فال حافظ شعر خوشست خلوت اگر یار یار من باشد , معنی.خوش.است.خلوت.اگر.یار.یار.من.باشد

فال حافظ شعر خوشست خلوت اگر یار یار من باشد

فال حافظ خوش است خلوت اگر یار یار من باشد 

 

خوش است خلوت اگر یار یار من باشد , معنی شعر حافظ خوش است خلوت اگر یار یار من باشد

معنی.خوش.است.خلوت.اگر.یار.یار.من.باشد

خوش است خلوت اگر یار یار من باشد

نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد

من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم

که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد

روا مدار خدایا که در حریم وصال

رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد

همای گو مفکن سایه شرف هرگز

در آن دیار که طوطی کم از زغن باشد

بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل

توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد

هوای کوی تو از سر نمی​رود آری

غریب را دل سرگشته با وطن باشد

به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ

چو غنچه پیش تواش مهر بر دهن باشد

 

اشعار  حافظ  با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ :

دعاهایتان برآورده خواهد شد و رقیبانتان موفق نمی شوند. فکر خودتان را به چیزهای دیگری هم معطوف کنید. روال عادی زندگی از دستتان خارج شده است. چیز با ارزشی در دست دارید که برایتان بسیار عزیز هم هست. نگذارید به دست نااهلان بیفتد. رازدار باشید.

تفسیر فال   حافظ  2:

رنج و بلا را باید تحمل کرد و از آن نهراسید. اگر به کار و هدف خود ایمان داری باید صادقانه تلاش کنی. چنانچه در راه رسیدن به مقصود مجبور به گفتن دروغ و اعمال ناپسند شدی، بهتر است که آن را رها کنی و ایمان خود را برای مال و منال دنیوی از دست ندهی. دقیق و محتاط و عاقبت اندیش باش.

 

یار اگر یار یار منو

خوش است خلوت اگر یار یار من باشد

فال حافظ خوش است خلوت اگر یار یار من باشد

اختصاصی برگزیده ها


معنی شعر حافظ خوش است خلوت اگر یار یار من باشد , یار اگر یار یار منو