تعزیه حضرت مسلم ابن عقیل(ع) گروه نینوا

تعزیه مسلم ابن عقیل(ع) گروه نینوا تیرماه ۸۸ حسینیه حضرت ابوالفضل ده اباد:حسین برزگرشبیه امام حسین (ع).محمد مهدی بیکی شبیه حضرت مسلم (ع).سعید بیکی شبیه هانی(ع).محمدرضاحاجی شبیه شریح قاضی.ابوالفضل قاسمی شبیه طوعه.سید امیرحسین گلابی وسید رضا گلابی شبیه دوطفلان.ابوالفضل زارع شبیه محمد هانی.امیر معارفوند شبیه عبید زیاد.مهدی دشتبان شبیه پسرطوعه.حسن میرزایی شبیه غلام.داوودرعیت شبیه محمد اشعث.


مطالب مشابه :


عکسهایی از شبیه خوانی(طفلان مسلم بن عقیل) هیئت علمداران کربلا مشگین شهر

عکسهایی از شبیه خوانی(طفلان مسلم بن عقیل) هیئت علمداران کربلا مشگین شهر +
نسخه امام حسین(ع) در شهادت حضرت عباس(ع)

شبیه خوانی مسلم ابن عقیل بن سعد لعین شوم غلامرضا خلجی سرپرست هیئت شبیه خوانی حضرت مسلم
شبیه خوانی قانیای فرنگ

هیئت شبیه خوانی با نام هیئت شبیه خوانان حضرت مسلم بن عقیل خوانی حضرت موسی بن
تصاویر تعزیه مسلم بن عقیل هشتم محرم 91 روستای سی پی (7)

تصاویر تعزیه مسلم بن عقیل هشتم محرم 91 روستای سی پی (7) معرفی مراسم شبیه خوانی روستای اتو
نسخه تعزیه

گلپایگان هیئت شبیه خوانی شبیه خوانی حضرت مسلم بن عقیل مسلم بن عقیل
تعزیه حضرت مسلم ابن عقیل(ع) گروه نینوا

داران حسين بن خوانی حرفه ای شبیه خوانی مسلم ابن عقیل بیکی شبیه حضرت مسلم
برچسب :