هدیه ی جهاد دانشگاهی مشهد به بچه های آهید

هدیه ی جهاد دانشگاهی مشهد به بچه های آهید

امروز پستچی به مدرسه ی ما آمد. خبرش را بچه ها بهم دادند. خوشحال بودند. از پبش خبر هدیه ی جهاد دانشگاهی مشهد را بهشان داده بودم. بعد از پایان کلاس زبان انگلیسی ماندند تا هدیه اشان را ببینند. 

جنگل حلبی، آب گرانبها، کتاب زمین، بازیافت و مردمی که درختان را در آغوش گرفتند  و هدیه ها را گرفتند تا بخوانند، بیاندبشند و بتوانند درست از مادر زمین نگهداری کنند.  

 از انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد برای هدیه ی خوبشان سپاسگزاریم.

 


مطالب مشابه :


هدیه ی جهاد دانشگاهی مشهد به بچه های آهید

هدیه ی جهاد دانشگاهی مشهد به بچه بعد از پایان کلاس زبان انگلیسی ماندند تا هدیه اشان را
برگزاری آزمون جذب مدرس زبان انگلیسی در تبریز

تدریس در مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی در روز جمعه مورخ زبان های خارجی جهاد
منابع درسی امتحان ارشد زراعت

كافي و همكاران، جهاد دانشگاهي مشهد قربانی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. بر زبان عمومي
منابع ارشد محیط زیست :

شناخت محیط زیست-ترجمه وهاب زاده-انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ۴-زبان تخصصی. زبان
مکالمه زبان انگلیسی؛ نمونه سوال و جواب

جهاد دانشگاهی مشهد رقم خوانده می شوند؛ مثلا این شماره تلفن در زبان انگلیسی خوانده
منابع آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

هستند ولی ضریب درس گرایش مورد نظر و درس زبان تخصصی ، ۳ جهاد دانشگاهی مشهد.
اولين همايش آموزش زبان فارسي و زبان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد

اولين همايش آموزش زبان فارسي و زبان دانشگاه فردوسي مشهد علمی جهاد دانشگاهی;
برچسب :