نقشه ی مهاجرت آریایی ها به ایران - هند و اروپا

- مسیر 1 از مبدأ تا دانوب، اصلی ، مهم ، بسیار انبوه و متراکم: از نظر جمعیت، اقوام و خاندان ها، و تراکم از نظر قوم شناسی: در هم تنیده، ترکیبی، فعال فرهنگی و تخاصمی با یکدیگر در حین حرکت با انشعاب های متعدد.

- مسیر 2، به جانب پنجاب و سند (هندوستان).

- مسیر 3، به جانب خراسان بزرگ، سیستان، کرمان شرقی، ری و بعداً قسمت های دیگر این سرزمین طبق داستان های اساطیری و ملی- خاصه در شاهنامه فردوسی- و نه در تاریخ مدون و رسمی ما (کیانیان).

- مسیر 4، سکاها (احتمالاً همان تورانیان در بعضی موارد). ابتدا انبوه و ساکن، سپس با تهاجمات شدید تا سیستان، غرب دریای مازندران و تا غرب ایران.

- مسیر 5، انشعاب بزرگ و تاریخ ساز بخشی از آریایی ها: میتانی ها، مادی ها و پارسی ها، و سایر اقوام در ساحل غربی دریای مازندران و بخشی نیز بر جانب سواحل مدیترانه. بدیهی است این گروه عظیم، پس از انشعاب اول نیز قرن ها با یکدیگر می زیسته اند و سپس در اثر عواملی جدا شده و ماد ها و پارس ها از "ارس" عبور کرده و به غرب و جنوب سرازیر شدند.

- مسیر 6، مادها تا آذربایجان، کردستان، همدان و اصفهان

- مسیر 7، اقوام پارسی تا فارس (پاسارگاد، استخر، و...) شیراز بسیار جدید تر از آن هاست.

- مسیر 8، پارث ها (پارت ها) بعد از انشعاب، ساکن در نواحی خوارزم. آنان در محل اقامت جدید خود با افزایش جمعیت نیز مواجه بوده اند که در شکل (پهنا) نشان داده شده است. پارت ها، آخرین آریایی های بزرگ هستند که پس از شکست سلوکیان اشغالگر، وارد این سرزمین شد ند و سلسله اشکانیان را تأسیس کردند.

آریایی ها حدود ۴۵۰۰ سال پیش از شمال فلات ایرات (سیبری کنونی) به ایران - هند و اروپا مهاجرت می کنند .

آیا می دانید چرا ؟۱- ...... ۲- ...... ۳- ...... ۴- ...... !

اقوامی به نام پارت ها در شمال شرقی ایران - پارس ها در جنوب ایران و مادها در غرب ایران ساکن می شوند.آنان نام سرزمین ما را ایران یعنی سرزمین آریایی ها نام گذاشتند.

مادها به فرمانروایی دیااکو - اولین اقوامی آریایی بودند که توانستند نخستین حکومت ایرانی را به نام حکومت ماد پایه گذاری کنند .


مطالب مشابه :


ناهمواری های قاره ی اروپا

موقعیت. اروپا یکی از کم وسعت ترین قاره های جهان است و در منطقه ای معتدل قرار گرفت هاست .
قاره ی اروپا

**محمود علی نجار خوش بخت** - قاره ی اروپا - به نقشه ی انواع آب و هوا در اروپا توجه کنید:
نقشه ی مهاجرت آریایی ها به ایران - هند و اروپا

علم بهتر است یا عمل؟ - نقشه ی مهاجرت آریایی ها به ایران - هند و اروپا -
نقشه ترکیه و شهرهای ترکیه+ نقشه فارسی

نقشه ترکیه و شهرهای ترکیه+ نقشه فارسی زبان ترکی یکی از زبانهای عرصه تکنولوژی اروپا
نقشه قاره اروپا

نقشه قاره اروپا - National Geographic Europe 2006 Map اندازه تصویر نقشه: دانلود نقشه ی قاره ی اروپا
اطلس تاریخی -جغرا فیایی اروپا-رودهای اروپا- نقشه رود راین

جغرافیا - اطلس تاریخی -جغرا فیایی اروپا-رودهای اروپا- نقشه رود راین - آشنایی با جغرافیای
نقشه های مخلف در مورد قاره اروپا

دانستنیها ی تاریخ وجغرافیایی ایران وجهان - نقشه های مخلف در مورد قاره اروپا - اشنایی کامل با
نقشه برداری از بزرگترین قمر منظومه ی شمسی

نقشه برداری از بزرگترین قمر منظومه ی شمسی ستاره شناسان فرانسوی به نقشه برداری از سطح تیتان
برچسب :