اشعار در رابطه با امام زمان (عج)

در کوی تـو مـعـروفـم و از کوی تــو مـحـروم

گـرگ دهن آلـوده یـوسـف نـدریـده

بس در طلبت کـوشش بـی فایـده کـردیم

چون طفل دوان در پی گنجشک پریده

مابقی در ادامه مطلب ...

 


**********

بوی عطر یار دارد جمعه ها

وعده دیـدار دارد جـمعه ها

جـمعـه ها دل یاد دلـبر می کند

نغمه یابن الحسن سر می کند

 

**********

صبحی گره از زمانه وا خواهد شد

راز شــب تــار بـرمــلا خـواهد شد

در راه عزیـزی ست کـه با آمـدنش

هر قطب نما قبله نما خواهد شد!

 

**********

مـا معتقــدیم عـشــق سـر خـواهــد زد
بــر پشـت سـتم کسـی تبر خـواهـد زد

سـو گنــد بـه هــر چــهـارده آیــــه نـــور
سو گنــد بـه زخمـهای سـرشــار غــرور

آخـــر شــب ســرد مــا سحــر مـیگـردد
مـــهـدی بـه میــان شیــعه بــر میـگردد

 

**********

بر چـهره پر ز نــور مهدی صلوات

بر جان و دل صبور مهدی صلوات

تاامــر فـرج شـود مهـیا بفرست

بـهر فـرج و ظـهور مهدیصلوات

 

**********

کاش می شد اشک را تهدید کرد

مــدت لــبـخـند را تـــمـــدیــد کـرد

کاش مـی شد در میان لحظهها 

لـــحظه ی دیــدار را نــزدیــک کرد

 

**********

سئوالی ساده دارم از حضورت

من آیا زنده ام وقـت ظـهورت ؟

اگرکه آمـدی مـن رفـته بـودم

اسیر سال و ماه و هفته بودم 

دعایمکــن دوباره جـان بگیرم

بیــایـم در رکــاب تــو بــمـیـرم

 

**********

این عشق آتشین زدلم پاک نمی شود

مجـنون به غیر خانه ی لـیلا نمی شود

بـالای تـخت یـوسف کـنعان نـوشته اند

هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود

 

**********

خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد

غم مخور آخر طبیب دردمندان خواهد آمد

 

**********

از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش
زده ام فـالی و فـریـادرسـی مـی آیـد

 

**********

عمریست که از حضور او جا ماندیم
در غـربت سـرد خویش تنها ماندیم
او مـنتظرست تـا کــه مـا بـرگـردیم
مایـیـم کـه در غیبت کـبری مـاندیم

 

**********

از هـجـر تــو درد و داغ دلـگیرم کـرد

انـدوه و غـم زمـان زمـین گیرم کـرد

گفتند که جمعه می رسی از کعبه

این رفتن جمعه جمعه ها پیرم کرد

 

**********

روا بود که گریبان ز حـجر تو پاره کنم
دلم هوای تو کرده بگو چه چاره کنم

 

**********

تا کسی رخ ننماید ز کسی دل نبرد
دلـبر ما دل مـا بـرد و ز مـا رخ نـنمود

 

**********

 

چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی

چه بـغـضهـا کـه در گـلو رسـوب شـد نیـامـدی

خلـیل آتشین سـخن ؛ تبر بـه دوش بت شکن

خــدای مـا دوباره سـنگ و چـوب شـد نیامـدی

بـرای مـــا کـه خــســته ایــم نه ؛ ولــی

برای عــده ای چـه خــوب شـد نیامــدی

تـمـام طـول هفته را به انتظار جـمعه ام

دوباره صبح؛ ظهر؛ نه غروب شد نیامدی

 

 

 

**********

ویـرانه نه آن است که جـمشید بنا کـرد

ویرانه نه آن است که سهراب فرو ریخت

ویرانه دل ماست کـه هر جـمعه به یادت

صـد بار بنا گشـت و دگـر بار فـرو ریـخت

 

**********

ماه مـن پـرده از آن چـهره زیبا بردار

تا فلک لاف نیاید که چه ماهی دارد

 

**********

روزگـاریست در این کوچه گرفتار توام

با خـبر باش کـه در حسرت دیدار توام

گـفته بودی کـه طبیب دل هر بیماری

پس طبیب دل من باش که بیمار توام

 

**********

چهره گـل باغ و صحرا را گـلستان می کند

دیــدن مــهدی هـزاران درد درمـان می کند

مـدعـی گـوید کـه با یک گل نمـی آید بــهار

من گلی دارم که عالم را گلستان می کند

 

**********

گــر طبیبانه بیایی بر سر بالـینم

به دو عالم ندهم لذت بیماری را

 

**********

دورم زتـو ای خســته خـوبان چـه نویسم

مـن مــرغ اسـیرم به عــزیزم چـه نویسم

ترسم که قلم شعله کشد صفحه بسوزد

با ایـن دل گــریان بـه عــزیزم چـه نویسم

 

**********

تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد

حیف بـاشد که تو باشی و مرا غم ببرد


مطالب مشابه :


دانلود انواع تواشیح

دانلود مولودی و مداحی امام محمد باقر (در مورد امام زمان) (امام زمان
یا قمر بنی هاشم (ع)

شهید غلامرضا یوسفی جمال آفتاب عدل در حکومت امام زمان یار در مورد مولودی امام
دانلود مداحی امام زمان (عج)

دانلود مداحی امام زمان را در اختیار مطالبی که مورد نیاز همکاران فعال در
تاثیر نماز بر خود شکوفایی

دانلود مولودی و مداحی امام در مورد خود شکوفایی عالم و دگرگونی در احساس زمان و
متن و شعر مجری گری امام زمان (عج)

متن و شعر مجری گری امام زمان این وبلاگ مطالبی را در دانلود مولودی و مداحی امام
اشعار در رابطه با امام زمان (عج)

دانلود مولودی و مداحی امام اشعار در رابطه با امام زمان مطالبی که مورد نیاز
متن مجری گری امام زمان (عج)

دانلود مولودی و مداحی امام سراغ ما را در دل جستی، آن زمان كه دستان بی مورد نیاز
تصاویر وی}ه اعیاد شعبانیه

این وبلاگ مطالبی را در و در ظهور ارباب و مولای ما؛ امام زمان فرم های مورد
تصاویر متحرک میلاد امام زمان (عج)

تصاویر متحرک میلاد امام زمان این وبلاگ مطالبی را در دانلود مولودی و مداحی امام
ادعیه و زیارات ماه رجب

دانلود مولودی و مداحی امام زمان: 1: يا مَنْ وبلاگ مطالبی که مورد نیاز همکاران فعال در
برچسب :