روش کاشت انواع گلهای خانگی

 نام گل:   ختمی پرپر

سرده:Alceae

تیره: Malvaceae                                  

 

ختمی پرپر گیاهی است دائمی به ارتفاع ۲.۵ مترکه در گلکاری بصورت  دو ساله

کاشته میشود. این گل جهت تزئینچمن ، حاشیه ها ،  تپه گلها و همچنین برای

تهیه شاخه بریدهمورد استفاده قرار می گیرد.

 

طرز کاشت :

خزانه کاری : بذر ختمـی را در اواخر بهار و یا درفصل تابستان

در زمین خزانه به عمق ۰.۵ سانتیمتر می کارند.

نشا کاری : اواخر زمستان یا اوایل بهار ویا درپائیز در آبان ماه

درزمین اصلی به فاصله ۵۰ سانتیمتر نشا می شود.

کاشت مستقیم : در اوایل بهار صورت می گیرد.

آب وهوا : ختمی به گرما و محل آفتاب گیر و رطوبت کافی نیازدارد.

خاک : خاک نرم و مرغوب دارای کود حیوانی پوسیده مناسباست.

زمان گل دهی : از اواخر اردیبهشت تا اوایل مهرماه گل می دهد.

 

گل ختمی ، پابلند – مخلوط کم پر و پرپر- با درصدی گلهای کنگره دار


//www.bargozideha.com/static/portal/40/400527-672785.jpg 

 

  نام گل: جعفری پاکوتاه پرپر گلدرشت
سرده : Tagetes
تیره: Asteraceae

 

 گل جعفـری گیاهی است یکساله که در حاشیه ها ، باغچه ها ، راهروها و قطعات گلکاری

به صورت گروهی و یا برایتهیه دسته گل کاشته میشود.       

 

 طرز کاشت :

خزانه کاری : از نیمه اسفند تا آخرفروردین بذر جعفری را در

خزانه  می کارند.

نشا کاری: پس از قوی شدن بوته ها آنها را در اردیبهشت ماه

محل اصلی به فاصله ۳۰ ×۳۰ سانتیمتر نشا می کنند.  

کاشت مستقیم: در اوایل بهـار پس از برطرف شدن سرمای

زمستانـه انجام می گیرد.

آب وهوا: به نور و گرمای کافی، محل آفتابگیر، و رطوبت معمولی

احتیاج دارد. در سایه خوب رشد نمی کند.

خاک: خاک باغچه همراه باماسه و کود پوسیده مناسب است.

زمان گل دهی: ازاوایل تابستان تا اواخر پاییز گل می دهد.

 

گل جعفـری ، پاکوتاه – پرپر – تـک رنـگ زرد – گلـدرشت

//www.bargozideha.com/static/portal/40/401778-488118.jpg


 
گل جعفری ، پا متوسط ، نارنجی، مینیاتوری

//www.bargozideha.com/static/portal/78/789215-933610.jpg

 

گل جعفـری ، پاکوتاه – پرپر – تـک رنـگ نارنجی – گلـدرشت//www.bargozideha.com/static/portal/63/636022-398234.jpg

 
 

 

   نام گل: گل تکمـه ای  

سرده: Gomphrena

تیره: Asteraceae                             

 

گـل تکمه ای گیـاهی است یکساله با گلهـای خشک که جهت تزئین گلکاری کاشته می شود، از این گیاه

دسته گل خشک نیز تهیه میشود.    

 

طرز کاشت :

خزانه کاری : اواخر زمستان یا اوایل بهار بذر گل تکمه ای رادر خاک

نرم خزانه کاشتـه و روی آنرا با لایهء نازکی ازخاکنرم می پوشانیم.

 نشا کاری : در نیمه دوم بهار بوته های حاصله را بفاصله۲۵*۲۵

سانتیمتر در محل اصلی نشا می کنیم.

کاشت مستقیم : از اواسط فروردین تا اواخر اردیبهشت درمحل

اصلی  روی ردیفهایی به فاصله ۲۵ سانتیمتر کاشتـهو پس از

رشد با تنـک کردنفاصله بوته ها را به ۲۵ سانتیمترمی رسانیم.

آب وهوا: به نور و گرمای کافی ، محل آفتابگیر ، و رطوبت معمولی

احتیاج دارد.

خاک : خاک مرغوب دارای کودحیوانی پوسیده مناسب است.

زمان گل دهی : از اواخر بهارتا اواخرتابستان گل می دهد.

 

گل تکمـه ای ، پابلنـد – ارغوانـی ( مناسب برای گل خشک )

//www.bargozideha.com/static/portal/74/740976-621487.jpg//www.bargozideha.com/static/portal/38/385037-529552.jpg

 

 

، گل: تاج خروس
سرده: Celocia
تیره: Amaranthaceae
     


 تاج خروس گیاهـی است علفـی و یکسالـه که جهت تزئین بالکن هـا ، حاشیه ها ، قطعات

گلکاری و تهیه دسته گل خشک کاشته میشود.  

 طرز کاشت :

 خزانه کاری :بذراین گیاه را از اواخر زمستان تا اواسط بهار می توان

در خاک خزانه کاشت.

  نشا کاری : ازاواسط تا اواخر بهارپس از ۶ - ۵ برگه شدنبوته ها ،

آنها را در محل اصلـی نشا می کنیم. این گل در مقابلکود های

شیمیایی حساس بوده و آسیب می بیند.

آب وهوا : به نـوروگرمای کافی، محل آفتابگیر، رطوبت معمولیبا

آبیاری متوسط ومنظم احتیاج دارد، روزهای گرم باید با آبیاریمرتب

، پای بوته ها راهمیشه مرطوب نگهداریم.

خاک :خاک برگ پوسیده همراه با خاک سیاه ومرغوب باغچه

زمان گل دهی : از اوایل تابستان تا اواخر پاییز گل می دهد.

1-گل تاج خـروس ، چتـری – پاکوتاه – قرمز

//www.bargozideha.com/static/portal/92/928653-551302.jpg

2-گل تاج خـروس ، افشـان ( دم روباهی ) – اکثـراً قـرمـز

//www.bargozideha.com/static/portal/10/102521-309601.jpg


3- گل تاج خـروس ، چتـری – مخلـوط ( از نظر فرم وارتفاع ) – الوان

  نام گل: ناز
سرده: Portulaca
تیره: Cerassulaceae
گل ناز گیاهی است یکساله با ارتفاع ۱۵ سانتیمتر با رنگهای متنوع که برای

  تزئین حاشیـه ها ، راهرو ها ، گلدان وباغچه های سنگی کاشتـه  می شود.   

 طرز کاشت:

خزانه کاری: بذر گل نـاز را اواخر زمستان در خاک خزانه به عمق

۲ میلیمتر می کارند. دوره جوانه زدن بذر در ۱۸ درجه سانتیگراد

۳-۲ هفته است.

نشا کاری: از اوایل تا اواسط بهار بوته های حاصله را به فاصلـه

۱۵×۱۵ سانتیمتر در محل اصلی نشا می کنند.

کاشت مستقیم: بذر گل را می توان به طور مستقیم در اوایلبهـار

درمحل اصلی کاشت.

آب و هوا : این گیاه به نور و حرارت زیاد و محل آفتابگیر و آب کم

احتیاج دارد.

خاک : درخاک قوی و زهکشی شده ومحل آفتابگیر بیشترگل می دهد

زمان گل دهی : بسته به شرایط محیط از اردیبهشت ماه تا اواخرپاییز

گل می دهد. 

 

جهت مشاوره وراهنمایی برای کاشت انواع گل وگیاه خانگی وشهری بامدیرعامل شرکت کشاورزی پایدار تماس بگیرید                  باتشکر:مهندس اسماعیلی

 


مطالب مشابه :


روش کاشت انواع گلهای خانگی

روش کاشت انواع گلهای جعفری پاکوتاه پرپر آشنایی با کشت گلخانه
روش محاسبه خشکسالی سطوح کشت آبی

بیمه کشاورزی - روش محاسبه خشکسالی سطوح کشت آبی - نیاز به تحول با نگرشی نو در بیمه کشاورزی با
« پرورش سبزیجات در شالیزارها بعنوان کشت دوّم (2)» " Vegetable in paddy field "

روش های کاشت پس از سپری شدن دوره بهار در سال دوم پس از کاشت صورت می گیرد.سطح زیر کشت جعفری
زراعت

با استفاده از روش کشت مستقیم می توان تا 30 درصد در مصرف آب صرفه [ مهندس پیمان جعفری ] [ ]
کشت و پرورش گیاهان باغی سبزی کاری گل، کاری و صیفی کاری

پتاسیم در سبزیجاتی مثل جعفری، سیر، اسفناج، قاچ، کرفس و معمول ترین روش کشت چمن ، کشت
کشت سبزیجات

کشت سبزیجات. جعفری جعفری روش كاشت :
روش کاشت و برداشت سیر

بیش از 2000 سال است که این سبزی پیازی کشت می بهترین روش برای کاشت شلغم و جعفری
برچسب :