کامارو 74-78

در سال ۱۹۷۴ شورلت برای رعایت استانداردهای جدید ایمنی ایالات متحده دست به تغییراتی در طراحی سپر کامارو زد. که شامل یک لایه ی الومینیمی ضخیم برای سپرهای عقب و جلو می شد. موتورهای موجود شامل مدلهای سال های قبل به همراه یک انجین LM1 جدید بود. یک مدل ویژه جدید و همچنین ضعیفتر به حجم ۳۵۰ اینچ مکعب که برای حفظ استانداردهای سختگیرانه ی زیست محیطی طراحی شده بود این موتور تنها در مدلهایی استفاده شد که در کالیفرنیا به فروش می رسیدند.

میزان تولید:۱۵۱۰۰۸ دستگاه

شش سیلندر:۲۲۲۱۰ دستگاه

هشت سیلندر:۱۲۸۷۹۸ دستگاه

موتورها:

۲۵۰ به قدرت ۱۰۰ اسب بخار در موتور ۳۶۰۰ و گشتاور ۱۷۵ پاوندفوت در دور موتور ۱۷۰۰

۳۰۷ هشت سیلندر به قدرت ۱۱۵ اسب بخار در دور موتور ۳۶۰۰ و گشتاور ۲۰۵ پاوند فوت در موتور ۲۰۰۰

L65 ۳۵۰ به قدرت ۱۴۵ اسب بخار در دور موتور ۴۰۰۰ و گشتاور ۲۵۵ پاوندفوت در دور موتور ۲۴۰۰

LM1 ۳۵۰ به قدرت ۱۶۰ اسب بخار در دورموتور ۳۸۰۰ و گشتاور ۲۵۰ پاوندفوت در دور موتور ۲۴۰۰

L48 ۳۵۰ به قدرت ۱۷۵ اسب بخار در دور موتور ۴۰۰۰ و گشتاور ۲۶۰ پاوندفوت در دور موتور ۲۸۰۰

Z28 ۳۵۰ به قدرت ۲۴۵ اسب بخار در دور موتور ۵۲۰۰ و گشتاور ۲۸۰ پاوندفوت در دور موتور ۴۰۰۰

سال بعد موتورهای نیرودهنده ی کامارو شامل سه مدل می شد. که انها هم مجهز به کاتالیست اگزوز بودند. همچنین اندازه های بدنه ی مدل Z28 کاهش پیدا کرد. فروش کامارو به دلایل نا معلومی در این سال روند صعودی داشت.

تولید:۱۴۵۷۷۰ دستگاه

۶ سیلندر:۲۹۷۴۹ دستگاه

۸ سیلندر:۱۱۶۰۲۱ دستگاه

موتورها:

۲۵۰ شش سیلندر به قدرت ۱۰۵ اسب بخار در دور موتور ۳۸۰۰ و گشتاور ۱۸۵ پاوندفوت در دور موتور ۱۲۰۰

۳۵۰(کاربراتور ۲ دهانه) به قدرت ۱۴۵ اسب بخار در دور موتور ۴۰۰۰ و گشتاور ۲۵۰ پاوندفوت در دور موتور ۲۲۰۰

۳۵۰(کاربراتور ۴ دهانه) به قدرت ۱۵۵ اسب بخار در دور موتور ۳۸۰۰ و گشتاور ۲۵۰ پاوند فوت در دور موتور ۲۴۰۰

در سال ۱۹۷۶ تغییرات اندکی در کامارو ایجاد شد. که شامل یک پانل الومینیمی برای چراغهای عقب (فقط در مدل LT ) ترمزهای قویتر و همچنین کروزکنترل بود.

تولید:۱۸۲۹۵۹ دستگاه

شش سیلندر:۳۸۰۴۷ دستگاه

هشت سیلندر:۱۴۴۹۱۲ دستگاه

موتورها:

L22 ۲۵۰ به قدرت ۱۰۵اسب بخار در دور موتور ۳۸۰۰ و گشتاور ۱۸۵ پاوندفوت در دور موتور ۱۲۰۰

LG-3 ۳۰۵ به قدرت ۱۴۰ اسب بخار در دور موتور ۳۸۰۰ و گشتاور ۲۴۵ پاوندفوت در دور موتور ۲۲۰۰

۳۵۰ (کاربراتور ۴ دهانه) به قدرت ۱۶۵ اسب بخار در دور موتور ۳۸۰۰ و گشتاور ۲۶۰ پاوندفوت در دورموتور ۲۴۰۰

سال ۱۹۷۷ تغییرات کوچکی در کامارو ایجاد شد. ولی خبر بزرگ بازگشت مدل Z28 بود. این بار به صورت یک مدل کاملا جداگانه (و نه فقط یک اپشن ویژه). در این مدل بیشتر به تواناییهای خودرو در زمینه ی هندلینگ توجه شده بود تا قدرت موتور. که البته نتیجه ی کار در مورد هندلینگ راضی کننده نیز بود. اگرچه از همان موتور ۳۵۰ با کاربراتور ۴ دهانه استفاده شده بود. در ان دوره ی فوق العاده سخت و دشوار کامارو به مراتب از فورد موستانگ جذابتر بود. در این سال برای اولین بار فروش کامارو از موستانگ پیشی گرفت.

میزان تولید:۲۱۸۸۵۳ دستگاه

شش سیلندر:۳۱۳۸۹ دستگاه

هشت سیلندر:۱۸۷۴۶۴ دستگاه

موتورها:

L22 250 L6 به قدرت ۱۰۵ اسب بخار در دور موتور ۳۸۰۰ و گشتاور ۱۸۵ پاوندفوت در دور موتور ۱۲۰۰

LG-3 305 (کاربراتور دو دهانه) به قدرت ۱۴۰ اسب بخار در دور موتور ۳۸۰۰ و گشتاور ۲۴۵ پاوندفوت در دور موتور ۲۲۰۰

LM-1 (کالیفرنیا) ۳۵۰ (چهار دهانه) به قدرت ۱۶۰ اسب بخار در دور موتور ۳۸۰۰ و گشتاور ۲۶۰ پاوندفوت در دور موتور ۲۴۰۰

LM-1 ۳۵۰ به قدرت ۱۷۰ اسب بخار در دور موتور ۳۸۰۰ و گشتاور ۲۷۰ پاوندفوت در دور موتور ۲۴۰۰

Z-28 ۳۵۰ چهار دهانه به قدرت ۱۸۵ اسب بخار در دور موتور ۴۰۰۰ و گشتاور ۲۸۰ پاوندفوت در دور موتور ۲۴۰۰

سال بعد کمپانی شورلت دماغه ی جدیدی را برای کامارو طراحی کرد تا جایگزین سپرهای فلزی قبلی شوند. و نیز رنگ امیزی جدید برای جلو و عقب با استفاده از مواد اورتان که استاندارد تصادف با سرعت ۵ مایل بر ساعت را نیز رعایت می کرد. چراغهای عقب از نو طراحی شدند که شامل لنزهای سه رنگ می شدند. به همراه در باک در بین دو چراغ(پشت پلاک). کامارو اکنون در پنج مدل قابل خرید بود.اسپرت کوپه-رالی اسپرت-LT-LT رالی اسپرت-و مدل Z28. شیشه ی دودی و سقف تی تاپ در همه ی مدلها قابل سفارش بود. البته تجهیزات مدل Z28 به یک پکیج اسپرتی بدنه و دریچه ی هوا در جلو و نیز یک رم ایر تزئینی بود و یک موتور ۳۵۰ قدرتمندتر ۱۸۵ اسبی. با این حال قوانین کنترل الایندگی در ایالت کالیفرنیا کمپانی را وادار کرد تا مدلهای ضعیفتری را در این ایالت به فروش برسانند. در این سال فروش کامارو باز هم از موستانگ جلو زد.

میزان تولید:۲۷۲۶۳۱ دستگاه

شش سیلندر:۳۶۹۸۲ دستگاه

هشت سیلندر:۲۳۵۶۴۹ دستگاه

موتورها:

L-22 (California) ۲۵۰ به قدرت ۹۰ اسب بخار در دور موتور ۳۶۰۰ و گشتاور ۱۷۵ پاوندفوت در دور موتور ۱۶۰۰

L-22 (49-state) ۲۵۰ به قدرت ۱۱۰ اسب بخار در دور موتور ۳۸۰۰ و گشتاور ۱۹۵ پاوندفوت در دور موتور ۱۶۰۰

LG-3 (California)۳۵۰ (دو دهانه) به قدرت ۱۳۵ اسب بخار در دور موتور ۳۸۰۰ و گشتاور ۲۴۰ پاوندفوت در دور موتور ۲۲۰۰

LG-3 (49-state)۳۵۰ (دودهانه) به قدرت ۱۴۵ اسب بخار در دور موتور ۳۸۰۰ و گشتاور ۲۴۵ پاوندفوت در دور موتور ۲۴۰۰

LM-1 (California)۳۵۰ (چهار دهانه) به قدرت ۱۶۰ اسب بخار در دور موتور ۳۸۰۰ و گشتاور ۲۶۰ پاوندفوت در دور موتور ۲۴۰۰

LM-1 (49-state)۳۵۰ (چهار دهانه) به قدرت ۱۷۰ اسب بخار در دور موتور ۳۸۰۰ و گشتاور ۲۷۰ پاوندفوت در دور موتور ۲۴۰۰

Z-28 (California)۳۵۰ (چهار دهانه) به قدرت ۱۷۵ اسب بخار در دور موتور ۳۸۰۰ و گشتاور ۲۶۵ پاوندفوت در دور موتور ۲۴۰۰

Z-28 (49-state)۳۵۰ (چهار دهانه) به قدرت ۱۸۵ اسب بخار در دور موتور ۴۰۰۰ و گشتاور ۲۸۰ پاوندفوت در دور موتور ۲۴۰۰

 


مطالب مشابه :


کامارو 74-78

سال بعد موتورهای نیرودهنده ی کامارو شامل سه مدل می شد. که انها هم مجهز به کاتالیست اگزوز بودند. همچنین اندازه های بدنه ی مدل Z28 کاهش پیدا کرد. فروش کامارو به دلایل نا
کامارو و پونتیاک های شهر همدان

اتومبیل های قدیمی و کلاسیک همدان - کامارو و پونتیاک های شهر همدان - اولین وبلاگ ... کامارو سابق آقای سموات زد ۲۸ مدل ۱۹۷۸ زرشکی رنگ ... فروش شورولت نوا سی 3.
هیولایی که ابر هیولا شد ! آزمایش رانندگی و بررسی شورلت کامارو Baldwin motion

کامارو زیر پر بال حمایت همه جانبه خریداران ، آنقدر زود رشد و نمو یافت تا در طول حیات خود ، چندین و چند بار گوی سبقت را در وهله فروش از رقیبان سر سختش به خصوص
شورلت کامارو نسل دوم

با وجود پیش بینی های بد در مورد فروپاشی بازار فروش Pony Cars و همچنین مشکلات مدیریتی، کاماروی جدید با هیاهو و سر و صدای زیاد وارد بازار شد در تولید کاماروی
شورلت کامارو(۱۹۷۴-۱۹۷۸) قسمت اول

می خوام در مورد نسل دوم شورلت کامارو بنویسم البته فقط مدلهایی که تو ایران به نسبت بقیه مدلها زیادتره. ... فروش کامارو به دلایل نا معلومی در این سال روند صعودی داشت.
برچسب :