یک شاخه گل فول آرشیو 300 - 250

شاخه گل برنامه شماره 300

عنوان :

زمان برنامه :۱۲:۰۳ دقیقه

حجم برنامه :۵۸/۱۶ مگابایت

شعر ابتدا :

بیا ساقــــی آن جــام زرین بیار که مانـــده از فریدون جم یادگار

لبا لـــب کنــــــد باده خوشگوار بــــه دلشادی خسـرو روزگــــار

بیار ساقی آن شب چراغ مغان به من ده که از وی بر آرم فغان

آهنگ : سه گاه ۱ - علینقی وزیری / ۲- حبیب الله بدیعی

خواننده تصنیف : الهه

خواننده آواز :

گوینده :آذر پژوهش

شاعر :نظامی گنجوی / جمال الدین عبدالرزاق / ترانه رهی معیری /

مطلع تصنیف :

بیاور سبوی می که فارغم کند ز هستی

مطلع آواز :

همکاری : جواد معروفی /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در انتها

دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها

http://www.mediafire.com/?q7bs3rgouzv072p

شاخه گل برنامه شماره 299

عنوان :برنامه مخصوص

زمان برنامه :۵۳:۳۵ دقیقه

حجم برنامه :۸۳/۳۶ مگابایت

شعر ابتدا :

روزیست خوش و هوا نه گرم است و نه سرد

ابــــــر از رخ گلـــــزار همـــی شویــــد گـــــرد

بلبل بـــــه زبان پهلـــــــــــــوی بــــا گل و ورد

فــــریاد همــــی کنـــــد کـــه مــی باید خـرد

آهنگ :

خواننده تصنیف :

سیما بینا / پوران / مسعودی و شمس / مرضیه / الهه / منوچهر شیرازی / فریده / عهدیه

خواننده آواز :

گوینده :

شاعر :

مطلع تصنیف :

باز بنفشه به ناز تاب زگیسو گشود

عقرب زلف کجت با قمر قرینه

آفتاب گوله بیرون بیامو

نرگس مستی به رویت همچو ماه

لیلی چه ناله میکنی

بلند بالا به بالات اومدم من

بهار اومد دیگه طی شد زمستون

خنده زند چو گل

مطلع آواز :

همکاری :

اعلام برنامه :

اعلام شماره:

دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها

http://www.mediafire.com/?jjlmhhunusu3sb9

شاخه گل برنامه شماره 298

عنوان : مــــرتضـــی محجـــــوبــــــی

زمان برنامه :۱۲:۲۷ دقیقه

حجم برنامه :۴۳/۱۱ مگابایت

شعر ابتدا :

آهنگ :شــــــــور مرتضی محجوبی

خواننده تصنیف :مـــــرضیـــــه

خواننده آواز :

گوینده :آذر پژوهش

شاعر :ترانه دکتر معین افشار /

مطلع تصنیف :

یار تــــــــو مــــــــرو

مطلع آواز :

همکاری :

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?7qoq4fr47bwcqeq

شاخه گل برنامه شماره 297

عنوان :فرید الدین عطار نیشابوری عارف ( قرن هشتم )

زمان برنامه :۱۴:۵۵ دقیقه

حجم برنامه :۷۱/۱۳ مگابایت

شعر ابتدا :

عــــــزم آن دارم کــــه امشب نیـــم مست

پــــــای کــــوبان کــــوزه دردی بــــه دست

ســـــــــــــــر بـــــــه بازار قلنـــــدر بــر نهم

پس بـه یک ساعـت ببـازم هــرچــه هست

آهنگ :سه گاه جواد معروفی /

خواننده تصنیف :ناهید

خواننده آواز :

گوینده :آذر پژوهش

شاعر : عطـــــار / ترانه بهادر یگانه /

مطلع تصنیف :

قسم به خدا به نور صفا به اشک گرم به آه سرد

مطلع آواز :

همکاری : نــــی حسن کسائی /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?e32xxzwsohm2hds

شاخه گل برنامه شماره 296

عنوان :محمد تقی بهار ( ملک الشعرا )

زمان برنامه :۱۵:۰۵ دقیقه

حجم برنامه :۲۷/۱۵ مگابایت

شعر ابتدا :

در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای

سوختــم زیـــن آشنـایـان ای خوشا بیگانه ای

بلبــل از شوق گــل و پـروانـه از سودای شمع

هـــر کسی سـوزد به نوعی در غم جانانه ای

گــر اسیـــر خـال و خطی شد دلم عیبم مکن

مــرغ جــائــی میـرود کانجاست آب و دانـه ای

عــاقــلانش بــاز زنجیــــری دگـــر بــر پــا نهنـد

روزی ار زنجیــــر از هـــم بگسلــد دیــوانــه ای

این جنــون تنهـا نه مجنـون را مسلم شد بهار

باش کــز مــا هــم فتــد اندر جهان افسانه ای

آهنگ :شوشتری مراد

خواننده تصنیف :پرویـــــــن

خواننده آواز :

گوینده :

شاعر :بهادر یگانه

مطلع تصنیف :

باد صبا بر گل گذر کن

از حال گل ما را خبر کن

مطلع آواز :

همکاری :تنظیم جواد معروفی /

اعلام برنامه :

اعلام شماره:دارد در ابتدا

دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها

http://www.mediafire.com/?awzswqa72sg50nk

شاخه گل برنامه شماره 295

عنوان : صبــــــــــــاحی بیدگلـــــــــــــی (قرن دوازدهم)

زمان برنامه :۱۴:۵۹ دقیقه

حجم برنامه :۳۲/۱۰ مگابایت

شعر ابتدا :

بر زمین کــوی جـانـان نقش پـای تازه ایست

گوئــی آن نـــا آشنــا را آشنــای تـازه ایست

کیست میدانـی صباحی گل ستان عشق را

داستان کهنـــه را داستانسرای دیگـــریست

آهنگ :چهار گاه حبیب الله بدیعی

خواننده تصنیف :الهـــــــــه

خواننده آواز :

گوینده :آذر پژوهش

شاعر :ترانه معینی کرمانشاهی /

مطلع تصنیف :

کنون که مجلس آرای رقیبانی

مطلع آواز :

همکاری : حبیب الله بدیعی / مجید نجاحی /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?yxe2pb9l9oy11pl

شاخه گل برنامه شماره 294

عنوان :هــــاتف اصفهــــــانی (قرن دوازدهم )

زمان برنامه :۱۴:۱۹ دقیقه

حجم برنامه :۱۴/۱۳ مگابایت

شعر ابتدا :

دوش رفتــم بــه کــوی بــاده فروش زآتش عشق دل به جوش و خروش

مجلســـی نغـــز دیــــــدم و روشن میــــر آن بــــزم پیــــر بـــاده فروش

آهنگ :بیات زند شیدا

خواننده تصنیف : عبدالوهاب شهیدی

خواننده آواز :

گوینده :آذر پژوهش

شاعر :هــــاتف اصفهــــــانی /

مطلع تصنیف :

چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی

مطلع آواز :

همکاری : تنظیم جواد معروفی /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?rtn3ut135w9vbbh

شاخه گل برنامه شماره 293

عنوان :ابــو طالـــب کلیـــم کاشانـــی

زمان برنامه :۱۷:۲۳ دقیقه

حجم برنامه :۹۷/۱۱ مگابایت

شعر ابتدا :

مـــرا مسوز کــه نــازت ز کبــریــا افتــد

چو خس تمام شود شعله هم زپا افتد

دلـم ز همــرهــی اشک وا نمــی ماند

نـه آتش است کـه از کـاروان جـدا افتد

آهنگ :

خواننده تصنیف :

خواننده آواز :قوامی

گوینده :آذر پژوهش

شاعر :کلیـــم کاشانـــی

مطلع تصنیف :

مطلع آواز :

مـــرا مسوز کــه نــازت ز کبــریــا افتــد

همکاری : پرویز یاحقی

اعلام برنامه :

اعلام شماره:دارد در ابتدا

دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها - جناب شفق

http://www.mediafire.com/?cbvar1e65v40dzw

شاخه گل برنامه شماره 292

عنوان : فخرالدین عراقی (قرن هفتم)

زمان برنامه :۱۵:۱۶ دقیقه

حجم برنامه :۰۲/۲۱ مگابایت

شعر ابتدا :

نخستین بــاده کاندر جــــام کـــردند

زچشم مست ساقـــی وام کـــردند

چـو خـود کـردند راز خـویشتن فـاش

عــــراقی را چـــرا بـد نـام کـــــردند

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

زدو دیـده خـون فشانـم زغـمت شب جـدائــی

چـه کنـم کـــه هست اینهـا گـل بـاغ آشنـائـی

در گل ستان چشمم زچه رو همیشه باز است

بـه امیـد آنکـه شایـد تـو بـه چشم مـن در آئی

بـه کـدام مـذهبست این به کدام ملتست این

بکشند عـاشقی را کـه تـو عـاشقــم چـرائـی

آهنگ :بیات اصفهان

خواننده تصنیف :

خواننده آواز :قوامی

گوینده :آذر پژوهش

شاعر :عــراقی /

مطلع تصنیف :

مطلع آواز :

زدو دیده خون فشانم زغمت شب جدائی

همکاری :احمد عبادی /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?5984wvq8is55op9

شاخه گل برنامه شماره 291

عنوان : شیخ اجل سعدی سخنور (قرن هفتم )

زمان برنامه :۱۴:۵۰ دقیقه

حجم برنامه :۰۵/۱۵ مگابایت

شعر ابتدا :

خوشتر از دوران عشق ایام نیست

بـامــداد عـاشقــان را شام نیست

آهنگ :بیداد همایون شیدا

خواننده تصنیف :عبدالوهاب شهیدی

خواننده آواز :

گوینده :آذر پژوهش

شاعر : سعدی /

مطلع تصنیف :

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

مطلع آواز :

همکاری :جواد معروفی /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?kcluttqe61rrcba

شاخه گل برنامه شماره 289

عنوان : جمــــــال الدین عبدالــــــــــرزاق ( قرن ششم )

زمان برنامه :۱۴:۰۶ دقیقه

حجم برنامه :۹۴/۱۲ مگابایت

شعر ابتدا :

بـــر خیـــز کــــه موســــم تمــــاشاست

بخـــــرام کـــــه روز بـــــاغ و صحــراست

هــــر روز بـــه نقــــد عیش خـــــوش دار

آن کیست کش اعتمــــاد فــــــــرداست

مــــی هست و سمــــاء و آن دگــــر نیز

اسباب طـــــرب همـــــــه مهیـــــــاست

تــــا خیمــــــه زدست در دلـــــم دوست

مـــــــا را ز درون دل تمـــــــاشــــــاست

آهنگ :ماهور نی داوود

خواننده تصنیف : عبدالوهاب شهیدی / پـــــــــــــوران

خواننده آواز :

گوینده :آذر پژوهش

شاعر :جمــــــال الدین عبدالــــــــــرزاق ( قرن ششم ) / ترانه رهی معیری /

مطلع تصنیف :

گوشه چشمی به ما کن درد اسیــــــران دوا کــــن

( این تصنیف در برنامه گلهای رنگارنگ شماره ۳۳۸ هم اجرا شده است )

مطلع آواز :

همکاری :جلیل شهناز / تنظیم روح الله خالقی /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها

http://www.mediafire.com/?74iq35mdw5dly7p

شاخه گل برنامه شماره 288

عنوان : فـــــرخـــــی سیستانــــــی

زمان برنامه :۱۶:۲۵ دقیقه

حجم برنامه :۰۶/۱۵ مگابایت

شعر ابتدا :

خوشا عاشقی خاصه فصل جوانی خـــوشا بــا پری چهـرگان زندگانی

خــوشا با رفیقـان یک دل نشستن بـه هـم نوش کــردن مـی ارغوانی

در شادمـــــانی بود عشق خــوبان ببایــــد گشودن در شاد مـــــانــی

آهنگ :حبیب الله بدیعی

خواننده تصنیف : الهــــــــــــــه

خواننده آواز :

گوینده :آذر پژوهش

شاعر :فرخی سیستانی / ترانه عبدالله الفت /

مطلع تصنیف :

فغان که شبها بی تو تنها به پای مینا

مطلع آواز :

همکاری : بدیها /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?un82d4o2kklzaiz

شاخه گل برنامه شماره 287

عنوان :نظامی گنجوی (مثنوی لیلی و مجنون )

زمان برنامه :۲۶:۰۷ دقیقه

حجم برنامه : ۲۷/۱۵ مگابایت

شعر ابتدا :

هــر باد کــه بوی او رساند صــد بیت غــزل بدو بخواند

هـــــر ابـــر کــزان دیار پوید شعری چو شکر بدو بگوید

آهنگ :شوشتری منصوری

خواننده تصنیف :

خواننده آواز :عبدالوهاب شهیدی

گوینده :فیروزه امیر معز / مرتضی اخوت

شاعر :نظــــــامی گنجوی /

مطلع تصنیف :

مطلع آواز :

از کـوه در آمــدی که سیلی رفتی سوی روضه گاه لیلی

همکاری :پرویز یاحقی / ناصر افتتاح

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/download.php?h9gd639e9degn28

شاخه گل برنامه شماره 286

عنوان : نظــــــــــــــــامی گنجــــــــــــوی ( ساقی نامه ) (قرن ششم)

زمان برنامه :۱۴:۵۹ دقیقه (در حدود یک دقیقه از ابتدای برنامه شماره ۲۸۵ در انتهای این برنامه قرار دارد با پوزش )

حجم برنامه :۰۴/۱۱ مگابایت

شعر ابتدا :

ساقــــی مــــی لاله رنگ بر گیر جــــامــــی به نـوای چنگ بر گیر

آن می کـه کلید گنـج شادیست جــــــان داروی گنج کیقبادیست

ساقــــــی مــــــی ارغوانیـم ده یــــــاری ده زنـــــــدگانیــــــم ده

در مــــــی بـه امید آن زنم چنگ تــا بـــاز گشایــــد ایــن دل تنـگ

آهنگ :بیـات اصفهان زرین پنجه

خواننده تصنیف : الهــــــــــه

خواننده آواز :

گوینده :آذر پژوهش

شاعر : نظــــــــــــــــامی گنجــــــــــــوی (قرن ششم) / ترانه تــــــــــورج نگهــــــــبان /

مطلع تصنیف :

چشمی بدین سو کن به من رو کن که آشفته دلم

مطلع آواز :

همکاری :جلیل شهنـــــــــــاز /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?91cct0nw9414lxs

شاخه گل برنامه شماره 285

عنوان : عبیـــــــــد زاکانی (قرن هشتم)

زمان برنامه :۱۴:۰۶ دقیقه

حجم برنامه :۳۸/۱۴ مگابایت

شعر ابتدا :

بیش از این بد عهــد و پیمانی مکن

با سبک روحــان گـــران جانـی مکن

غمـــــزه را گـــو خون مشتاقان مریز

ملک از آن توست ویرانـــــی مکـــن

بیش از این جور و جفا و سر کشی

حال مسکینـــــان چو میدانی مکن

گــر کنـــی با دیگــــران جور و جفا

با عبیـــــد الله زاکانــــــی مکـــــن

آهنگ :

خواننده تصنیف :ویگـــــــــــــــــــــن

خواننده آواز :

گوینده :آذر پژوهش

شاعر : عبیـــــــــد زاکانی (قرن هشتم) / ترانه جمشید ارجمند /

مطلع تصنیف :

دامن کشان ساقی میخانه

مطلع آواز :

همکاری : جواد معروفی / انوشیروان روحانی /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?vr07u4qnvl5786c

شاخه گل برنامه شماره 284

عنوان : صفی علیشاه ( قرن سیزدهم )

زمان برنامه :۱۴:۲۳ دقیقه

حجم برنامه :۱۰ مگابایت

شعر ابتدا :

خواهم ای دل محو دیدارت کنم جلــــوه گــــاه روی دلدارت کنم

والــــه آن مـــــاه رخسارت کنم بستـــــه آن زلـف طـــرارت کنم

در بــــلای او گرفتـــارت کنــــم

آهنگ :دشتی تجویدی /

خواننده تصنیف : مرضیه

خواننده آواز :

گوینده :آذر پژوهش

شاعر : صفی علیشاه / ترانه معینی کرمانشاهی /

مطلع تصنیف :

مطلع آواز :

چه خوش سوزی ای عشق دل افـــــــــــروزی ای عشق

همکاری :تار مجد / پیانو مرتضی محجوبی /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در انتها

دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها - جناب شفق

http://www.mediafire.com/download.php?ygt7q8o2i4yofzg

شاخه گل برنامه شماره 283

عنوان : همـــــــای شیرازی ( قرن سیزدهم)

زمان برنامه :۱۴:۴۲ دقیقه

حجم برنامه :۵/۱۳ مگابایت

شعر ابتدا :

ای کــه با دلشدگان بر سر ناز آمده ای

از پـی سوختن کیست کـه باز آمده ای

تکیـــه بر لطــف تــو داریم که از روز ازل

بینـــوا پرور و بیچـــاره نــــواز آمـــده ای

گـــر نداری سر خونریزی مـا سوختگان

از چـــه با چهــره افروختــه باز آمده ای

آهنگ :دشتی مجید وفا دار

خواننده تصنیف :

خواننده آواز :قوامی

گوینده :آذر پژوهش

شاعر : همـــــــای شیرازی ( قرن سیزدهم) / ترانه رهی معیری /

مطلع تصنیف :

مطلع آواز :

ای شب جدائی که چون روزم سیاهی ای شب

همکاری :جواد معروفی / پرویز یاحقی /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?2g77ba9hh2iwyb4

شاخه گل برنامه شماره 282

عنوان : نظــــــــــــامی گنجــــــــــوی ( قرن ششم )

زمان برنامه :۱۴:۲۳ دقیقه

حجم برنامه :۲/۱۳ مگابایت

شعر ابتدا :

تـدبیـر کنـم هـر شب تـا دل زتــو بـر گیــرم

چـون مهـر بـر آرد سـر مهـر تـو ز سر گیـرم

دل بــا تــو در آمیــزم کآمیختــه ای بـا جـان

جـــانـــی دگـــرم بایـــد تا یـار دگـــر گیــرم

بـــردار ز راه دل ایــن رســـم جگــر خــوردن

ور نـه همـه راغـت را در خـون جگـر گیـــرم

آهنگ : شور حبیب الله بدیعی

خواننده تصنیف : پــــــــــوران

خواننده آواز :

گوینده : آذر پژوهش

شاعر :ترانه معینی کر مانشاهی

مطلع تصنیف :

الهی اگر عاشق شود روزی چو من دیوانه اش کن

مطلع آواز :

تـدبیـر کنـم هـر شب تـا دل زتــو بـر گیــرم

همکاری : حبیب الله بدیعی /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?zs3ykb5mcuk81wy

شاخه گل برنامه شماره 281

عنوان : شاه قاسم انوار عارف قرن نهم

زمان برنامه :۱۴:۰۸ دقیقه

حجم برنامه :۹۸/۱۲ مگابایت

شعر ابتدا :

خرد مستست و دل مستست و جان مست

بــــه ســـــودایت روان نـــــــاتــــــوان مست

ز حـــــد بگـــــذشت مستــــی هــــای ذرات

فلـــک مست و زمیــن مست و زمـان مست

ــــــــــــــــــ

بگــــذار ره صومعــه کــــان دور و دراز است

بنشین بــه در میکــده کاین خانه راز است

از خــــرقـــه و زنّـار و زسجـــاده و تسبیـــح

مقصــــود نیــاز آمـد و باقـی همه ناز است

ای خسرو خــوبان نظــری کــن ز سر لطـف

قاسم ز غم عشق تو در سوز و گداز است

آهنگ :دشتی حبیب الله بدیعی

خواننده تصنیف :مـــــــــرضیــــــــه

خواننده آواز :

گوینده :آذر پژوهش

شاعر : اشعار متن شاه قاسم انوار / ترانه معینی کرمانشاهی /

مطلع تصنیف :

من مستم و مد هوشم شبگرد قدح نوشم

مطلع آواز :

همکاری : سه تار احمد عبادی / تنظیم روح الله خالقی /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها - جناب شفق

http://www.mediafire.com/?gghz53dr6pl90vz

شاخه گل برنامه شماره 280

عنوان : شاپور تهرانی ( قرن یازدهم )

زمان برنامه :۱۴:۵۱ دقیقه

حجم برنامه :۰۶/۲۵ مگابایت

شعر ابتدا :

نگاهــــی بس عتـــاب آمیـــز داری

گـــره بـــر خنـــده ای لبـــریـز داری

تو ای سـرو از کـــدامین بوستانـی

کــــــه قــــــدی آرزو انگیـــــز داری

آهنگ :سه گاه فریدون حافظی

خواننده تصنیف : پـــــــــوران

خواننده آواز :پــــــــــوران

گوینده :آذر پژوهش

شاعر :شاپور تهرانی ( قرن یازدهم ) / ترانه معینی کرمانشاهی /

مطلع تصنیف :

همین امشب بیاد رخ محبوبم در میخانه میکوبم

مطلع آواز :

مست از شراب صحبت جانانه ام هنوز

همکاری : جلیل شهناز / ناصر افتتاح

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?2r8ev05e1g3k1ew

شاخه گل برنامه شماره 279

عنوان :

زمان برنامه :۲۶:۲۷ دقیقه

حجم برنامه :۶۸/۲۵ مگابایت

شعر ابتدا :

لیلـــــــــی ز ســریر ســـر بلنــــدی

افتــــــــــاد بــــــه چـــــاه درد مندی

تب لـــــرزه شکست پیکـــــــرش را

تب خــــــاله گـــــزید شکــــــرش را

بـــــــر مــــــــادر خــویش راز بگشاد

یکبــــــــــــــاره در نیــــــاز بگشــــاد

کـــــــــــای مـــادر مهربان چه تدبیر

کآهـــــــو بـــــره زهر خـــورد با شیر

خون می خورم این چه مهربانیست

جان مــی کنم این چه زندگانیست

چنــــــدان جگـــــــــر نهفتــه خوردم

کــــز دل به دهــــــــن رسیـــد دردم

آن لحظـــه کــه جــان سپرده باشم

وز دوری دوست مــــــرده باشــــــم

فرقـــــــم زگلاب اشــــــک تـــــر کن

عطـــــــــرم ز شمــامــــــه جگر کن

آواره مـــــــــــن چــــــــو گـــردد آگاه

کآواره شـــــــــدم مـــــــن از وطـــن

گــاه دانـــــم کـــــه ز راه سوگـواری

آیـــــــد بــــه ســــلام ایــن عماری

چــــــون بر سر خـــــاک من نشیند

مـــــه جـــــــوید لیک خـــــــاک بیند

بــــر خــــــاک مــن آن غریب خاکی

نالــــــــد بــــــه دریغ و دردنـــاکـــی

یــــــارست و عــجب عزیز یار است

از مـــــــــن بـــــه بر تو یادگار است

پنــــــداشتـــــه ام عـــزیـــــز وارش

تـــو نیــــز چـــو مــــــن عزیز دارش

آهنگ :افشاری عارف

خواننده تصنیف :

خواننده آواز :عبدالوهاب شهیدی

گوینده :آذر پژوهش

شاعر :نظامی گنجوی /

مطلع تصنیف :

مطلع آواز :

لیلی ز سریر سربلندی

همکاری :پرویز یاحقی /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?pfrjbq4ngzmrdqm

شاخه گل برنامه شماره 278

عنوان : امیـــــــدی تهرانی ( دوره شاه اسماعیل صفوی )

زمان برنامه :۱۲:۲۷ دقیقه

حجم برنامه :۵۸/۸ مگابایت

شعر ابتدا :

آنـــــوقت نــــدارم کـــــه تـو یارم باشی

آســــایش جـــــان بــــی قــرارم باشی

شب در بـــر و روز در کنـــارم بـــاشـــی

ســــرمـــایـــــه دور روزگارم بــــاشـــی

آهنگ :

خواننده تصنیف : الهــــــــــــــــــــــــه

خواننده آواز :

گوینده :

شاعر :

مطلع تصنیف :

پس از این زاری مکن هوس یاری مکن

مطلع آواز :

همکاری :

اعلام برنامه :

اعلام شماره:دارد در ابتدا

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?cljm1lj9ed2cglc

شاخه گل برنامه شماره 277

عنوان :

زمان برنامه :۱۴:۰۳ دقیقه

حجم برنامه :۹/۱۲ مگابایت

شعر ابتدا :

آهنگ :ارمنی

خواننده تصنیف :الهــــــــــه / ویگــــــــــن

خواننده آواز :

گوینده :

شاعر : نظامی گنجوی / حزین لاهیجی / سعــــدی / رهی معیری / معینی کرمانشاهی / فرخی یزدی / صائب تبریزی / عندلیب کاشانی

مطلع تصنیف :

تا در گوشم قصه تو در چشمم چهره تو در سینه من آتش تو پنهان شد

در لبهایت سوز بیان در قلبت شور نهان بر دیده من اشک روان جوشان شد

شرج جومیمیت . . .( ارمنی )

مطلع آواز :

همکاری :جواد معروفی /

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره:دارد در ابتدا

دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها - استخراج از فایل فروشنده محصول

http://www.mediafire.com/?ysvowkhdawinjco

شاخه گل برنامه شماره 276

عنوان :

زمان برنامه :۳۸:۰۸ دقیقه

حجم برنامه :۹۶/۳۴ مگابایت

شعر ابتدا :

آهنگ :ماهور / ابو عطا / دشتی / چهارگاه

خواننده تصنیف :

خواننده آواز :عبدالـــوهـــــاب شهیــــــدی

گوینده :

شاعر :

مطلع تصنیف :

مطلع آواز :

کو آن دو به دو به هم نشستند

شد در سر داغ تو جوانیم

همکاری :احمد عبــــــادی / حسن کســـــــــائی جلیل شهنـــــــــاز / رضــــا ورزنـــــده / پرویـــــز یاحقـــــی / امیــــــر ناصــــر افتتـــــــاح

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?z8j6h86nfr27z5l

شاخه گل برنامه شماره 275

عنوان : بهـــــــادر یگانــــــــه

زمان برنامه :۱۴:۴۹ دقیقه

حجم برنامه :۵۹/۱۳ مگابایت

شعر ابتدا :

دریـــای آرزوی مـــن آغــوش گـــرم تــو

سر مــی کشم چو موج که آیم کنار تو

یــا بــرو از پیش چشمــم یا کـــه چشم از من مپوش

تا به کی خود را کشی هر دم به چشمانم چو اشک

راز داری از مــــــــن رســـــــوا چـــه مـــــی جوئــــی

مــن پـــرده دار مـــردمـــانـــم لیک عــریانم چو اشک

آهنگ :مخالف سه گاه همـایون خـــــرم

خواننده تصنیف :الهه

خواننده آواز :الهه

گوینده :

شاعر :بهادر یگانه /

مطلع تصنیف :

عاشق سر مست و بی پروا منم

مطلع آواز :

شمع و پروانه منم - مست میخانه منم - رسوای زمانه منم - دیوانه منم

همکاری :جلیل شهناز / پرویز یاحقی /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها- جناب احمد مختاری فرد

http://www.mediafire.com/?4nmrw525qg6ds4s

شاخه گل برنامه شماره 274

عنوان :

زمان برنامه :۹:۰۷ دقیقه

حجم برنامه :۸۱/۹ مگابایت

شعر ابتدا :

در سینــه مـــرا غیــر تــو همخـانه کسی نیست

ور هست بـــه غیــــر دل دیــوانــه کسـی نیست

تــا چشـــم تــو بــر گــوشــه نشینان نظـری کرد

در صومعـــه بــی نعــره مستانــه کسـی نیست

زلفـــت بــه در دل چــه نشستست چـو دل رفت

این حلقه زدن چیست چو در خانه کسی نیست

آهنگ :دشتی تجویدی

خواننده تصنیف :پوران

خواننده آواز :

گوینده :آذر پژوهش

شاعر :ترانه رهی معیری /

مطلع تصنیف :

نه هم زبانی نه هم نوائی تا به او گویم زعشقت حکایتی

مطلع آواز :

همکاری :جواد معروفی / پرویز یاحقی /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در انتها

دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها - جناب لطیف گچکار

یاد آوری : برنامه ناقص میباشد

http://www.mediafire.com/?s1vhche71maarkr

شاخه گل برنامه شماره 273

عنوان :به یاد روح الله خالقـــــــــــی

زمان برنامه :۴۵:۱۴ دقیقه

حجم برنامه :۴۵/۴۱ مگابایت

شعر ابتدا :

رفتــی و رفتن تـــو آتش نهـــاد بر دل

از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل

آهنگ :

خواننده تصنیف :بنان / پوران / شهیدی / الهه / پروین / مرضیه / قوامی

خواننده آواز :قوامی

گوینده :

شاعر :رهی معیری /بیژن ترقی / معینی کرمانشاهی / عارف / کیومرث وثوقی / رودکی

مطلع تصنیف :

آرزوی مــــــــــا توئـــــــی تـــــــو - بنان

نه پائی تا گریزی نه دستی تا ستیزی - پوران

قرار دلم کجا می روی چرا می روی چرا می روی - عبدالوهاب شهیدی

از خـــون جوانــــان وطـــــن لالـــــه دمیــــده - الهــــه

ای دیده گر سویش نظر کردی نکردی - پروین

بـوی جـوی مـولیــان آیــد همــی - مــرضیــه و بنـــــان

مطلع آواز :

نوائی ساز کن ای چنگ خاموش

همکاری :

اعلام برنامه :

اعلام شماره:دارد در ابتدا

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?bly72ubbm9vvvz2

شاخه گل برنامه شماره 272

عنوان :

زمان برنامه :۲۸:۵۰ دقیقه

حجم برنامه :۸۶/۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :

بمـــان خـــرم ای خــــاک مینو سرشت

کـه در چشــم مـــا خوشتری از بهشت

تـــــو را از دل و جـــــان پــرستنده ایــم

روان را ز مهــــــــــــر تــــــو آکنـــده ایم

آهنگ :ماهور جواد معروفی

خواننده تصنیف :

خواننده آواز :عبدالوهاب شهیدی

گوینده :آذر پژوهش / ثابت ایمانی

شاعر :سعدی / خواجو / رهی معیری

مطلع تصنیف :

مطلع آواز :

از هرچه می رود سخن دوست خوشتر است

همکاری :جواد معروفی /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?9vyyw1w5bwxgauw

شاخه گل برنامه شماره 271

عنوان :

زمان برنامه :۴۶:۱۰ دقیقه

حجم برنامه :۷۳/۴۳ مگابایت

شعر ابتدا :

. . . . . . . . . . ....

.. . . . . . . بوستان گشادی

خـواهم کـه بامـدادان بیرون روی به صحرا

تــا بوستان بـــریـــزد گلهـــــای بامــدادی

آهنگ :

خواننده تصنیف :مرضیه / پوران / الهه / شهیدی

خواننده آواز :

گوینده :آذر پژوهش

شاعر :سعدی / حافظ /

مطلع تصنیف :

نرگس مستی برویت همچو ماه چشم بدت دور ( م )

ای زلف سر کجت همه چین چین شکن شکن ( پ )

عشق تو آتش جانا زد بر دل من ( ا )

ز فرودین گل شکفته چمن ( م )

گوشه چشمی به ما کن درد اسیران دوا کن ( ش - پ )

مطلع آواز :

همکاری : تنظیم روح الله خالقی و جواد معروفی /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?2a48jywx5t3frau

شاخه گل برنامه شماره 270

عنوان :برنامه مخصوص

زمان برنامه :۲۹:۲۲ دقیقه

حجم برنامه :۲۴/۵۵ مگابایت

شعر ابتدا :

بــــر آمــــد آفتــــاب عــــالــم افروز بـــه کـــــام دوستان و بخــت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال همــایــون بادت این روز و همه روز

آهنگ : ۱ - استاد علینقی وزیری

۲ - جواد معروفی

خواننده تصنیف :

خواننده آواز :عبدالوهاب شهیدی

گوینده :آذر پژوهش

شاعر :سعدی / حافظ /

مطلع تصنیف :

مطلع آواز :

بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید

روی نیکــوی تـو دیـدن در دولــت بگشـــاید ( ۱ )

من اگر نظر حرامست بسی گناه دارم

چه کـنم نمی توانـم که نظر نگاه دارم ( ۲ )

همکاری :

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?fh77gz9zw0usxq4

شاخه گل برنامه شماره 268

عنوان :

زمان برنامه :۲۴:۵۰ دقیقه

حجم برنامه :۷۷/۲۲ مگابایت

شعر ابتدا :

دست به جـان نمی رسد تا به تو بر فشانمش

بـــر کـه تـــوان نهــاد دل تــا ز تـو وا ستــانمش

عمــــر مـــن است زلــف تـو به که دراز بینمش

جـــان منست لعــل تـو به که به لب رسانمش

عشق تــو گفتــه بـود هــان سعدی و آرزوی تو

بس نکنـــد ز عاشقـــی تـا زجهـــان جهـانمش

آهنگ :ماهور ۱ - استاد علینقی وزیری

۲-

خواننده تصنیف : عبدالوهاب شهیدی

خواننده آواز :عبدالوهاب شهیدی

گوینده :فیروزه امیر معز

شاعر :سعدی / حافظ

مطلع تصنیف :

ای جان خردمندان گوی خم چوگانت

مطلع آواز :

رواق منظـــــر چشـــــم مــــن آستـــانه توست

کــــــرم نمـــــا فــــرود آ کــــه خانه خانه توست

همکاری :

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?jtg7kpeianjvgbp

شاخه گل برنامه شماره 267

عنوان :به یاد ملک الشعرا بهـــــــــــــــــــــار

زمان برنامه :۱۵:۵۰ دقیقه

حجم برنامه :۹۶/۱۵ مگابایت

شعر ابتدا :

هر که را مهر وطن در دل نباشد کافر است

معنــی حب الــوطــن فرموده پیغمبر است

ای شهنشاه جوانبخت ای که قلب پاک تو

پرتو افکـــن بر وطـن چون آفتاب خاور است

فـــال فـــرخ زن شهنشاهـــا ز گفتــار بهـار

فـــال فـــرخ را اثـــرها در مسیر اختر است

آهنگ :بیات زند سلطان مراد میرزا مراد

خواننده تصنیف :پـــرویـــن

خواننده آواز :

گوینده :آذر پژوهش

شاعر :ترانه بهار /

مطلع تصنیف :

گر رقیب آید بر دلبر من

مطلع آواز :

همکاری : تار جلیل شهناز /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :متن برنامه

http://www.mediafire.com/?6guqdi9a7ivo2q3

شاخه گل برنامه شماره 266

عنوان :یپـــــرم خــــان ارمنـــــی ( از آزادیخواهان ایران و یکی از فاتحان تهران پس از واقعه به توپ بستن مجلس)

زمان برنامه :۱۵:۱۸ دقیقه

حجم برنامه :۴۹/۱۵ مگابایت

شعر ابتدا :

آهنگ :بیات اصفهان محلی ارمنی

خواننده تصنیف :ویگن

خواننده آواز :

گوینده :آذر پژوهش

شاعر :

مطلع تصنیف :

دامن کشان ساقی می خواران از کنار یاران

مطلع آواز :

همکاری :انوشیروان روحانی / فرید فرجاد

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?psfd5tld9v6stxi

شاخه گل برنامه شماره 265

عنوان : عــــــــــــــارف قزوینی

زمان برنامه :۴۳:۱۷ دقیقه

حجم برنامه :۰۹/۴۱ مگابایت

شعر ابتدا : گفتار به قلم داوود پیر نیا

آهنگ :عارف

خواننده تصنیف :الهه / عبدالوهاب شهیدی / الهه / / غلامحسین بنـــان

خواننده آواز :

گوینده :خانم عاطفی / خانم فضل اللهی / آقای روحانی / آقای ثابت ایمانی

شاعر :عارف

مطلع تصنیف :

از خون جوانان وطن لاله دمیده

گریه را به مستی بهانه کردم

نمی دانم چه در پیمانه کردی

چه شور ها که من به پا ز شاهناز میکنم

مطلع آواز :

همکاری :تنظیم روح الله خالقی - جواد معروفی /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?86rfhw2bj8ag6d6

شاخه گل برنامه شماره 264

عنوان :

زمان برنامه :۲۹:۴۳ دقیقه

حجم برنامه :۲۵/۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :

زان پیش کــه سر گــران کند خــواب عــدم

از دوست سخــــن بگــــو بگــــو باز بگــــو

آهنگ :افشاری /

خواننده تصنیف :

خواننده آواز :قوامی

گوینده :آذر پژوهش

شاعر :مـــــولانــــا / حــــافظ / غزل آواز بهـــادر یگــــانه /

مطلع تصنیف :

مطلع آواز :

امشب زشوق وصالت چون شعله در پیچ و تابم

همکاری : جلیل شهناز / پرویز یاحقی /

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها - جناب شفق

http://www.mediafire.com/?232aeooswzjw6cx

شاخه گل برنامه شماره 263

عنوان :پـــژمـــان بختیـــاری

زمان برنامه :۱۷:۴۹ دقیقه

حجم برنامه :۷۸/۱۷ مگابایت

شعر ابتدا :

آن دشمنـی کـه دوست نگردد دل من است

آن عقده ای که حل نشود مشکل من است

آمــد بهــار و غنچــه گــل خنــده زد بـه شاخ

آن غنچــه ای کـه خنـده نبیند دل مـن است

گفتـــم مـــرو بـه جــز دل مـن در دل کسـی

گفتـــا کــه این خــرابه کجا منـزل مـن است

آهنگ :

خواننده تصنیف :الهه

خواننده آواز :

گوینده :کنعانی

شاعر :

مطلع تصنیف :

در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد

مطلع آواز :

همکاری :احمد عبادی / حبیب الله بدیعی / جلیل شهناز / پرویز یاحقی / ناصر افتتاح

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?yzh129uliyrywbn

شاخه گل برنامه شماره 262

عنوان :به یاد مرتضی محجوبی

زمان برنامه :۲۳:۴۷ دقیقه

حجم برنامه :۹۲/۹ مگابایت

شعر ابتدا :

رفتــی زچشــم و در دل یــاران نشستـــه ای

تنهــا چو شمع غم به شبستان نشسته ای

مستنـــد عـــاشقـــان ز شــراب تـــرانـــه ات

چــون جـام مـی بـه بـزم حریفان نشسته ای

جـان هنــر بــه نــالـــه گــرم تــو زنــده است

آری چـو نغمــه ات بـه دل و جان نشسته ای

ای شمــــع بـــزم اهـــل هنـــر در عــزای تــو

خلقـــی گـــریستند و تــو خندان نشسته ای

آهنگ :سه گاه

خواننده تصنیف :

خواننده آواز :قوامی / شهیدی / گلپا

گوینده :آذر پژوهش

شاعر :بهادر یگانه / بابا فغانی شیرازی / رهی معیری /

مطلع تصنیف :

مطلع آواز :

رفتی زچشم و در دل یاران نشسته ای ــــ

رفتیم و گرد هستی از کوی یار بردیم)(داغ بـــلای دل را زیــن لالـه زار بردیم)

آنکــه جـانـم شد نـوا پــرداز او می سرایـم قصه ای از ساز او

همکاری :تنظیم جواد معروفی / عبادی / بدیعی / پرویز یاحقی /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?dkh69to13g6fbgo

شاخه گل برنامه شماره 261

عنوان :

زمان برنامه :۲۸:۲۷ دقیقه

حجم برنامه :۰۹/۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

صبح است ساقی از کرم بگشا درمیخانه را

مخمــــور مـــــاندم ساقیا لبریز کن پیمانه را

گـر جلوه جانانه را خواهی به جام می ببین

تا بنگری با چشم خود در جام می جانانه را

آهنگ :

خواننده تصنیف :

خواننده آواز :اکبر گلپایگانی

گوینده :آذر پژوهش

شاعر :سر خوش / رعدی آذرخشی / فروغی بسطامی / مصطفی صدقیانی / سهیلی /

مطلع تصنیف :

مطلع آواز :

خــوش آنکــه نگاهــت بــه سرا پــای تــو بــاشد

آئینــــه صفـــت غـــرق تمـــاشـــای تـــو بـــاشد

همکاری : حبیب الله بدیعی / ناصر افتتاح /

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره:دارد در ابتدا و انتها

دریافت اطلاعات :

http://www.mediafire.com/?w238fad8ifdytmp

شاخه گل برنامه شماره 260

عنوان :

زمان برنامه :۵۶:۵۵ دقیقه

حجم برنامه :۳۲/۱۶ مگابایت

شعر ابتدا :

بهــــــار اومـــــد و گلهــــــا چیدنــــــی شد

لبـــــون دختـــــرا بــــوسیدنـــــی شــــــــد

لبـــــون دختــــرون هــــل هست و میخـــک

بـــــه سوغــــــات بزرگــــــون بردنـــی شد

---------------

بلنـــد بــالا بــه بــالات اومــدم مــو

بــرای خــال لبهـــات اومـــدم مـــو

شنیـــدم خال لبهات می فروشی

خــریــدارم بــه سودات اومــدم مو

آهنگ :تمام اشعار و برخی آهنگها محلیست /

خواننده تصنیف : / رامش / شهیدی / کــــوروس سرهنگ زاده / الهـــــه / رامــــین / پــــوران / سیمـــا بینــــا / نـــــا هیــــد

خواننده آواز :

گوینده :

شاعر :

مطلع تصنیف :

آئینه قدی چراغ بلور سماور و قلیون

بسکه عشقت در دل من فکند آتش ای پری

نگارم منده اون بالا بلنده

عزیزم کاسه چشمم سرایت

پرستو جان کجا رفتی بهاره

ای خدا این آسمون یکدم به کام ما نشد

در خونه ات بیایوم در زنوم من

غم و غصه توی قلبم لونه کرده

لاله کارون لاله کارون دگر لاله لاله مکارید -- دلوم زاره دلوم زاره دلوم زار (۸)

مطلع آواز :

همکاری :

اعلام برنامه :

اعلام شماره:

دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها -جناب لطیف گچکار

http://www.mediafire.com/?hko605rb55vps6p

شاخه گل برنامه شماره 259

عنوان : به یاد مرتضی محجوبی

زمان برنامه :۳۸:۴۵ دقیقه

حجم برنامه :۲۶/۵۳ مگابایت

شعر ابتدا :

آهنگ :محجوبی

خواننده تصنیف :پوران ( ۱ ) / مـــــــرضیه ( ۲ ) / سیما بینا ( ۳ )

خواننده آواز : گلپایگانی ( ۱ ) / حسین قوامی ( ۲ ) / بنــــان ( ۳ )

گوینده :روشنک / ثابت ایمانی

شاعر : رهی معیری ترانه ها و مثنویها / شهر آشوب

مطلع تصنیف :

بی ما رفتی چه بوی گل زکجا رفتی تنها ماندم (۱ )

بخدا در


مطالب مشابه :


-250. نکات مهم در جستجوهای اینترنتی و دانلود مقاله

محسن عمادی - رباتیک - eittcrobotic - -250. نکات مهم در جستجوهای اینترنتی و دانلود مقاله - eittcrobotic
یک شاخه گل فول آرشیو 300 - 250

آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) - یک شاخه گل فول آرشیو 300 - 250 - دایره المعارف موسیقی اصیل و
ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن 250

وبلاگ تخصصی بدنسازی و پرورش اندام - ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن 250 - مشاوره تناسب اندام
هوندا تویین 250

با سلام خدمت دوستان این موتور هوندا تویین 250 هستتش دو سیلند دارد دارای دو شمع و 2 اگزوز
دانلود 250 فیلم برتر دنیا دوبله فارسی بخش اول

جوانان - دانلود 250 فیلم برتر دنیا دوبله فارسی بخش اول - - جوانان
دانلود 250 فیلم برتر دنیا دوبله فارسی بخش 7 کیفیت عالی

جوانان - دانلود 250 فیلم برتر دنیا دوبله فارسی بخش 7 کیفیت عالی - - جوانان
برچسب :