اپیدمیولوژی

اپيدميولوژي چيست ؟ اپيدميولوژي عبارتست از مطالعه چگونگي انتشار بيماري در يک جامعه و بررسي علل و عواملي که در انتشار بيماري نقش موثر وتعيين کننده دارند . تعريف جامعتر اپيدميولوژي که مورد قبول اکثريت نيز مي باشد ، به قرار زير است :   مطالعه توزيع و پراکندگي يک بيماري و نيز عوامل موثر در وضعيت سلامتي در يک جمعيت معين و بکارگيري اين دانش در کنترل مشکلات مربوط به سلامتي .     اهداف اپيدميولوژي : اهداف خاص اپيدميولوژي چيست ؟   هدف اول - سبب شناسي يا تشخيص علت يک بيماري و عوامل خطر ساز ( عواملي که احتمال ابتلاي فرد را به بيماري افزايش مي دهند ) .   هدف دوم - تعيين شدت گسترش بيماري در جامعه .   هدف سوم - مطالعه روند طبيعي و پيش آگهي بيماري .   هدف چهارم - ارزيابي اقدامات و شيوه هاي درماني و پيشگيرانه جديد موجود و ارائه مراقبتهاي بهداشتي وسلامت بخش.   هدف پنجم - ايجاد يک ساختار براي توسعه بيمه هاي همگاني و اتخاذ  تصميمهاي نظارتي در ارتباط با مشکلات محيطي.    

           

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات دانشجویان (بدون ویرایش)

سلامت محور توسعه پایدار - نمونه سوالات دانشجویان (بدون ویرایش) - این وبلاگ درخصوص مسائل
عفونت لیشمانیا

سلامت محور توسعه پایدار - عفونت لیشمانیا - این وبلاگ درخصوص مسائل بهداشتی با تاکید بر کنترل
اپیدمیولوژی

سلامت محور توسعه پایدار - اپیدمیولوژی - این وبلاگ درخصوص مسائل بهداشتی با تاکید بر کنترل
نمونه سوالات درس کلیات پزشکی ( فایلهای ارسالی اصلاح شده )

سلامت محور توسعه پایدار - نمونه سوالات درس کلیات پزشکی ( فایلهای ارسالی اصلاح شده ) - این
مراقبتهای بهداشتی اولیه

سلامت محور توسعه پایدار - مراقبتهای بهداشتی اولیه - این وبلاگ درخصوص مسائل بهداشتی با تاکید
پایه های اپیدمیولوژی

سلامت محور توسعه پایدار - پایه های اپیدمیولوژی - این وبلاگ درخصوص مسائل بهداشتی با تاکید بر
برچسب :