مراحل ترسیم مقطع ساختمان های طبقاتی

۱.حساب کردن کدهای بام-جان پناه-خرپشته-جان پناه خرپشته                   

2.چسباندن پلان ها بالای کاغذ سفیدبا استفاده از دستگاه پله   

3.به تعداد کدهای روی اولین پلان رنگ برداشته و فضاهای مربوط به هرکدرا رنگ امیزی میکنیم.

تذکر:داخل دستگاه پله را هیچ رنگی نمیگزاریم                           

4.خط برش روی پلان را تاسفیدی کاغذ پر رنگ میکنیم      

5.روی مسیر برش به طرف فلش برش راه میرویم و اجزای برش خورده را های لایت میکنیم

6.از اولین جزء برش خورده تا اخرین جزء برش خورده رابط می گیریم.

7.خط کف را ترسیم میکنیم    

تذکر:ابتدا یک خط فرضی به عنوان خط مبنا(صفرصفر)ترسیم میکنیم وبقیه ی کدهارا نسبت به مبتا جدا میکنیم

8.تمام کد سقف-زیرسقف-جان پناه وخرپشته را از مبنا جدا میکنیم     

9.سقف هارا میکشیم         

۱۰.از پایین ترین پلان روی خط برش راه میرویم واجزاء برش خورده را در اولین طبقه میکشیم    

11.روی اولین پلان در مسیر خط برش راه میرویم واجزای نمارا با رابط در اولین طبقه رسم میکنیم

12.روی خط برش در پلان بعدی راه میرویم و اجزای برش سپس اجزای نما را با استفاده از خطوط رابط ترسیم میکنیم.

13.کد گزاری مقطع                      

14.ترسیم اکس ستون ها واندازه گذاری ان در بالای مقطع                                          

15.اندازه گزاری ارتفاع کف تا کف هر طبقه در مقطع                             

16.با مداد 9/0 اجزای برش خورده را ضخیم میکنیم      

17.زیر نویسی مقطع ومقیاس                                

 

 


مطالب مشابه :


انواع پله های ساختمانی

این پله ها سبکتر از انواع دیگر پله هستند و تنظیم مقاومت در برابر پلان نما و مقطع کلیسای
فضای مورد نیاز سیستم آسانسور

آسانسور و پله برقی هیرو (خزر صعود) - فضای مورد نیاز سیستم آسانسور ب- فضای مورد نیاز در مقطع
نکاتی در مورد اجرای پله

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - نکاتی در مورد اجرای پله - مقطع طولی :
اموزش کشیدن مقطع برش در ساختمان

عمران پرشین - اموزش کشیدن مقطع برش در ساختمان - به وبلاگ آرمین عبدالهی خوش امدید - عمران پرشین
برش يا مقطع( (section)

هنرستان فني طالقاني (رشته ساختمان) - برش يا مقطع( (section) - مطالب آموزشي مربوط به رشته ساختمان
بالا رفتن از پله‌ ها؛ صعود به سمت سلامت

گروه آموزشی تربیت بدنی راهنمایی - بالا رفتن از پله‌ ها؛ صعود به سمت سلامت - فعالیتهای آموزشی
مراحل ترسیم مقطع ساختمان های طبقاتی

معماری فراتر از علم فراتر از هنر - مراحل ترسیم مقطع ساختمان های طبقاتی - www
مواردي كه مهندسين بايد در طراحي و اجرایی و نظارتی ساختمان بتني و فولادی در نظر بگيرند

مقطع بزرگ هر چند كه به تقليل وقتی فضای کافی وجود ندارد؛نیازی نیست راه پله در جلوی سازه
برچسب :