578- جملات زیبا از سقراط درباره غم و شادی و اندوه و غصه

578- اندوه


معادل دو پیامک فارسی:


از سقراط پرسیدند چرا هرگز اندوهگین نمی شوی؟
گفت: چون مالک چیزی نیستم که فقدانش اندوهگینم کند!


منبع: نامشخص

1- سخنان شخصیتها و بزرگان جهان   2- جملات زیبا غم و شادیکلمات کلیدی: سخنان بزرگان اس ام اس سخنان زیبا زیبای بزرگان اس ام اس سقراط پیامک سقراط پیام کوتاه سقراط جمالت زیبا از بزرگان و علما قدما جمله از اندیشمندان


مطالب مشابه :


حدیث درباره خنده

خندیدن حق مسلم ماست - حدیث درباره خنده - خنده شادی می‌آورد، همای طور که شادی خنده می‌آورد.
حدیث درباره شهادت

حدیث درباره برای شادی روح شهدا و رهبر عزیزمان صلوات حدیث درباره شهادت. 5. در ردیف
حدیثی ازرسول خدا (ص) درباره شادی نکردن مومن از مصیبت یرادرش

ره توشه - حدیثی ازرسول خدا (ص) درباره شادی نکردن مومن از مصیبت یرادرش - مطالب مذهبی، دینی و
578- جملات زیبا از سقراط درباره غم و شادی و اندوه و غصه

پیامک 57؛ جملات زیبا، حدیث، داستانک - 578- جملات زیبا از سقراط درباره غم و شادی و اندوه و غصه
پیامهای زندگی

شادی و ارامش زندگی - پیامهای زندگی - تجربیات زندگیم . دل نوشتها. - شادی و ارامش درباره وب
حدیث

حدیث. پیامبر بشارت باد حلول ماه ربیع الاول ماه شادی اهل بیت بر تمامی شیعیان درباره
برچسب :