آموزش های مهارتی و آموزش فنی و حرفه ای نانوایان

نانوایان آموزش های مهارتی را فرا گرفتند

تهران - ایرنا - مدیرکل دفتر امور آموزش در صنایع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از اجرای آموزش های فنی و حرفه ای برای 61 هزار و 298 نفر از نانوایان معادل سه میلیون و 350 هزار نفر - ساعت آموزش از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خبر داد.

81006681-5441716.jpg

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سعید زمانی گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح الگوی مصرف در خصوص کاهش ضایعات نان مصرفی کشور، تفاهم نامه آموزش نانوایان بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، ازسال 89 برای مدت 5 سال منعقد شد.


وی ادامه داد: براساس این تفاهم نامه پنج ساله 187هزار نفر از شاغلین واحدهای صنفی نانوائی سراسر کشور مطابق استانداردهای مصوب، دوره های آموزشی و ارتقا مهارت نانوایی را طی می کنند. 


زمانی بیان داشت: در پی انعقاد این تفاهم نامه 15 استاندارد آموزشی با همکاری مشترک کارشناسان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و اتحادیه نانوایان کشور تهیه و تدوین شد. 


وی تصریح کرد: این 15 استاندارد شامل کارگر پیشکار واحدهای تولید نان، کارگر خمیرگیر و چانه گیر لواش، کارگر نان درآر و نان پهن کن لواش، شاطر نان لواش، کارگر خمیرگیر و چانه گیر تافتون، کارگر نان درآر و نان پهن کن تافتون، شاطر نان تافتون ، کارگر خمیرگیر سنگک، کارگر نان درآر سنگک، شاطر نان سنگک، کارگر خمیرگیر و چانه گیر بربری، شاطر نان بربری، کارگر وردست فانتزی، کارگر فردار فانتزی و شاطر نان فانتزی هستند. 


وی ادامه داد: پس از تهیه استانداردهای آموزشی دوره های بازآموزی مربیان نانوایی سازمان در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور واقع در منطقه کرج، برگزار و همچنین یک کتاب آموزشی نان تدوین شد. 


مدیرکل دفتر امور آموزش در صنایع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اظهار داشت: همچنین با توجه به جمعیت استان های کشور، تعهد عملکرد سالانه در اجرای این تفاهم نامه برای استان ها در نظر گرفته شد.


زمانی اضافه کرد: ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها از دی ماه سال 89 با هماهنگی ادارات کل غله مناطق و اتحادیه های نانوایی شهرستان ها با اتمام تدوین استانداردهای آموزشی و تأمین مربیان آموزش دیده به طور رسمی شروع به آموزش نانوایان کردند.


وی ادامه داد: براین اساس تاکنون برای 61 هزار و 298 نفر از نانوایان معادل سه میلیون و 305 هزار نفر- ساعت آموزش برگزار شده که از این تعداد 50 هزار و 400 نفر موفق به قبولی در آزمون پایان دوره شده اند.


مدیرکل دفتر امور آموزش در صنایع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افزود: استان های خراسان رضوی، خوزستان و اصفهان به ترتیب با پنج هزار و 996، پنج هزار و 799 و پنج هزار و 90 نفر بیشترین دوره آموزشی و استان های زنجان، هرمزگان و خوزستان با 137، 129 و 117 درصد بیشترین درصد تحقق تعهدات را داشته اند.


زمانی گفت: تهیه و تدوین استانداردهای شغلی، آموزشی و آزمون ویژه مشاغل هدف، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی، شناسایی و معرفی کارکنان شاغل در واحدهای صنفی نانوائی به تفکیک استانداردهای شغلی و شهرستان های هر استان به ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها، پذیرش در دوره های آموزشی، برگزاری آزمون های ارزشیابی ویژه شرکت کنندگان در دوره های آموزشی موضوع تفاهم نامه براساس ضوابط و مقررات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و استانداردهای آزمون مربوطه و مقررات جاری، اعطای گواهینامه های مهارت به پذیرفته شدگان در آزمون های ارزشیابی، اعمال هماهنگی با اتحادیه های صنفی ذیربط در راستای اجرای موضوع تفاهم نامه از جمله محورهای همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران است.


وی افزود: بررسی نهادهای ذیربط نشان می دهد این آموزش ها سبب افزایش نسبی کیفیت نان و کاهش ضایعات نان در سراسر کشور شده لذا با توجه به ظرفیت آموزشی ایجاد شده در صورت الزامی شدن این آموزش ها و همکاری نانوایان و اتحادیه های نانوایی می توان تا پایان مدت تفاهم نامه، آموزش نانوایان را در سراسر کشور مطابق تفاهم نامه به انجام رساند.

++++++++++++++++++++++++++

Bakery learned skills training

Tehran - IRNA - Director of Technical Education and Vocational Training in the industry, the implementation of technical and vocational training for 61 thousand and 298 bakery equivalent of three million and 350 thousand - Technical and Vocational Training Organization hours of training, the the country announced.

Bakery learned skills training

PR agency IRNA reported on Wednesday Technical and Vocational Education , Said once said, in line with the Leader 's orders modifying consumption patterns of food consumption , reduce waste , vocational training organizations Memorandum bakers educating country and state trading Madrtkhssy Iran , since 89 was signed for a period of 5 years .


He continued : Under the five-year Memorandum of thousands of 187 bakery workers union nationally approved standards , training and upgrade skills during their bakery .


As stated in the conclusion of a memorandum of co- educational standard 15 experts in technical and vocational education , parent company of Iran's state businesses and the preparation of the bakers union .


He included the standard 15 working proxy units bread kneader and chin stuck working pita , flat bread dating now working bread lavash , pita bread Shater , kneader and chin stuck working Tafton , working flat bread and bread dating now Tafton , Share on bread - kneader sangak workers , workers dating Sangak bread , bread Shater , kneader and chin stuck working Barbari , Barbari bread Shater , Labour boss fancy , fantasy and Share crumpets are working frizzy .


He created the educational standards of periodic retraining bakery coaches coach and technical research and professional training center located in Karaj region , held Bread was developed as an educational book .


He continued : Thus far , 61 thousand and 298 bakery equivalent of three million and 305 thousand people - time teaching the workshop of 50 thousand 400 people have failed to pass the final exam period .

Director of Technical Education and Vocational Training in Industry said the provinces of Khorasan, Khuzestan , and Isfahan , and 996 , respectively, with five thousand , five hundred and five thousand and 90 799 people, most of the training and the provinces of Zanjan, HORMOZGAN and the province with 137 , 129 and 117 percent had the highest percentage of obligations .


When told Developing occupational standards , training and employment objective test planning and execution of training , identifying and bakery workers ' union units separate from each province and city employment standards administration of Technical and Vocational Education provinces , acceptance of courses , exams and evaluation of training participants , especially Subject to the terms and provisions of a memorandum of technical and Vocational education and the test standards and regulations , the granting of skill Certifaces the accepted ones evaluation tests applied in coordination with the relevant trade unions in order to implement this memorandum of cooperation between the organization of technical Education and Vocational subjects and Madrtkhssy state trading company in Iran.


end of term agreements , training agreements bakery across the nation conducted.

Ads vocational training, bread, pita stuck working kneader and chin, now working flat bread pita bread, dating, Shater bread-kneader and chin stuck working Tafton, working flat breads and bread dating now


مطالب مشابه :


لیست روسای اتحادیه های صنفی زنجان

لیست روسای اتحادیه های صنفی زنجان ابزار و یراق و رنگ پاساژ تهران / طبقه دوم / پ 113.
لیست آدرس و تلفن كليه اتحاديه هاي ( صنف ) تهران و شهرستانها

تهران و شهرستانها اتحادیه خ امام خمینی بازار ابزار و یراق طبقه سوم اطاق 349.
درصد ضرایب سود و هزینه ای عمده فروشی و خرده فروشی کالا

قوانین اصناف و اتحادیه های قفل، یراق و لولا. 3. 15. 55. انواع ابزار و الکترود
به بهانه برگزاری اجلاس جهانی کوهنوردی در کشورمان

در طول هفته آنها تصمیم گرفتند برای مطالعه و اتحادیه بین المللی ، ابزار و یراق
آموزش های مهارتی و آموزش فنی و حرفه ای نانوایان

ابزار ، یراق و تهران - ایرنا شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و اتحادیه نانوایان
اصول خم کردن و نرم کردن تخته لایه

در این بخش تمامی قطعه های ساخته شده از mdf و یراق آلات و از اتحادیه شهر تهران
بازهم در مصائب دفتریاران...

دانشگاه تهران " و در این اتحادیه و افزاری و نرم افزاری و ابزار جهت
مواد و مصالح ساختماني

مدارس استان تهران و فارس ـ دانشگاه اتحادیه تعاونیهای پروژه ابزار و یراق ، خیابان
درصد ضرایب سود و هزینه ای عمده فروشی و خرده فروشی کالا مصوب کمیسیون هیات عالی نظارت

معرفی اتحادیه های اتاق اصناف قفل، یراق و لولا. 3. 15. 55. انواع ابزار و الکترود
برچسب :