نکته عکس رو گرفتی باهوشی 14

نکته:

این مرده وقتی بچه بود همیشه شیر یا غذای مسموم میخورد و همین باعث شد وقتی بزرگ شد دچار مشکل شه برای همین داره بچگیای خودشو تنبیه میکنه. در واقع همه عکسا یه نفرن

یا اینکه تو بچگی همش تنبیه میشده و این روش اثر منفی گذاشته و باعث شده در آینده بچه خودشو تنبیه


مطالب مشابه :


معمای توپ پینگ پنگ

معما و تست هوش و سرگرمی - معمای توپ پینگ پنگ طراحی سایت و خدمات




معمای چوپان و پل

معما و تست هوش و سرگرمی - معمای چوپان و پل - وبلاگ تخصصی و رسمی معما و تست هوش و چیستان و سرگرمی




معمای دکتر حسابی

معما و تست هوش و سرگرمی - معمای دکتر حسابی - وبلاگ تخصصی و رسمی معما و تست هوش و چیستان و سرگرمی




چهار معما ی جالب

معما و تست هوش و سرگرمی - چهار معما ی جالب - وبلاگ تخصصی و رسمی معما و تست هوش و چیستان و سرگرمی




معمای خر

معما و تست هوش و سرگرمی - معمای خر - وبلاگ تخصصی و رسمی معما و تست هوش و طراحی سایت و خدمات




تست تمرکز جالب

معما و تست هوش و سرگرمی - تست تمرکز جالب - وبلاگ تخصصی و رسمی معما و تست هوش و چیستان و سرگرمی




نکته عکس رو گرفتی باهوشی 14

معما و تست هوش و سرگرمی - نکته عکس رو گرفتی باهوشی 14 طراحی سایت و خدمات




معمای جملات درست و نادرست

معما و تست هوش و سرگرمی - معمای جملات درست و نادرست طراحی سایت و خدمات




معمای مشاور و پدر باهوش

معما و تست هوش و سرگرمی - معمای مشاور و پدر باهوش طراحی سایت و خدمات




برچسب :