ترجمه متن آهنگ YOU ARE EVERYTHING

دوستان عزيز اين آهنگ يكي از زيبا ترين آهنگهاي متن سريال مربوط به قسمت آخر مي باشد  ترجمه ها تقريبي بوده و كلمه به كلمه نيستند  و سعي شده پيام و حس آهنگ منتقل شود تا معني كلمه به كلمه

اينهم لينك دانلود

q7a2dcvlamydi39eohbw.jpg 

YOU ARE EVERYTHING

 
Right from the day,درست از روزيكه
I saw your face, صورتت را ديدم
and it all just felt so right.انگار تمام رويا هايم به حقيقت پيوست
And when I look back, ووقتي به آنروز فكر ميكنم
I see the smile, لبخند تو را به ياد مياورم
 you gave tome that night.كه براي من بود
Your are the gate right to my heart.تو در قلبم جاي گرفتي
I wanna live like this forever and ever.و من اين را براي  هميشه ميخواهم
You're everything good to meتو معناي تمام خوبيها هستي
 You make me free تو مرا رهايي مي بخشي
You're everything I'll ever needتو تمام آنچه من هميشه ميخواستم هستي
You're all I dreamتو همه رويا يه من هستي
 everythin You'reتو همه چيز من هستي
You make me completeمن با تو كامل مي شوم
Andnow I can fly above the groundو حالا من ميتوانم بر فراز زمين به پرواز درآيم
Cause you're everything,زيرا تو همه چيز من هستي
you're everything to me.تو معناي تمام خوبيها هستي
Oooh yeah..
Its finaly clear now that your here حالا كه تو در مقابلم هستي
I've lost all that I feel.همه چيز را فراموش كرده ام
I'll always embrace this fantasy place, من هميشه اين لحظه را تصور ميكنم
this all just feels so real.و چقدر واقعيست
Under the sun,under the rainروزهاي آفتابي ...روزهاي باراني
just as long as I'm with you, with you..و تمام لحظه هايي كه با تو هستم
You're everything good to meتو معناي تمام خوبيها هستي
You make me freeمن با تو آزاد و رهايم
You're everything I'llever need تو آنچه من هميشه آرزو داشته ام هستي
You're all I dreamتو روياي مني
You're everythingتو همه چيز من هستي
You make me completeمن بي تو ناتمامم
And now I can fly above the groundو حالا من ميتوانم بر فراز زمين به پروازدرآيم
Cause you're everything, زيرا تو همه چيز من هستي
you're everything..تو همه چيز من هستي
Not a lonly day goes byديگر  روز هاي  تنها يي نمي آيند
With you right here by my sideو قتي تو اينجا در كنارم هستي
 You give me the strenghتو به من قدرتي ميدهي
I can do anything, anythingكه به هرچه ميخواهم برسم
When you are hereو قتي اينجا  كنارم هستي
My mind is weak نميتوانم به چيز ديگري فكر كنم
You're everything good to meتو معناي تمام خوبيها هستي
You make me freeبا تو من آزاد و رها هستم
 You're everything I'll ever need تو تحقق تمام نياز هاي من هستي
You're all I dreamتو همه رويا يه مني
You're everythingتو دنياي مني
You make me completeتو مرا كامل ميكني
And now I can fly above the groundو حالا من ميتوانم بر فراز زمين به پروازدرآيم
Cause you're everything, زيرا تو همه چيز من هستي
 you're everything . تو همه چيز مني
You're everythingتو برامن همه چيز هستي


مطالب مشابه :


اكوسيستم مرتع

مقدار بارش . فصل بارش . تعداد روزهاي باراني در يك دوره معين .شدت بارش توپوگرافي .
روش نگهداري بن ساي

باشيد كه برخي از اين گياهان فضاي باز به غرقابي حساس هستند و در روزهاي باراني مقاله Pdf
ترجمه متن آهنگ YOU ARE EVERYTHING

Under the sun,under the rain روزهاي آفتابي روزهاي باراني just as long as I'm with you, with you دانلود رايگان كتاب PDF
سخنان بزرگان - سخنان پند آموز - سخنان حکیمانه - 6

سخنان حکیم ارد بزرگ - نسخه pdf; دوست بجاي چتريست که بايد روزهاي باراني همراه شما باشد .
سخنان حکیمانه پند بزرگان سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 9

دوست بجاي چتريست که بايد روزهاي باراني همراه شما باشد . پل فرمت پی دی اف pdf
مروري بر زندگي و آثار هنري رنوار/دست هاي شوخ

pdf تالس در و نوار پيشنهاد كرد كه موزه لوور را براي پناه گرفتن كودكان در روزهاي باراني
رمان الهه شرقی 3

رمانکده گلها 27 - الين باز با اصرار گفت: - تو واقعاً نمي خواي بگي چي شده؟
احداث نهالستان مرکبات

صد ها مقاله pdf. حلزون‌ها در شبها و روزهاي باراني از خاك بيرون آمده و از علفهاي
آنچه که از 206 نمی دانستید

چنان‌چه در هواي باراني قبل از خاموش در مدل هاچ‌بك در روزهاي باراني وقتي از برف
برچسب :