مقاله و تحقیق رشته حسابداری - اصول انبارداری

نام محصول : مقاله و تحقیق رشته حسابداری - اصول انبارداری

 

 • مقدمه
 • فصل اول :‌
 • تعریف انبار
 • انواع انبارها
 • انواع موجودیهای انبار
 • وظایف انباردار
 • كدگذاری كالاها :‌
 • تعریف وفواید كدگذاری
 • انواع روشهای كدگذاری
 • سیستم كدینگ انبار
 • معایب سیستم كدینگ فعلی انبار
 • ماهیت كالا
 • فهرست محلهای مصرف كالا
 • فهرست گروههای كالا
 • سیستم كدینگ جدید انبار
 • فهرست موضوعی
 • فصل دوم:
 • تعریف سیستم انبارداری و…
 • تعریف سیستم اطلاعاتی انبار ونتایج اجرای آن
 • انواع فرمهای انبار:
 • كارت انبار
 • برگ درخواست جنس از انبار
 • حواله انبار
 • برگ درخواست خرید
 • رسید موقت انبار
 • رسید انبار
 • كارت حساب انبار
 • برگ كنترل اسناد
 • برگ درخواست تأمین كالا
 • فصل سوم :
 • روشهای مختلف انبار كردن كالا
 • نكات مهم چیدن اجناس درانبار
 • انبارگردانی وكنترل انبارها
 • ارزیابی موجودیهای انبار وقیمت گذاری اقلام انبار
 • گردش فیزیك(phjsial glow)
 • گردش بهای تمام شده ( )
 • سیستم ارزیابی ادواری موجودیها ( )
 • سیستم ارزیابی دائمی موجودیها
 • روش شناسایی ویژه
 • روش fifo
 • روش lifo
 • روش میانگین
 • مقایسه سه روش ارزیابی دائمی موجودیها
 • مزیتها ومعایب شناسایی ویژه
 • مزیتها ومعایب روش fifo
 • مزیتها ومعایب روش lifo
 • مزیتها ومعایب میانگین موزون ومتحرك
 • حفاظت وایمنی انبارها
 • عوامل مؤثر درتكمیل وارسال برگ درخواست سفارش مواد
 • حدتجدید سفارش مواد
 • حداقل موجودی مواد
 • باصرفه ترین مقدار سفارش
 • دفعات گردش موجودی مواد
 • دوره گردش موجودی مواد
 • حداكثر موجودی مواد
 • كسری واضافات انبار
 • نحوه ثبت مواد خریداری شده
 • نحوه ثبت مواد صادره ازانبار
 • نحوه ثبت موادبرگشتی به انبار

برای دانلود مقاله و تحقیق رشته حسابداری - اصول انبارداری کلیک نمایید

 


مطالب مشابه :


دانلود فرم رسید موقت انبار

انجام خدمات حسابداری - دانلود فرم رسید موقت انبار - انجام کلیه امور حسابداری و مالی واحدهای
نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبار

انبار با صدور فرم رسید موقت خرید و (لازم به ذکر است جهت سند های رسید موقت انبار و حواله
نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبار

انبار با صدور فرم رسید موقت خرید و (لازم به ذکر است جهت سند های رسید موقت انبار و حواله
کنترل های میان دوره ای انبار

مديريت انبار و یا در صورت عدم استفاده از رسید موقت با تاریخ ورود جنس به انبار و یا
نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبار (قسمت دوم)

پس از خرید دارائی ثابت و رسید آن توسط انبار فرایند خروج موقت دارائی ثابت و بازگشت آن:
اطلاعاتی درباره نرم افزار سرمایه

- آلارم و هشدار جهت سر رسید اسناد دریافتنی و · ثبت سفارشات و رسید موقت انبار
مقاله و تحقیق رشته حسابداری - اصول انبارداری

رسید موقت انبار; رسید انبار; كارت حساب
روش کلاسیک و استاندارد فرایند گردش کالا و اسناد در انبارهای صنعتی

سیستم انبار 7- پس از رسید موقت از واحد کنترل کیفیت یا متقاضی کالا درخواست می شود تا
پروژه مالی - پروژه سیستم های خرید و انبارداری در شرکت تجهیزات و ایمنی راه ها

فرمهای مورد استفاده در انبار; رسید ( قبض انبار ) برگشت به انبار; رسید موقت; حواله ( رسید )
برچسب :