نمونه سوالات انشا

 نمونه سؤالات انشاء و نگارش کلاس های سوم راهنمایی                

 

ردیف

 

بارم

1

 

با کلمه وترکیب های ذیل جمله های زیبا بنویسید

الف ) سعادت                                  ب) آب حیات                     ج) مرغ جان                                          ج)طنین

 

3

آرایه ی ادبی به کار رفته در بیت زیر را مشخص کنید.

کاش من هم عبور تورا دیده بودم                                                کوچه های خراسان تورا می شناسند

الف) تلمیچ                                 ب)تضمین

ج) تشبیه                                    د )        تشخیص

 

4

ضرب المثل "از ماست که بر ماست "رادر دوسطر توضیح دهید .

 

 

5

عناصر تشبیه را در بیت زیر مشخص کنیید .

علم ،بال است مرغ جانت را                                           برسپهر اوبرد روانت را

 

 

6

سه سطر طنز آمیز بنویسید که قهر مانان آن حیوانات باشند

 

7

گزارش كوتاهي از برگزاري مراسم 13 آبان در مدرسه تان بنويسيد.

 

8

از زبان بلبلی که بر سر شاخسار ،با خدا راز ونیاز می کند سه سطر بنو یسید .

 

 

9

 

با بهره گيري از عنصر تشخيص در باره ي تصوير داده شده سه سطر بنويسيد.

     تصوير

 

 

10

متن کهن زیر را به نثر امروزی بر گردانید .

بدان که هرچه در وجود است ،همه صنع خدای تعالی است

 

11

با استفاده از واژه های زیر سه سطر در مورد فوايد کسب علم ودانش ینویسید .

دانایی ، توانایی ، چاره اندیشی                                                                                                                                                                                                                                

 

12

عبارت نا تمام زیر رابا دوجمله کامل کنید.

الف)دوستان واقعی کسانی هستند که ..............

 

13

با کلمه ها وترکیب های زیر با توجه به آن چه در کما نک آمده است جمله بسازید

فرهنگ ( جمله نهی)

شرارت آمیز ( جمله ی طنز آمیز )

 

14

از سه موضوع زیر ایک مورد را انتخاب کرده و انشایی بنویسید .

1-چگونه زیبا بیندیشم؟

2-شما راز موفقیت را در چه می دانید؟

3-نقش تدبیر ودور اندیشی در زندگی انسان چیست ؟

4-براي شكوفايي يك نوجوان چه شرايطي لازم است؟

5-آب و آينه را با هم مقايسه كنيد.

6-درباره يآداب و رسوم محل زندگي خود انشايي بنويسيد.

گروه ادبيات استان

رحيم زاده-پيشداد-فريد

 

 

 


مطالب مشابه :


آزمون نگارش سوم راهنمایی

1) شرارت آمیز(جمله ی طنز): 8- یکی از موضوعات زیر را برای نوشتن انشا انتخاب کنید.(10نمره)
مجموعه سوالات نگارش سوم راهنمایی نوبت دوم خرداد91 - 130 سوال

مجموعه سؤالات انشا- نگارش پایه ی سوم 91- با واژه ی « پوزخند » یک جمله ی طنز آمیز بنویسید .
نمونه سوالات انشا سوم راهنمایی

انشا - نمونه سوالات انشا سوم راهنمایی با ترکیب زیر یک جمله ی " طنز آمیز " بسا زید .
سوالات نگارش سوم راهنمایی نوبت دوم خرداد91 - 130 سوال

مجموعه سؤالات انشا- نگارش پایه ی سوم 91- با واژه ی « پوزخند » یک جمله ی طنز آمیز بنویسید .
نمونه سوالات انشا

گروه زبان وادبيات فارسي آذربایجان غربي - نمونه سوالات انشا شرارت آمیز ( جمله ی طنز آمیز )
نمونه سوال انشا و نگارش سوم راهنمایی

یک بند طنز آمیز بنویسید که از نوع داستان حیوانات باشد: 6. 5/1. به یکی از موضوعات زیر انشا
برچسب :