مطالعات پایانه مسافربری ۲۱۰ص

مطالعات پایانه مسافربری ۲۱۰ص
قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

عنوان
فصل اول: مبانی نظری طرح
اهمیت سفر (سفر از دیدگاه دینی و بزرگان )
انواع سفر
سفر اجباری، سفر اختیاری و نیمه اختیاری
مسافر
محلی برای شروع سفر
سفر در گذشته
تعریف کاروانسرا
ویژگی های کاروانسراهای ایران
نمونه هایی از کاروانسراهای ایران
سفر در امروز
تعریف پایانه
انواع پایانه
پایانه بار بری
پایانه مسافر بری
ارتباط پایانه با عوامل بیرونی
ترافیک و ارتباط آن با پایانه
فرم عملکرد
عناصر عملکردی
ظرفیت و اندازه پایانه ها
تعاونی‌ها و مسافرین
مدیریت مرکزی ترمینال
خدمات رفاهی
تأسیسات و خدمات جانبی
انتظامات
مشکلات و مسائل
اصول برنامه ریزی پایانه مسافربری
وظایف پایانه
ارائه خدمات ضروری به مسافرین (خروجی و ورودی)
۱)سیستم عملکرد پایانه
۱-۱) روش طراحی پایانه
سیستم های کلاسیک ترمینال
۱-سیستم خطی
۲٫سیستم انگشتی
۳٫ ترمینال های تفکیک شده
۴٫ ترمینال های ماهواره ای
نتیجه گیری از طرح های کلاسیک
ترکیب عملکردهای اصلی
۱-بخش مسافر گیری
۲- بخش تخلیه مسافر
۱- ترکیب خطی
۲- ترکیب شاخه ای
۳ – ترکیب مدور
۴- نوع ترکیبی
عوامل موثر در سیستم عملکرد پایانه
۱-مسافر
۲-بار
۳-اتوبوس
ارتباط عناصر متحرک و انواع حرکت
خدمات
اداره و کنترل
نمونه های خارجی
مرکز اتوبوس رانی شهر نیویورک (عملکرد مجموعه)
پایانه اتوبوس بین شهری نیویورک
دروازه خوش نمای نروی nevis gilded gateeway
توضیح عملکردهای فضاها
نمونه های داخلی
الف) موقعیت
ب)امکانات و نحوه دسترسی و ارتباطات داخلی
ترمینال تبریز
ترمینال کاوه اصفهان
مشخصات ویژه ترمینال مسافربری کاوه
تصاویری از ترمینال کاوه اصفهان
فصل دوم: شناخت بستر پروژه
موقعیت خوزستان
موقعیت شهرستان
ساختار کالبدی شهر اهواز
گسترش شهر اهواز
شبکه کاربری دسترسی به اراضی(( بافت شناسی))
ویژگیهای معماری بومی
مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهر اهواز
مطالعات جغرافیایی
زمین‌شناسی
مطالعات جمعیتی
مطالعات آماری
میزان مسافر
تعداد تعاونی ها
ساعت کار روزانه پایانه
درصد مسافر روزانه در ساعات مختلف روز
افق طراحی این پروژه
تصاویری از پایانه فعلی شهرستان اهواز
مطالعات اقلیمی
تابش آفتاب
دما
رطوبت نسبی
باد
بادهای غالب
بارندگی
بارشهای جوی
درجـه حـرارت
روزهای یخبندان
شبکه‌های حمل و نقل در کشور
فصل سوم: تحلیل سایت مورد نظر برای طراحی
مکان مناسب برای احداث ترمینال
زمینه‌های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی طرح پایانه‌ها
ارتباط پایانه با خارج شهر
موقعیت کلی سایت در شهر اهواز
همجواریهای سایت و بررسی علل اقلیمی
همجواریهای سایت
بررسی سایت به لحاظ دید ،آلودگی و غیره
اصول شکل گیری طرح ارائه شده
توجهات اقلیمی
فصل چهارم: استانداردها و سرانه فضاها
جاده ها و ابعاد و استانداردهای وسیله های عبوری
محدوده دسترس آزاد راهها
بزرگراههای شریانی
جاده های اختصاصی
جمع کننده ها (کلکتورها)
چیدمان اتوبوس ها نسبت به راه عبوری
سکوی موازی
سکو با زاویه قائمه
سکوی دندانه ای شعاعی
بررسی حرکت اتوبوس نسبت به سکوهای تخلیه یا مسافرگیری
ابعاد خودروی طرح
هندسه اتوبوس
شیبهای جاده
انواع پایانه ها
سکوی موازی
سکو با زاویه قائمه
سکوی دندانه ای شعاعی
بررسی حرکت اتوبوس نسبت به سکوهای تخلیه یا مسافرگیری
فضاهای مورد نیاز ترمینال
در تعیین ابعاد سالن فروش بلیط نیاز به تهیه اطلاعات زیر می باشد
باجه های اطلاعات و فروش بلیط
فضاهای انتظار
مدیریت و کارکنان
بخش های تجاری
راه های دسترسی
ورودی
فضای عبور و مرور خارجی
فضای عبور و مرور داخلی
امکان دستیابی به خدمات برای افراد ناتوان
اقامتگاه رانندگان
علائم اطلاع رسانی
تأمین حفاظت و ایمنی عمومی
تسهیلات برای مسافران
تسهیلات پارکینگ
تسهیلات لازم برای ترافیک خیابانی
فضا یابی
ترکیب عرضی یک واحدی
ترکیب طولی یک واحدی
ترکیب شماره ۱
ترکیب شماره ۲
ترکیب عرضی دو واحدی
مشخصات
ترکیب طولی دو
بخش اداری
عملکرد های اصلی پایانه
سالن عزیمت مسافر (مسافر گیری)
سالن رسید مسافر (تخلیه مسافر)
باشگاه رانندگان
گروه اول
گروه دوم
گروه سوم
تعیین ظرفیت پایانه
کنترل و مقایسه
پایانه های تهران و جابجایی ۵/۴۱ میلیون مسافر
محاسبات زیربنا
مجموعه خروجی
تعداد سکوهای مسافر گیری
سالن مسافر گیری (بخش عزیمت مسافر)
مجموعه ورودی
سالن تخلیه مسافر ( بخش رسید مسافر )
خدمات اتوبوس
فصل پنجم : معرفی سیستم سازه و تأسیسات
سازه
کابل ها
سقف کابلی
خرپاها
رفتار غشائی
انحنا های اصلی و تنشهای اصلی غشایی
چادرها و بالن ها
طرح تأسیسات ساختمان ترمینال
سیستمهای تهویه
تهویة مطبوع ساختمان
مزایای تهویه مطبوع
انتخاب سیستم تأسیسات مناسب
فصل ششم: سیر تکوین ایده
علت تحقیق و طراحی
روش تحقیق و طراحی
توضیح طرح
منابع و منأخذ
مطالعات پایانه مسافربری ۲۱۰ص
قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان


مطالب مشابه :


ترمینال های مسافربری کلانشهر اصفهان، کاوه ،صفه ، جی و زاینده رود

ترمینال کاوه. اتاق مادر و روزنامه اصفهان زیبا; وب سایت شخصی دکتر سقائیان نژاد شهردار
شرکت مسافربری عدل فروز یزد

شرکت مسافربری عدل اصفهان جی سایت خرید شرکت مسافربری همسفر یزد ترمینال یزد همسفر کاوه
مطالعات پایانه مسافربری شهرستان اهواز+تحلیل ترمینال کاوه اصفهان

مطالعات پایانه مسافربری شهرستان اهواز+تحلیل ترمینال کاوه اصفهان سایت ثبت شده ما
شرکت مسافربری عدل اصفهان جی ترمینال جی

شرکت مسافربری عدل اصفهان جی ترمینال جی سایت پایانه ها عدل کاوه اصفهان : 4
فروش بلیط اتوبوس vip به مقاصد اراک ،اهواز، اندیمشک، بروجرد و خرم آباد از آسیا سفر بیهقی

رزرو بلیط اتوبوس ,شرکت مسافربری آسیاسفر ترمینال به وب سایت اصفهان - ترمینال کاوه
گزارش صعود کشوری به قله دالانکوه (اصفهان)

و در نهایت در ساعت 13:00 به ترمینال کاوه در شهر اصفهان رسیدیم. (در ترمینال کاوه سایت اختصاصی
مطالعات پایانه مسافربری ۲۱۰ص

ترمینال کاوه اصفهان مشخصات ویژه ترمینال مسافربری فصل سوم: تحلیل سایت مورد نظر برای
خرید بلیط اتوبوس با تلفن همراه از شرکت عدل کاوه

ترمینال جی سایت خرید راهنمای خرید بلیط از شرکت مسافربری عدل اصفهان کاوه با
برچسب :