دستورالعمل استخدام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

برای مشاهده بخشنامه تشکیل پرونده و استخدام ورودی 91 دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی کلیک نمایید .

1391_700_271696.gif

اینجا کلیک کنید


مطالب مشابه :


برنامه غذايي پردیس شهید باهنر اصفهان

سرپرستان شبانه روزی - برنامه غذايي پردیس شهید باهنر اصفهان - سرپرستی شبانه روزی دانشگاه
کارت خوابگاه پردیس شهید باهنر اصفهان

سرپرستان شبانه روزی - کارت خوابگاه پردیس شهید باهنر اصفهان - سرپرستی شبانه روزی دانشگاه
نقشه راهنمای اصفهان

پردیس شهید باهنر اصفهان ( دانشگاه فرهنگیان) اصفهان - خیابان کاوه - خیابان تربیت معلم
آمار کلی شهیدان جنگ تحمیلی

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان - آمار کلی شهیدان جنگ تحمیلی - پردیس شهید باهنر اصفهان - بسیج
راههای افزايش دقّت و تمرکز حواس

پردیس شهید باهنر اصفهان ( دانشگاه فرهنگیان) اصفهان - خیابان کاوه - خیابان تربیت معلم
مداح یادواره ابوذر بیوکافی

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان - مداح یادواره ابوذر بیوکافی - پردیس شهید باهنر اصفهان - بسیج
دستورالعمل استخدام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید باهنر اصفهان ( دانشگاه فرهنگیان) اصفهان - خیابان کاوه - خیابان تربیت معلم
آداب غذا خوردن از نظر اسلام

پردیس شهید باهنر اصفهان ( دانشگاه فرهنگیان) اصفهان - خیابان کاوه - خیابان تربیت معلم
آیا از ضررهای کامپیوتر خبر دارید؟

پردیس شهید باهنر اصفهان ( دانشگاه فرهنگیان) اصفهان - خیابان کاوه - خیابان تربیت معلم
برچسب :