سری جدید کبوتران فروشی 3

کلیه کبوتران فوق با ضمانت تخم و نطفه به فروش می رسد.

پشت آبی بلژیکی درجه یک   خط سفید و دم پروانه ای          قیمت:جفتی 150000 تومان

 

یک جفت پشت طاووسی درجه یک دم پروانه ای             قیمت:180000  تومان    به فروش رسید

 

یک جفت بلاندنیت(کله قوچی) سرخ      سه پر از جوجگی دارند        قیمت:450000 تومانبه فروش رسید

 

یک جفت بلاندنیت(کله قوچی) زاغ موشی     سه پر از جوجگی دارند        قیمت:290000 تومان

به فروش رسید

 

ماده تک بلاندنیت (کله قوچی) طوقی زرد    یک پر از جوجگی دارد    قیمت:250000 تومان به فروش رسید

 

یک جفت ساتانیت(کله قوچی) پشت طاووسی    دو پر از جوجگی دارند      قیمت:450000 تومان

به فروش رسید

 

یک جفت بلاندنیت(کله قوچی) شکلاتی بالغ با ضمانت تخم و جوجه   قیمت:490000 تومان به فروش رسید

 

یک جفت پشت سربی بلژیکی بالغ درجه یک با ضمانت تخم و نطفه          قیمت:220000 تومان

به فروش رسید 

 

یک جفت پشت آبی بلژیکی خط سرخ                             قیمت:130000 تومان     به فروش رسید

کلیه کبوتران فوق با ضمانت تخم و نطفه به فروش می رسند.


مطالب مشابه :


جمعه بازار کبوتر مشهد

دارم، بعضی نژادهام بیشتر قیمت مي‌خورن، مثل پنگوئنی و اسکندرون و کله قوچی، هرچقدر
سبز هومر کله قوچی فروش

کبوتر تزیینی زیبا هومر و پشت ابی - سبز هومر کله قوچی فروش - بنگریم به خلقت خدا
سری جدید کبوتران فروشی 2

كبوتر نقش زرين شهر ساتانیت کله قوچی نر که جوجه هایش در زیر برای فروش گذاشته شده است:
سری جدید کبوتران فروشی 5

كبوتر نقش زرين شهر(آقا امير) کله قوچی قیمت:160000 تومان به فروش رسید یک جفت پشت آبی و
سری جدید کبوتران فروشی 3

كبوتر نقش زرين شهر(آقا امير) كبوتر براي فروش(آقا اميد) یک جفت بلاندنیت(کله قوچی)
سری جدید کبوتران فروشی 7

كبوتر نقش زرين شهر(آقا امير) ک جفت ساتانیت کله قوچی تازه بالغ قیمت:800000 جفت ساتانیت
سری جدید کبوتران فروشی 8

كبوتر نقش زرين شهر(آقا امير) كبوتر براي فروش(آقا اميد) فروش ارزان كبوتران زينتي (کله قوچی)
برچسب :