غلامرضا ارکوازی

غلامرضا ارکوازی فرزند «محسن یا محمدحسن» زادگاهش «سرجفته»  از قراء پشتکوه لرستان بوده و از طرف حسنخان که در زمان سلطنت فتحعلی شاه والی پشتکوه ایلام بوده است سمت کدخدایی ارکواز را داشته و از گویندگان سرشناس میباشد. بیست و چهار بند در توحید و سپس ستایش مولا علی (ع) سروده است شهرت فراوان دارد. (غضنفری امرایی اسفندیار، گلزار ادب لرستان، ص 154).  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

احمد فرزند جوان و گرامی غلامرضا در عنفوان جوانی شربت اجل می نوشد و شاعر چکامه ای دردآلود در سوگ فرزند دلبندش می سراید که در ادب لرستان به نام «باوه یال» موسوم می باشد. باوه یال نام کوهی است بلند از سلسله جبال «زاگرس» وابسته به «کبیرکوه» که در نزدیکی آبدانان واقع است. این کوه دارای شکارگاه های فراوان بوده که در آن انواع حیوانات وحشی وجود دارند... تا کسی آشنایی کامل به زبان لکی نداشته باشد نمی تواند به قابلیت طبع سخنور و تشبیهات مناسب و به کار گرفتن عبارات محکم و منسجم که شاعر ما از خود ارائه داده است پی برد (همان، ص 157) :

وه باوه یال دیم

وه باوه یال دیم وه باوه یال دیم                        او روژ واویلا وه باوه یال دیم

حاواس پریشان حالش حال حال دیم               سرتا برگش سیاه زخال دیم

سرقله کاوان وه سیاه تَم دیم                        درختان ژه غم چی چوگان چم دیم

داران درختان کلاغی پوش دیم                      «کپو» کم دماغ بلبل خاموش دیم

کپو وا شیون گال گرم وه                              چمان مرده داشت وه روی تَرمه وه

من و باوه یال عهدمان کردن                          من غم وا او تم تا روژ مردن

روله یه آثار شکارگاهته                                یه جیگه کل رم شون راهته

ارا چی جاران دیارت نین                               مَر گلکو اَر بان مزارت بین

کلئ ژه کلان مخواست مزگانی                    «احمدخان» مردن وه نوجوانی

بی تو چی ماهی افتاده خاکم                     برگم پلاسه جامه چاک چاکم

روله ژه هجرت افسرده گیانم                        جز رو رو گویان نین زوانم

مقراض مرگت تیژ بالم کنن                          شور و شؤق زنگانیم سنن

شؤ خاؤم شریک طاف تیژ آؤه                       یا حباب نه روی گیژ گردآؤه

شؤ تار و روژ تار هردک تار وه من                 دل چی طافه آؤ بی قرار وه من

چی صید زده تیر گرفتار وه من                     چی وئ نه روی آو لرزان کار وه من

کراس چاک چاکی یخه دریامه                      چی صید زخمی ژه گل بریامه

فدای گالاگال راؤ چیانت بام                         شل و پل کفته آهوانت بام

فدای «مکنزی» آتش بارت بام                      بزم بئ همال روژ شکارت بام ....

دنگ دوس نیه مرخ دل مردن                        زنگانیم بین وه بار گردن

بیلا بمرم هر وای درده وه                            وای درد گران ورمگرده وه

بیلا بمرم راضیم وه مردن                             مردن بئتره ژه زیخاؤ حوردن

«عزرائیل» وه یاواش گیانم شیرینه                  وه جیگه مچم کس کس موینه

سراش تاریکه گذرگاش تنگه                          نه یار، نه دیار، نه شنی دنگه

 

داما به حق باید غلامرضاخان ارکوازی را مداح مولا علی (ع) دانست چنانکه دیوان اشعار او مملو از چکامه های بی نظیر مدح مولا است. از چکامه های زیبا و رسای او در مدح مولا علی (ع) می توان اشاره کرد به:

 

آگای سرّ غــــــــیب آگای سرّ غیب                 یا علی عالی آگای سرّ غیب

گستاخ خـــــلوت بی همتای لاریب               پــــــــاک ومنزه مبرا ژه عیب

خانه زاد خخالق صاحب آب و خاک               خواجه هشت بهشت زیبنده لولاک

علـــــــــم الاسماء عرش اعظم نور                هم سرّ صانــع هم سراج نور

آیه الکرســــــــــــــــــی فرقان ثانی                واقف ژه عــــــلوم حی ربانی

منشی چوار کتاب معنی چواردفتر               وصی احـــــــــــــمد وکیل داور

مرتضی فرقــــــــان شنتیای تورات                معمار کونین ارض و سماوات

 

*********

شاه عای قدر شاه عالی قدر                    یا شهنشاه دین، شاه عالیقدر

وصی پیغمبر ولـــــــــی کردگار                    خــــواجه پرده غیب عالم اسرار

 

********

 

امیر صـــــــفدر امیر صفدر                      شـــــــــــــــــــهنشای دین امیر صفدر

مالک الملوک شجاع داور                     خواجه هشت بهشت منشی چار دفتر

ید الله دین سر الله صبور                       زبده معجزات ســــــــــــاخته نقش نور

 

*****

یا شای نجف مال ا شای نجف مال             یا سلطان بخت بی مثل و مثال

یا دســـــــت قدرت دانای بی همال             یا محرم راز بینای ذوالجلال

 

*********

 

در ژه خــیبر کن در ژه خیبر کن                    یا شــــــیر خدا در ژه خیبر کن

امـــان یا فارس کشنده «عنتر»                   دخیا یا ساقی سرچشمه کوثر

فرد فریای رس «ارژنه» سلمان                   یا «دلدل»ســــوار دیو بن دؤران

چــــــــــمم چمه رای معجزاتتن                   دیـــــــدم دیده بان رئ نجاتتن

 


مطالب مشابه :


آگهی استخدام در سه رشته در شرکت جامه پوش آرا

شرکت جامه پوش آرا جهت تامین نیروی کارشناسی و تخصصی خود در رشته های مهندسی پوشاک ، نساجی و
تنها نمایندگی رسمی ساکونی در خوزستان

نمایندگی رسمی پوشاک جامه پوش آرا . نمایندگی دارت پارسیان در
آخرین اخبار استخدامی امروز 29 آبان 92

آگهی استخدام در سه رشته در شرکت جامه پوش آرا -
شعر بهار....

سبوی سبزه‌پوش. در قاب جامه رنگين نمی بزرگا گیتی آرا نقش بند
کتاب های فارسی قدیم

گوران سوادکوهی، فهیمه ، صفحه آرا: تنالگان: بچه های جامه های وصله یاد آن آموزگار ساده پوش
پوشاک سنتی مردم مازندران

تن پوش زنان شليته يا چرخي شلوار، تمبون قمبلي تن پوش مردان : جومه يا جامه : (سعيد جهان آرا
غلامرضا ارکوازی

داران درختان کلاغی پوش ارا چی جاران خاکم برگم پلاسه جامه چاک چاکم. روله ژه
برچسب :