بهداشت روان

بهداشت روان روشهاي حفظ آن

مقدمه :

          واژه بهداشت و سلامتي هميشه انسان را در طول تاريخ به خود مشغول كرده است. تدوين برنامه هاي تربيتي بهداشتي براي حفظ سلامتي و مطالعه،جلوگيري و درمان بيماريها نمونه اي از يان اقدامات بشري است.بهداشت در يك تقسيم كلي به دو نوع"بهداشت جسمي"و"بهداشت رواني" تقسيم مي شود كه همپوشي هاي زيادي با هم دارند.بهداشت رواني از آن جهت كه رابطه ي مستقيمي با عملكرد فردي – اجتماعي و آسيب هاي رواني – اجتماعي دارد.از اهميت زياديبرخوردار است و اين اهميت باعث تدوين و اجراي برنامه هاي متعددبهداشت رواني در سه بعد پيشگيري،درمان و توانبخشي مي شود كه در برگيرنده ي تمام اهداف و فعاليت هاي بهداشت رواني است.

تعريف بهداشت رواني :

    بهداشت رواني عبارت است از توانايي سازگاري با ديدگاه هاي خود،ديگران و رويايي با مشكلات روزمره زندگي

روشهاي حفظ بهداشت رواني :

       پذيرش هيجان و احساسات:  ترس،خشم،شادي عمده ترين هيجانهاي طبيعي انسان است.با اين وجود گاهي براي اجتناب از احساس اضطراب و ترس سعي مي كنيد در موقعيت هاي طبيعي اضطراب آور برخوردهاي عاري از هيجان داشته باشيد.چنين برخوردي يك نوع خونسردي مصنوعي است كه مي تواند به نوعي درازمدت باعث مشكلات رواني در فرد يا افراد شود،همچنين بعضي مواقع فرو نشاني هيجانها و عواطف باعث تفكيك مناسب بين شادي ها و غمهاي طبيعي(بهنجار)مي شود. در واقع هيچ علتي براي شرمگين شدن از داشتن احساس ترس يا ديگر احساسات بهنگام امتحان هاي دشوار يا مواجهه بايك رويداد خوشايند يا ناخوشايند وجود ندارد و قبول آن بهتر از " انكار،سركوب و .." آنهاست.لذا اگر قبول كنيد كه اين هيجان را داريدو آنها حق طبيعي شماست،در آن صورت راه ابراز و كاهش آنها را بصورتهاي مستقيم و غير مستقيم پيدا خواهيد كرد.

 

شناسايي زمينه هاي آسيب زا :

         وقتي بكوشيد كه علت و موقعيت هاي ناراحتي خود را به روشني بشناسيد ممكن است بتوانيد موقعيت هاي مورد نظر را به صورت تازه اي ببينيد. در واقع رويكردتان به علت ها  و موقعيت ها ي اضطراب آور نبايد يك بعدي و بدون بررسي باشد.در آن صورت است كه مي توانيد متناسب با تواني ها ي شخصي و عوامل محيطي راه هايي را براي مقابله صحيح با آن ها پيدا كنيد. برنامه ريزي براي جلو گيري از احساس درماندگي در دقايق آخر ، صحبت با افراد مطمئن در زمينه هاي آسيب زا و اضطراب آور،شركت در كلاس هاي آموزشي مخصوص،بعضي از اقدامات براي مقابله صحيح مي باشد.

پرورش رغبت ها  و استعداد ها :

           افراد سعي مي كنند تا در فرصت هاي بدست آمده استعداد هاي خود را در زمينه هاي مختلف آزموده و به موفقيت هاي فردي و اجتماعي دست يابند.آنهايي كه خود را فقط به يك موضوع محدود نمي كنند و به دنبال يادگيري و بدست آوردن مهارت هاي جديد هستند،غالبا زندگي برايشان جذابيت و گيرايي بيشتري دارد،و به احتمال زياد موفقيت بيشتري بدست مي آورندبه دنبال آن احساس شايستگي ناشي از دست يافتن به مهارت عزت نفس افراد بالا مي رود چنين انسان هايي در صورت برخورد با مشكلات اقتصادي و مالي نيز راهكار هاي خوبي را متناسب با امكانات خود پيدا مي كند.

 

ايجاد روابط صميمانه :

         اين موضوع ثابت شده است كه افرادي كه روابط اجتماعي قوي و دوستان صميمي دارندو نگراني ها و مشكلات خود را با افراد مطمئن بيان مي كنند و در عين حال به رفاه و خشنودي ديگران توجه و علاقه نشان مي دهند،مشكلات خود را روشن تر ديده ،درعين حال احساس اررزشمندي بيشتري مي كنند.

 

 

 

 

كمك گرفتن به موقع از ديگران :

      وقتي احساس مي كنيد در برطرف كردن مشكل خود پيشرفتي نداريد،موقع آن فرا رسيده كه از متخصصاني مانند: روانشناس،مشاوره،روانپزشك و درمانگران آموزش ديده به تناسب مشكل خود،كمك بخواهيد. ناگفته نماند كه كمك خواستن از ديگران خود نمودار پختگي عاطفي و يكي از اولين مراحل خود آگاهي است.

 

تقويت اعتقادات مذهبي :

        رشد و تعالي اعتقادات مذهبي تاثير بسزايي در تفكر،احساس و روابط اجتماعي انسان دارد و سلامت جسماني و بهداشت رواني فرد را تضمين مي كند.مطالعات نشان داده است،افراد معتقد به خدا رفتار و تفكرشان بسيار سالم تر و بهنجار تر از افراد بدون اعتقاد يا با اعتقاد ضعيف مي باشد.

 

عوامل موثر بر بهداشت روان :

       بهداشت رواني افراد متاثر از عوامل متعددي است،افراد به علت شرايط محيطي يا عوامل فردي تعادل و آرامش روحي شان دچار تغييراتي مي شود و هر جه شدت اين عوامل زيادترباشد،تاثير و تهديدش بيشتر خواهد بود. عواملي چون عدم برآورده شدن نياز هاي اوليه،ناكامي،استرس،يادگيري،مسايل اجتماعي و رسانه هاي جمعي و ... از عمده ترين تاثيرگذران بر بهداشت روان هستند

 

برگرفته از :  برشور كارشناسي مشاوره دوره متوسطه سازمان آموزش و پرورش استان اردبيل

 

تايپ : افشين پاآهو


مطالب مشابه :


گزارش فعالیت های انجام شده در هفته ی بهداشت روان

گزارش فعالیت های انجام شده در هفته ی بهداشت روان و تبادل نظر در مورد چگونگی
پاورپوینت

چند تا پاورپوینت در عمومی رشته ای است که در مورد سلامتی انسان و بهداشت روان
پاورپوینت “ نکاتی در مورد چشم انسان ”

پاورپوینت “ نکاتی در مورد چشم پاورپوینت بهداشت روان. پاورپوینت “ نکاتی در مورد چشم
نقش خانواده در بهداشت روان

نقش خانواده در بهداشت روان 1 فرزندان در خانواده مورد پذيرش و توجه بانک پاورپوینت
بهداشت روان یعنی چه؟

بهداشت روان یعنی راه معقولي براي بحث در مورد آنها در ايران در پاورپوینت
بهداشت روان

بهداشت روان روشهاي حفظ پاورپوینت مفاهیم لینک هایی در مورد
نقش خانواده در بهداشت روان

نقش خانواده در بهداشت روان . و جامعه به وجود مي‌آورند مورد سرزنش پاورپوینت
برچسب :