سو مدیریت کانون کشوری در خصوص یارانه ها

قابل توجه دفاتر محترم پیشخوان دولت در سراسر کشور

با طناب کانون کشوری دفاتر پیشخوان به چاه نروید

با توجه به ثبت نام یارانه ها در این روزها و تبلیغات قبل و اخیر کانون کشوری برای انجام این خدمت در دفاتر پیشخوان با استفاده  ار درگاه خدمات پیشخوان دولت مبنی بر عدم محدودیت رقم کدملی برای ثبت نام

سایت مذکور با مشکل مواجه شده است که در مقابل دفاتر را نیز با مشکل ثبت نام بدون شماره حساب و بدون محدودیت مواجه کرده است.

مهم تر اینکه تلفن های معرفی شده برای پشتیبانی اگر مشغول نباشد پاسخگو نیست و در نهایت اگر پاسخگو باشد با راه حل های نا مناسب توجیح میکنند.

لذا توصیه میگردد دفاتر با طناب کانون به چاه نروند

 


مطالب مشابه :


افزایش مراکز ارائه خدمات مشترکین همراه‌اول

هم‌اکنون 32 دفتر تلفن‌ثابت در تهران و 12 دفتر در کرج آماده آدرس دفاتر پیشخوان دولت ارائه
اخبار دفاتر پیشخوان...

برای ارائه خدمات هر چه بهتر علاوه بر خدمات حضوری در کرج. بوشهر. تهران دفاتر پیشخوان دولت
پیش شماره و کد شهرستانها

پــیــشــخــوان دولـــت هر چه بهتر علاوه بر خدمات حضوری در دفاتر پیشخوان دولت.
سو مدیریت کانون کشوری در خصوص یارانه ها

کرج. بوشهر. تهران قابل توجه دفاتر محترم پیشخوان دولت در سراسر با طناب کانون کشوری دفاتر
خدمات شهری خدمت آنلاین امروز...

پــیــشــخــوان دولـــت هر چه بهتر علاوه بر خدمات حضوری در دفاتر پیشخوان دولت.
جدیدترین اخبار پیشخوان

برای ارائه خدمات هر چه بهتر علاوه بر خدمات حضوری در کرج. بوشهر. تهران دفاتر پیشخوان دولت
نیازمندیهای استانی

پــیــشــخــوان دولـــت هر چه بهتر علاوه بر خدمات حضوری در دفاتر پیشخوان دولت.
سرطان

پــیــشــخــوان دولـــت هر چه بهتر علاوه بر خدمات حضوری در دفاتر پیشخوان دولت.
مسافت بین شهرهای ایران...

پــیــشــخــوان دولـــت پیشخوان در راستا ارائه خدمات پرتال دفاتر پیشخوان دولت.
برچسب :