پذیرش دانشجو بدون آزمون

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

محل تحصیل

1

معماری

کاردانی ناپیوسته

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

2

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

3

کاردان فنی عمران –کارهای عمومی ساختمان

کاردانی ناپیوسته

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

4

مدیریت دولتی

کاردانی ناپیوسته

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

5

آموزش زبان انگلیسی

کاردانی ناپیوسته

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

6

آموزش ابتدایی

کاردانی ناپیوسته

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

7

نقشه برداری

کاردانی پیوسته

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

8

ساختمان

کاردانی پیوسته

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

آموزشکده فنی وحرفه ای سما

9

تربیت بدنی

کاردانی پیوسته

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

آموزشکده فنی وحرفه ای سما

10

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

آموزشکده فنی وحرفه ای سما

11

نقشه کشی معماری

کاردانی پیوسته

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

آموزشکده فنی وحرفه ای سما

12

حسابداری

کاردانی پیوسته

 

آموزشکده فنی وحرفه ای سما

13

مربی کودک

کاردانی پیوسته

آموزشکده فنی وحرفه ای سما

14

الکترونیک

کاردانی پیوسته

آموزشکده فنی وحرفه ای سما

15

گرافیک

کاردانی پیوسته

آموزشکده فنی وحرفه ای سما

16

نقاشی

کاردانی پیوسته

آموزشکده فنی وحرفه ای سما


مطالب مشابه :


راه اندازي دبستان غيرانتفاعي پسرانه سما درگرگان

دانشگاه آزاد اسلامي گرگان - راه اندازي دبستان غيرانتفاعي پسرانه سما درگرگان - اخبار و
آغاز ثبت نام داوطلبان آزمون كارداني پيوسته آموزشکده فنی و حرفه سما و دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

دانشگاه آزاد اسلامي گرگان - آغاز ثبت نام داوطلبان آزمون كارداني پيوسته آموزشکده فنی و حرفه
پذیرش دانشجو بدون آزمون

دانشگاه آزاد اسلامي گرگان رسمی و غیر رسمی دانشگاه آزاد فنی وحرفه ای سما. 9.
تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه آزمون غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان اعلام شد

دانشگاه آزاد اسلامي گرگان - تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه آزمون غیرپزشکی دانشگاه آزاد
ثبت نام علوم و تحقیقات گلستان و واحد گرگان

دانشگاه آزاد اسلامي گرگان - ثبت نام علوم و تحقیقات گلستان و واحد گرگان اخبار معاونت سما;
ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

دانشگاه آزاد ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان اخبار معاونت سما;
دکتر رضا علی محسنی ( رییس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ) : ایجاد سایت تخصصی سما و توسعه رشته های کاربرد

دانشگاه آزاد اسلامي گرگان - دکتر رضا علی محسنی ( رییس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ) : ایجاد سایت
برچسب :