ماکیان

معرفی گونه های ماکیان:

1) مرغ مسابقه آمريكايي (American Game Fowl) :


از اين نژاد در آمريكا براي برگزاري مسابقات "جنگ خروس" بهره مي برند . آنها به رنگ هاي خاكستري ، سفيد ، قهوه اي و قرمز وجود دارند . دُم آنها اغلب به رنگ سياه و يا آبي تيره است .

 

2) آنكونا (Ancona) :

اين نژاد ايتاليايي داراي بدني با پرهاي سياه و لكه هاي سفيد و تاجي ساده به رنگ قرمز است . رنگ پرها در خروس هاي اين نژاد داراي انعكاس سبز رنگ مي باشد . از نژادهاي تخمگذار محسوب مي گردد . تخم ها بزرگ و سفيدند . ساق پا و انگشتان به رنگ زرد و گاهاً متمايل به سياه هستند .

 

3) آپن زيلر (Appenzeller) :

اين نژاد كه مرغ ملي سوئيس بشمار مي رود داراي كاكل است بفرمي كه پرهاي كاكل به طرف جلوي سرش قرار گرفته اند . اين نژاد داراي دو گونه بشرح زير است :

الف- گونه اسپيت زابن (Spitzhauben)

ب – گونه بارتونر (Barthuhner)

 

4) آراكانا (Araucanas) :

اين نژاد داراي منشأ مناطق سرخپوست نشين شيلي است . تخم مرغ هايش به رنگ آبي هستند و به آنها تخم مرغ هاي عيد پاك مي گويند . اين پرنده داراي تاجي بفرم نخود فرنگي است . جوجه هايش زيبا و به رنگ هاي مختلف مي باشند . اين نژاد را با نام آمريكانا (Americanas) نيز مي شناسند .

 

5) آردينر (Ardenners) :

منشأ آن را بخش جنوب فرانسه مي دانند . اين پرنده دمش را راست نگه مي دارد و صورتش داراي لكه هاي رنگدانه اي است . اين پرنده بسيار جنگجو و فعال است وليكن آنرا براي مبارزه بيولوژيك در باغچه هاي خانگي بر عليه آفات بكار مي گيرند . تخم هايش سفيد با حجم متوسط هستند . رنگ گوش آن سفيد و پرهايش بلند و سياه با جلاي سبز است .

 

6) آسبوس (Asbos) :

از نژادهاي قديمي ماكيان در سوئد است و به رنگ هاي سياه ، خاكستري ، سفيد ، قرمز و خالدار مشاهده مي گردد . آنها داراي وزن كم ولي در مقابل سرما مقاوم هستند .

 

7) اصيل (Aseel) :

از نژادهاي جنگجو در هندوستان بشمار مي آيد . چشم هايش سفيد رنگ و داراي پيشاني برآمده است . هر دو جنس نر و ماده داراي تاج نخودي هستند . دم آن ها بلند و سراشيبي است . اين نژاد بخوبي از تخم مرغ هايش مراقبت مي كند .

 

8) آسين دلتر (Assendelfters) :

منشأ آن از هلند است و به رنگ هاي نقره اي ، زرد و سرخ ديده مي شود . رنگ پوسته تخم مرغ هايش سفيد كرمي است . تعداد تخم مرغ سالانه اش به 180 عدد مي رسد . آن ها داراي گونه جنگو نيز هستند .

 

9) آوگس بورگر (Augsburger) :

از جمله نژادهاي آلماني با پروبال مشكي است . داراي تاج بفرم گل لاله (butter cup) مي باشد كه از وسط به دو بخش تقسيم شده است و از دور بفرم فنجان ديده مي شود . تاج و ريش آن قرمز روشن ولي نرمه گوشش سفيد است و ساق و چنگال هايي برنگ خاكستري دارد . رنگ پوسته تخم مرغ هايش سفيد هستند .

 

10) مرغ مسابقه استراليايي (Australian Games fowl) :

اين نژاد به رنگ هاي تيره با تاج و ريش كوچك و ساق هاي بلند و نيرومند مشاهده مي شود . آنرا از اصلاح نژاد موسوم به "Colonials" به منظور توليد گوشت و شركت در مسابقات جنگ خروس حاصل نموده اند . 

 

11) مرغ سنگر استراليايي (Australian pit fowl) :

داراي جثه اي بزرگ و يك تاج نخودي است . اين نژاد به رنگ هاي آبي ، سياه ، گل باقلي و رنگارنگ ديده مي شود . انواع نر داراي تاج و ريش قرمز روشن است .  آن ها را سربازان استراليايي در قرارگاه ها و سنگرها براي برگزاري جنگ خروس پرورش مي دادند .

 

12) استرالوپ (Australop) :

اين نژاد در استراليا از نژاد "ارپينگتون" سياه حاصل شده است . آنرا براي توليد گوشت و تخم مرغ پرورش مي دهند . تاج ساده ، منقار سياه ، ساق و پنجه هاي مشكي از مشخصات اين نژاد است . اخيراً انواع سفيد رنگ آن نيز اصلاح گرديده اند .

 

13) آيام بيكي سار (Ayam Bekisar) :

اين نژاد را از تلاقي "خروس جنگلي سبز" با "مرغ مسابقه بانكي ويود" پديد آورده اند . احتمالاً نژادهايي چون "مرغ تاج بلند تومارو" مناطق سوماترا و "آيام سيماني" در منطقه اقيانوسيه از اين نژاد حاصل آمده اند .

 

14) آيام سيماني (Ayam Cemani) :

واژه آيام در زبان اندونزيايي به معني مرغ و واژه سيماني متعلق به نام دهكده اي در جزيره جاوه مي باشد . رنگ آن سياه ، بدنش متوسط با تاجي منفرد حاوي 7 دندانه و دمي متمايل به زمين دارد .

 

15) باربو واتر مال (Barbu de watermaal) :

از نژادهاي جنگجو متعلق به بلژيك است . تاجي سرخ و ريش كوتاهي دارد . رنگ هايش سفيد ، آبي و بلدرچيني مي باشند . پرنده اي آرام و اهلي است امّا نوع نر بشدت از ماده ها دفاع مي كنند .

 

16) بارنه ويلدر (Barnevelder) :

از ناحيه اي در هلند منشأ دارد . به رنگ هاي سياه ، نقره اي ، قهوه اي و كبكي مشاهده مي شود .  بال هايش كوتاه ، سر متوسط و تاج منفرد دارد . آنرا به منظور تخمگذاري پرورش مي دهند .

 

17) باستيس (Bassettes) :

از نژادهاي كشور بلژيك محسوب مي شود . پرنده اي كوچك اندام با توانايي تخمگذاري خوب مي باشد . غالباً داراي رنگ هاي بلدرچيني نقره اي است وليكن انواع سفيد ، سياه ، زرد و آبي نيز دارند .  از نظر شور و نشاط و سرعت رشد مناسب مي باشد لذا نيازمند پرورش در فضاي باز است .

 

18) اوربرگ بلژيكي (Belgian Everberg) :

از نژادهاي بسيار زيباي كشور بلژيك است كه از تلاقي نژاد "يوسل" با نژاد "گروس" حاصل گرديد . اين پرنده به رنگ هاي سياه ، سفيد ، آبي ، گردن طلايي ، كرم و انواع خالدار ديده مي شود .

 

19) يوسل بلژيكي (Belgian Uccle) :

اين نژاد به رنگ هاي قهوه اي خالدار ، آبي خالص و سياه خالدار ديده مي شود . نام ديگرش "Mille Fleur" مي باشد و يكي از بهترين نژادهاي جنگجو محسوب مي گردد . تاجش قرمز و بزرگ است اما ريش كوچكي دارد .

 

20) برجيش كراخر (Bergische Kraeher) : 

از نژادهاي آلماني با آواز بلند است . تخم مرغ هايش به رنگ سفيد هستند . جثه آنها نسبتاً درشت با توانايي تخمگذاري بسيار خوب مي باشد .

 

21) برات (Berrat) :

از نژادهاي متعلق به آلباني و يوگسلاوي محسوب مي گردد . خروس آن داراي صداي بلندي به مدت 15 ثانيه است . آن به رنگ سفيد ، گردن دراز و ساق هاي بلند مشاهده مي شوند . نژاد مذكور داراي تاج سرخ ، چشم آبي ، پنجه هاي سبز و منقاري زرد است . آنها توانايي تخم گذاري متوسطي دارند .

 

22) بيلي فيلدر (Bielefelders) :

از نژادهاي آلماني با جثه اي بزرگ ، نسبتاً آرام و مقاوم به سرما با توانايي توليد تخم مرغ مطلوب است . آن را به رنگ هاي قهوه اي تيره و روشن مي توان ديد . جوجه هاي يكروزه نر و ماده اش از روي تفاوت رنگ بخوبي قابل تشخيص هستند .

 

23) اندلسي آبي (Blue Andulusian) :

از نژادهاي تخمگذار است كه رنگ نتاجش براساس قوانين مندل قابل پيشبيني هستند .  اين نژاد اسپانيايي داراي تخم مرغ هايي به اندازه متوسط با پوسته اي سفيد است .

 

24) بوربونايز (Bourbonnaise) :

 در ايالت هاي فرانسه پرورش مي يابد . پاهايش پر ندارند و جثه اش نسبتاً كوچك است .

 

25) برابنتر (Brabanter) :

اين نژاد كه گاهاً "Brabanconne" ناميده مي شود داراي منشأ بلژيكي است . پرنده مذكور از ريش كوتاه و تاج به شكل حرف V برخوردار است و به رنگ هاي طلايي ، سياه ، نقره اي و زرد لكه سفيد ديده مي شود . تخم مرغ هايشان اندازه اي متوسط با رنگ پوسته سفيد دارد .

 

26) براكيلز (Braekels) :

 از نژادهاي بلژيكي با رنگ هاي متنوع بويژه طلايي و نقره اي است . آنها از نظر ظرفيت تخم گذاري برجسته هستند و داراي تخم مرغ هايي به رنگ سفيد مي باشند .

 

27) براهما (Brahmas) :

از منطقه اي در هند منشأ گرفته اند . آنها بدني سنگين با تاجي نخودي دارند . در پاها و پنجه ها داراي پر مي باشند . به رنگ هاي  نخودي تيره و روشن ديده مي شوند . حلقه سياهي دور گردن آنها مشاهده مي گردد اما رنگ حلقه در انواع تيره رنگ بصورت نقره اي به چشم مي آيد . رنگ گوش قرمز و پوسته تخم مرغ ها قهوه اي هستند .

 

28) بريدا (Breda) :

 نژادي فرانسوي-هلندي است كه در آمريكا به "Guelderland" و در هلند به "Kraaikops" معروف مي باشد . اين نژاد بدني نسبتاً بزرگ با سينه اي گوشتالو ، ران هاي قوي پوشيده از پَر ، گردن كوتاه ، سر نيرومند ، تاج كوچك و ريش بلند دارد . تاجش توخالي و شبيه فنجان است . اين پرنده به رنگ هاي سياه و سفيد ديده مي شود . توانايي توليد تخم مرغ مناسبي دارد و رنگ پوسته تخم مرغ هايش سفيد است .

 

29) بريسي (Bresse) :

نژادي فرانسوي و اصولاً تخم گذار است . تخم مرغ هايش با پوسته سفيد مي باشند . توليد گوشت آن نيز مورد نظر است . قدي بسيار كوتاه دارد و به رنگ هاي سياه ، آبي ، خاكستري و سفيد ديده مي شود . گونه سفيد آن داراي لكه هاي سياه بر روي شانه ها و رنگ خاكستري بر حاشيه بال ها مي باشد . پرنده اي بسيار چابك و بانشاط است كه بايد در محيط هاي داراي توري و يا حصارهاي بلند نگهداري گردد .

 

30) بوكي آيز (Buckeyes) :

نژادي دو منظوره با منشأ ايالت اوهايو آمريكا است كه به واسطه جثه درشتش مطلوبيت خوبي در بين پرورش دهندگان مرغ هاي گوشتي دارد .

 

31) كاتالان چرمي (Buff Catalanas) :

اين نژاد اسپانيايي به منظور توليد گوشت مطلوبيت يافته است وليكن استفاده دو منظوره نيز دارد . تخم مرغ هايش نسبتاً درشت هستند . رنگ بدن پرنده متمايل به قرمز است و دمي سياه رنگ و داسي شكل بسوي پائين دارد .  تاج آن منفرد و بزرگ است كه در خروس ها بحالت ايستاده و در مرغ ها به يكسو متمايل مي باشد .

 

32) جنگجوي برمه اي (Burmese Bantams) :

منشأ برمه اي (ميانمار) دارد و بهيچوجه با آب و هواي خنك سازگاري ندارد . رنگش منحصراً سفيد با پاهاي زرد روشن است . پاهاي اين پرنده پوشيده از پرهاي بلند مي باشد . تاجش منفرد ، قرمز رنگ و نرمه گوشش سرخ رنگ است .

 

33) باتر كاپ (Butter cup) :

نژادي مديترانه اي با رنگ طلايي و تاج فنجاني است . خروس ها داراي پر و بال پرتقالي درخشان با پرهاي سياه و دمي برنگ سبزدرخشنده مي باشند امّا مرغ ها برنگ زرد چرمي با خطوط موازي سياه و لكه هاي خالدار است كه به قرقاول شباهت مي يابد . رنگ ساق و پنجه ها سبز كدر و رنگ پوست بدن زرد مي باشد .

 

34) كاليفرنيايي خاكستري (California Grey) :

از جثه اي درشت برخوردار است . توانايي تخم گذاري مناسبي دارد و با اقاليم سرد سازگار مي باشد .

 

35) كامپين (Campins) :

از بلژيك منشأ گرفته است . توانايي تخم گذاري مناسبي دارد وليكن تخم مرغ هايش كوچك هستند و پوسته اي سفيد دارند . نر و ماده اش رنگ مشابهي دارند و معمولاً نقره اي يا طلايي هستند .

 

36) كاستيلاناي مشكي (Castellana negra) :

از نژادهاي مديترانه اي محسوب مي شود كه توانايي تخم گذاري مناسبي (225 عدد در سال) دارد و از نظر جثه متوسط هستند .

 

37) كايومونت (Caumont) :

منشأ آن ايالت "نرماندي" در فرانسه است . قسمت خلفي تاجش كوچك است و تاجي متمايل به عقب دارد . آنها فقط به رنگ مشكي ديده شده اند و جثه اي متوسط دارد .

 

38) چانتيسلر (Chantecler) :

اولين نژاد اصلاح شدة كانادايي است و شرايط سرد را تحمل مي كند . نژادي دو منظوره كه در زمستان تخم گذاري مي كند . تاج و سبيل كوچكي دارد و به رنگ هاي سفيد ، مشكي و كبكي ديده مي شوند . آنها از جثه اي درشت برخوردارند .

 

39) كوشين (Cochins) :

اصل آن از چين است لذا گاهاً بنام "Shanghi" نيز خوانده مي شود . بدني سنگين دارد و در ساق پايش پرهاي فراواني ظاهر مي گردند . رشد ناحيه سينه اش كم است لذا بطرف پائين كشيده شده است . پرها بلند و دور از هم هستند بنابراين پرنده ظاهراً بزرگتر بنظر مي رسد . توليد تخم مرغ كمي دارد ولي به تعدد كُرچ مي گردد . آنها به رنگ هاي كبكي ، سياه و سفيد نخودي ديده مي شوند .

 

40) كورنيش (Cornish) :

از نژادهاي جنگي هندوستان است . پوست بدنشان سفيد و يا زرد است . كيفيت گوشت مطلوبي دارد . دست و پاهاي بلند و هيكلي درشت دارد . تاج نخودي ، منقار و ساقش زرد هستند . تخم مرغ هاي كمي مي گذارد كه قدرت باروري اندكي دارند . آنها به رنگ هاي سفيد ، سياه و قرمز ديده مي شود .

 

41) كريوي كور (Crevecoeur) :

از "نرماندي" فرانسه منشأ دارد . اين نژاد داراي 4 پنجه پا است و كاكل بزرگي دارد . رنگ پرنده سياه است . تخم مرغ هايش سفيد رنگ مي باشند . جثه آنها نسبتاً درشت است .

 

42) كوبالايا (Cubalaya) :

از نژادهاي شرق آسيا كه در كوبا اصلاح شده است . داراي دم بسيار درازي است كه از انتهاي گردن منشأ مي گيرد . منقاري كوچك دارد . تاجش نخودي و كوچك است و به رنگ هاي مشكي ، سفيد و قرمز سينه سياه ديده مي شود .

 

43) درنتس (Drents) :

يك نژاد زينتي با منشأ فرانسوي است . دمُ آن داسي شكل با طول متوسط مي باشد . تاج و ريش آن سرخ ولي نرمه گوش آن سفيد و بزرگ مي باشد . رنگ پرهاي ناحيه سر و گردن طلايي ولي دُم و سينه اش سياه است .

 

44) جنگجوي هلندي (Dutch Bantams) :

از اين نژاد هلندي كه محبوبيت زيادي در بين مردم دارد بعنوان پرنده مخصوص نمايش و يا خانگي استفاده مي شود . قد راست و كشيده ، طبيعت پرنشاط و زادوولد آسان از ويژگي هاي برجسته اين نژاد مي باشند .

 

45) گاتي نايز (Gatinaise) :

اين نژاد فرانسوي با رنگ سفيد خالص از ديگران متمايز است . توانايي تخم گذاري خوبي دارد و بخوبي چاق مي گردد . گوشت و پوستش سفيد رنگ هستند .

 

46) گوآلويز (Gauloise) :

از نژادهاي زيباي فرانسوي با جثه بزرگ است . رنگش طلايي متمايل به پرتقالي مي باشد .  رنگ بال ها مخلوطي از زرد روشن و سياه است .

 

47) مرغ جنگلي خاكستري (Grey Junglefowl) :

منشأ آن جنگل هاي انبوه جنوب غربي هندوستان است . مرغ ها بخوبي بر تخم ها مي خوابند و خروس ها از جوجه ها مراقبت مي كنند . مدت ذخيره اسپرم در مرغ هاي اين نژاد بسيار طولاني است .

 

48) هلند (Holland) :

از نژادهاي سنگين و دو منظوره است كه داراي دو نوع رنگ سفيد و گل باقلي مي باشد . تخم مرغ هايش سفيد رنگ ، رنگ پوست بدن و پاهايش زرد و تخم مرغ هايي با پوسته تيره دارند .

 

49) جنگجوي ژاپني (Japanese batams) :

داراي رنگ هايي چون : سفيد دُم سياه ، سياه ، خالدار ، زرد دُم سياه و خاكستري است .  پاهايش بدون پَر و دُم آن انبوه و ايستاده مي باشد كه به " دُم سنجابي " معروف است . تاجي منفرد و دندانه دار ، صورت و نرمه گوش به رنگ قرمز درخشان دارد .

 

50) جرسي غول پيكر (Jersey Giant) :

داراي دو واريته سياه و سفيد و جثه بسيار سنگين است كه در ناحيه "نيوجرسي" آمريكا اصلاح شده است . رنگ پوستش زرد مي باشد .

 

51) كيدو (Kedo) :

اين نژاد اندونزيايي را بنام "آيام كيدو" مي شناسند  كه داراي پوست سفيد و تاج بزرگ سرخ و يا مشكي است . آنها به رنگ هاي مشكي و كبكي ديده مي شوند . رنگ چشمانشان قهوه اي تيره و رنگ پوسته تخم مرغ ها قهوه اي است . جثه بدن آنها متوسط مي باشد .

 

52) ليموزين (Limousin) :

از نژادهاي زيباي فرانسوي است كه دمي داسي شكل دارد . تاجش بزرگ و سرخ رنگ است . رنگ پاها زرد و ظاهر بدن پرنده به رنگ هاي زرد روشن ، قهوه اي و خاكستري مي باشد .

 

53) نورفولك خاكستري (Norfolk grey) :

آنرا اغلب بنام "Black Maria" مي شناسند . اين پرنده جزو نژادهاي سنگين محسوب مي گردد و براي اهداف دومنظوره پرورش مي يابد . پوسته تخم مرغ هايش قهوه اي هستند . 

 

54) پليموث روك (Plymouth rock) :

از نژادهاي آمريكايي با جثه متوسط و قدرت تخم گذاري مناسب است . آنها به رنگ هاي سفيد ، خرمايي ، طلايي ، آبي ، نخودي و كبكي ديده مي شوند . از اين نژاد در ايران براي توليد مرغان گوشتي بهره مي گيرند .

 

55) رد كاپ (Redcap) :

تاج در اين نژاد گلسرخي و بسيار بزرگ است و از اينرو آنرا "رد كاپ" يا "سرخ كلاه" مي گويند . رنگ پوسته تخم مرغ ها سفيد و 200 تخم در سال مي گذارد . منشأ آن انگلستان است . اندازه جثه آنها متوسط ، بدن كشيده و سينه برجسته اي دارند . عمر طولاني و حالت تهاجمي از ديگر مشخصات آن مي باشند .

 

56) رُز كومب (Rose comb) :

اين نژاد جنگجوي انگليسي داراي جثه اي كوچك و بانشاط است . نرمه گوش سفيد و بزرگي دارد . واريته سياهش مورد توجه مردم است امّا انواع سفيد و آبي نيز دارد .

 

57) اسكاتلندي خاكستري (Scot grey) :

رنگش خاكستري و گاهاً سياه متاليك است . نژادي دو منظوره است زيرا داراي دو سايز كوچك و بزرگ در گونه هاي مختلفش مي باشد .

 

58) جنگجوي بلژيكي آنت ورپ (Antwerp Belgian bantams) :

از انواع ماكيان جنگي اروپا است كه در نمايشگاه ها به نمايش در مي آيد . آنها به رنگ هاي سياه ، خالدار ، آبي و بلدرچيني ديده مي شوند . آن را با نام "Barbu de Grubbe) نيز مي شناسند .

 

59) دن دراوي (Dandarawi) :

اين نژاد مصري در انواع نر داراي رنگ سياه و سفيد است امّا مرغ ها گندمگون و قهوه اي تا خاكستري ديده مي شوند. تاج منفردش به رنگ قرمز و متمايل به عقب است . وزن جثه نسبتاً كوچكي دارند و مرغ ها حدود 150 تخم در سال مي گذارند . آنها دماي محيط تا 40 درجه سانتيگراد را متحمل هستند .

 

60) دلاوار (Delaware) :

از نژادهاي آمريكايي با جثه اي سنگين است كه تخم هايي قهوه اي مي گذارد . پرهاي بدن پرنده بالغ سفيد است امّا در ناحيه گردن و دُم به رنگهاي سياه و سفيد ديده مي شود . رشد و نمو سريعي دارد . نياز به مراقبت اين پرنده زياد است .

 

61) دنيزلي (Denizli:

از نژادهاي غرب تركيه است كه خروس هايش داراي آواي طولاني تا 35 ثانيه هستند . گردن و پاها بلند ، سينه عميق و دُم سنجابي دارند . آنها به 5 رنگ : سياه و سفيد ، سياه ، سرخ ، سفيد با لكه هاي سياه و مشكي بال سرخ ديده مي شوند . تخم هاي كمي مي گذارند و وزن متوسطي دارند .

 

62) دومينيك (Dominique) :

نژادي كاملاً جسور است كه در اروپا و آمريكا براي پرورش در فضاي آزاد انتخاب مي گردد زيرا جوينده خوبي براي غذا است .

 

63) دوركينگ (Dorking) :

اين نژاد انگليسي بدني پهن ، عميق و افتاده دارد . داراي 5 انگشت است . دو نوع تاج ساده و گلسرخي دارد . به رنگ هاي سفيد ، نقره اي و رنگارنگ ديده مي شود . منقارش كوتاه ، ساق پاها و انگشتان سفيد ، لاله گوش قرمز و رنگ پوسته تخم مرغ هايش سفيد است .

 

64) فيومي مصري (Egyptian fayoumi) :

از اطراف رودخانه نيل در مصر منشأ دارد . مهمترين ويژگي آن سرعت بلوغش است . وزن جثه ظريف و سبكي دارد . پاهاي كشيده به رنگ آبي روشن با گردني بلند و كشيده دارد . پرنده اي دمدمي مزاج است ولي پرخاشگر نيست .

 

65) امپور دانيسا ( Empordanesa) :

از نژادهاي اسپانيايي است كه داراي دو واريته سرخ و سفيد مي باشد . تاجش بزرگ و منفرد با لوب هاي متعدد است . سينه اي فراخ و بزرگ و پاهايي به رنگ زرد دارد .

 

66) استيرس (Estaires) :

اين نژاد فرانسوي داراي گوشت مرغوب و مطبوعي است . وزن جثه بسيار سنگين و مرغ هايش در زمستان تخم گذاري مي كنند . بهترين واريته اش سياه رنگ مي باشد ولي انواع نقره اي و طلايي نيز دارد .

 

67) فاميني (Famenne) :

از نژادهاي بلژيكي است كه به رنگ سفيد و دمدمي مزاج مي باشد . نژادي دو منظوره با تخم گذاري متوسط است . وزن جثه آنها متوسط مي باشد .

 

68) فاورول (Faverolles) :

از نژادهاي فرانسوي و دو منظوره است . بال هاي كوچكش به آن قيافه اي چهارگوش مي دهد . گردني كوتاه و دُمي كوچك و ايستاده دارد . اغلب چشماني نارنجي و به ندرت تيره دارند . ساق پا و پنجه ها سفيد مي باشند . وزن جثه سنگين و توانايي تخم گذاري متوسطي دارند . اين نژاد ويژه نگهداري در مزارع است .

 

69) فنلاندي (Finnish) :

اين نژاد فنلاندي به رنگ هاي متنوّع ديده مي شود . اندازه متوسط ، تاج منفرد و پاهايي بدون پَر دارند . عمرشان طولاني و توانايي تخم گذاري خوبي دارند .

 

70) فريزيان (Friesian) :

اين نژاد توانايي تخم گذاري خوبي دارد و پوسته تخم مرغ هايش سفيد هستند . نژادي عصبي بشمار مي آيد و نگهداريش در محيط هاي بسته دشوار مي باشد . تاجي منفرد و سرخ رنگ دارد . از جثه اي متوسط و رفتاري جنگجو برخوردار است . به رنگ هاي زرد ، سفيد ، سياه ، آبي و سرخ خالدار ديده مي شود .

 

71) فريزل (Frizzle) :

منشأ آنرا از آسيا و برخي خاور دور مي دانند . پَرهاي اين نژاد از پائين به بالا تاب دارند لذا به آن نژاد "پَر مجعد" نيز مي گويند . پرهايش تقريباً به او حالت خارپشت مي دهند و از اين جهت برخي آنرا زشت مي دانند و تمايلي به نگهداريش ندارند . انواع رنگ هايش شامل : زرد ، سفيد و خاكستري هستند .

 

72) گوتلند (Gotlands) :

  اين نژاد سوئدي توانايي تخم گذاري خوبي دارد . مرغ هاي آنها مادران خوبي براي جوجه ها هستند . غالباً به رنگ قهوه اي تيره و روشن ديده مي شوند . وزن جثه متوسطي دارند .

 

73) گورناي (Gournay) :

نژادي فرانسوي است كه جثه اي كوچك دارد وليكن از توانايي تخم گذاري خوبي برخوردار مي باشد .رنگ آن تيره با لكه هاي سفيد است .

 

74) مرغ سبز جنگلي (Green Jungle fowl) :

اصل آن از اندونزي است . بال هاي قوي دارد لذا مي تواند تا مسافتي را پرواز كند . تخم هايي به رنگ سفيد ، زرد روشن و يا خاكستري دارد . گونه هاي وحشي اين ماكيان در مصب رودخانه ها زندگي مي كنند و از ستاره هاي دريايي ، حشرات آبزي ، حلزون ها و خرچنگ هاي كوچك تغذيه مي نمايند .

 

75) گرونينگر ميوون (Groninger Meeuwen) :

اين نژاد هلندي  بعنوان ماكياني با توانايي تخم گذاري زمستانه شناخته مي شوند . آنها فقط دو رنگ دارند كه عبارت از :

الف- زيلور پيل (سفيد با لكه هاي مشكي)

ب – گودپيل (طلايي متمايل به خرمايي با لكه هاي مشكي)

رنگ چشم هايش قهوه اي  است و دم را با زاويه 60 درجه نگه مي دارد .

 

76) گروبي جنگجو (Grubbe bantams) :

بال هايي متمايل به سمت زمين دارد . گردنش كوتاه و كلفت است . وزن جثه آنها بسيار سبك مي باشد . خروس هاي اين نژاد تا حدود زيادي پرخاشگرند .

 

77) هامبورگ (Hamburg) :

اين نژاد آلماني در دو نوع : آبي و پولك دار ديده مي شوند . آنها پرندگاني زيبا و جذاب هستند . تاج و بناگوش سفيد دارند و توانايي تخم گذاري آنها خوب و پوسته تخم مرغ هايشان سفيد رنگند .

 

78) هيدي مورا (Hedemora) :

اين نژاد سوئدي بسيار آرام و بي سروصدا است . آنها تخم گذاران خوبي هستند و با شرايط سرد سازگار مي باشند . وزن بدن آنها متوسط و به رنگ هاي مختلف ديده مي شوند و تمايل زيادي به جستجوگري غذا از محيط دارند .

 

79) هيروي (Herve) :

اين نژاد بلژيكي توانايي تخم گذاري متوسطي دارد . آنها به رنگ هاي مشكي ، آبي و فاخته اي ديده مي شوند .

 

80) هودان (Houdan) :

اين نژاد فرانسوي داراي تاج سرخ رنگ شبيه برگ بلوط است . رنگ آنها سياه و سفيد مي باشد وليكن در بخش پشتي دُم و بال داراي جلاي متاليك است . نژادي تخم گذار با تخم هايي درشت و پوسته سفيد مي باشند .

 

81) مجارستاني زرد (Hungarian yellow) :

  از نژادهاي مزرعه اي كشور مجارستان است كه از جمله ماكيان دو منظوره محسوب مي گردد . تخم مرغ هاي اين نژاد به رنگ قهوه اي روشن با لكه هاي متمايل به قرمز است .

 

82) ايسلندي (Icelandic) :

اين نژاد ايسلندي جزو ماكيان تخمگذار زمستانه محسوب مي گردد . پوسته تخم مرغ هايش سفيد هستند . اين پرنده ها عمري طولاني دارند و رفتار آرامي بروز مي دهند . رنگ صورت آنها قرمز و نرمه گوش ها سفيدند .

 

83) مرغ مسابقه هندي (Indian game) :

از نژادهاي جنگجوي آسيايي است كه هر لحظه آماده مبارزه مي باشد . آنها داراي سه گونه : مالزيايي ، هندي و اصيل هستند كه گونه مالزيايي به رنگ قرمز و گونه اصيل به رنگ هاي زرد و سفيد ديده مي شوند .

 

84) آيوواي آبي (Iowa blue) :

از منطقه "آيوواي" آمريكا منشأ دارد . رنگ بدنش آبي است وليكن رنگ پرهاي سر و گردن و سينه اش اغلب سفيدند . رنگ پاهايشان خاكستري مي باشد .

 

85) مرغ مسابقه ايرلندي (Irish game fowl) :

از نژادهاي جنگجوي ايرلندي است و به رنگ هاي سفيد ، سياه ، قرمز و قهوه اي ديده مي شود . اين نوع پرنده داراي پاهاي بدون پرَ و دمي ايستاده است .

 

86) ايكس وُرث (Ixworth) :

از نژادهاي انگليسي است كه به رنگ سفيد ديده مي شود . رنگ پاها و منقارش سفيدند و تاجي به فرم نخود فرنگي دارد . رنگ چشم ها پرتقالي و يا قرمز است . آنها زود بالغ مي شوند و به تعداد زيادي تخم مي گذارند . رنگ گوشت آنها نيز سفيد مي باشد .

 

87) جاوه (Javas) :

آنها تاجي مثلثي شكل دارند . رنگ بدنشان سياه با جلاي متاليك است . اين نژاد اندونزيايي داراي كمر كوتاه و نيم دايروي مي باشد . بال هايي افتاده دارند . توانايي تخم گذاري آنها زياد است اما اندازه تخم هايشان كوچك هستند . مرغ هاي اين نژاد تمايل فراواني به خوابيدن بر روي تخم مرغ هايشان دارند .

 

88) "كو شامو" يا "شاموي مينياتوري" (Ko shamo) :

از نژادهاي جنگجوي ژاپني است كه سر و گردن و پاهاي بزرگي دارد . سر آنها پهن و با چين هاي سرخ رنگي همراه است . چشم هاي درشت و ابروي برجسته كوتاه دارند . منقارشان كلفت ، تاج آنها از نوع نخودي ، دُم از نوع كوتاه و روبه پائين و بال هايشان كوتاه و كوچك هستند .

 

89) كوئي كوئيك (Koekoek) :

از نژادهاي دو منظوره است كه فقط به رنگ گل باقلي ديده مي شود . تخم مرغ هاي آنها قهوه اي رنگ هستند . اين نژاد تا 200 تخم مرغ در سال مي گذارد .

 

90) كوئي يوشي (Koeyoshi) :

سر و گردن اين نژاد ستبر و گوشتالو و ابروهايش كاملاً برجسته هستند . مدت آوازخواني خروس ها تا 25 ثانيه به طول مي كشد . از نژادهاي ژاپني است . نرهاي اين نژاد پس از فصل زاد و ولد به تغيير رنگ پرها اقدام مي كنند . آنها فقط به رنگ سياه متاليك ديده مي شوند . سرعت رشد اين نوع پرنده كاملاً آهسته است و ميزان مرگ و مير زيادي دارند.

 

  91) كراين كوپ (Krainkoppe) :

منشأ آن هلند و آلمان است . آنها داراي بدني با وضعيت قائم ، مؤخره اي بلند ، سر و گردني قوي و پَرهاي انبوه بر روي كمر و سينه هستند . تاج گردوئي شكل و ريش آنها كوتاه است . اين نژاد به دو رنگ نقره اي و قرمز با سينه سياه ديده مي شود .

 

92) كورو كاشيوا (Kuro Gashiwa) :

از نژادهاي ژاپني با دُم بلند و بانگ رسا مي باشد . رنگ صورت مرغ ها كاملاً سياه  ولي رنگ صورت خروس ها  سياه و قرمز است و رنگدانه هاي سياهي در قاعده تاج منفرد ديده مي شوند . ساق ها و كف پاها سياه زيتوني است . آنها نژادي آرام مي باشند .

 

93) لا فليچ (La Fleche) :

از نژادهاي فرانسوي و دو منظوره است . نرمه هاي گوش بلند و سفيد و تاج V شكل دارد . اين نژاد داراي ريش بلندي است كه از دو طرف گردن آويزان مي باشد . وزن جثه آنها سنگين و رنگ پا و پنجه ها هميشه سياه است . رشد آنها آهسته است امّا با محيط سريعاً سازگار مي گردد .

 

94) لاكين ويلدر (Laken velder) :

اين نژاد اروپايي را با لقب "مرغ مقدس" مي شناسند . تمامي اجزاء بدنش سفيد و تنها گردن و دمش سياه هستند .

 

95) لانگشان (Langshan) :

از نژادهاي كشور چين است كه علاقه فراواني به خوابيدن بر روي تخم مرغ ها دارد . بدنش كوتاه ، پاها طويل و دُم بلندي دارد . تاجش ساده و پاها داراي پَر هستند . پرنده اي بسيار زيبا و آرام است كه تخم مرغ هايي بزرگ و قهوه اي مي گذارد و به رنگ هاي سياه و سفيد مشاهده مي شود .

 

96) لگهورن (Leghorn) :

از نژادهاي مشهور تخمگذار دنيا است . اين نژاد ايتاليايي به رنگ هاي سفيد و قهوه اي ديده مي شود . تاج آن ها به دو صورت : گل سرخي و ساده وجود دارد . اين نژاد داراي پرنده هايي به رنگ هاي قهوه اي ، نخودي ، نقره اي ، قرمز دَم سياه و سفيد مي باشد . رنگ پوست ، منقار ، ساق پا و پنجه ها به رنگ زرد هستند . تخم مرغ ها نسبتاً درشت و رنگ پوسته اش سفيد است .

 

97) لينكلن شاير (Lincolnshire) :

از نژادهاي آمريكايي با رشد سريع و تخمگذاري زمستانه است . بدنش در ناحيه پشتي پهن است و دَمش رو به پائين مي باشد . رنگ منقارشان زرد و پاهايش سفيدند .

 

98) مرغ مسابقه ماداگاسكار (Madagascar game) :

از نژادهاي "گردن لخت" (Naked neck) اروپا است كه بنام "Turken" نيز شهرت دارد . گاهاً به آن "Malgache" نيز مي گويند . سينه و گردنش لخت هستند و از ران ها و چنگال هاي نيرومندي برخوردارند . دُمش ايستاده و تاج كوتاهي دارد . اين نژاد تخمگذار خوبي است و بخوبي از جوجه هايش نگهداري مي كند . اين پرنده تاكنون به رنگ هاي سياه ، سرخ قهوه اي ، سرخ و سياه و آبي ديده شده است .

 

99) مالاي (Malay) :

اين پرنده كه نژادي آسيايي دارد به رنگ هاي سياه ، سفيد ، پولكي و سرخ-قهوه اي ديده مي شود . اين نژاد داراي پاهاي دراز و جمجمه اي پهن با ابروهاي برجسته است كه به آن سيمايي خشن مي دهد . تاج آن از نوع توت فرنگي و رنگ پوست بدنش زرد رنگ ولي رنگ پوسته تخم مرغ هايش قهوه اي تيره هستند . آنها نژادي كاملاً جنگجو و متعصب هستند و از مرغ ها مراقبت مي كنند .

 

100) مانتس (Mantes) :

اين نژاد فرانسوي داراي جثه اي نسبتاً كوچك است . رنگ پرهاي آنها سياه درخشان با خال هاي سفيد مي باشد . اين پرنده چشماني به رنگ سرخ روشن و تاج منفرد است . آنرا را دو منظوره پرورش مي دهند و پوسته تخم مرغ كمرنگي دارند .

 

101) مارانز (Marans) :

نژادي فرانسوي با تخم مرغ هايي به رنگ قهوه اي تيره است . آنها قدي متوسط و بدني مناسب دارند لذا براي توليد گوشت مناسب هستند . اين نژاد دُمي بلند و سري كوچك با تاجي منفرد و چشماني برجسته دارد . چشم ها به رنگ قرمز ، لاله گوش قرمز و ساق پا سفيد هستند . آنها رشد سريعي دارند . جوجه هايشان با داشتن رنگ هاي مختلف در انواع نر و ماده بخوبي قابل تشخيص هستند .

 

102) مارش ديزي (Marsh daisy) :

اين نژاد انگليسي داراي توانايي خوب در تخمگذاري است . رنگ متداول آن گندمگون ، پاها زرد روشن ، تاج بزرگ و سرخ رنگ ، چشم ها به رنگ سرخ و نرمه گوش زرد ليمويي مي باشند . وزن بدن اين نژاد متوسط است .

 

103) ميچلز (Mechels) :

اين نژاد بلژ‍يكي از كيفيت گوشت عالي برخوردار است . اغلب به رنگ فاخته اي ديده مي شود . تاج منفرد و ريش هاي بلند سرخ رنگ دارند . وزن جثه آنها سنگين و قدرت تخمگذاري متوسط با پوسته تخم مرغ هاي خاكستري است . واريته اي از اين نژاد با نام "Turkey headed malines" وجود دارد كه داراي گردني دراز با تاج نخودفرنگي و فاقد ريش هستند .

 

104) مرلي روت (Merleraut) :

اين نژاد فرانسوي داراي تاج شاخي شكل ، كاكلي پُرپشت و ريش سرخ رنگ است . وزن آنها متوسط و داراي توانايي تخمگذاري خوبي هستند .

 

105) مينوهيكي (Minohiki) :

از نژادهاي دُم دراز ‍ژاپني است كه بوفور درون قفس هاي پارك ها و باغ وحش ها به نمايش گذاشته مي شوند . آن را به رنگ هاي سفيد ، قهوه اي ، نقره اي ، سرخ و آبي تيره مي توان ديد . معمولاً رنگ دُم در اين نژاد با رنگ ساير بخش هاي بدن متفاوت است .

 

106) مينوركا (Minorka) :

اين نژاد اسپانيايي داراي بدني كشيده ، تاج بزرگ و ريش بلند مي باشد و آنرا بزرگ ترين عضو نژادهاي مديترانه اي ماكيان مي دانند . پشت آن طويل است و از شانه به طرف دُم داراي شيب مي باشد . دُمش متمايل به سمت پائين مي باشد و زائده گوش آن سفيد ، پوست بدنش سفيد و سينه اي برجسته و گرد دارد . از نظر شكل تاج به دو گونه : ساده و گلسرخي تقسيم مي شوند .اين نوع پرنده ها به رنگ هاي سياه ، سفيد و خرمايي تقسيم مي شوند . آن را جزو نژادهاي تخمگذار طبقه بندي كرده اند و اندازه تخم مرغ هايش بزرگتر از نژاد لگهورن مي باشند .

 

107) جنگجوي مدرن (Modern game) :

اين نژاد انگليسي داراي قدي بلند و قيافه اي متمايز است و بعنوان ماكيان جنگي درشت هيكل شناخته مي شود . گردني دراز و كشيده دارد . تاجش كوچك و دُمش چندان دراز نيست . رنگ ساق هاي پا و منقار از زرد تا سفيد متفاوت مي باشد .

 

108) جنگجوي نانكين (Nankin bantam) :

يك جنگجوي حقيقي است كه منشأ آن را جنوب شرقي آسيا (جاوه و هند) مي دانند . رنگ آن معمولاً زرد ولي دُمش سياه است . تاج منفرد و سرخي دارد و رنگ ساق پاهايش سفيد يا آبي است .

 

109) ناكازاكي (Nakazaki) :

از نژادهاي زيبا و كوتوله ژاپني است كه از پاها ، تاج و گوش هاي كوتاهي برخوردار است . رنگ بدنش زرد براق مي باشد. آنها پرندگاني بسيار مأنوس هستند و در باغ ها پرورش مي يابند . آنها به رنگ هاي سفيد و دُم سياه ديده مي شوند .

 

110) نيو همشاير (New Hampshire) :

از نژادهاي آمريكايي و دو منظوره است . آنها داراي بلوغ جنسي زودرس هستند و توليد تخم مرغ زيادي دارند بطوريكه سالانه در حدود 280 عدد تخم مرغ مي گذارند . تخم مرغ ها درشت و ميزان جوجه آوري بالايي دارند . رنگ پَر و بالش بلوطي قرمز است . خروس ها تيره تر از مرغ ها مي باشند و لكه هاي سياهي در پَرهاي ناحيه گردن و دُمش ديده مي شوند . رنگ ساق و پوست بدن زرد ، تاج ساده و منقار زرد متمايل به قهوه اي مي باشند . تخم مرغ ها غالباً درشت و پوسته اي قهوه اي دارند .

 

111) نيدررينر (Niederrheiner) :

اين نژاد دو منظوره داراي منشأ آلماني است . وزن بدن آنها نسبتاً سنگين مي باشد . آنها پرنده اي آرام با قدرت گذاشتن 200 عدد تخم مرغ در سال هستند . پرنده هاي اين نژاد به رنگ هاي آبي ، فاخته اي ، كبكي و طوسي ديده مي شوند .

 

112)  آبي شمال هلند (North Holand blue) :

اين نژاد هلندي به رنگ گل باقلي ديده مي شود و رنگش در خروس ها تيره تر است . رنگ پوست و پاهايش سفيد و تخم مرغ هايي به رنگ خاكستري روشن مي گذارد .

 

113) نروژي (Norwegian) :

اين پرنده تنها نژاد حقيقي كشور نروژ است . آنها پُر نشاط و دلير هستند و تخم مرغ هاي درشتي به رنگ سفيد مي گذارند . وزن جثه نسبتاً كوچكي دارند . جوجه هاي نر و ماده يكروزه آنها بواسطه تفاوت رنگ قابل تشخيص هستند . اين پرنده به رنگ هاي قهوه اي تيره و زرد روشن ديده مي شود .

 

114) اوهيكي (Ohiki) :

از جمله نژادهاي دُم دراز ژاپني است كه تاج منفرد ، نرمه گوش سفيد و چشم هاي سرخ متمايل به قهوه اي دارد . پاها به رنگ زيتوني تا سبز روشن و دُمش به رنگ تيره با زاويه 30 درجه با بدن است . از نژادهاي جنگجو محسوب مي گردد و امروزه محبوب ترين ماكيان كشور ژاپن مي باشد . آنها جثه اي بسيار كم وزن دارند . طول دُم 150-60 سانتيمتر و بفرم داسي است .

 

115) جنگجوي اولانسك (Olansk bantams) :

از نژادهاي قديمي كشور سوئد است و تحمل بسيار خوبي به شرايط سرد دارد . آنها تخم مرغ هاي كوچك و سفيدرنگي مي گذارند . توانايي تخم گذاري 300 عدد تخم مرغ در سال را دارند . پرنده هاي اين نژاد داراي رنگ هاي متنوعي هستند و معمولاً خال هاي سفيدرنگي سرتاسر بدن آنها را مي پوشانند . گاهاً پاهايشان پرَدار مي باشند .

 

116) جنگجوي قديمي هلندي (Old Dutch bantams) :

از نژادهاي مرسوم در روستاهاي هلند است كه تخم مرغ هاي كوچكي مي گذارند . آنها كوچك ترين خروس هاي جنگي را تشكيل مي دهند .

 

117) جنگجوي انگليسي كهن (Old English game bantam) :

از محبوب ترين نژادهاي ماكيان در بريتانيا است كه معمولاً براي عرضه در نمايشگاه ها پرورش مي يابد . اين نژاد جسور ، با نشاط ، مغرور و قد كوتاه است . توانايي تخم گذاري خوبي دارد و گونه هاي جنگجو را شامل مي گردد . رنگ زيباي پَرهايش معروف مي باشد . اين پرنده به رنگ هاي سفيد - سياه ، سرخ - آبي تيره  ، سياه - سرخ و قهوه اي-سرخ ديده مي شود .

 

118) مرغ قرقاول انگليسي كهن (Old English pheasant fowl) :

از نژادهاي انگليسي مقاوم به سرما با باروري خوب است . آنها تخم مرغ هاي درشت به رنگ سفيد تا كرم مي گذارند و تخم گذاري را از هفت ماهگي آغاز مي نمايند . اين پرنده در نگهداري از جوجه ها بخوبي عمل مي كنند . اين نژاد دو منظوره است .

 

119) اوناگادوري (Onagadori) :

اين نژاد ژاپني به داشتن دُم بلند و داسي شكل مشهور است و به رنگ هاي مختلفي نظير : سياه سينه سرخ ، سفيد ، سفيد سينه نقره اي و سياه سينه طلايي ديده مي شود . پاها در واريته سفيد به رنگ زرد هستند . دُم اين پرنده در برخي از گونه ها به 6 متر مي رسد .

 

120) اورلوف روسي (Russian Orloffs) :

از انواع نژادهاي روسي و بسيار زيبا است . رنگ سرخ خوشرنگي دارد . گردنش با پَرهاي مخملي پوشيده شده اند . اين نژاد بزرگ و شكاري با ويژگي هايي نظير : سَر گِرد ، ريش بلند ، تاج توت فرنگي ، منقار كوتاه قلاب مانند ، پاهاي زرد رنگ و تخم مرغ هايي با پوسته قهوه اي روشن شناخته مي شوند . ميزان توليد تخم مرغ آنها كم است و عمدتاً نژادي گوشتي محسوب مي گردند .  سرعت رشد زيادي دارند و در مقابل سرما بخوبي مقاومند . بدن اين پرنده از پَرهاي سياه و سفيد و قهوه اي متمايل به قرمز پوشيده شده اند .

 

121) اورپينگتون (Orpington) :

از نژادهاي انگليسي با بدني كشيده و عميق است . آنها داراي دست ها و پاهايي كوتاه ولي استخوان بندي درشت هستند .  بدني جمع و جور دارند و جزو نژادهاي گوشتي محسوب مي شوند . توليد تخم مرغ مناسبي دارند . شكل تاج آنها ساده ، رنگ پَرها خرمايي ، سياه ، سفيد و آبي مي باشند .

 

122) اوروست (Orust) :

از نژادهاي سواحلي كشور سوئد است كه توانايي جستجوگري خوبي براي كسب غذا در شرايط طبيعي دارد . آنها به رنگ هاي سفيد و سياه ديده مي شوند . وزن اين پرنده نسبتاً كم است و نوع نر داراي پَرهاي قرمز و زرد بر روي گردن هستند .

 

123) اوول بيرد (Owlbeard) :

از نژادهاي قديمي هلند بشمار مي رود . رنگ چشمانش قهوه اي سرخ فام و نرمه گوش آن سفيد است . اين نژاد به رنگ هاي سفيد ، سياه آبي ، فاخته اي ، طلايي ، نقره اي پولكي و زرد سفيد پولكي ديده مي شود ولي اغلب رنگ سرش سياه است . نژادي دو منظوره است كه براي نمايش در نمايشگاه هاي ماكيان مناسب مي باشد . در صورت تغذيه مناسب از 5 ماهگي به تخم گذاري مي افتند .  سالانه حدود 200 تخم مرغ مي گذارند .  وزن اين نژاد نسبتاً كم است .

 

124) مرغ جنگلي سرخ (Red jungle fowl) :

آنرا نياي تمامي مرغان اهلي بشمار مي آورند . اين پرنده براي اولين دفعه در آسيا اهلي گرديده است . آنها بسادگي نگهداري و ازدياد مي شوند .

 

125) خالدار سوئدي (Swedish spotted cock) :

اين نژاد سوئدي بنام "Flower hen" نيز مشهور مي باشد زيرا كه لكه هاي موجود روي بدنش شبيه گل ها است . پرنده اي بسيار آرام امّا قوي است . داراي جثه اي متوسط و توانايي خوب در تخم گذاري مي باشد .

 

126) مرغ مسابقه تايلندي (Thai game fowl) :

پرنده اي بزرگ و تنومند است كه بعنوان ماكيان تخمگذار در مزارع نگهداري مي شوند امّا از نظر توليد گوشت نيز مطرح هستند . از اين پرنده زيبا در نمايشات و مسابقات جنگ خروس استفاده مي گردد .

 

127) فونيكس (Phoenix) :

از جمله پرندگان زيبا با منشأ ژاپني است زيرا كه دُمي دراز با رنگ پَروبال بسيار جذاب مي باشد . طول پَرهايش گاهاً تا 230 سانتيمتر مي رسد لذا غالباً در باغ وحش ها نگهداري مي گردند و بر بالاي چوب هاي بلند براي تماشاي مردم گذاشته مي شوند . نژادي بسيار حساس هستند و بايد از رطوبت و تغييرات جوّي ناگهاني دور نگهداري شوند . اين پرنده در ژاپن در سايه نگهداري مي شود تا تابش شديد آفتاب بر بال و پَر رنگي آن تأثيري نگذارد . رنگ پرهاي گردنش سفيد نقره اي و پَرهاي پشت سرخ رنگ و رنگ بال هاي سياه با جلاي متاليك است كه در لابلايش پَرهاي سرخ و زرد و سفيد قرار دارد .

 

128) پاويلي (Pavilly) :

منشأ آن كشور فرانسه است . رنگش منحصراً مشكي مي باشد و يك تاج منفرد بزرگ متمايل به عقب دارد .

 

129) پيلونگ تاج بلند (Pelong long crower) :

از نژادهاي كشور اندونزي است كه از آواز بلندي برخوردار مي باشد . آنها چشماني قرمز ، تاج بزرگ و ريش هاي سرخ رنگ دارند و در كشور اندونزي بنام "Ayam pelung" خوانده مي شود .

 

130) پيني دسي كاس (Penedesecas) :

از نژادهاي اسپانيايي است كه داراي نرمه گوش سفيد و تخم مرغ هايي با پوسته سفيد  مي باشد . آنها به رنگ هاي گندمي ، كبكي ، قهوه اي روشن و سياه است . اين پرنده از لحاظ تاج داراي انواع مختلفي مي باشد وليكن معمولاً با تاجي منفرد با لوب هاي متعدد ديده مي شود كه اصطلاحاً به "تاج ميخك صدپر" يا "تاج پادشاهي" موسوم است .

 

131) پيكن (Piken) :

پرنده اي بسيار زيبا با بدني مدوّر از منشأ اروپايي است كه در كشور چين اصلاح گرديده است . آنها در رنگ هاي سياه ، سفيد ، زرد و خاكي ديده مي شوند . پاهايش با پَر پوشيده شده اند و نوع ماده بخوبي از تخم مرغ هايش مراقبت مي كند. از اين نژاد براي نمايش مرغان تخمگذار در نمايشگاه ها بهره مي برند .

 

132) آستورياناي رنگارنگ (Pinta Asturiana) :

از نژادهاي اسپانيايي است كه داراي وزن جثه سنگين ، تاجي بزرگ و منفرد و رنگ هاي بدن سياه با خال هاي سفيد مي باشد . آنها به رنگ هاي ديگري چون : قهوه اي ، سفيدچركي و طوسي نيز ديده شده اند . پوسته تخم مرغ هايشان  به رنگ خاكستري روشن است .

 

133) لهستاني (Poland) :

اين نژاد لهستاني با نام "Polish" نيز شناخته مي شود و يكي از محبوب ترين نژادهاي كاكُل دار محسوب مي گردد . اين پرنده نمايشي داراي تخم مرغ هايي با پوسته صدفي ، كاكلي چتر مانند ، سوراخ بيني بزرگ و تاجي به شكل V است و به رنگ هاي سياه با كاكل سفيد ، سفيد با كاكل سياه ، طلايي و نقره اي ديده مي شود . وزن جثه آنها نسبتاً متوسط است .

 

134) جنگجوي "پين چيون" (Pyncheon bantam) :

از ماكيان درشت اندام و جنگجو است كه به رنگ هاي گل باقلي و قهوه اي با لكه هاي سياه و سفيد ديده مي شود . آنها توانايي تخم گذاري مناسبي دارند و از جوجه ها بخوبي مراقبت مي كنند . جوجه هايشان به رنگ زرد با لكه هاي خاكستري هستند .

 

135) راپاناي (Rapanui) :

اين نژاد از منشأ جزاير اقيانوسيه است كه توسط سرخپوستان آمريكا پرورش مي يافتند و تشابه ژنتيكي زيادي با نژادهاي آسياي جنوب شرقي دارد .

 

136) راين لاندر (Rhinelander) :

اين نژاد آلماني با گذاشتن تخم مرغ هاي 55 گرمي به تعداد 200 عدد در سال طي دهه هاي اوليه قرن بيستم بعنوان بهترين لاين مرغان تخمگذار آلمان شناخته مي شد . آنها به رنگ هاي سياه ، سفيد ، آبي تيره ، آبي سياه خالدار و قهوه اي ديده مي شوند . اين نژاد داراي سينه اي عميق ، پشتي پهن ، نرمه گوش كوچك و سفيد با وزن متوسط هستند .

 

137) رود آيلند رد (Rhode Island red) :

اين نژاد آمريكايي و دو منظوره داراي بدني كشيده ، پشت مسطح و سينه برآمده مي باشد . آنها به رنگ هاي قهوه اي تيره و قهوه اي مايل به قرمز با دُم هاي سياه براق ديده مي شوند . تاج آنها بفرم هاي ساده و گلسرخي است . رنگ تخم مرغ ها قهوه اي با اندازه خوب است . لاله گوش و چشمان قرمز دارند ولي ساق پاها و رنگ بدن زرد است . اين نژاد از منقاري به رنگ قرمز شاخي برخوردارند .

 

138) رود آيلند وايت (Rhode Island white) :

اين نژاد دو منظوره است . پوست اين پرنده زرد رنگ و رنگ تخم مرغ هايش قهوه اي مي باشند .

 

139) جنگجوي روهلاير  (Ruhlaer bantam) :

اين نژاد آلماني داراي تاج كوچك و رنگ هاي متنوع مي باشد . اين پرنده كه جثه اي بسيار سبك دارد ، تخم مرغ هايي با پوسته كرم رنگ مي گذارد .

 

140) سابيل پوت (Sabelpoot) :

از نژادهاي درشت هيكل هلندي-آلماني و جنگجو محسوب مي شود . اين پرنده كه پاي ثابت بسياري از مسابقات جنگ خروس ها در گذشته بود ، داراي پاهاي پَردار و رنگ بدن سُرمه اي با لكه هاي سفيد مي باشد .

 

141) سايپان (Saipan) :

آن را بنام "Jungle fowl" نيز مي نامند و از جمله نژادهاي جنگجو با منشأ جنوب شرقي آسيا محسوب مي گردد . اين پرنده از وزن جثه بسيار درشت برخوردار است وليكن رفتار آرامي دارد .

 

142) ساتسومادور (Satsumadori) :

نژادي ژاپني با دُم بلند و بسيار زيبا همچنين چشماني تو رفته و گود مي باشد ك


مطالب مشابه :


انواع نژاد هاي مرغ و رنگ پوسته تخم مرغ آنها

اي مؤثر بر كاهش كلسترول تخم‌مرغ در مرغ‌هاي تخمگذار انواع نژاد هاي مرغ و رنگ پوسته
نژاد های معروف مرغ تخمگذار

نژاد های معروف مرغ نژاد های معروف مرغ تخمگذار: فروش فوق العاده انواع پرندگان و
پرورش مرغ تخمگذار

پرورش مرغ تخمگذار ها انواع مختلفی دارند و برای مرغهای تخمگذار نژاد سنگین ابعاد
خودکفایی کشور در تولید مرغ گوشتی و تخمگذار

ایرنا، نژاد مرغ گوشتی از جمله انواع مرغ بومی مرغ تخمگذار در شرایط
اطلاعاتی در مورد نژاد مرغ و خروس مرندی

اطلاعاتی در مورد نژاد مرغ و انواع نژادطوطی تنها نژاد زینتی، تخمگذار و گوشتی
ماکیان

فروشگاه انواع اين نژاد كه مرغ ملي سوئيس بشمار مي اين نژاد تخمگذار خوبي است و
قیمت به روز مرغ بومی تخمگذار

قیمت به روز مرغ بومی تخمگذار به علاوه، جوجه خروس هاي اين نژاد هم خرید انواع مرغ
انرژي مورد نياز در مرغ تخمگذار تجاري و تاثير آن بر عملکرد

انرژي مورد نياز در مرغ تخمگذار تجاري و مي توان از انواع چربي‌ها مرکز اصلاح نژاد
مرغ و خروس نژاد مرندی

مرغ و خروس نژاد انواع نژادماکیان+انواع همچنین این نژاد از بهترین نژادهای تخمگذار
برچسب :