پرورش مرغ تخمگذار

روش آماده سازی و پاکسازی مرغداری برای جوجه ریزی

با توجه به اینکه آماده سازی و ضد عفونی مرغداری از اصول اساسی برای یک پرورش بهداشتی و موفق بوده لذا در این مطلب سعی شده است مراحل مختلف آماده سازی و ضد عفونی مرغداری بصورت مختصرجهت استفاده مرغداران گرامی شرح داده شود . الف -شستشو وضد عفونی نمودن سالنهای مرغداری : اولین کار بعد از ارسال گله به کشتارکاه،تخلیه کود بستر است باید تمامی کود بستر به خارج از سالن منتقل گردد  ابتدا بهتر است کود  موجود در سالن با فرمالین ضد عفونی شده و سپس نسبت به حمل آن  اقدام گردد وکامیونهای حمل پس از  بارگیری و قبل از ترک سالن  پوشانده شوند و همچنین چرخهای آن صد عفونی گردند تا از پراکنده شدن کود در محوطه مرغداری خود داری گردد بعد از جارو کشی وپاکسازی سالن از بقایای کود ،پر وسایر بقایای آلوده کننده ،تجهیزات غیر ثابت سالن از قبیل آبخوریها ، دانخوریها، و سایر قطعات باید از سالن خارج وجهت شستشو به محوطه سیمانی در خارج از سالن منتقل گردد. سالن وتجهیزات ثابت موجود در آن بایستی ابتدا خیسانده وسپس باآب تحت فشار شسته شود استفاده از آبگرم جهت شستشوتوصیه میگردد سپس شستشو باآب همراه موادضد عفونی کننده انجام گیرد پس از این مرحله سالن مجدداًبا آب تمیز تحت فشار آبکشی شود باید دقت شودکلیه قسمتهای داخلی وخارجی سالن کاملاً شسته و تمیز گردد  شستشو بایستی  از سقف شروع شده وسپس به سمت  پائین شستشو را  ادامه دهید و دقت  شود کلیه نقاط از قبیل گوشه های سالن ومنافذ بخوبی و با حوصله شستشو شوند ولازم است در مورد مکانهای ذیل دقت لازم را داشته باشید : محل استقرار هوا کش ها هواکش ها ومحورهای آن لوله های آب زوایای سالن تجهیزات غیر ثابت  نیز پس از تعمیرات لازم وشستشو با مواد ضد عفونی کننده وآبکشی می تواند در این مرحله به سالن منتقل شود . لازم بتوضیح است که قبل از شستشوی سالن نسبت به قطع برق اقدام نمایید .سالن تمیزوخالی فرصت مناسبی بری تعمیر و نگهداری است لذا قسمتهای مختلف سالن که نیازبه اصلاح دارد بایستی نسبت به آن اقدام نمود کف سالن رابااستفاده از سیمان درزگیری نموده وترک خوردگی ودرزهای دیوارها وسقف را مسدود نمایید. ب- شستشو وضد عفونی لوازم وتجهیزات : کلیه لوازم وتجهیزات مرغداری ازقبیل دانخوری وآبخوری وآنهائیکه قابل شستشو می باشندبه خارج از سالن منتقل کرددوباید در مرحله اول با آب گرم شسته وغوطه ور شوند لوزم فوق را مجدداً با آب گرم وبرس شسته وسپس با ماده ضد عفونی کننده موثر  ضد عفونی گردد ج- پاکسازی وشستشو محوطه : سه لوح آسفالته وبتونی محوطه مرغداری پس از شستشو سالنها با آب فشار قوی باید کاملاً تمیز گردد. اسپری ماده ضد عفونی کننده مانند فرمالین بر روی سطوح اعم از آسفالت شده وبتونی الزامی است وآهک  پاشی سطوح غیر قابل شستشوی محوطه مرغداری پس از انتقال لوزم وتجهیزات مرغداری به داخل سالنها با آب آهک تازه انجام پذیرد . برای کنترل پرندگان وحشی نسبت به نصب توری درپنجره هااقدام نمایید وتمامی قسمتهای دیوارها و سقف رادرصورت وجودسوراخ تعمیر نمایید در مرحله آخروپس ازریختن بستروقبل ازجوجه ریزی   داخل سالن را با استفاده از مخلوط پرمنگنات و فرمالین  بصورت گاز ضد عفونی نمایید  این عمل در صورتی موثر خواهد بود که سالن را کاملاً بسته وکلیه منافذ وسوراخها را مسدود نمایید. قبل از رسیدن جوجه ها مخزن آب را با آب تمیز وتازه پر کرده وامکان دسترسی به آب را در طول ۲۴ساعت  اولیه فراهم نمایید هیتر ها را  نیز روشن کرده تا  دمای مناسب برای جوجه فراهم گردد و کلیه حوضچه های ضدعفونی رابا محلول ضدعفونی کننده تازه پرنمایید . درانتخاب جوجه نیزدقت کافی را بکار برده وپس از کسب اطلاعات لازم نسبت به خرید جوجه اقدام نمایید. در رابطه با استفاده گاز فرمالین + پرمنگنات جهت ضد عفونی رعایت نکات ذیل ا لزامی است : ۱-استفاده از لباس کار – ماسک ودستکش مناسب ۲- قبل ازشروع عملیات ضدعفونی با فرمالین کلیه درب ها ،پنجره هاومنافذ را ببندیدتا امکان خروج گاز وجود نداشته باشد ۳- میزان حداقل مصرف پرمنگنات ۱۰ گرم وفرمالین ۲۰سی سی برای هر متر مکعب حجم سالن بوده وحداقل حرارت سلن کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد ورطوبت نسبی ۶۵ درصد نباشد . ۴- دقت شود که ابتدا پرمنگنات را در ظرف ریخته وسپس فرمالین را به آن اضافه نمایید ۵- درب وپنجره ها بعد از ۲۴ ساعت باز کرده وقبل از اینکه وارد سالن شوید تهویه را  روشن نموده تا دود خارج شود.

منبع :

دکتر وحید کشاورز – اداره کل دامپزشکی استان قزوین

http://www.farmna.ir

مرغ , مرغداری , مرغداری صنعتی , پرورش مرغ , پرورش مرغ تخم گذار , پرورش مرغ گوشتی
انواع لانه تخمگذاری و استانداردهای مربوطهبدون دیدگاه نوشته شده توسط admin در تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ | مرتبط با : دامپروری | انواع لانه تخمگذاری و استانداردهای مربوطه مرغ معمولا بر حسب غریزه ، به تخمگذاری در جای معینی عادت دارد ؛ از این رو با توجه به این غریزه ، در سالن مرغهای تخمگذار ، باید به تعداد معینی لانه تخمگذاری نصب نمود . مرغ معمولا بر حسب غریزه ، به تخمگذاری در جای معینی عادت دارد ؛ از این رو با توجه به این غریزه ، در سالن مرغهای تخمگذار ، باید به تعداد معینی لانه تخمگذاری نصب نمود . این امر سبب سهولت جمع آوری تخم مرغها شده و از شکستن و نیز کثیف شدن آنها جلوگیری می نماید . لانه های تخمگذاری انواع مختلف داشته و ممکن است از جنس چوب ، آهن و حتی پلاستیکی باشد . در ایران معمولا لانه های تخمگذاری از آهن (ورق ) ساخته می شود ، زیرا شستشو و ضد عفونی آن ، آسان و دوام آن بیشتر است . همانطوری که گفته شد این لانه ها انواع مختلفی دارند که ذیلا هر یک به طور جداگانه توضیح داده می شوند: الف) لانه های تخمگذاری انفرادی معمولا مرغها به لانه های تخمگذاری انفرادی علاقه بیشتری دارند . ابعاد این لانه ها برای نژادهای سبک ، عرض ۳۰ سانتی متر ، طول ۲۵ سانتی متر و ارتفاع ۲۵ سانتی متر بوده و برای مرغهای تخمگذار نژاد سنگین ابعاد مذکور به ترتیب ۳۷ و ۳۰ و ۳۰ سانتی متر می باشد . لانه های انفرادی مورد نیاز در کنار هم و در سر تا سر سالن قرار گرفته و ممکن است به صورت یک طبقه و یا دو طبقه ساخته شوند . مدخل ورودی لانه به صورت سوراخ بزرگی در جلو قرار گرفته است تا مرغها بتوانند به راحتی وارد آن شوند . برای راحتی مرغها معمولا کف لانه را با مقداری تراشه نجاری فرش می کنند . معمولا برای هر ۴ یا ۵ مرغ تخمگذار ، یک لانه تخمگذاری انفرادی در نظر گرفته می شود . ب) لانه های تخمگذار دسته جمعی در این لانه تخمگذاری به شکل جمعی انجام می گیرد و جنس این لانه ممکن است از چوب یا آهن سفید و یا پلاستیک باشد . طول و عرض و ارتفاع این لانه ها به ترتیب ، ۱۸۰ ، ۶۰ و ۳۸ سانتی متر بوده و برای ۵۰ قطعه مرغ تخمگذار یک لانه دسته جمعی در نظر گرفته می شود . سقف آن با زاویه ۴۵ درجه شیب دار بوده و به وسیله لولا باز و بسته می شود . داخل لانه به وسیله دیواره های کوتاهی تقسیم بندی می شود تا مرغها حین تخمگذاری مزاحم یکدیگر نشوند . شایان ذکر است که مدخل ورود مرغها در قسمت جلو لانه قرار دارد. ج) لانه های تخمگذاری اتوماتیک این لانه در مرغداریهای بزرگ ، همچنین در تشکیلاتی که تخم مرغ جوجه کشی تهیه می شود ، متداول بوده و برای جمع آوری تخم مرغ احتیاج به کارگر نمی باشد . لانه های تخمگذاری به شکل انفرادی و سرتاسری قرار گرفته و ممکن است از یک ردیف به طور ساده و یا دو ردیف پشت به پشت تشکیل شده باشند . کف لانه تخمگذاری ، دارای شیب ملایمی از جلو به عقب است ، بدین ترتیب وقتی که تخم مرغ گذاشته شد ، به آهستگی غلتیده و به خارج از لانه به کانالی که نوار جمع آوری تخم مرغ در آن قرار گرفته است هدایت می شود . در این حالت به وسیله نوار نقاله به طور اتوماتیک به حرکت درآمده و تخم مرغها به انبار انتقال می یابد . هزینه این نوع لانه گران بوده و علاوه بر این ، همیشه تعدادی از مرغها در روی بستر تخمگذاری می کنند و همان طوری که گفته شد این سیستم فقط در مرغداریهای بزرگ مقرون به صرفه است . د) لانه های انفرادی این لانه های انفرادی بوده و هر کدام دارای درب تله ای هستند که با ورود مرغ به داخل لانه ، درب بسته شده و مرغ باید پس از حبس شدن ، به وسیله کارگران آزاد شود ، لانه های تله ای برای رکوردگیری تعداد تخم مرغی که یک مرغ تولید می کند ، استفاده می شود . در این سیستم هر مرغ شماره مشخصی دارد و این شماره بر روی تخم مرغی که آن می گذارد ثبت می شود تا مطالعات بعدی آسان گردد . برای هر سه قطعه مرغ یک لانه تله ای کافیست . منبع : علوم و صنایع مرغداری ( www.iranpoultry.com ) مرغ , مرغداری , مرغداری صنعتی , پرورش مرغ , پرورش مرغ تخم گذار , پرورش مرغ گوشتی
دیدگاه مرغداری رقابتی و تجارتیبدون دیدگاه نوشته شده توسط admin در تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۵ | مرتبط با : دامپروری |

دیدگاه مرغداری رقابتی و تجارتی

امروز صنعت پرورش طیور با بهره گیری از دستاوردهای علمی در زمینه های مختلف به سرعت پیشرفت می نماید، اما استفاده از این دستاوردها در کشورهای گوناگون به وی‍‍‍ژه در کشور ما مستلزم وجود پیش نیازهایی است.
برای بسترسازی رشد اقتصادی در پرورش طیور باید قبول کنیم که در این صنعت، فقط رکوردشکنی در عملکردهایی همچون ظرفیت های بالای تولید نباید ملاک عمل قرار گیرد بلکه رکوردشکنی باید در سود به دست آمده از فرآیند پرورش طیور و پیدا کردن مزیت های رقابتی در مقیاس با قیمت های جهانی فرآورد ه های طیور باشد مرغدار ایرانی باید به سطحی از آگاهی و دانش برسد که کسب و کار مرغداری را رقابتی و تجارتی ببیند نه اینکه آن را یک کار وظیفه ای و تامین کننده بداند. نداشتن یک دیدگاه تجارتی در این فعالیت، توسعه سرمایه گذاری در این بخش را به دنبال نخواهد داشت.
با دیدگاه اقتصادی در پرورش طیور، جذب سرمایه های لازم برای نوسازی و جایگزینی سیستم نوین مرغداری، استفاده از شیوه های فن آوری اطلاعات در پردازش فرآیند و اجرا و تامین شرایط ورود به رقابت های بازار جهانی فراهم خواهد آمد.
کارشناسان بر این باورند که توسعه، مسیری است که از اقتصاد جهانی می گذرد به ویژه توسعه صنعتی، ناگزیر باید ارتباطی فعال با اقتصاد جهانی داشته باشد.
خوشبختانه اقتصاد بخش کشاورزی و دامپروری ما در چارچوب یک پارادایم جدید از توسعه قرار گرفته است.
به عنوان مثال در بند دو «هـ» ماده اول قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده می شود تا ۵۰ درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح های موجه تولیدی– کشاورزی و زیربخش های آن و همچنین توسعه صادرات آن از جمله محصولات دامپروری استفاده نمایند.
یا از طرفی در ماده هجدهم برنامه توسعه به اقتصادی نمودن تولید، توسعه صادرات، افزایش رشد ارزش افزوده محصولات، بیمه محصولات، افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری، ایجاد صندوق تثبیت درآمد بخش کشاورزی و توسعه تحقیقات کاربردی بخش، گسترش صنایع تبدیلی، افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان و اصلاح ساختار تغذیه توجه فراوانی شده به نحوی که سرانه ی سهم پروتئین حیوانی در الگوی تغذیه به ۲۹ گرم افزایش یابد.
بدیهی است امروز مرزهای سیاسی در حوزه اقتصاد بین المللی در حال کمرنگ شدن است و بنگاه های بزرگ مسیر حرکت خود را از دولت ها جدا کرده و این مساله نقش بنگاه ها را در تحول اقتصادی پررنگ تر می نمایاند.
لذا روشن می شود که چالش های موجود کاملا جدی است و برای ایجاد بنگاه های بزرگ در مسیر اقتصاد پرورش طیور، با توجه به تجارت چندین سال اخیر در راستای ایجاد یک مرکزیت مدیریت در صنعت مرغداری کشور و ایجاد هماهنگی بین مدیران و صاحبان این صنعت با دستگاه های اجرایی و سیاست گذار، بایستی تعامل نزدیک و فعال صورت گیرد.
طی سال های گذشته همواره بین تشکل های صنعت و وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های اجرایی این مشکل وجود داشت که آنها کار خود را می کردند و تشکل ها هم راه خود را می رفتند و اگر تصمیماتی در بخش اجرا اتخاذ می شد، به دلایل ناپختگی بیشتر در قفسه ها و بایگانی ها می ماند و به اجرا در نمی آمد.
خوشبختانه با الهام از ماده ۱۳۶ برنامه چهارم توسعه و واگذاری تصدی اقتصادی به بخش غیر دولتی و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری در بخش خصوصی و از همه مهمتر به تقویت تفکر سندیکایی در فعالیت های صنفی:
اولا: تشکل ها باید تلاش کنند تا مهندسی مجدد و بازشناسی جدیدی از زیرمجموعه های خود را با توجه به روند تحولات علوم و صنایع مرغداری کشور و جهان را فراهم کنند.
ثانیا: اینکه نمی شود به منافع فردی رسید مگر اینکه منافع جمعی و تشکل را در کشور داشته باشیم؛ امروز منفعت افراد در گرو خرد جمعی است.
ثالثا: اینکه یک سازمان متشکل مرکزی اگر می خواهد باقی بماند، باید در خود قدرت ماندگاری و تاثیرگذاری را ایجاد کند.
قدرت ماندگاری و تاثیر گذاری این است که همواره در اکثر تحولات و چالش هایی که هر چند وقت یک بار در صنعت مرغداری ایجاد می شود، این تشکل دچار بهت و شگفتی نشود و بتواند به جای اینکه منتظر تصمیمات دولت باشد، او را متقاعد کند و توان تصمیم گیری را به نفع جامعه ی مرغداران به عهده داشته باشد.
برای ایجاد مزیت های اقتصادی در این صنعت و کمک به نرخ رشد تولید و افزایش مصرف سرانه گوشت مرغ و تخم مرغ در کشور، بالا بردن ارزش سرمایه گذاری در این بخش، مدیریت هزینه های تولید و توزیع بازرگانی بخش (دان، جوجه، نیروی کار، انرژی) و در نهایت بهینه شدن ضریب تبدیل، کاهش تلفات، ارتقای سطح بهداشت و بهبود کیفیت، رشد و توسعه پایدار صنعت، تامین امنیت غذا، خودکفایی محصولات طیور و بهبود شاخص تغذیه، توسعه صادرات محصولات طیور و سایر اقدامات برای نیل به اهداف اقتصاد کلان این صنعت، ما را در تعریف و نزدیکی به مفهومی چون «پویایی در اقتصاد مرغداری» نزدیک خواهد نمود.

بازنگری و دگرگونی معماری و مدل کسب و کار صنعت طیور ناگزیر از:

الف) یادگیری جمعی

امروز یادگیری جمعی، یکی از مهمترین قابلیت های رقابتی تشخیص داده شده است؛ اگر سازمان ها و تشکل های صنفی توانایی جمعی شان بالا باشد، مهمترین شایستگی آنها این است که می توانند شایستگان دیگر را براساس این عامل جذب کنند. در این زمینه هم جامعه و هم جوامع صنفی، ضعیف هستند و باید آنها را تقویت کرد. برای تقویت این مجموعه باید پایه های آن، افرادی هدفمند باشند که ضمن داشتن هدف، واقعیات موجود را هم ببینند و این فاصله ی آرمانی و واقعیت موجود به آنها انرژی حرکت بدهد. به عبارت دیگر اگر افرادی نداشته باشیم که این ویژگی را دارا باشند، نمی توانیم جمع های یادگیرنده به وجود آوریم. بنابراین مهارت برای ایجاد این جنبش در افراد که آرمان های مطلوبشان را درست تصویر کنند و به آن متعهد باشند و به طرفش حرکت کنند مورد نیاز جامعه ی مرغداری ما است.

ب) فن آوری پیشرفته

در بعد فن آوری به این نتیجه رسیده ایم که فن آوری های پیشرفته راه درمان است. شاید سوال شود در شرایطی که فن آوری های ما در رده ی بالایی قرار ندارند و بدنه اصلی صنعت مرغداری هنوز غیر صنعتی بوده و فرهنگ مدرن شدن مرغداری فراگیر نشده است، چه طور می توان به فن آوری پیشرفته پرداخت؟
دلیل آن تغییرات سریع در این فن آوری ها است. سرعت رشد تکنولوژی در جهان به قدری است که هر روز هم ما اقدام به بازسازی ها بکنیم، دیر شده است و در کشور ما ضرورت سرعت بخشیدن و استقرار فن آوری ها از سایر کشورها بیشتر است.
در حال حاضر از بالاترین فن آوری ها، مدیریت تکنولوژی اطلاعات است و نگاه این برنامه به پایداری پیشرفت ها، شرط دانایی محوری و یادگیری همگانی و استفاده از جدیدترین فن آوری ها است. با توجه به خلاقیت ایرانی، ما قادریم از این نوع فن آوری های پیشرفته بهره بگیریم و به این ترتیب رتبه و جایگاه ما در صنعت تغییر خواهد کرد. در استراتژی های توسعه تکنولوژی و نیز در برنامه چهارم توسعه فن آوری های پیشرفته سهم بالا در تولید ناخالص داخلی دارند.
فن آوری اطلاعات به سرعت جای خود را در دنیا باز کرده است و به شدت ارزش افزوده را بالا می برد. بنابراین چیزی که می تواند ما را نجات دهد استفاده از فن آوری های پیشرفته برای صنعت طیور است.
پیشنهاد ما این است که واحدهای این صنعت برای اینکه بتوانند از فن آوری بهره بگیرند، باید کارهای آموزشی و پژوهشی را در اولویت های اول خود قرار دهند و کلینیک های آموزشی می تواند تبدیل به کلینیک های بهره وری شده و جزو قوی ترین سندهای این فعالیت در کشور باشد.

ج) استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات

رویکرد به فن آوری اطلاعات در فعالیت های تولید و تجارت فرآورده های طیور و ترویج و به کارگیری آن به عنوان یکی از گام های مهم در توسعه علوم و صنایع طیور و نوسازی این صنعت محسوب شده و دستاوردهایی را به شرح ذیل به دنبال خواهد داشت:

-افزایش دسترسی به اطلاعات بازار داخل و بازار جهان.
-افزایش کارایی و هزینه های کمتر.
-رقابت پذیری و دسترسی به اطلاعات بنگاه های سایر کشورها.
-افزایش سطح آموزش های پایه و مهارتی برای کارکنان.
-افزایش دسترسی به اطلاعات در زمینه بیماری ها و اپیدمی ها و بحران ها.
-افزایش دسترسی به ارایه کنندگان خدمات و پشتیبانی ها.
-مدیریت منابع و کاهش مخاطرات و پیش بینی بحران ها.
-افزایش آگاهی در زمینه راهبردهای توسعه.
-افزایش آگاهی در مدیریت های پرورش، بهداشت و قرنطینه و فرهنگسازی استاندارد سن در کشتار طیور.
-افزایش آگاهی در استفاده از مقررات و دستورالعمل ها.
-تسهیل تبادل دانش و شبکه گرایی بین سیاست گذاران و مشارکت جویان.
-افزایش سطح آموزش از طریق آموزش های مبتنی به فن آوری اطلاعات.
-ارتباطات از راه دور و ایجاد شبکه های ارتباطی.
-افزایش دسترسی به منابع آموزشی و آشنایی با شاخص های کیفیت.
-به کارگیری راهکارهایی با بازدهی مثبت در مکانیزاسیون واحدهای تولیدی با استفاده از نرم افزارهای مدیریت و اطلاع گیری از منحنی های رشد.
-ایجاد هماهنگی بین اجزای صنعت.
-برآورد میزان تقاضا برای فرآورده های طیور و برآورد میزان عرضه محصولات.
-کمک در اخذ تصمیم در سطوح مدیریتی و کلان شهری.
-شناسایی وضعیت، ساختار و پراکندگی واحدهای تولید، مراکز فن آوری، نگهداری، صنایع تبدیلی، بسته بندی، حمل و نقل و مراکز توزیع با سامانه (سیستم اطلاعات جغرافیایی).
-بررسی قیمت های تمام شده فرآورده های طیور و برنامه ریزی اقتصادی و پیش بینی تولید.
در هر صورت، ترویج و به کارگیری فن آوری اطلاعات به عنوان مهمترین گام در توسعه علوم و صنایع طیور و نوسازی این صنعت مورد توجه قرار گرفته است و متخصصان این بخش امید فراوانی به دستیابی به سطح مطلوب تولید و رونق اقتصادی مرغداری با پیگیری این رویکرد دارند.
مطالب مشابه :


بازدید از مرغداری

در مرغداری از جوجه های 1 روزه نگهداری می شود تا 45 روزه شوند و تبدیل به مجتمع آموزش قدس
پرورش مرغ تخمگذار

با توجه به اینکه آماده سازی و ضد عفونی مرغداری از اصول اساسی -افزایش سطح آموزش از طریق
فروش جوجه بوقلمون

مرغداری - فروش جوجه بوقلمون - مرغداري، پرورش پرندگان و تجهیزات مرغداری آموزش
درباره مرغ جولا

مرغداری - درباره مرغ جولا - مرغداري، پرورش پرندگان و تجهیزات مرغداری آموزش
کلیه سیستم های نوری مورد نیاز در واحد های مرغداری ( گوشتی - تخمی - قفس )

اصول جامع و نوین پرورش طیور - کلیه سیستم های نوری مورد نیاز در واحد های مرغداری ( گوشتی - تخمی
تهویه و کیفیت هوا در سالن های مرغداری

تهویه و کیفیت هوا در سالن های مرغداری آموزش و ترویج مباحث تخصصی پرورش طیور و همکاری در
کارکرددریچه های ورودی هوا(اینلت ها) درسالنهای پرورش مرغ گوشتی

2014/4/14" > آموزش مرغداری:قدم به قدم ; 2014/4/8" > کرچی در مرغ مادر گوشتی
بررسی عوامل موثر بر بازدهی سیستم‌های تهویه مرغداری در شرایط اقلیمی متفاوت

اصول جامع و نوین پرورش طیور - بررسی عوامل موثر بر بازدهی سیستم‌های تهویه مرغداری در شرایط
عوامل ایجاد کننده رطوبت در مرغداری

اصول جامع و نوین پرورش طیور - عوامل ایجاد کننده رطوبت در مرغداری 2014/4/14" > آموزش مرغداری:
برچسب :