منابع آزمون ارشد

منابعسوالاتآزمونکارشناسیارشدزمینشناسی

**زبانعمومي :

۱-physical geology

2-Understanding Earth ( از دانشگاه آریزونای شمالی )

3-زبان تخصصي زمين شناسي-مرتضي پيروز

4- Essential geology

5- sedimentary (Taker)

6- زبان تخصصي زمين شناسي – انتشارات پيام نور

**زمينشناسياقتصادي :

۱-زمين شناسي اقتصادي- جمشيد شهاب پور

۲-زمين شناسي اقتصادي كاربردي- محمد حسن كريم پور- دانشگاه فردوسي مشهد

۳-مقدمه اي بر زمين شناسي كانسنگها- فريد مر و جواد مقدسي

۴-مباني زمين شناسي اقتصادي- عبدالمجيد يعقوب پور – مركز نشر دانشگاهي

5-زمين شناسي اقتصادي- دكتر فريد مُر – دانشگاه شيراز

**ژئوشيمي:

۱ -اصول ژئوشيمي-فريد مر(برايان ميسون)-انتشارات دانشگاه شيراز

**سنگشناسي:

۱-سنگ شناسي آذرين- معين وزيري- دانشگاه تربيت معلم

 ۲ـ سنگ شناسی اذرین دکتر سید مسعود همام

۳-سنگ شناسي دگرگوني- درويش زاده-انتشارات پیام نور

۴-سنگ شناسي رسوبي- موريس.اي.تاكر

5- سنگ شناسي رسوبي – دكتر سحابي- دانشگاه تهران

**چينهشناسي :

۱-چينه نگاري- خسرو خسرو تهراني-دانشگاه تهران

۲ـاصول چینه نگاری دانشگاه اصفهان وزیری طاهری جعفریان

۳-اصول چینه شناسی دانشگاه لرستان ایرج مغفوری

۴-چينه شناسي و رخدادهاي زمين شناسي- خسرو خسرو تهراني

5-جزوء چينه شناسي – دكتر شميراني-دانشگاه شهيد بهشتي

**زمينشناسيساختماني

1-زمين شناسي ساختماني (جزوء درسي)- دكتر الياسي- دانشگاه تهران

2- زمين شناسي ساختماني = دكتر پور كرماني- انتشارات علوي

3- زمين شناسي ساختماني- دكتر مهدي علوي- سازمان زمين شناسي

 **زمينشناسيايران :

۱-زمين شناسي ايران- دكتر درويش زاده – نشر دانش امروز

2- زمين شناسي ايران- دكتر درويش زاده- دانشگاه تربيت معلم

3-ديباچه اي بر ماگماتيسم در ايران- حسين معين وزيري

4-زمين شناسي ايران- آقا نباتی

**رسوبشناسي:

۱-رسوب شناسي-رضا موسوي حرمي-انتشارات آستان قدس

۲-سنگ شناسي رسوبي-موريس.اي.تاكر،ترجمه:موسوي حرمي و اسدا... محبوبي

۳-جزوه درسي رسوب شناسي دانشگاه علوم پايه دامغان-مهندس اهري پور

۴-مباني زمين شناسي-ادوارد.جي.تاربوك و فردريك.ك.لوتگن،ترجمه:رسول اخروي

**زمينشناسيمهندسي

1-زمين شناسي مهندسي –دكتر معماريان-دانشگاه تهران

2-زمين شناسي مهندسي-دكتر بهنيا و طباطبايي- دانشگاه تهران

3-مكانيك خاك – براجا ام داس- مترجم صالح زاده- دانشگاه علم و صنعت ایران

** زمينشناسينفت

1-زمين شناسي نفت – دكتر سحابي – دانشگاه تهران

** ديرينهشناسي

1-ديرينه شناسي – دكتر خسروتهراني-دانشگاه تهران

2- جزوء ديرينه شناسي – دكتر عزيز الله طاهري- دانشگاه صنعتي شاهرود

** آبهايزيرزميني

1-      آبهاي زير زميني-دكتر صداقت – انتشارات پيام نور

 


مطالب مشابه :


پيگيري مشكلات دانشگاه‌هاي شاهرود در ديدار روساي دانشگاه‌هاي منطقه با دكتر جلالي و وزير علوم

گفتني است در اين نشست دكتر شاهيني رييس دانشگاه پيام نور شاهرود نيز مشكلات تامين اعتبار و
منابع آزمون ارشد

وبلاگ دانشجویان زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود را در آذر 88 راه انتشارات پيام نور **
آغاز ثبت نام پذیرش بدون آزمون مرداد سال ۹۲ دانشگاه پیام نور + دانلود دفترچه راهنما

سال ۹۲ دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور شاهرود تشکیل پيام نور,
لینک دانشگاه های سراسری داخل کشور

دانشگاه پيام نور 13. http://www.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبريز 14. http://www.modares.ac.ir/ دانشگاه شاهرود. 27.
برچسب :