شادی در کلام وحی.

مۆمنان باید به فضل پروردگار و رحمت بی پایان او و به قرآن، کتاب بزرگ الهی که جامع همه‌ی نعمت‌هاست، خشنود باشند، نه به گردآوری ثروت و برتری مقام و فزونی قوم و قبیله که مردم عصر جاهلی را به خود مشغول ساخته بود. اولیای خدا با الطاف الهی به شادمانی می‌رسند و مردم عادی با امور مادی. بنابراین، مۆمن باید به نعمت ولایت و قرآن که شفا، موعظه، هدایت و رحمت است شاد باشد، نه به مال و مقام. (2)

2. شادی مۆمنان در روز قیامت

وجوه یومئذ ناعمة. (غاشیه: 8)

در آن روز چهره‌هایی شادابند.

خدای متعال به مۆمنان وعده داده است که روز قیامت و در بهشت، شاد خواهند بود.

فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسروراً. (انشقاق: 7-9)

اما کسی که کارنامه‌اش به دست راستش داده شود، به زودی برایش حسابی آسان کنند و شادمان به سوی اهلش باز گردد.

اعطای نامه‌ی عمل به دست راست انسان در قیامت و حسابرسی آسان از او در قیامت، فرح بخش و شادی آفرین است.(3)

شادی‌های نادرست، سبب قهر الهی می‌گردد.

3. ایمان و شادی

و الذین اتیناهم الکتاب یفرحون به ما انزل الیک. (رعد: 36)

و کسانی که به آنان کتاب [آسمانی] داده‌ایم، از آنچه به سوی تو نازل شده است، شاد می‌شوند. خداوند در قرآن کریم، هنگام بیان شیوه‌ی ایمان آوردن پیروان راستین اهل کتاب، به نکته‌ی مهمی توجه دارد و آن، شادی این افراد است. اگر چه پذیرفتن کتاب آسمانی قرآن مهم است، پذیرش شادمانه‌ی آن مهم‌تر است. (4)

4. غفلت و شادی

و لئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته لیقولن ذهب السیئات عنی انه لفرح فخور. (هود: 10)

و اگر پس از محنتی که به او رسیده است، نعمتی به او بچشانیم، حتماً خواهد گفت: «گرفتاری‌ها از من دور شد» بی گمان، او شادمان فخر فروش است.

دو چیز شادی را خطرناک می‌کند: یکی، تحلیل نادرست و دیگری، شادی همراه با فخر فروشی. تحلیل‌ها و بینش‌های نادرست، سبب رفتار اشتباه می‌شود. بنابراین، اگر کسی گمان کند، نعمت‌هایی که به او رسیده، نشانه‌ی محبوبیتش نزد خداوند است و به این معناست که دیگر هیچ بدی ندارد، فخر فروشی می‌کند. (5)

مۆمن باید نعمت‌ها را از فضل الهی بداند، نه از سوی خود. در این صورت، شادی، رنگ الهی می‌یابد و سبب فخر فروشی و تکبر نمی‌شود. (6)

هدیه ای، برای نخواندن قرآن 5. شادی‌های ناسالم

فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله ... (توبه: 81)

بر جای ماندگان به [خانه] نشستن خود پس از رسول خدا، شادمان شدند و از اینکه با مال و جان خود در راه خدا جهاد کنند، کراهت داشتند.

عده ای از اینکه همراه پیامبر به جنگ نمی‌رفتند، شاد بودند. این گونه شادی‌ها نشانه‌ی نفاق است و حسرت‌های طولانی در پی دارد (7)

شادی به دلیل کام‌یابی‌های دنیوی، همراه غفلت از آخرت «فرحوا بالحیاة الدنیا». (رعد: 26)

«لا تفرح ان الله لا یحب المفرحین؛ ای قارون، شادی مکن. خداوند شادی کنندگان را دوست نمی‌دارد». (قصص: 6)

قارون به واسطه‌ی نعمت‌های دنیوی به خود می‌بالید و بسیار مغرور شده بود. غرق شدن در لذت‌های دنیوی، او را از آخرت غافل کرده بود.

شادی به خاطر سختی‌هایی که به مۆمنان می‌رسد: «ان تصبکم سیئه یفرحوا بها؛ اگر به شما (مۆمنان) گزندی رسد، بدان شاد می‌شوند». (آل عمران: 120)

6. فرجام شادکامان غافل

اذا الاغلال فی اعناقهم و السلالسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون ... ذلکم به ما کنتم تفرحون فی الارض به غیر الحق و به ما کنتم تمرحون. (غافر: 71، 72 و 75)

هنگامی که غل‌ها در گردن‌هایشان [افتاده] و [با] زنجیرها کشانده می‌شوند، در میان جوشاب [و] آنگاه در آتش برافروخته می‌شوند. این [عقوبت]، به سبب آن است که در زمین به ناروا شادی و سرمستی می‌کردید و بدان سبب است که [سخت به خود] می‌نازیدید.

شادی‌های نادرست، سبب قهر الهی می‌گردد. در سوره‌ی غافر به عاقبت شوم این افراد اشاره شده است. شادکامی‌های نابجای امروز که در پی تجاوز، قتل، غارت و به سخره گرفتن ارزش‌ها و مقدسات است، روزگاری به غل و زنجیر و رفتن به دوزخ، همراه با تحقیر و ذلت، تبدیل خواهد شد. (8)

منبع: گلبرگ جوان، شماره‌ی 113

پی نوشت:

1. نک: محسن قرائتی، تفسیر نور، ج 10، ص 292.

2. همان، ج 8، ص 420.

3. اکبر هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج 20، ص 283.

4. تفسیر نور، ج 6، ص 202.

5. همان، ج 5، ص 277.

6. همان، ص 217.

7. همان، ص 105.

8. همان، ج 1، صص 292 و 293.


مطالب مشابه :


آدرس دانشگاه پیام نور خوراسگان

پرسش وپاسخ دانشگاه پیام نور - آدرس دانشگاه پیام نور خوراسگان - پایگاه اطلاع رسانی
شمار تلفن های دانشگاه پیام نور خوراسگان

پرسش وپاسخ دانشگاه پیام نور - شمار تلفن های دانشگاه پیام نور خوراسگان - پایگاه اطلاع رسانی
چقدر تا ظهور وقت داریم؟

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه پیام نور خوراسگان ( استان اصفهان )
شادی در کلام وحی.

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه پیام نور خوراسگان ( استان اصفهان )
وباز هم افتخاری دیگر برای دانشگاه پیام نورخوراسگان

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه پیام نور خوراسگان ( استان اصفهان )
آدر س جدید دانشگاه پیام نور واحد خوراسگان

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید وسایر دانشجویان عزیز: آدر س جدید دانشگاه پیام نور خوراسگان:
اطلاعیه ی جهاد اکبر

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه پیام نور خوراسگان ( استان اصفهان )
اعتصاب در واکنش به افزایش 2 برابری قیمت غذا

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه پیام نور خوراسگان ( استان اصفهان )
دانلود جزوات آموزشی جهاد اکبر سال 1393

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه پیام نور خوراسگان ( استان اصفهان )
مگر منفعتی بالاتر از پیامبر(ص) داریم؟

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه پیام نور خوراسگان ( استان اصفهان )
برچسب :