دانلود نمونه سوالات خصوصی و عمومی

آیین زندگیاندیشه1اندیشه2

اندیشه های سیاسی امام خمینی

فارسی عمومی

تفسیر موضوعی قرآن

تربیت بدنی2

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران

زبان عمومی

اخلاق اسلامی علم اخلاق

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

 

دانلود نمونه سوال تئوریهای انقلاب

نظام سیاسی دولت در اسلام

روش تحقیق در علوم سیاسی 1

روش تحقیق در علوم سیاسی 2

سازمان های بین المللی

شناخت ماهیت وعملکرد امپریالیسم

سیاست خاجی قدرت های بزرگ

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

سیاست وحکومت در خاورمیانه

دانلود نمونه سوال امتحانی درس تحولات سیاسی و اجتماعی ایران 1 از 1228 تا 1320

دانلود نمونه سوال امتحانی درس تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب 1

دانلود نمونه سوال امتحانی درس تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا 1945 میلادی

دانلود نمونه سوال امتحانی درس تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی از 1320 تا 1357

حقوق بین الملل عمومی2

حقوق اداری کلیات و ایران

جامعه شناسی سیاسی

مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام

مبانی علم حقوق

مبانی جامعه شناسی

متون سیاسی به زبان خارجه1

حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل عمومی1

حقوق بین الملل اسلامی


مطالب مشابه :


راهنمای نحوه مشاهده نمرات میان ترم و پایان ترم دانشجویان پیام نور در سیستم گلستان / راهنمای دریافت س

امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت - راهنمای نحوه مشاهده نمرات میان ترم و پایان ترم دانشجویان پیام نور در سیستم گلستان / راهنمای دریافت س - دانلود نمونه سوال - امتحانات
زمان ثبت نام ، انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم پیام نور

امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت - زمان ثبت نام ، انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم پیام نور - دانلود نمونه سوال - امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت.
زمان انتخاب واحد تابستان 91 دانشگاه پیام نور / آخرین فرصت برای درخواست مهمان شدن

امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت - زمان انتخاب واحد تابستان 91 دانشگاه پیام نور / آخرین فرصت برای درخواست مهمان شدن - دانلود نمونه سوال - امتحانات دانشگاه پیام نور
راهنمای اعتراض به نمرات تشریحی امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور

امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت - راهنمای اعتراض به نمرات تشریحی امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور - دانلود نمونه سوال - امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت.
دانلود نمونه سوالات خصوصی و عمومی

امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت - دانلود نمونه سوالات خصوصی و عمومی - دانلود نمونه سوال - امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت.
دانلود نمونه سوال رشته علوم تربیتی کوهدشت

امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت - دانلود نمونه سوال رشته علوم تربیتی کوهدشت - دانلود نمونه سوال - امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت.
میلاد فرخنده امام زمان عج مبارک باد

امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت - میلاد فرخنده امام زمان عج مبارک باد - دانلود نمونه سوال - امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت.
دروس معارفی که دانشجو باید بگذراند ( جمعاً ۱۲ واحد ) به شرح ذیل است :

امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت - دروس معارفی که دانشجو باید بگذراند ( جمعاً ۱۲ واحد ) به شرح ذیل است : - دانلود نمونه سوال - امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت.
دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کشاورزی پیام نورنیمسال اول ۸۸ - ۸۹

امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت - دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کشاورزی پیام نورنیمسال اول ۸۸ - ۸۹ - دانلود نمونه سوال - امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت.
دانلود رایگان نمونه سوالات رشته جغرافیا پیام نور نیمسال اول ۸۹-۸۸

امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت - دانلود رایگان نمونه سوالات رشته جغرافیا پیام نور نیمسال اول ۸۹-۸۸ - دانلود نمونه سوال - امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت.
برچسب :