دعا برای ظهور

امیرالمؤمنین علی(ع)می فرماید:
منتظرفرج باشیدوازرحمت خداوند(ج)ناامیدنشوید.به درستی که خوشایندترین اعمال نزدخداوندعزوجل انتظارفرج است.

cardpostal-happy-6.jpg

کاش از دلبر نشانی داشتیم/ بر سر کویش مکانی داشتیم

از برای مهدی صاحب الزمان/ کاش در دل جمکرانی داشتیم

تعجیل در فرج آقا صلوات

http://mohebanmahdi11.persianblog.ir/post/19/مطالب مشابه :


دعا برای جواب گرفتن از مرده .خاصیت ذکرذکر الله الصّمدو...........

وبسایت شخصی سيدخليل شاکری (شاکر)سردرود - دعا برای جواب گرفتن از مرده .خاصیت ذکرذکر الله
برای این طلبه ناهی از منکر دعا کنید

برای این طلبه ناهی از منکر دعا از اوباش برای نوامیس مردم با چاقو مضروب شد
دعا برای پیدا شدن گم شده

با خدا بودن بهترین سود است - دعا برای پیدا شدن گم شده - یک چاقو در دست خود
دعا برای ظهور

مهدویت وانتظار - دعا برای ظهور - - مهدویت خرید چاقو همه
اس ام اس های غمگین و نا امیدی

خنده به شرط چاقـو - اس ام اس های غمگین و نا امیدی برای مردنش دست به دعا
راه های انگیزه بخشی برای توبه و بازگشت

دعا - راه های انگیزه بخشی برای توبه و بازگشت - مرکز تخصصی دعا و زیارت و پاسخگویی به سوالات و
برچسب :