شرایط افراد متقاضی آپارتمان های انجمن خیرین مسکن ساز

متقاضی باید :

1- فاقد زمین یا واحد مسکونی باشد .

توضیح: (سرپرست خانواری که خود و یا افراد تحت تکفل وی فاقد زمین یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22/11/1357تا کنون از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مرتبط به تامین مسکن ، زمین ، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای جهت خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند ارائه گواهی از بنیاد مسکن ، اداره مسکن و شهرسازی ، اداره اوقاف و امور خیریه الزامی است)

2- متاهل یا سرپرست خانوار باشد .

 تبصره 2-1 : افرادی که عائله بیشتری داشته باشند در اولویت خواهند بود .

تبصره 2-2 : مرجع تشخیص زنان سرپرست خانوار غیر تحت پوشش ، نهادهای دولتی یا شوراهای حل اختلاف و یا دادگستری می باشد ومرجع تشخیص زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای مربوطه می باشد .

3- حداقل 5 سال سابقه سکونت در کاشان یا شهر مورد تقاضا داشته باشد.

4- معرفی شدگان تحت پوشش نهادهای امدادی دولتی یا غیر دولتی(انجمن های خیریه)

توضیح : این مددجویان خانواده هایی هستند که در حال حاضر در واحدهای مسکونی به صورت اجاره ای یا رایگان سکونت داشته و یا دارای مسکن نامناسب در بافت های فرسوده و نامناسب شهری و سکونتگاه های غیر رسمی و غیرمتعارف باشند .

تبصره 4-1 : افراد تحت پوشش ارگانهای دولتی یا مردمی که تحت تکفل ندارند بر اساس تشخیص و معرفی نهاد یا ارگانهای ذیربط پذیرش و پس از تصویب در کمیسیون و اطلاع هیئت مدیره انجمن به عنوان متقاضی پذیرفته خواهند شد .

تبصره 4-2 : افرادیکه تحت پوشش نهادهای امدادی نبوده لکن از طریق مراجع رسمی یا انجمنهای خیریه ، جامعه معلولین جسمی حرکتی و جامعه نابینایان یا جوامع مشابه نیازمند تشخیص داده شده و معرفی شوند پس از طرح و تصویب در کمیسیون در صورت داشتن شرایط ذکر شده به عنوان متقاضی پذیرش خواهند شد .

5- زنان خود سرپرست

توضیح : باید نیازمندی و محرومیت این متقاضیان به تائید ارگانهای ذیربط رسیده و درکمیسیون مورد پذیرش واقع گردد.

6- متقاضیان آزاد بعد از احراز نیازمندی و محرومیت آنها توسط کمیسیون مربوطه پذیرش خواهند شد.

7- متقاضیان معرفی شده از سوی خیرین خاص پس از تائید و تصویب کمیسیون ، پذیرش خواهند شد .

8- معلولین مجردی که دارای حداقل 25 سال سن بوده و متقاضی مسکن مستقل می باشند . در صورت تائید معلولیت از سوی اداره بهزیستی پس از طرح و تصویب در کمیسیون به عنوان متقاضی پذیرش خواهند شد .

9- خانوارهایی که درآمد ماهیانه آنان حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا قوانین مربوط به استخدام کشوری باشد پس از طرح و تصویب در کمیسیون به عنوان متقاضی پذیرش خواهند شد . 

10- نخبگان علمی جوان در صورت تشکیل خانواده با معرفی بنیادملی نخبگان پس از طرح و تصویب در کمیسیون و احراز شرایط محرومیت آنها به عنوان متقاضی پذیرفته خواهند شد .

11- مهاجرین غیربومی از کلان شهرها که محرومیت و نیازمندی آنها به تائید ارگانهای ذیربط رسیده باشد سابقه سکونت آنان به دو سال کاهش می یابد .

12- 20% از واحدهای احداثی به افراد نیازمند غیر محروم واجد شرایط به قیمت تمام شده واگذار می شود و مرجع تشخیص نیازمندی این دسته از افراد کمیسیون مربوطه می باشد . (این تصمیم به منظور پیشگیری از انگشت نما شدن ساکنین واحدها بعنوان افراد آسیب پذیر اتخاذ شده است .)

13- در صورتیکه بعد از پذیرش و قبل از انتقال سند رسمی به متقاضی برای کمیسیون محرز گردد که اطلاعات ارائه شده اولیه توسط متقاضی غیر واقعی بوده است قرارداد او لغو و سهم آورده وی با کسر 10% خسارت مسترد خواهد شد .

14- متقاضیان پذیرش شده موظف هستند ظرف مدت یک ماه نسبت به تعیین تکلیف سهم آورده خود اقدام نمایند در صورت عدم مراجعه و بلاتکلیفی ، انجمن عضویت آنها را حذف و متقاضی دیگری را پذیرش خواهد کرد .

15- واحدهای تحویلی به متقاضیان واجد شرایط تا ده سال غیر قابل انتقال می باشد و در خصوص معرفی شدگان نهادهای دولتی شامل ضوابط نهاد مربوطه خواهد بود .

انجمن خیرین مسکن ساز کاشان


مطالب مشابه :


شرایط افراد متقاضی آپارتمان های انجمن خیرین مسکن ساز

انجمن خیرین مسکن ساز کاشان واحدهای مسکونی به صورت اجاره ای یا رایگان سکونت داشته و یا
مزرعه بهره برداری شده آماده فروش

املاک کاشان (مشاورین املاک عبدالهی ) - مزرعه بهره برداری شده آماده فروش - (املاک کاشان) خرید و
فرمان تاریخی امام (ره)

انجمن خیرین مسکن ساز کاشان مسکن يکي از بايستي براي اجاره آن بپردازند و
فرمول كارمزد مشاوران املاك (استاد باصري)

این فرمول برای اجاره و خرید و فروش مسکن متفاوت است و خوب آزاد اسلامی واحد کاشان راه
با تصویب آیین نامه ای در هیات دولت، ثبت پیش فروش مسکن الزامی شد

شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در شهرهای بزرگ نیز شهرکرد، کازرون، کاشان، گنبد کاووس
گزینه های پیش روی بازار ملک 94

تا حدی متوقف شده و پیش‌بینی کلی درباره آینده بازار مسکن، از اجاره سوئیت کاشان. شهرداری
قوانین مربوط به زمین و نحوه خرید و تملک اراضی

اجاره سوئیت در داخل شهر جلفا منطقه آزاد ارس . سامانه یکپارچه سازی املاک کاشان. شهرداری
برچسب :