بازخوانی اندیشه سیاسی اندیشمندان جهان اسلام

طرح شاخص «بازخوانی اندیشه سیاسی اندیشمندان جهان اسلام»

مطالعه ادوار تاریخی سیر تحولات فکری و فرهنگی سرزمین های اسلامی، نشانگر ظهوراتی درخشان از حادثه پر تکرار تولید آراء و اندیشه‌های تأثیرگذار و دوران‌ساز توسط اندیشمندان و متفکران مسلمان در حوزه‌های گسترده دانش اسلامی و عرفی بوده است. چه اینکه با ظهور دین مبین اسلام و به پیروی از تأکیدات کتاب آسمانی قرآن و سفارشات پیامبر اکرم (ص) در ضرورت اقبال مسلمانان به دانش دوستی و حکمت‌آموزی، و همچنین نقش اساسی اولیای دین و دین‌شناسان و دانشمندان مسلمان در تولید دانایی، و تشویق و توسعه دانش‌های اسلامی؛ موضوع دانش و تفکر در میان مسلمانان به جریانی جدی، و گرچه گاه با فراز و نشیب وگسست و تداوم نسبی؛ اما همزاد و جدایی‌ناپذیر از زندگی اجتماعی و مناسبات تمدنی آنان تبدیل گردید. کثرت ظهور علما و اندیشمندان، شکل‌گیری مکاتب فکری و عقیدتی پر شمار، تولید آثار و منابع گسترده در شاخه‌های مختلف معارف دینی و عصری، در کنار سایر تحولات فرهنگی و تمدنی پیشاهنگ مسلمانان، جلوه‌هایی از پیشگامی اندیشمندان اسلامی در این زمینه بشمار می‌آید.
در این میان اقبال اندیشمندان مسلمان به طرح و تبیین نظری موضوع سیاست و آمریت و تأثیر رخدادها و تحولات سیاسی سال‌ها و سده‌های آغازین دوران اسلامی بر این امر، منجر به تولید آراء، افکار و متون متنوعی حول و حامل این اندیشه در قالب رویکردهای مختلف فکری در طول سده‌های متمادی تاریخ مسلمانان گردید.
پروژه پژوهشی«طرح بازخوانی اندیشه سیاسی اندیشمندان جهان اسلام» یکی از طرح‌های تحقیقاتی شاخص پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری است که معطوف به واکاوی بازخوانی این موضوع مهم در سیر تاریخ تفکر اسلامی است که با توجه به جهت‌گیری موضوعی و محتوایی این پروژه در نگرش به ماهیت موضوع، می‌توان آن را رویکردی اقبالی به ضرورت‌ها و الزامات امروزین پژوهش و مطالعه در حوزه مطالعاتی اندیشة سیاسی در اسلام دانست. افزون بر نکات مورد اشاره دربارة‌ اهداف و ضرورت انجام این طرح پژوهی موارد مهم توجهی چون محورهای پژوهشی زیر نیز می‌تواند به اشاره آید:
الف) شناخت اندیشیده‌‌تر ابهام‌ها،‌ سؤال‌ها و چالش‌های موضوعی و روشی موجود درباره حوزه مطالعاتی اندیشة سیاسی جهان اسلام و در تفکر سیاست‌نگر اندیشمندان وتاریخ‌گران اندیشة سیاسی اسلامی و‌ کوشش‌ برای پاسخ‌یابی برای سؤالات و ابهام‌های مورد اشاره؛
ب) توسعه ادبیات و متون علمی و پژوهشی در حوزه مطالعاتی اندیشه سیاسی جهان اسلام؛
ج) شناسایی و سنجش توان علمی پژوهشگران حوزة اندیشه سیاسی اسلام و سطح بندی دامنة تمایل و تخصص آنان نسبت به موضوعات اصلی و گره‌ای این قلمرو مطالعاتی؛
د) شناخت دقیق‌تر موانع ،‌کاستی ها و آفات روش و پژوهش در مطالعه اندیشة سیاسی جهان اسلام؛
هـ‌) شناسایی منابع،‌ آثار، ‌و گواهان موجود و مستند درباره اندیشه سیاسی اندیشمندان اسلامی؛
و) چاپ و انتشار کتاب مجموعه مقالات پروژه، و ترجمه گزارش‌هایی از آن به سایر زبان‌های دنیا.

فهرست اندیشمندانی که قرار است در این طرح مورد مطالعه قرار گیرند به شرح زیر است.
1- سیدجمال‌الدین اسدآبادی
2- قاسم امین
3- محمدبن علی سنوسی
4- محمد عبده
5- عبدالرحمن کواکبی
6- احمد لطفی السید
7- زین‌العابدین مراغه‌ای
8- مجد الملک سینکی
9- خیر الدین تونسی
10- عبدالرحمن جبرتی
11- عبدالله بهبهانی
12- عبدالله ندیم
13- مصطفی کامل
14- عبدالله مازندرانی
15- عبدالرحیم طالبوف
16- خواجه نظام‌الملک
17- سهروردی
18- فردوسی
19- ابن مقفع
20- ابن طفیل
21- ابن خلدون
22- ابن باجه
23- عبدالعزیر ثعالبی
24- احمد فارس الشدیاق
25- عبدالرحمن کواکبی
26- ملا محمد مهدی نراقی
27- فضل‌بن حسن عبرسی
28- نعمت‌الله جزایری
29- محقق حلی
30 -محمد کاظم یزدی
31- علامه شیخ یوسف بحرانی
32- میرداماد
33- میرفندرسکی
34- محقق سبزواری
35- ابوالحسن مسعودی
36- قطب‌الدین رازی
37- قطب‌الدین شیرازی
38- خواجه نصیرالدین طوسی
39- سید جمال‌الدین دوانی
40- مسکویه
41- آیت‌الله بروجردی
42- شهید اول
43- فخرالمحققین
44- فاضل مقداد
45- شیخ بهایی
46- آقا جمال خوانساری
47- وحید بهبهانی
48- علامه مجلسی
49- فارابی
50- شهید ثانی
51- شیخ طوسی
52- محقق خوانساری
53- کشفی دارابی
54- ابن سینا
55- محمد اسماعیل محلاتی
56- ملاصدرای شیرازی
57- ابن رشد
58- سید مرتضی
59- سیدحسن مدرس
60- محقق کرکی
61- ابن‌ادریس حلی
62- شیخ مفید
63- ابوالصلاح حلبی
64- فیض کاشانی
65- محقق اردبیلی
66- علی‌نقی کمره‌ای
67- فاضل هندی
68- شیخ‌عبدالکریم زنجانی
69- ملا احمد نراقی
70- صاحب جواهر (محمد‌حسن نجفی)
71- افضل‌الدین کاشانی
72- علامه حلی
73- سیدجمال‌الدین اسدآبادی
74- آیت‌الله سید محسن حکیم
75- علامه محمدتقی جعفری
76- ابوالحسن عامری
77- اخوان‌الصفا
78- ابن‌ابی ضیاف
79- طاهر الحداد
80- عبدالحمید بن بادیس
81- شکیب ارسلان
82- امام موسی صدر
83- ابوریحان بیرونی
84- بورقیبه
85- ابوحنیفه
86- ابوالحسن اشعری
87- شاه‌ ولی‌الله دهلوی
88- سید حیدر بن علی آملی
89- ابن قیم الجوزیه
90- عطاالملک جوینی
91- مصطفی عالی گالیبولی
92- صابر شیروانی
93- ناصرالدین منشی کرمانی
94- ابوعثمان عمر بن بحر جاحظ بصری
95- محمد رومی
96- علی بن اهوازی
97- شافعی
98- احمد بن حنبل
99- صاحب بن عباد
100- ابوالحسن علی بن زید بیهقی
101- حاج ملا علی کنی
102- محمدپاشا صادق
103- عبدالله مستوفی
104- آیت‌الله شیخ عبدالحسین فاضل گروهی
105- عباس میرزا قاجار
106- کمال‌الدین حسین واعظ کاشفی
107- سید محسن طباطبایی حکیم
108- سید بن طاووس
109- نصرالله تقوی
110- عبدالرحمن شه‌بندر
111- فتح‌الله المراش
112- محمدالبشیر الابراهیمی
113- احمد شقیری
114- امین الحسینی
115- سعد زغلول
116- علی پاشا مبارک
117- عباس محمود العقاد
118- عبدالرحمن البدوی
119- مصطفی عبدالرزاق
120- میرزا علی ثقه‌الاسلام تبریزی
121- شیخ مرتضی انصاری
122- ابو یوسف صاحب‌الخراج
123- شیخ حر عاملی
124- غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی
125- ابن جماعه
126- فریدون آدمیت
127- حمید عنایت
128- کمال پاشا الاثری
129- رفیق الاعظم
130- هدی شعرابی
131- فضل همدانی
132- عبدالنبی نوری
133- خلخالی
134- صالحی نجف آبادی
135- احمد امین
136- محمدحسین هیکل
137- محمد البهی
138- ملاهادی سبزواری
139- ابوعبدالله بن مسلم بن قُتَیبَه دَیَنوَری
140- حسین حَلّاج
141- احمد بَلخی
142- ابن بابَویه قمی
143- حسین مغربی
144- ابوالعَلاء مَعَرّی
145- ابویعلی فَرّاء
146- باقلانی
147- امام الحرمین جُوَینی
148- حسن مُرادی
149- محمد‌‌الأحول (شیطان‌الطاق)
150- هشام‌بن‌حکم
151- یحیی‌بن‌آدم قرشی
152- عبدالملک اصمعی
153- احمدبن سهل أحول کاتب
154- مالک بن انس (مالکی ها)
 155- سفیان ثوری
156- ابویوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری کوفی
157- قُدامة ‌بن جعفر
158- شَلمَغانی
159- ابونَعیم اصفهانی
160- علی‌بن‌احمد ابن حزم اندلسی
161- ابوبکر محمدبن و سید طرطوشی (ابن ابی رنده)
162- احمدذَهَبی اندلسی
163- علی‌بن‌اثیر
164- جمال‌الدین‌عبدالرحمن‌بن‌علی بن محمد ابوالفرج بن الجوزی
165- سبط بن جَوزی
166- ابوعبدالله شمس‌الدین محمد ذَهَبی
167- منتجب‌الدین جوینی
168- میثم ابن علی بحرانی
169- طَرطوشی
170- لِسان‌الدین بن خطیب
171- قَلقَشَندی
172- ابن عَرَبشاه
173- قاضی عضدالدین ایجی
174- ابن حجر عَسقَلانی
175- یوسف مُبَرَّد
176- سید شریف جرجانی
177- احمد کواکبی
178- شَوکانی
179- سلطان حسین واعظ استر آبادی
180- میرزای قمی ابوالقاسم بن محمد حسن
181- شاه عبدالعزیز دهلوی
182- شاه اسماعیل دهلوی
183- ابن واضح یعقوبی
184- محمدبن رستم طبرسی
185- اسدالله بن عبدالغفار شهرخواستی
186- محمدعلی کرمانشاهی
187- ابوطالب بهبهانی
188- فاضل کاشانی
189- لسان‌الملک
190- میرزا سعیدخان
191- نظام‌العلما
192- سیدمحمدباقر شفتی
193- عبدالرحیم طالبوف
194- القاضی ابن محمدابن حسین فرا
195- حسن‌بن علی اهوازی
196- ملا عبد الرسول کاشانی
197- سلیمان بحرانی
198- عیاض بن آشور
199- محمد طالبی
200- محمد شهرور
201- فضل الرحمن
202- محمد شرفی
203- عبدالمجید شرفی
204- محمد احمد خلف الله
205- سدیدالدین محمد عوفی
206- سید محمد طباطبایی
207- ناظم الاسلام کرمانی
208- سید حسن تقی زاده
209- محمد علی سیاح
210- محمدبن جریر طبری
211- نجم الدین رازی
212- کمال‌الدین حسین واعظ کاشفی
213- محمد امین رسول زاده
214- سمیر امین
215- شیخ مصلح‌الدین سعدی
216- محمد بن أزرق
217- فضل‌الله بن روزبهان خنجی
218- قائم مقام فراهانی
219- امین الدوله، علی بن محمد
220- ابن خلدون
221- میرزا یوسف خان مستشار الدوله
222- عبید زاکانی
223- عبد الحسین لاری
224- نظام الملک طوسی
225- ابراهیم ثَقَفی
226- احمد طَیفور
227- عبدالحمید کاتب
228- عمرو جاحظ
229- علی فَرّاء
230- علی بن ظافر بن حسین اَزدی
231- مبارک ‌بن‌ خلیل‌ خازندار ‌بدری موصلی
232- محمدبن محمدبن‌محمد خطیب
233- یوسف مغربی (غربی) مدنی
234- عبدالرحمن‌بن نصربن عبدالله شَیزَری طبری
235- محمد کافِیَجی
236- طوغان شیخ محمدی
237- محمد یسینی
238- محمد مَغِیلی
239- علی آیدینی
240- احمد فرقاوی
241- ابراهیم رحمی
242- برکت‌زاده
243- موسی‌ بن یوسف ابوحموبن زیان
244- سعید (یا سعد) بن اسماعیل‌بن عمر اقسرائی
245- ابوالحسن ماوَردی
246- ابن حَزم اَندَلُسی
247- ابن طَقطَقی
 248- عنصرالمعالی کیکاوس‌بن اسکندر
249- ناصر خسرو قبادیانی
250- امام محمد غزالی
251- عبید زاکانی
252- فهمی جدعان
253- محمد عماره
254- محمد فرید وجدی
255- کمال عبداللطیف
256- محمد ابوزهره
257- هشام جعیط
258- محمدجابر الانصاری
259- انور عبدالملک
260- علی اوملیل
261- احمد صدقی الدجانی
262- منیر شفیق
263- صادق جلال العظم
264- اسدالله بن محمدباقر موسوی شفتی
265- میرزا عباس یزدی (ابن مرحوم میرزا علی‌اکبر شهید، صراّف)
266- میرزا برخوردار بن محمود ترکمان فراهی (ممتاز)
267- محمد صادق مروزی
268- محمودبن محمدبن حسن الاصفهانی
269- رضا دهخوار قانی
270- ابوالحسن نجفی مرندی
271- میرسیدعلی همدانی
272- محمد حسین تبریزی
273- سید احمد خان هندی
274- محمدبن منصور حَدّاد موصِلی(جبیش)
275- محمد بَیرَم
276- قطب‌الدین محمد نیریزی شیرازی
277- ابو اسحاق اشاطبی
278- محمد ابن منصور فخر مدبر
279- توفیق محمد الشاوی
280- طاها جابر العلوانی
281- نصرالله تقوی
282- عبدالله مستوفی
283- ملا علی کنی
284- سید بن طاووس
285- آیت‌الله شیخ عبدالحسین فاضل گروهی
286- عباس میرزا قاجار (ملک آراء)
287- سید محسن طباطبایی حکیم
288- محمدپاشا صادق
289- ملاحسین واعظ کاشفی
290- سلطان الواعطین (ابوالفتح الحسنی الحسینی)
291- امام فخر رازی (ابوعبدالله محمدبن عمربن حسین رازی)
292- جلال‌الدین سُیُوطی
293- عبداللطیف بن ابی طالب
294- آقا احمد کرمانشاهی
295- رِفاعَة طَهطاوی
296- ابوطالب اصفهانی
297- میرزا تقی‌خان امیرکبیر
298- میرزا آقاخان کرمانی
299- محمدبن عبدالوهاب
300- شیخ هادی نجم آبادی
301- ابوالحسن میرزا شیخ‌الرئیس
302- ابن تَیمِیِّة
 


مطالب مشابه :


ثبت نام دوره هاي كارداني پودماني رشته هاي صنايع غذايي

دانشجویان صنایع غذایی شهرضا - ثبت نام دوره هاي كارداني پودماني رشته هاي صنايع ... افشار ، معاون آموزشي دانشگاه با اعلام اين خبر افزود: پذیرش دوره هاي كارداني علمي
دانشگاههای پذیرنده کارشناسی ارشد رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی شهرضا - دانشگاههای پذیرنده کارشناسی ارشد رشته ... دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 10 نفر گرایش تکنولوژی صنایع غذایی.
اموزش نصب و کانفیگ سرور لینوکس apache + PHP + Mysql + phpMyAdmin

انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه دولتی شهرضا - اموزش نصب و کانفیگ سرور لینوکس apache + PHP + Mysql + phpMyAdmin - - انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه دولتی
توسعه ی او-اسپرت در دانشگاه پیام نور کشور

به گزارش روابط عمومی او-اسپرت طی حکمی از سوی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور، خانم شکوهی به عنوان ریاست او-اسپرت دانشگاه پیام نور کشور منصوب
بازخوانی اندیشه سیاسی اندیشمندان جهان اسلام

اندیشه های سیاسی در اسلام دانشگاه شهرضا - بازخوانی اندیشه سیاسی اندیشمندان جهان اسلام - اندیشه های سیاسی در اسلام گروه معارف اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرضا.
آثار افزودن گلوتن بر کیفیت ماکارونی

دانشجویان صنایع غذایی شهرضا - آثار افزودن گلوتن بر کیفیت ماکارونی - اولین وبلاگ اختصاصی دانشجویان و اساتید صنایع غذایی ... سامانه آموزش دانشگاه شهرضا.
اسامی نویسندگان شهرضائی

فهرست آثار چاپ شده ي مؤلفان ، شاعران ،مترجمان و مصححان شهرضايي از آغاز تاكنون. منبع ... درس هايي در ترجمه (2ج )/ تهران / دانشگاه آزاد واحد شمال/ 1378. خليل الله اميني و
مقاله برادر جانبازم کاووسی

گردهمایی با عنوان "سومین همایش رزمندگان شهرضا" در دانشگاه آزاد شهرضا برگزار شد. در این چند ساعت به یاد ماندنی، تنفس ظاهری بچه ها در دانشگاه آزاد شهرضا بود، اما فضا
بلاهایی که سر میوه ها آورده ایم+تصاویر

مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور شهرضا - بلاهایی که سر میوه ها آورده ایم+تصاویر - انجمن علمی کشاورزی دانشگاه پیام نورشهرضا - مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور
برچسب :