نمره پایان پودمان درس ساختمان داده ها رشته ی نرم افزار

۱۵/۲۵

883712652191

1

۱۲

883712652192

2

۱۸/۵

883712652193

3

۱۳

883712652194

4

۱۲

883712652196

5

۱۲

883712652197

6

۱۵/۵

883712652198

7

۱۳

883712652199

8

۱۳

883712652200

9

۱۶/۵

883712652201

10

۱۲

883712652202

11

۱۳

883712652204

12

۱۳

883712652206

13

۱۵/۷۵

883712652207

14

۲۰

883712652208

15

۱۷/۷۵

883712652209

16

۲۰

883712652210

17

۱۳

883712652211

18

۱۷/۵

883712652214

19

غایب

883712652215

20

۲۰

883712652216

21

۱۲

883712652217

22

۱۶/۲۵

883712652218

23

۱۲

883712652219

24

۱۲

883712652220

25

۱۴/۵

883712652166

26

۱۶

883712652167

27

۱۲

883712652171

28

غایب

883712652172

29

۱۳/۵

883712652173

30

 

 

 

 


مطالب مشابه :


نمرات رشته خدمات گمرکی ورودی اسفند 1389

دانشگاه علمی کاربردی دیلم - نمرات رشته خدمات گمرکی ورودی اسفند 1389 - - دانشگاه علمی کاربردی دیلم
نمرات رشته حقوق ورودی اسفند 1388

دانشگاه علمی کاربردی دیلم - نمرات رشته حقوق ورودی اسفند 1388 - - دانشگاه علمی کاربردی دیلم
آغاز ثبت نام دوره هاي کاردانی پودمانی دانشگاه جامع علمي كاربردي از 20 شهریورماه

دانشگاه علمی کاربردی دیلم - آغاز ثبت نام دوره هاي کاردانی پودمانی دانشگاه جامع علمي كاربردي
نمرات رشته تربیت مربی ورودی اسفند1389

دانشگاه علمی کاربردی دیلم - نمرات رشته تربیت مربی ورودی اسفند1389 - - دانشگاه علمی کاربردی دیلم
اعلام اسامي پذيرفته شدگان دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه علمی کاربردی دیلم - اعلام اسامي پذيرفته شدگان دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي
نمره پایان پودمان درس ساختمان داده ها رشته ی نرم افزار

دانشگاه علمی کاربردی دیلم - نمره پایان پودمان درس ساختمان داده ها رشته ی نرم افزار
نمرات درس تنظیم خانواده

دانشگاه علمی کاربردی دیلم - نمرات درس تنظیم خانواده - - دانشگاه علمی کاربردی دیلم
متن ادبی

بسیج دانشجویی علمی کاربردی مرکز دیلم - متن ادبی - - بسیج دانشجویی علمی کاربردی مرکز دیلم
رشته های تحصیلی دانشگاه ازاد اسلامی دیلم

دیلُمی‌یَل - رشته های تحصیلی دانشگاه ازاد اسلامی دیلم - راهی برای ارتباطی گسترده‌تر با
برچسب :